Personvernerklæring

Oppdatert 7. mai 2021

Advokatmatch.no er en nettside som gjør det enklere for deg å få kontakt med de rette advokatene. 

Når du sender inn en forespørsel om advokat via skjemaet på nettsiden, vil vi få informasjon om deg som bruker. Dette er dine personopplysninger. 

Vi prioriterer at dine personopplysninger behandles på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Videre kan du lese om hvordan dine personopplysninger håndteres. 

Hvem er ansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger?

Det er Lead Service AS som driver AdvokatMatch.no, og er ansvarlige for håndteringen av personopplysningene som samles inn fra brukerne av våre tjenester. 

Nettsiden er registrert hos Domeneshop AS. 

Når du godkjenner videreformidling av dine personopplysninger til andre, vil de være ansvarlige for egen behandling av informasjonen. 

Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Slike opplysninger kan eksempelvis være navnet ditt, adressen, lokaliseringsopplysninger, e-postadressen og telefonnummeret ditt.

Hvilke personopplysninger blir behandlet av AdvokatMatch.no?

Vi behandler kun de nødvendige personopplysningene for at våre tjenester skal fungere som de skal. Denne informasjonen omfatter opplysningene som trengs for å gi deg relevante tilbud fra advokater som oppfyller dine behov. Informasjonen som behandles blir kun brukt for å gi deg tilbud fra de aktuelle advokatene, og det tilhørende administrative arbeidet. 

Grunnen til at vi håndterer dine personopplysninger, er at du skal kunne få de beste tilbudene fra de aktuelle leverandørene (advokatene). 

Når du bruker AdvokatMatch.no sine tjenester, samtykker du til at aktuelle advokater kan ta kontakt med deg om informasjon tilknyttet din henvendelse på telefon, SMS eller e-post. 

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene

Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 er det rettslige grunnlaget for Lead Service AS sin behandling av personopplysninger. 

Behandlingen som gjøres er nødvendig for at AdvokatMatch.no kan levere tilbud som er tilpasset den enkelte brukeren. Behandlingen av personopplysningene er også nødvendige for at brukeren skal motta tilbudet, og interessene er derfor også legitime, jf. art. 6 nr. 1 bokstav f.

Hva slags personopplysninger behandles?

Lead Service AS håndterer personopplysninger som brukerens navn, adresse, e-post og telefonnummer. Videre behandles også informasjonen som brukere oppgir når de sender inn forespørsler eller henvendelser gjennom AdvokatMatch.no.

Dette gjelder også informasjonen som står i fritekstet på henvendelsen. 

Nettsiden følger personopplysningsloven når dine personopplysninger behandles. Hvis du klikker på lenker som fører til andre nettsteder, lagrer vi ikke lenger informasjon om deg. Det nye nettstedet står ansvarlig for hvordan de behandler dine opplysninger videre. 

Hvor lenge lagres informasjonen hos oss?

Alle personopplysninger vi mottar er lagret på passordbeskyttede og sikre servere. Informasjonen vil senest slettes innen 18 måneder etter vi har mottatt den.

Hvis du ønsker at dine personopplysninger skal slettes tidligere, vil vi gjerne at du sender en henvendelse på e-post til: kontakt@leadservice.no

Deling av dine personopplysninger

Når vi mottar en henvendelse fra våre brukere, vil informasjonen videreføres til de aktuelle advokatene. Informasjonen som deles vil være navnet ditt, eventuelt firmanavn, e-post og andre opplysninger du oppgir i forbindelse med forespørselen. 

Etter at forespørselen er mottatt, vil du få en e-post med informasjon om hvilke leverandører som har fått tilgang til din kontaktinformasjon. Utover dette vil ikke dine personopplysninger deles med andre. På denne måten har du oversikt over hvem som har dine personopplysninger. 

Det er viktig for oss å sikre at leverandørene vi deler personopplysningene med, behandler disse i henhold til gjeldende regelverk. Vi har derfor forsikret oss om at våre leverandører har en tilstrekkelig personvernerklæring der du kan få innsyn i lagrede data. 

Lenker til tredjepart

Når du bruker AdvokatMatch.no, vil du kunne lenkes videre til andre nettsteder. Informasjon som registreres når du trykker på linken, og andre opplysninger som den aktuelle nettsiden samler inn, håndteres av dem som tredjepart. 

Vi har ingen kontroll over hvordan tredjepartene håndterer informasjonen din, og hva slags personvernpolitikk de fører. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan tredjepartene håndterer dine opplysninger, anbefaler vi at du leser deres personvernvilkår og bruksvilkår. 

Informasjonskapsler 

Vår nettside bruker informasjonskapsler (Cookies), og dette kan du lese mer om her 

Dine rettigheter

Det er strenge regler for hvordan personopplysninger skal behandles, og du har mange rettigheter i forbindelse med vår håndtering av din informasjon. Dersom du ønsker å bruke dine rettigheter, ber vi deg sende en henvendelse til kontakt@leadservice.no

Det kan ta opptil 10 dager å behandle forespørselen. For å sikre din identitet, vil du bli bedt om å sende en kopi av passet ditt for å legitimere deg. 

Hvis du vil klage over Lead Service AS sin behandling av dine personopplysninger, kan du sende en klage til Datatilsynet. Dette gjøres på Datatilsynet.no. 

Spørsmål, klage eller andre henvendelser

Det er viktig for oss at dine personopplysninger håndteres på en ansvarlig og sikker måte. 

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger, ber vi deg sende en henvendelse til kontakt@leadservice.no

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi håndterer dine personopplysninger, eller har innspill til hvordan vi kan gjøre dette på en bedre måte, kan du gjerne ta kontakt på den samme e-postadressen. 

Vi hører gjerne fra deg!