Finn beste advokat: Hvordan velge beste advokat?

Hvis du står overfor en rettssak, er det lurt å skaffe en advokat som kan gi veiledning underveis i saken. I mange tilfeller vil man prøve å finne den billigste advokaten, men når man går til sak er det som regel større verdier som står på spill. I så fall er resultatet i saken ofte viktigere enn forskjellen i timespris hos de forskjellige advokatkontorene.   

Å finne den beste advokaten til saken din er ikke alltid like enkelt. I Norge finnes det en rekke advokater, og det kan være vanskelig å orientere seg om hvor gode de faktisk er. Hverken publisiteten i media, timesprisen, eller antallet oppnevnte fagområder på nettsidene deres er nødvendigvis gode måleparametere her. Så hvordan finner man egentlig den beste advokaten? 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du finner advokaten som kan representere deg på den beste måten. Vi går også inn på noen råd om hvordan du kan redusere utgiftene til advokaten. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Når trenger du en advokat?

Det første du må finne ut, er om du i det hele tatt har behov for en advokat. Hvis det går an å løse saken din utenfor retten gjennom mekling, eller en dialog med motparten, er det kanskje ikke nødvendig å gå til sak. Hvis saken derimot er mer alvorlig, kan en advokat være en god støttespiller og veileder underveis. 

Hvis man er offer eller etterlatt i en sak, kan man ha krav på en bistandsadvokat

Det er ikke alltid like lett å vite om man trenger en advokat, eller ikke. For å bli klokere, kan det være lurt å benytte seg av gratis rådgivning. Dette kan være kartleggingssamtaler hos en advokat, eller samtaler med noen innen forvaltningen som kan svare på spørsmålene du lurer på.

Hvem er den beste advokaten for deg?

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal avgjøre hvem som er den beste advokaten for seg selv. For det første må advokaten ha god erfaring med rettsområdet som saken din gjelder, og ha god oversikt over hvilke lover og regler som gjelder. For det andre kan tidligere resultater gi en indikasjon på advokatens egnethet i akkurat din sak. Videre vil prisen og hvor advokaten befinner seg også spille inn. 

Nedenfor går vi gjennom disse faktorene nærmere, og sier noe om hva du bør se etter. 

Advokatens hovedområder

Det sier seg selv at en bør velge en advokat som har spesialisert seg innenfor det fagområdet saken din gjelder. Uansett hvor mye erfaring og gode resultater en advokat kan vise til i andre typer saker, vil den beste advokaten for din sak ha god kunnskap om dette rettsområdet spesifikt. 

Hvis du for eksempel står overfor en sak der du krever erstatning fra et firma, er det kanskje ikke en strafferettsadvokat som er det riktige valget. Du vil trolig ha bedre sjanser med en advokat som har spesialisert seg innenfor erstatningskrav.  

Erfaring

Advokatens erfaring på området kan være avgjørende for resultatet. Kjennskap til flere saker på området gjør at advokaten din blir mer allsidig, og har mulighet til å se løsninger som du kanskje ikke har tenkt på selv. Videre vil lang erfaring også gjøre at advokaten kan forberede seg på innspill fra motparten som en ferskere advokat ikke hadde tenkt over i forkant av rettssaken. 

En advokat med lang erfaring vil også kunne gi en bedre vurdering av hva du kan forvente av sakens gang. Hvor lang tid rettsprosessen vil ta, og om det i det hele tatt er verdt å gå til sak, er noen av spørsmålene erfaringen kan gi grunnlag for å svare på. 

Tidligere resultater

Advokatens tidligere resultater er ikke avgjørende, men kan gi en god pekepinn om advokatens erfaring og kunnskap. Noen advokater er gode på å finne løsninger som ikke er åpenbare, og er flinke til å presentere saken på er oversiktlig og ryddig måte. 

Det er mulig å spørre advokatene om å få informasjon om tidligere saker, og på denne måten kan du sammenligne dem på en annen måte enn pris, omtaler i media, og brukeromtaler på nett kan gi deg grunnlag for. 

Referanser

En advokat som gir gode resultater for klientene, vil også ha gode omtaler. Familie, venner, og andre bekjentes erfaring kan også være en god veiledning her dersom de har kjennskap til advokaten. Flere firmaer har også brukeromtaler på internett som du kan lese. Her er det likevel viktig å være kritisk når man leser siden mange velger å legge igjen omtale om det de er misfornøyde med. 

At en advokat er hyggelig, enkelt å samarbeide med, og tar seg tid til å lytte, kan være minst like viktig for saken din som at han eller henne har en god pris og lang erfaring. Hvis dere ikke klarer å samarbeide, vil det i mange tilfeller påvirke saken din negativt. Du kommer tross alt til å bruke mye tid sammen med denne personen både før, under og kanskje også etter at saken er avsluttet. 

Pris

Pris er for mange en veldig viktig faktor. Ved hjelp av egeninnsats, forsikringer, og fri rettshjelp, kan man spare store beløp på advokatutgiftene https://advokatmatch.no/advokat-priser . 

Det kan være lurt å sette opp et budsjett der man lager en oversikt over hvor mye man er villig til å bruke på advokaten. Det hjelper lite å finne en superadvokat hvis du ikke har råd til å betale det han eller henne krever for arbeidet. 

De fleste advokatfirmaer oppgir en timespris på nettsidene sine, og noen har til og med fastpriser på enkelte oppdrag. I mange tilfeller er det vanskelig å forutsi hva oppdraget vil ende opp med å koste, men timesprisene er en god pekepinn. Husk likevel at en advokat med mindre erfaring ofte vil bruke lengre tid på de samme arbeidsoppgavene som en med lenger erfaring. Hvis advokaten er vanskelig å samarbeide med, kan det også drøye tiden. 

Slik finner du advokaten som passer deg best

Selv om det er vanskelig å si sikkert hvem som er den beste advokaten for deg, er de ovennevnte punktene gode vurderingsfaktorer du kan bruke underveis. Et godt tips er å begynne med rådgivningstimer for å finne ut om saken i det hele tatt bør presenteres for domstolene. Her vil du også kunne vurdere om advokaten som har rådgivningen kan være en kandidat for videre samarbeid. 

Videre er det lurt å undersøke om du har forsikringer som dekker advokatutgiftene, eller om du kvalifiserer for fri rettshjelp. Hvis dette gjelder din sak, er ikke prisen lenger en like avgjørende faktor. Det er ofte advokaten som sender søknaden om fri rettshjelp.  

Husk at prisen ikke alltid samsvarer med kvaliteten på arbeidet som gjøres. Likevel har advokater med høyere timespriser ofte lenger erfaring, gode resultater, og er etterspurte. 

Flere nettjenester gir deg også rettshjelp og veiledning. Mange studentorganisasjoner svarer også gjerne på spørsmål. Disse kan som oftest ikke ta saken videre til domstolene, men kan gi et innblikk i hvordan saken vil utarte seg. 

Hva gjør en advokat?

For å få bedre innsikt i hva som skiller de beste advokatene fra de mindre dyktige, kan det hjelpe å sette seg inn i hva en advokat gjør. De fleste har en ide om arbeidsoppgavene, men det er også mange aspekter ved jobben som man ikke tenker over. Advokaten må ha god innsikt, og bidrar med alt fra rådgivning, forhandlinger og sakføring for domstolene. De beste advokatene er gode på alle disse leddene, i tillegg til kommunikasjon og samarbeid. Et godt forhold fra starten er viktig for at man opparbeider tillitt. Advokaten er tross alt den som skal representere deg gjennom hele prosessen. 

Finn din advokat i dag

Det er ingen enkel oppgave å finne den beste advokaten for saken din. Selv om media nevner mange store navn, er det slettes ikke sikkert at disse advokatene er passende. Både advokatens fagområde, priser, og erfaring skal sammenfalle med dine behov. Det viktigste er å finne en advokat som spesialiserer seg innen ditt område, og som samtidig faller inn under ditt budsjett.

Dessuten skal det også vektlegges gode referanser og tidligere resultater i retten. Det er alltid en risiko for å tape en sak, og det er kjipt å sitte igjen med følelsen av at du kunne ha vunnet hvis du hadde brukt mer tid på å finne den riktige advokaten for deg.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende