Samfunnsansvar

Advokater har en viktig rolle i samfunnet. De skal ivareta sine klienters interesser på best mulig måte, og de skal hjelpe med å opprettholde rettsstaten. Advokater har et spesielt ansvar for å være tilgjengelige for alle, uansett økonomisk situasjon. Advokatmatch ønsker at flere skal ha tilgang til fri rettshjelp. Vi mener at flere advokattjenester burde være gratis, utover allerede eksisterende ordninger. Det kan være kostbart å få juridisk bistand, og dette gjør at mange ikke får den hjelpen de trenger. 

Alle fortjener advokathjelp. Vi jobber derfor med å gjøre mer advokathjelp mer tilgjengelig. Vi gir deg muligheten til å komme i kontakt med advokater som kan hjelpe deg med det du trenger hjelp til. Du kan bruke tjenesten til å undersøke om du har krav på fri rettshjelp eller innhente gode tilbud fra dyktige advokater.

Bilde

Kjenn dine rettigheter

Mange kjenner ikke til rettighetene sine under norsk lov. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi publiserer en rekke artikler og guider som kan gi deg svar på det du lurer på. Disse ressursene er helt gratis og er tilgjengelig på våre nettsider. Vi håper at det kan gjøre det enklere for deg å forstå og ivareta dine rettigheter.

  • Les deg opp på dine rettigheter ved juridiske tvister og se hva du kan gjøre selv for å løse konflikter.
  • Undersøk mulighetene for gratis advokat og fri rettshjelp, eller sammenlign tilbud for å redusere kostnadene så mye som mulig.

Gratis advokat

Mange advokater tilbyr fri rettshjelp, dersom du har krav på det. Du kan undersøke dette ved å sende en forespørsel på våre sider. I tillegg kan du kontakte følgende instanser for å hjelp av gratis advokat.

liste ikon

Jussformidlingen i Bergen

Epost: Send din sak via nettsiden

Tel: 55 58 96 00

liste ikon

Jusshjelpa i Nord-Norge

Epost: Send din sak via nettsiden

Tel: 77 64 45 59

liste ikon

Fri rettshjelp Oslo kommune

Epost: frirettshjelp@vel.oslo.kommune.no

Tel: 23 48 79 00

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454