De 10 beste advokatfirmaene i Lillehammer

Ser du etter en advokat i Lillehammer? Her ser du en oversikt over de best vurderte advokatfirmaene i Lillehammer i 2024. Les mer om de ulike advokatfirmaene og benytt vårt skjema for å bli matchet med gode advokater som passer din sak.

Lillehammeradvokatene

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2017
 • Checkmark
  7 ansatte
 • Checkmark
  Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer

Les mindre

Lillehammeradvokatene tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester til både privatpersoner, og bedrifter. Noen av fagområdene er; arbeidsrett, personskade og erstatning, arv og testament, familierett, forbrukerjuss, NAV-saker, m.m. Selskapet holder til sentralt på Lillehammer og består av totalt 7 advokater.

Advokat Ljoså

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2014
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Tomtegata 4, 2615 Lillehammer

Les mindre

Advokat Tone Ljoså har bred erfaring og driver en allsidig advokatpraksis. Hovedtyngden ligger imidlertid innen områdene arbeidsrett, arverett, barn- og familierett, strafferett, trygderett og erstatningsrett. Tone legger vekt på å arbeide fram gode løsninger og dempe konfliktnivået mellom partene. En slik tilnærming gjør det mulig å bidra til løsninger som begge parter i en konflikt kan akseptere og leve med. Advokat Ljoså har kontoret sentralt på Lillehammer.

Advokat Hanne Wesche

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2015
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Les mindre

Advokat Hanne Wesche jobber hovedsaklig med familierett, barnevern og eiendomsfaglige saker i Hamar og Lillehammer. Hun har bred erfaring og har arbeidet som advokat siden 2009, med hovedvekt på eiendom, barnevern, barnefordeling og familierettslige problemstillinger. Advokat Hanne Wesche holder til sentralt på Lillehammer.

Advokatene på Lilletorget

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2010
 • Checkmark
  3 ansatte
 • Checkmark
  Mesnakvartalet 1, 2615 Lillehammer

Les mindre

Advokatene på Lilletorget består av tre kvinnelige advokater, Nina Emilie Braathen Hjortdal, Åse Berit Høistad Berger og Sissel Narum Sørbotten. De driver alminnelig advokatpraksis og har bred prosedyreerfaring fra ulike saksområder. Hovedtyngden av arbeidet er innen strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat, barne- og familierett, arverett og eiendomsmegling. Klientene kommer hovedsakelig fra det sentrale Østlandsområdet og Gudbrandsdalen, men kan bistå over hele landet.

Advokatene Krukhoug & Hallenstvedt AS

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2005
 • Checkmark
  2 ansatte
 • Checkmark
  Bankgata 16, 2609 Lillehammer

Les mindre

Advokatene Krukhoug & Hallenstvedt består av advokat Liv Krukhoug og advokat Thor Ole Hallenstvedt. De er lite og effektivt advokatfirma som legger vekt på rask og god oppfølging av klientene sine. De arbeider innenfor de fleste rettsområder, med hovedvekt på; arv, skifte, barnerett, barnevern, fast eiendom, husleieforhold, avtalerett, erstatningsrett, selskapsrett og forvaltningsrett. Selskapet holder til sentralt på Lillehammer.

Advokat Svein-Harald Foss

 • Checkmark
  Stiftet i 1997
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Storgata 106, 2615 Lillehammer

Les mindre

Advokat Svein-Harald Foss er en meget erfaren advokat som tilbyr juridisk rådgivning innenfor en rekke rettsområder, blant annet; selskapsrett, etablering, kjøp og salg, samt restrukturering av selskaper. I tillegg har advokat Foss betydelig erfaring som forsvarer i alle typer straffesaker, bistandsadvokat, utvikling av fast eiendom, eiendomsmegling, m.m. Advokat Foss holder til sentralt på Lillehammer.

Advokat Christian Wefling

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2009
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Tomtegata 4, 2615 Lillehammer

Les mindre

Advokat Christian Wefling har arbeidet som advokat siden 2000. Han har allsidig bakgrunn fra forvaltning, påtalemyndigheten og domstolen og arbeider innenfor de fleste juridiske områder. De siste årene har han særlig arbeidet med kontrakter, avtaler, entrepriserett, boligrett, husleierett, odelsrett, fast eiendom, arbeidsrett, erstatningsrett, familierett, arv, skifte og straffesaker. Wefling har også tillatelse til å være advokat ved Høyesterett, og har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre innenfor ulike rettsområder. Han har skrevet boken Bustadoppføringslova.

Advokatfirmaet Thallaug

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1988
 • Checkmark
  22 ansatte
 • Checkmark
  Storgata 121, 2615 Lillehammer

Les mindre

Advokatfirmaet Thallaug ANS er et av de største advokatfirmaene på Innlandet. Thallaug ble etablert i 1919 og består i dag av 19 medarbeidere. Tre av våre advokater har møterett for Høyesterett. Våre advokater yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder med særlig kompetanse innen forretningsjuss, jord- og skogbruksnæringen, skatt, alle forhold vedrørende fast eiendom, ekspropriasjon, odel, offentlig rett, straff og prosedyre. Vi bistår næringsliv, enkeltpersoner og offentlig sektor.

Advokatfirmaet Nystuen & Bøen AS

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2014
 • Checkmark
  6 ansatte
 • Checkmark
  Spinnerivegen 7, 2615 Lillehammer

Les mindre

Virksomheten består av advokatene Werner Forr Nystuen, og Svein Olav Bøen og strekker seg tilbake til 1983. De driver alminnelig praksis, gir råd og bistand innenfor de fleste juridiske disipliner. Nystuen & Bøen har utstrakt prosedyrepraksis. Klientene er både store og små næringsdrivende og privatpersoner, og de samarbeider med Huseiernes Landsforbund, Norges Automobilforbund og Syklistenes Landsforening.

Bilde

De 10 beste advokatfirmaene i Lillehammer

Sist oppdatert: 31. desember 2023

Finn advokater i Lillehammer

Lillehammer er tilholdssted for mange dyktige advokater med kompetanse innen ditt rettsområde. Det kan dog være vanskelig å finne dem uten de riktige verktøyene.

Vi har laget et enkelt system som lar deg finne advokater hurtig og enkelt. Tjenesten er i tillegg gratis, slik at alle kan bruke den uavhengig av budsjett. Du trenger bare fylle ut skjemaet på siden vår. Deretter mottar du tre tilbud fra forskjellige advokater.

Mulighet for gratis rettshjelp og advokat

Mange er ikke klar over at det er mulig å få fri rettshjelp i enkelte tilfeller. Dette gjelder slettes ikke alle saker og rettsområder, og det stilles i tillegg ofte krav til maksimal inntekt hos deg som klient.

Som hovedregel kan en si at du kan motta fri advokathjelp hvis inntekten ikke overstiger 350 000 kr året. Husk at det i tillegg er slik at du må ut med en egenandel. Dette kan du imidlertid slippe om du tjener lite i løpet av et år – altså mindre enn 100 000 kr.

Men noen ganger vil du kunne få fri rettshjelp enten du er rik eller fattig. Dette er ofte tilfelle dersom saken og rettsområdet er av mer alvorlig art. Her er en liste over saker som kvalifiserer for fri rettshjelp for alle:

 • Psykisk helsevern under tvang
 • Menneskehandel
 • Tvangsekteskap
 • Barnevern
 • Voldtekt og seksuelle overgrep
 • Voldsoffererstatning
 • Militærnekt
 • Straffeforfølgelse uten grunn

Visste du at du også kan motta gratis rettshjelp dersom saken handler om klagesaker til NAV, eller utkastelse fra utleier uten god nok grunn? Det er også mulighet for fri rettshjelp dersom du har blitt avskjediget fra arbeidsgiver uten god grunn.

Få advokathjelp i Lillehammer

Før du mottar rettshjelp fra en advokat i Lillehammer eller andre steder, er det greit å vite hva du er ute etter. Hva slags ekspertise bør advokaten ha som et minimum? Husk at ulike advokater ofte har forskjellige ekspertiseområder.

Pris er en annen viktig faktor for valget ditt. Hvis du ikke skulle ha rett på gratis rettshjelp, vil det være naturlig å se på prissatsene til de ulike advokatene. Velg en advokat som passer ditt budsjett. Her kan du se en oversikt over de best rangerte advokatfirmaene i landet.

Hvordan finner du rett advokat i Lillehammer?

Med en gang skjemaet er innsendt og utfylt, vil advokatjakten starte. Så snart tre egnede advokater er lokalisert, vil du motta tre gunstige tilbud.

Dette er advokater som skal ha kunnskap og erfaring på ditt rettsområde. Bare velg den som passer best for ditt behov, enten saken din handler om boligkjøp, bilkjøp, forsikringer, barnevern, strafferett, voldsoffererstatning eller noe annet.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454