De beste advokatfirmaene i Oslo

Trenger du en advokat i Oslo? Her finner du en oversikt over de best vurderte advokatfirmaene i Oslo i 2024. Les mer om de ulike advokatfirmaene og benytt vårt skjema for å bli matchet med gode advokater som passer din sak.

NorJus Advokatfirma

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1998
 • Checkmark
  3 ansatte
 • Checkmark
  Sognsveien 75 C, 0855 Oslo

Les mindre

NorJus er et lite advokatfirma som ligger på Ullevål i Oslo. Selskapet har både privatpersoner og næringsdrivende som klienter. De spesialiserer seg innenfor følgende rettsområder; arverett, arbeidsrett, ektefelle- og samboerrett, selskapsrett, eiendomsrett, opphavsrett, inkasso og finansiering.

Kvale Advokatfirma

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1988
 • Checkmark
  90 ansatte
 • Checkmark
  Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Les mindre

Kvale Advokatfirma er et av Norges største advokatfirmaer. De har et kontor i Oslo og et Kontor i Ålesund, men bistår klienter over hele Norge og internasjonalt. Selskapet bistår klienter innenfor alle de sentrale rettsområdene.

Aurlien Vordahl & Co

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2011
 • Checkmark
  17 ansatte
 • Checkmark
  Universitetsgata 22, 0162 Oslo

Les mindre

Dette advokatfirmaet fokuserer på rettsområdene arbeidsrett, arv- og familierett, eiendomsrett, forretningsjus og forbrukerrett. Aurlien Vordahl & Co holder til sentralt i Oslo. Selskapet er mellomstort og bistår både privatpersoner og bedrifter.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1995
 • Checkmark
  90 ansatte
 • Checkmark
  Filipstad brygge 1

Les mindre

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig er blant landets ti største advokatfirmaer. De har en rekke forskjellige kontorer i de største byene i landet og bistår klienter på landsbasis. Deres hovedfokus er klienter innenfor næringslivet.

Advokatfirmaet Dietrichson

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1997
 • Checkmark
  27 ansatte
 • Checkmark
  Grensen 3, 0159 Oslo

Les mindre

Advokatfirmaet Dietrichson er et mellomstort advokatfirma i Oslo, men som bistår klienter i hele Norge. Firmaet har et hovedfokus på strafferett, men bistår også innen flere rettsområder.

Personskadeadvokat1

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2010
 • Checkmark
  9 ansatte
 • Checkmark
  Grensesvingen 9, 0661 Oslo

Les mindre

Personskadeadvokat1 er et mellomstort advokatfirma som holder til i Oslo og bistår klienter over hele landet. Som navnet tilsier har de et fokus på personskader. Hovedsakelig pasientskade, trafikkulykker, yrkesskader og fritidsskader.

Advokatfirmaet Egeland

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2007
 • Checkmark
  4 ansatte
 • Checkmark
  Brugata 1, 0186 Oslo

Les mindre

Advokatfirmaet Egeland er et kontorfellesskap som holder til i Oslo sentrum. De har fem ansatte som har spesialisert seg innenfor barnevern, trygderett og utlendingsrett. Du kan få bistand fra Egeland uavhengig hvor i landet du bor.

Austin Lyngmyr & Co

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2013
 • Checkmark
  20 ansatte
 • Checkmark
  Arbins gate 4, 0253 Oslo

Les mindre

Austin Lyngmyr & Co er et mellomstort advokatfirma basert i Oslo, men tar saker i hele Norge. Deres hovedfokus er reklamasjons- og kjøpsrett. Videre dekker de rettsområdene familierett, arbeidsrett, fast eiendom, personskade, kontraktsrett og forsikrings- og erstatningsrett.

Codex Advokat

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2010
 • Checkmark
  98 ansatte
 • Checkmark
  Akersgata 51, 0180 Oslo

Les mindre

Codex Advokat er et av de største advokatfirmaene i Oslo. De leverer tjenester til både privatpersoner og næringsdrivende over hele landet. Rettsområdene de bistår klienter med er familierett, arbeidsrett, eiendomsrett, personskade, personskatt og klima- og miljørett.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2011
 • Checkmark
  19 ansatte
 • Checkmark
  Lysaker torg 4, 1366 Lysaker

Les mindre

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har et hovedfokus på fast eiendom, familie og arv i tillegg til næringsliv. Selskapet er mellomstort og holder til på Lysaker. De tar saker fra områdene rundt som Oslo, Asker og så videre.

Bilde

De beste advokatfirmaene i Oslo

Sist oppdatert: 4. januar 2024

Tips til valg av advokat i Oslo

Det finnes ekstremt mange advokater i Oslo, spesielt når man regner inn advokater i Asker og Bærum. og det kan være vanskelig å vite hvilken man skal velge. Det er store forskjeller på pris, ekspertise, erfaring, nivå av personlig behandling og lignende. Det finnes over 100 forskjellige advokatfirmaer i Oslo, som alle har sine kompetanseområder.

Noen advokater vil egne seg særlig godt til enkelte oppdrag, mens andre vil egne seg godt til andre. Derfor er det vanskelig å gi et konkret tips til hvilke advokater du burde velge generelt. Trenger du en bistandsadvokat, vil vi som oftest anbefale helt egne advokatfirmaer enn dersom du for eksempel ønsker å heve et bilkjøp.

Prisen er også en viktig faktor. Noen advokater tar på seg gratis advokatoppdrag som betales av det offentlige, mens andre primært tar private oppdrag med en høy timelønn. Begge deler kan være nyttige til hver sin sak, avhengig av hva slags kompetanse du trenger.

Det finnes ekstremt mange rettsområder. De vanligste sakene folk søker advokathjelp til er som oftest i forbindelse med arbeidsrett, tvister om kjøp og salg av biler eller båter, tvister vedrørende eiendomssalg, familierett, voldsoffererstatning/bistandsadvokat, øvrig erstatningsrett, kontraktsrett, forsvarsadvokater og lignende.

Få tilbud fra 3 advokater

Uansett hva saken gjelder kan du fylle ut skjemaet på vår side. I dette tilfellet vil vi videreformidle meldingen din til 3 forskjellige advokater som har erfaring innen det aktuelle området, enten det dreier seg om bistandsadvokatoppdrag, advokathjelp til å heve et boligkjøp, tvist vedrørende arv eller lignende. Disse advokatene vil naturligvis holde til i Oslo.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Alle advokater har sine forskjellige ekspertiseområder og derfor er det viktig å formidle oppdragene til de rette advokatene. Ved at du kan få tilbud av 3 forskjellige advokater vil du enkelt kunne sammenligne pris og ekspertise.

Pris er selvfølgelig en veldig viktig faktor, og denne vil du enkelt kunne sammenligne med vår tjeneste. Vi matcher også med forskjellige mennesker, og en advokat passer ikke alltid for alle. Da er det greit å kunne snakke med litt forskjellige alternativer så du kan velge den du tror passer deg best.

Tjenesten er selvfølgelig helt gratis og uforpliktende, og det er absolutt ikke et krav eller forventet at du skal velge en av advokatene som tar kontakt med deg, eller noen advokat i det hele tatt.

Det er helt naturlig å ønske en innledningssamtale hvor du får forklart om du i det hele tatt burde benytte deg av advokat. Dette er ikke alltid lønnsomt hverken for deg eller advokaten dersom det for eksempel er snakk om en liten sak som burde forlikes heller enn å gå i retten.

Gratis advokathjelp i Oslo

I enkelte tilfeller vil du ha krav på gratis advokathjelp, ikke bare i Oslo men også i Norge generelt. Dette er enten via fri rettshjelpsordningen, ordningen om bistandsadvokat, rettshjelp dekket av forsikringer eller lignende. Alle ønsker primært gratis advokathjelp slik at vi vil skrive litt om dette aller først.

Bistandsadvokater

Den kanskje mest kjente ordningen der du kan få gratis advokat er gjennom den såkalte bistandsadvokatordningen. Dette er en ordning som er nært forbundet med instituttet voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning er en erstatning du kan få av staten dersom du har blitt utsatt for vold, overgrep, trakassering og lignende.

Fordelen med voldsoffererstatning er at du slipper å kreve erstatning direkte fra gjerningsmannen. Beviskravet er også mildere, slik at det er større sannsynlighet for å nå frem med et erstatningskrav.

I de mest alvorlige tilfellene der man får voldsoffererstatning vil du også ha krav på gratis bistandsadvokat. Dette er typisk i tilfeller der det dreier seg om voldtekt eller voldtektsforsøk, vold i nære relasjoner, menneskehandel og lignende. Du vil også ha krav på gratis bistandsadvokat kun for å vurdere om du ønsker å anmelde saken eller ikke.

Fri rettshjelp

Noen saker er så alvorlige at du uansett vil ha krav på fri rettshjelp uavhengig av formue eller inntekt. Dette vil blant annet være i barnevernssaker hvor det er fattet et inngripende midlertidig vedtak, dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak og lignende.

I andre saker vil du ha krav på behovsprøvd fri rettshjelp med egenandel. Dette er typisk saker innenfor arbeidsrett, ekteskap- eller familieretten, barneretten, utleieforhold og lignende.

Grensen for å miste slik fri rettshjelp er imidlertid lav da du i utgangspunktet ikke vil ha krav på slik behovsprøvd fri rettshjelp dersom du har årlig skattbar bruttoinntekt på over 350 000 kr, eller dersom din skattbare formue er på over 150 000 kr.

Saker omfattet av forsikring

I mange tilfeller vil du også havne i en tvist som delvis kan dekkes av forsikringsordningen din. Blant annet vil i mange tilfeller tvister vedrørende bilkjøp dekkes av bilforsikringen, tvister vedrørende eiendomsoverdragelse dekkes av boligforsikringen og lignende.

I disse tilfellene må du som oftest ut med en egenandel som ofte kan være på en 5000 kr samt et lite prosentvis beløp av de totale advokatutgiftene. Uansett vil du spare mye penger dersom du faller innenfor en slik forsikringsordning.

Dersom du fyller ut skjemaet vil advokatene som kontakter deg kunne hjelpe deg å se om du har krav på å få dekket advokatutgiftene helt eller delvis.

Tvister vedrørende bilkjøp eller eiendomskjøp i Oslo

Veldig mange av sakene vi får henvendelser om handler om salg av løsøre eller eiendom. Dette vil da typisk være kjøp og salg av biler, båter, boliger, leiligheter, campingvogner, tilhengere og lignende.

I disse tilfellene er det kjøpsrettens regler for kjøp og salg som gjelder. Normalt vil forholdet falle inn under lover som kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven eller lignende.

Normalt vil spørsmålene være om det foreligger en mangel ved objektet som er solgt. Var det en mangel at forgasseren ble ødelagt etter en måned? Var det en mangel at utsikten fra verandaen var langt dårligere enn selger opplyste om? Typisk vil slike spørsmål være tvistepunkt.

Etter dette vil typiske spørsmål være – dersom det foreligger en mangel – om kjøper har krav på å heve kjøpet, eller kun mindre inngripende sanksjoner som retting, prisavslag eller omlevering.

I disse sakene vil ofte forsikringen din dekke store deler av advokatutgiftene, slik at det kan være en ide å benytte seg av en advokat, særlig dersom det er snakk om en relativt stor tvistesum.

Dersom du fyller ut skjemaet vil du kunne få uforpliktende advokathjelp til spørsmål om kjøp og salg av biler/eiendom/lignende.

Tvister vedrørende arbeidsrett

I Oslo er det et yrende arbeidsliv og et kjent tvistepunkt er dermed tvister vedrørende arbeidsforhold. Typiske spørsmål som kan dukke opp er spørsmål i forbindelse med ansettelse, permittering, oppsigelse, avskjed, varsling, illojalitet, konkurranseklausuler, virksomhetsoverdragelse, arbeidsleie og lignende.

Tvister vedrørende arbeidsforhold kan være ekstremt belastende særlig for den ansatte, da det ofte ikke bare dreier seg om økonomiske verdier, men en personlig sak. Mobbing eller diskriminering i arbeidslivet er for eksempel dessverre mer vanlig enn en skulle tro.

Arbeidsmiljøloven er svært streng og er ment som et vern mot arbeidstakere. Derfor vil denne loven ofte gi deg sterke rettigheter. I en del tilfeller vil du også kunne få fri rettshjelp, typisk i saker om oppsigelse og avskjed. Derfor kan det være en god ide å ta kontakt med en advokat helt uforpliktende for å høre hvilke rettigheter du har.

Fyller du ut skjemaet vil du kunne få svar på spørsmål om arbeidsrett av arbeidsrettadvokater i Oslo og omegn.

Tvister vedrørende familierett

Familieretten er et av de mest sensitive rettsområdene vi har, da det er snakk om ting som betyr ekstremt mye for de involverte. I tillegg er barn ofte involvert, hvilket fordrer helt spesielle vurderinger og krever særskilt forsiktighet. Prinsippet om barnets beste står helt sentralt.

Saker om barnefordeling er dessverre et tema som ofte kommer opp i Oslo Tingrett. Skal foreldrene dele barneomsorgen 50/50? Skal en forelder miste rettigheten til å være med barna fullstendig? Mange aktuelle spørsmål kan dessverre komme opp.

Et lignende rettsområde er barnevernsrett. Barnevernet kan fatte inngripende vedtak ovenfor foreldre i Norge, hvilket faktisk også har fått internasjonal oppmerksomhet. I mange tilfeller vil du ha krav på gratis advokat for å forsvare din foreldrerett.

Arverett er også et område som ofte aktualiseres. Enten en person ønsker bistand i forbindelse med opprettelse av et testamente, eller det er spørsmål i forbindelse med fordeling av arv, kan det være nyttig å kontakte en advokat for å sørge for at ting går riktig for seg.

Opprettelse/tolkning av kontrakter

I oslo er det et yrende forretningsliv og et rettsområde hvor advokathjelp ofte aktualiseres er opprettelse eller tolkning av kontrakter. Dette gjelder for eksempel særlig innen entrepriseretten, der byggherrer og entreprenører ofte har full krangel om hvem som skyller hvem penger etter kontrakten.

Slike saker ser vi dessverre mye av i retten, som som oftest bunner i at ingen av partene hadde nok fokus på kontrakten i første omgang. Dette kan koste begge eller en av partene store summer som kan legge bedriften i knestående i en lengre periode.

Oppstartsselskaper og lignende trenger også ofte hjelp med å utforme kontrakter til arbeidstakere og eller samarbeidspartnere. Uansett hva det dreier seg om, tilsier all erfaring at det i mange tilfeller hadde lønt seg å utforme bedre kontrakter eller ha mer fokus på disse underveis.

Forsvarsadvokat i Oslo

Uansett hva man har gjort er det ikke gøy for noen å oppleve å bli siktet, tiltalt eller dømt i en straffesak. Slike saker medfører en stor belastning på vedkommende straffesaken rettes mot, samt en mulig dyster fremtid. På den andre siden står også ofte et offer som har fått ulike negative følger etter hendelsen.

I straffesaker vil som oftest den siktede eller tiltalte ha krav på gratis forsvarsadvokat. Denne advokaten vil hjelpe vedkommende under straffesaken. Hovedformålet er naturligvis å få vedkommende frikjent, samt også muligens erstatning for påkjenninger og lignende som følge av straffesaken. I tilfelle av varetektsfengsling vil også gratis advokat involveres umiddelbart.

Det er en rekke forsvarsadvokater som opererer i Oslo, da en rekke fengsler er i dette området. Dersom du fyller ut skjemaet vil vi sette deg i kontakt med relevante advokater.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Advokathjelp til øvrige rettsområder

Nevnt over er bare noen få av mange rettsområder som kan aktualiseres i Oslo. Andre eksempler kan typisk være trygderett, der en person hevder å ha blitt nektet trygd på urettmessig grunnlag, øvrig erstatningsrett, som for eksempel yrkesskadeerstatning, patentrett, der en part hevder å ha fått sin patenterte ide krenket av en konkurrerende bedrift, og lignende.

Andre typiske tilfeller kan være krenkelse av eiendomsretten, der noen for eksempel utnytter eiendommen sin i strid med naboloven §2, tvister i forbindelse med et konkursbo, der et selskap hevder å ha tinglyst rettigheter foran en annen part, selskapsrett, der noen anklages for å ha utnyttet sin aksjemajoritet, eller lignende.

Det er ekstremt mange forskjellige rettsområder en kan trenge hjelp til, og dersom du fyller ut skjemaet på vår side skal vi prøve å finne aktuelle advokater i Oslo som kan hjelpe deg med akkurat din problemstilling, uansett hvor konkret, spesifikk og sjelden sak det måtte dreie seg om.

Hvordan finne riktig advokat i Oslo?

Det er mange måter å finne den advokaten som passer best for deg i den byen du tilhører. En måte er selvfølgelig å fylle ut skjemaer på sider som advokatmatch.no, slik at du kan bli kontaktet av forskjellige advokater og sammenligne disse.

En annen måte som også kan være veldig effektiv, er for eksempel å søke på ditt rettsområde + byen du ønsker hjelp i, da for eksempel bistandsadvokat i Oslo. I mange tilfeller vil nettopp disse advokatfirmaene som driver med dette i den byen havne øverst i søkene på google, og du vil da kunne lese mer om disse ved å se på nettsidene deres.

En tredje måte er å se på oversiktssider som lovdata.no eller advokatenhjelperdeg.no, som oppstiller en liste over forskjellige advokater som opererer i forskjellige byer. Ulempen er at disse sidene er veldig lange og som oftest kan være vanskelig å lære så mye mer av.

Hvis du leter litt rundt på nettet vil du som oftest imidlertid få et godt inntrykk av hvilket firmaer som er de største og mest anerkjente innenfor det rettsområdet du ønsker hjelp til.  

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454