Bilde

TRYGGHET I EIENDOMSRETTEN: En erfaren advokat innen eiendomsrett kan gi deg kompetent juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med kjøp, salg, leie eller andre juridiske spørsmål knyttet til eiendom.

Advokat innen eiendomsrett: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Eiendom er en av de største investeringene man gjør i livet, og en advokat som arbeider med eiendomsretten er borti en rekke ulike problemer. Kjøp og salg av eiendom skjer hver eneste dag, og nye konflikter oppstår når handelen ikke går helt som planlagt. Det kan for eksempel vise seg skjulte feil og mangler på eiendommen, uenigheter med naboen kan oppstå, eller at håndverkere ikke har gjort jobben sin skikkelig. 

Eiendomsretten er et bredt rettsområde, og det kan være vanskelig å forstå hvilke regler som gjelder for problemet du står overfor. Som regel er det også snakk om store verdier, så søksmål kan bli aktuelt hvis man ikke finner en løsning som fungerer for begge partene. Hvis du står overfor en konflikt som gjelder eiendom, kan en advokat være avgjørende for resultatet i saken. 

I denne artikkelen kan du få et nærmere innblikk i de vanligste problemene som oppstår, og hvordan advokaten kan hjelpe deg med de ulike utfordringene. 

Kortversjonen

  • En eiendomsadvokat er essensiell for å håndtere ulike eiendomskonflikter, som skjulte feil, nabo-uenigheter og håndverkerfeil.
  • Mange er uvitende om at rettshjelp kan være tilgjengelig gjennom innboforsikring, eller fri rettshjelp for de med lav inntekt.
  • Ved kjøp og salg av bolig, kan en advokat hjelpe med å vurdere eventuelle feil eller mangler, og veilede deg om hvilke krav du kan stille mot selger eller kjøper.
  • For leietakere kan det oppstå konflikter med utleier. En advokat kan bidra med å vurdere saken mot husleieloven, og hjelpe med å finne løsninger.

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

En advokat som arbeider med eiendomsrettslige problemer, har spesialisert seg innenfor reglene som gjelder for denne typen konflikter. Siden eiendomskonflikter kan bestå av så mye forskjellig, må hver enkelt sak vurderes konkret. God kjennskap til de ulike problemene som kan oppstå, og hvordan de burde løses, er nødvendig for å komme frem til et godt resultat. Lang erfaring på området er en fordel når sammensatte og kompliserte problemer må løses. 

Advokaten må ha kjennskap til mange ulike regler, og det kan være vanskelig for privatpersoner å orientere seg i havet av forskrifter, lover, og andre bestemmelser. Lovene på området bruker også mange vage ord og uttrykk som det ikke er så enkelt å forstå hva innebærer. Advokaten kan bidra med oppklaring av uttrykkene, og gi en vurdering av din konkrete sak. På denne måten kan du være sikker på at du får de rettighetene du har krav på. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Muligheter for gratis advokathjelp

De fleste forbinder advokater med høye fakturaer, og unnlater derfor å ta kontakt. Det mange ikke vet, er at innboforsikringen som oftest har en egen rettshjelpsdekning som vil redusere advokatutgiftene dine betraktelig. Hvor stor sum som dekkes, varierer fra forsikring til forsikring. 

Det er ikke alle som har en innboforsikring som dekker eiendomsrettslige problemer. I så fall kan du undersøke om saken din kan dekkes av den behovsprøvde frie rettshjelpen. Dette er en ordning som er aktuell for personer som tjener mindre enn 320 000 kroner, eventuelt har en samlet inntekt på under 490 000 kroner hvis man er samboer eller ektefelle. Det er ikke alle saker som dekkes av ordningen, selv om du har behov for hjelpen. Hvert enkelt tilfelle og søknad vil vurderes konkret. Vær også oppmerksom på at det er en liten egenandel som kommer i tillegg, selv om ordningen kalles «fri» rettshjelp. Dette er 1121 kroner til advokaten ved innvilgelse av fritt rettsråd, og 8960 kroner dersom du får støtte til fri sakførsel. 

Om du har en årsinntekt på under 100 000 kroner vil du som regel ikke måtte betale egenandel for hjelpen. 

Advokathjelp ved kjøp og salg av hus eller hytte

Som privatperson vil du som regel møte på en eiendomsrettslig konflikt i forbindelse med kjøp og salg av hus eller hytte. Her er det som regel snakk om funn av feil eller mangler etter kjøpet, og en advokat kan hjelpe deg med å finne ut hvilke krav du kan rette mot selgeren av eiendommen. I noen tilfeller må man også dekke utgiftene selv, men dette kan advokaten hjelpe dere med å vurdere. 

Som privatperson kan man også stå på andre siden av konflikten. Hvis du har solgt huset eller hytten din, kan det hende at kjøperen har funnet skjulte feil og mangler som du ikke visste om. I så fall kan det hende at vedkommende retter krav mot deg, og advokaten kan gi deg veiledning om hvilke krav du må innvilge, og hva kjøperen må dekke selv. 

Ved å ta kontakt med en advokat i forbindelse med skjulte feil og mangler, kan du være sikker på at du får dekning for de kravene du har, og ikke innvilger krav du ikke er forpliktet til. 

Hvilke krav åpner loven for?

Det er avhendingsloven som gjelder ved kjøp og salg av hus og hytte, så lenge det ikke er snakk om nybygg. Loven sier du kan ha krav på retting av feilen, avslag i prisen, eller erstatning hvis det er snakk om en vesentlig mangel. I noen saker er mangelen så alvorlig at du kan få heve kjøpet. 

For at du skal kunne rette krav mot selgeren, er det viktig at du reklamerer tidsnok. Mange vil ha hjelp av en advokat når de skal rette krav, særlig fordi det er vanskelig å beskrive situasjonen. Advokaten kan også hjelpe deg med å vurdere omfanget av mangelen, og hvilke krav som er mest aktuelle i din situasjon. Ved å la en advokat ta seg av reklamasjonen, kan du være sikker på at du ikke minster kravet ditt på grunn av passivitet, oversittelse av fristen, konkludent atferd, eller lignende.  

Boligkjøperforsikring/boligselgerforsikring

Når man selger eller kjøper en eiendom, får man ofte tilbud om å tegne en forsikring. Dette kalles enten boligkjøperforsikring (hvis du kjøper bolig), eller boligselgerforsikring (om du skal selge boligen). 

Denne typen forsikringer dekker eventuelle feil og mangler som oppstår etter at eiendommen er kjøpt eller solgt. På denne måten vil forsikringsselskapet ditt være ansvarlige for eventuelle krav fra kjøperen, og ikke du selv som privatperson. Forsikringsselskapet ditt vil som regel ta seg av kravet, og du kan være trygg på at situasjonen løser seg på en god måte. 

Hvis du likevel ikke har tegnet forsikring, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning i saken din. 

Advokathjelp ved kjøp av nybygg

Når du kjøper et nybygg er selgeren som regel en næringsdrivende. Det er bustadoppføringsloven som gjelder for nye boliger, men kravene som gjelder ved mangler og dekning av advokatutgifter gjennom diverse boligkjøperforsikringer vil i stor grad tilsvare avhendingsloven. Det kan være lurt å huske at det stilles strengere krav til tilstanden på en ny bolig, enn en som er brukt. Hvis du kjøper et 100 år gammelt hus som har stått tomt de siste 20 årene, kan du forvente større slitasje enn på et hus som nettopp har blitt bygget. 

Advokathjelp i nabokonflikter

Det er ikke alltid at problemene som gjelder eiendommen er knyttet til feil eller mangler. Mange opplever at det største problemet er naboen, og sliter med å bli enige med vedkommende. Dette kan for eksempel være uenighet om hva slags hekk eller gjerde som skal settes opp, naboens trær som skygger for uteplassen din, eller støy og lukt fra naboeiendommen. Man kan også oppleve konflikter i forbindelse med utbygging eller nedriving. 

Utgangspunktet for reglene i naboforhold finner man i naboloven, og her er hovedregelen at man ikke skal gjøre noe som er urimelig, eller unødvendig til skade for naboen. Som du kan se, er regelen veldig generell. Hva som er «urimelig», og hva som er «unødvendig» er vanskelig å si noe om generelt, og hver enkelt sak må vurderes. For en privatperson som står overfor en konflikt med naboen, vil det meste oppleves som urimelig eller unødvendig. En advokat kan bidra med et objektivt blikk, og skille mellom hva som er urimelig, og hva som bare føles kjipt. 

Naboloven har også noen spesialregler om trær, hekk og gjerde. Det kan være lurt å undersøke hva loven sier om de ulike tingene, slik at man unngår å krangle på noe naboen har krav på

Hvis du ikke klarer å bli enig med naboen om hvordan uenigheten mellom dere skal løses, er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan vurdere saken opp mot nabolovens generelle bestemmelse. 

Advokatutgifter i nabokonflikter

Som nevnt tidligere, har du kanskje en rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen din. Her er det lurt å undersøke om rettshjelpsdekningen kan brukes for å løse opp i nabokrangelen. Som regel er det snakk om mindre situasjoner, for eksempel trær eller gjerder, og advokatutgiftene vil i mange tilfeller holdes lave. Det er sjeldent domstolene må avgjøre om treet må felles, eller om gjerdet må bygges om. 

Advokathjelp i leiesaker

Det er ikke alle som eier eiendommen selv. Hvis du leier et sted å bo, kan det hende at det oppstår uenigheter med personen som eier boligen. 

I saker som gjelder leieforhold, er det husleieloven som gjelder. Typiske konflikter er for eksempel at huseieren sier at du har påført boligen en skade, eller at boligen ikke er i den tilstanden du fikk beskjed om før du flyttet inn. Det kan også hende at du ikke kan betale husleien, og at huseieren skifter låsen på døren sånn at du ikke kommer inn. 

Når du leier en bolig må du som regel stå for innboforsikringen selv. Som nevnt tidligere, er det mulig at denne inneholder en rettshjelpsdekning som du kan bruke for å dekke advokatutgiftene dersom dere ikke finner ut av problemet selv. 

Ved utkastelse er reglene veldig strenge, og det er namsmyndighetene som må ta avgjørelsen om utkastelse. Huseieren har ikke lov til å kaste deg ut, eller skifte låsen på døren selv. I denne typen saker kan det også være lurt å undersøke om du kan få fri rettshjelp.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvordan velge riktig advokat?

Som du sikkert har skjønt, er det mange forskjellige konflikter som kan oppstå på eiendomsrettens område. På grunn av de varierte problemene, er det mange forskjellige lovverk som kan være aktuelle. En advokat med god kunnskap om de forskjellige konflikttypene og lovverkene vil være avgjørende for at saken ender i din favør. 

Når du skal velge advokat, er det vanskelig å orientere seg mellom alle alternativene man får opp i Google sin søkemotor. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvem som spesialiserer seg på hvilket område, og hvem som er best egnet for din sak. 

Det er viktig å ha et godt samarbeid med advokaten, og tillit til at vedkommende kan ivareta dine interesser på best mulig måte. Tilbakemeldinger på nett er en god rettesnor, men vi anbefaler at du snakker med advokatene for å gjøre deg opp en egen mening. For å unngå flere timer med leting, kan du fylle ut skjemaet på denne siden. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og du vil bli kontaktet av advokater som er aktuelle for saken din. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat innen eiendomsrett

frase

Hva er vanlige eiendomsrettsspørsmål som en eiendomsadvokat kan hjelpe meg med?

Vanlige eiendomsrettsspørsmål som en eiendomsadvokat kan hjelpe deg med inkluderer skjøteoverdragelser, nabotvister, tvister om bruksrett, avtaler om bruksrett, leiekontrakter, kontraktsbrudd, og eiendomssalg.

frase

Hvorfor er det viktig å ha en eiendomsadvokat involvert i eiendomsrettslige saker?

Det er viktig å ha en eiendomsadvokat involvert i eiendomsrettslige saker for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt, og for å unngå eventuelle juridiske problemer i fremtiden. En eiendomsadvokat kan hjelpe deg med å forstå komplekse juridiske spørsmål og finne den beste løsningen for deg og din eiendom.

frase

Hva er vanlige kostnader for tjenestene til en eiendomsadvokat?

Vanlige kostnader for tjenestene til en eiendomsadvokat inkluderer timepris og eventuelle gebyrer knyttet til behandling av saken. Kostnadene vil avhenge av kompleksiteten i saken og advokatens erfaringsnivå. Det er vanlig å be om et kostnadsestimat før man inngår avtale om tjenester.

frase

Hvordan finner jeg en dyktig eiendomsadvokat?

Du kan finne en dyktig eiendomsadvokat ved å søke på advokatportaler, be om anbefalinger fra venner og familie, eller kontakte Advokatforeningen for en liste over kvalifiserte advokater.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454