ADVOKATMATCH

Finn beste advokat: Hvordan velge beste advokat?

Fyll inn skjemaet til høyre og få tilbud fra forskjellige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Finn en god advokat i nærheten av deg.

Få tilbud fra flere advokater

  • 100% gratis
  • Helt uforpliktende
  • Raskt og enkelt

Informasjonen du sender inn deles kun med advokater, og sensitive opplysninger blir ikke lagret.

Når trenger du en advokat?

Det første du må finne ut, er om du i det hele tatt har behov for en advokat. Hvis det går an å løse saken din utenfor retten gjennom mekling, eller en dialog med motparten, er det kanskje ikke nødvendig å gå til sak. Hvis saken derimot er mer alvorlig, kan en advokat være en god støttespiller og veileder underveis.

Hvis man er offer eller etterlatt i en sak, kan man ha krav på en bistandsadvokat.

Det er ikke alltid like lett å vite om man trenger en advokat, eller ikke. For å bli klokere, kan det være lurt å benytte seg av gratis rådgivning. Dette kan være kartleggingssamtaler hos en advokat, eller samtaler med noen innen forvaltningen som kan svare på spørsmålene du lurer på.

Hvem er den beste advokaten for deg?

Checkmark

Advokatens hovedområder

Det sier seg selv at en bør velge en advokat som har spesialisert seg innenfor det fagområdet saken din gjelder. Uansett hvor mye erfaring og gode resultater en advokat kan vise til i andre typer saker, vil den beste advokaten for din sak ha god kunnskap om dette rettsområdet spesifikt. Hvis du for eksempel står overfor en sak der du krever erstatning fra ett firma, er det kanskje ikke en strafferettsadvokat som er det riktige valget. Du vil trolig ha bedre sjanser med en advokat som har spesialisert seg innenfor erstatningskrav.

Checkmark

Tidligere resultater

Advokatens tidligere resultater er ikke avgjørende, men kan gi en god pekepinn om advokatens erfaring og kunnskap. Noen advokater er gode på å finne løsninger som ikke er åpenbare, og er flinke til å presentere saken på er oversiktlig og ryddig måte. Det er mulig å spørre advokatene om å få informasjon om tidligere saker, og på denne måten kan du sammenligne dem på en annen måte enn pris, omtaler i media, og brukeromtaler på nett kan gi deg grunnlag for.

Checkmark

Erfaring

Advokatens erfaring på området kan være avgjørende for resultatet. Kjennskap til flere saker på området gjør at advokaten din blir mer allsidig, og har mulighet til å se løsninger som du kanskje ikke har tenkt på selv. Videre vil lang erfaring også gjøre at advokaten kan forberede seg på innspill fra motparten som en ferskere advokat ikke hadde tenkt over i forkant av rettssaken. En advokat med lang erfaring vil også kunne gi en bedre vurdering av hva du kan forvente av sakens gang. Hvor lang tid rettsprosessen vil ta, og om det i det hele tatt er verdt å gå til sak, er noen av spørsmålene erfaringen kan gi grunnlag for å svare på.

Checkmark

Referanser

En advokat som gir gode resultater for klientene, vil også ha gode omtaler. Familie, venner, og andre bekjentes erfaring kan også være en god veiledning her dersom de har kjennskap til advokaten. Flere firmaer har også brukeromtaler på internett som du kan lese. Her er det likevel viktig å være kritisk når man leser siden mange velger å legge igjen omtale om det de er misfornøyde med. At en advokat er hyggelig, enkelt å samarbeide med, og tar seg tid til å lytte, kan være minst like viktig for saken din som at han eller henne har en god pris og lang erfaring. Hvis dere ikke klarer å samarbeide, vil det i mange tilfeller påvirke saken din negativt. Du kommer tross alt til å bruke mye tid sammen med denne personen både før, under og kanskje også etter at saken er avsluttet.

Slik finner du advokaten som passer deg best

Selv om det er vanskelig å si sikkert hvem som er den beste advokaten for deg, er de ovennevnte punktene gode vurderingsfaktorer du kan bruke underveis. Et godt tips er å begynne med rådgivningstimer for å finne ut om saken i det hele tatt bør presenteres for domstolene. Her vil du også kunne vurdere om advokaten som har rådgivningen kan være en kandidat for videre samarbeid. Videre er det lurt å undersøke om du har forsikringer som dekker advokatutgiftene, eller om du kvalifiserer for fri rettshjelp. Hvis dette gjelder din sak, er ikke prisen lenger en like avgjørende faktor. Det er ofte advokaten som sender søknaden om fri rettshjelp. Husk at prisen ikke alltid samsvarer med kvaliteten på arbeidet som gjøres. Likevel har advokater med høyere timespriser ofte lenger erfaring, gode resultater, og er etterspurte. Flere nettjenester gir deg også rettshjelp og veiledning. Mange studentorganisasjoner svarer også gjerne på spørsmål. Disse kan som oftest ikke ta saken videre til domstolene, men kan gi et innblikk i hvordan saken vil utarte seg.

Hva gjør en advokat?

For å få bedre innsikt i hva som skiller de beste advokatene fra de mindre dyktige, kan det hjelpe å sette seg inn i hva en advokat gjør. De fleste har en ide om arbeidsoppgavene, men det er også mange aspekter ved jobben som man ikke tenker over. Advokaten må ha god innsikt, og bidrar med alt fra rådgivning, forhandlinger og sakføring for domstolene. De beste advokatene er gode på alle disse leddene, i tillegg til kommunikasjon og samarbeid. Et godt forhold fra starten er viktig for at man opparbeider tillitt. Advokaten er tross alt den som skal representere deg gjennom hele prosessen.

Finn beste advokat i ditt område

Det kan være en fordel om advokaten holder til nær deg, i alle fall i enkelte sakstilfeller. Andre ganger er det uviktig om advokaten er nær deg, da man ofte ikke trenger å treffes i person. Under kan du se oversikt over advokatfirmaer i forskjellige byer.

Bilde
Bilde

Finn beste advokat til ditt behov

Det finnes mange forskjellige advokater. Når du skal velge er det ofte vanskelig å vite hvilke alternativer du har. De fleste advokater er gjerne best på visse områder, som for eksempel kontrakter, straffesaker eller forretningsjus.

Dermed er det ikke bare avgjørende å velge en dyktig og seriøs advokat, men en advokat som også har god erfaring innen det aktuelle saksområdet.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454