Få gratis juridisk hjelp og tilbud for arbeidsrettspraksis

Fyll ut skjemaet til høyre og få tilbud fra flere advokater innen arbeidsrett, helt gratis og uforpliktende.

 • Fyll ut skjemaet
 • Vi videresender det til advokater
 • Motta tilbud

Få tilbud fra flere advokater

Advokatmatch er helt gratis og uforpliktende.

  Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med arbeidsrettslige spørsmål? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor arbeidsrett.

  Få advokathjelp

  Arbeidsrett er et stort rettsområde, og innebærer enkelt sagt alle konflikter som kan oppstå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

  De aller fleste av disse konfliktene reguleres av arbeidsmiljøloven, som er den dominerende loven innenfor arbeidsrett. Dette er en sentral vernelov for ansatte i alle virksomheter.

  Formålet med arbeidsmiljøloven er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

  Siden arbeidsrett er et stort rettsområde er det mange advokater som arbeider med dette. Ved å fylle ut skjemaet på denne siden vil vi hjelpe deg med å komme i kontakt med 3 forskjellige arbeidsrettsadvokater som kan hjelpe deg med din problemstilling.

  Det er veldig mange områder en kan ha behov for en advokat i forhold til arbeidsrett. Her er noen av de tilfellene vi opplever behovet for advokat særlig oppstår.

  Arbeidskontrakter

  Ifølge arbeidsmiljøloven er det et krav om at det inngås en skriftlig arbeidskontrakt mellom den ansatte og arbeidsplassen. Videre må enkelte forhold alltid reguleres i kontrakten. Dette er blant annet tittelen til den ansatte, lønn og feriepenger, arbeidssted, arbeidstid, oppsigelsesfrister og lignende.

  Generelt kan loven bare fravikes loven til ugunst for arbeidstakeren når dette er uttrykkelig presisert i loven.

  Dreier det seg om utenlandsk arbeidskraft er det flere regler man må være klar over og forholde seg til. Er du arbeidsgiver er du blant annet pålagt å undersøke om arbeidstakeren har rett til å arbeide i Norge. Svenske og danske borgere kan fritt jobbe i Norge, men andre regler gjelder for mennesker fra andre land.

  Har du spørsmål angående en eller flere arbeidskontrakter er det bare å fylle ut skjemaet øverst til høyre, så vil vi sørge for at du helt uforpliktende blir kontaktet av 3 advokater med erfaring innenfor området.

  Oppsigelser

  Et arbeidsforhold avsluttes ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Arbeidsmiljøloven inneholder faste regler for når oppsigelse kan skje, og hvordan det kan skje.

  En lovlig oppsigelse må ifølge arbeidsmiljøloven for det første være saklig begrunnet. Dette kan for eksempel være alvorlige brudd på arbeidsavtalen fra den ansatte sin side, eller nødvendig nedbemanning. Sykdom kan i visse tilfeller være en saklig grunn, men ikke alltid.

  Det er også en rekke prosesuelle regler rundt en oppsigelse. Blant annet skal arbeidsgiver alltid drøfte saken med arbeidstakeren før han eller hun har tatt beslutningen om oppsigelsen.

  Videre skal oppsigelsen innebære informasjon om adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål, hvilke frister som gjelder for forhandliger og søksmål, retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår og lignende.

  Arbeidsgiver kan også suspendere arbeidstaker midlertidig med vanlig lønn, dersom han har grunn til å tro at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan resultere i avskjed.

  Har arbeidstaker utført grove pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen kan også arbeidsgiver avskjedige vedkommende på dagen.

  Oppsigelse er ofte en komplisert affære og det kan være nyttig å rådføre seg med en advokat. Hvis du fyller ut skjemaet øverst til høyre vil vi sette deg i kontakt med 3 advokater med erfaring innenfor området.

  Nedbemanning

  Nedbemanning og omstillingsprosesser er ofte essensielt for en virksomhets overlevelse. Samtidig stilles det mange krav til arbeidsgiver for at en slik prosess skal være lovlig.

  Innenfor nedbemanning er det også et krav om saklig grunn. For det første må det være en reell nedbemanningssituasjon. Selskapet kan for eksempel ikke konstruere et behov for nedbemanning, mens det reelle formålet er å luke enkelte ansatte, selv om dette fra tid til annen dessverre forekommer.

  I tillegg må saksbehandlingen være saklig og korrekt. De ansatte må blant annet tas med på drøftelser, og valget av hvem som skal sies opp må være saklig.

  Nedbemanning er ofte en vond og vanskelig prosess, og en erfaren advokat kan ofte gjøre jobben langt enklere. Mener du at du har blitt offer for en nedbemanning på usaklig grunnlag vil også en advokat kunne hjelpe deg.

  Dersom du fyller ut skjemaet vil vi sette deg i kontakt med 3 advokater med erfaring innenfor nedbemanning, naturligvis helt uforpliktende.

  Mobbing og trakkasering

  Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver organisere, tilrettelegge og lede arbeidet slik at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden.

  Trakkasering på arbeidsplassen kan skje på forskjelige måter.Mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene for trakassering innenfor arbeidsretten.

  Dersom du blir utsatt for trakassering på arbeidsplassen bør du aller først snakke med for eksempel tillitsvalg. fagforening, verneombud, HMS-utvalg eller arbeidstilsynet. Fører ikke dette frem kan det være aktuelt å konsultere med en advokat.

  Advokatmatch har hjulpet over 15 000 mennesker finne en passende advokat

  For oss i Advokatmatch er det viktig å levere en god tjeneste. Dette innebærer at du som fyller ut skjemaet får tilbud av 3 seriøse advokater som faktisk kan fagfeltet du trenger hjelp til, slik at du kan sammenligne best mulig. Tjenesten er helt anonym og vi gir naturligvis ikke informasjonen din ut til andre tjenester, eller forfølger deg med markedsføring i sosiale medier.

  Jan Fredrik Borg

  Familierett

  "

  Jeg brukte advokatmatch til å få hjelp med en familiesak. Tjenesten var enkel og endte opp med en advokat som hjalp meg med saken uten å bruke enormt mye timer.

  "
  Kari Andersen

  Arbeidsrett

  "

  Advokatmatch fungerte for meg. Jeg fikk tilbud av forskjellige advokater og opplevde tjenesten som seriøs. Kan anbefale til andre som trenger en advokat raskt.

  "
  Per Arne Oddsrud

  Trafikksaker

  "

  Alt i alt synes jeg dette var en bra tjeneste. Det er mange advokater der ute og det er fint å kunne sammenligne forskjellige konkrete tilbud ut fra det du trenger.

  "
  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454