Naboloven om trær: Alt du trenger å vite (spesialregler m.m.)

Konfliktene med naboene kan være mange. Forhåpentligvis bygger en opp gode forhold med de andre beboerne i nabolaget, men det er ikke alltid like enkelt. Spesielt tøft kan til tider forholdet med naboen rett ved siden av være. Dette gjelder i mange tilfeller trær, da disse tross alt har et par egenskaper som kan være ufattelig irriterende for en av partene.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

En av de største nedsidene ved trær er selvfølgelig at de blokkerer sola. Har en naboer som virkelig er glade i å sole seg, så blir de neppe blide dersom dine store trær blokkerer sola halvparten av dagen. Det kan være et ufattelig kjedelig irritasjonsmoment, samtidig som det mest sannsynlig ikke har noen innvirkning på deg selv.

En annen konflikt som enkelt kan oppstå er når høsten kommer. Da faller det som fort føles som tonnevis med løv ned fra trærne. Med litt medvind slipper du å rake løvet fra egne trær dersom det havner hos naboen. Det er liten tvil om at dette kan føre til ekstrem irritasjon, og det vet en dersom det til motsetning skulle hende med en selv.

Når irritasjonen når et visst punkt, enten med for mye skygge eller raking av løv hele høsten, så er det fornuftig å ty til loven. For hvilke regler gjelder egentlig når det kommer til trefelling? Vi skal i denne artikkelen se nærmere på nabolovens spesialregel om trær, en lov som har mye omdiskutert opp gjennom årene.

Enkle forholdsregler for trær på egen eiendom

Eier du din egen eiendom, så er det du som har råderett over trærne. Det betyr at hverken naboen eller staten har noen rett til å hindre deg i fjerne trær. Skulle du for eksempel være lei av løv eller skyggelegging av egen eiendom, så står du altså fritt til å fjerne trærne. En trenger med andre ord ingen søknad eller godkjennelser her.

Dette endrer seg derimot om du bor i et sameie eller borettslag. I slike tilfeller er det viktig at en sjekker med styret, og ikke minst at en følger nye lover og regler i byen der en bor. Trær av en viss tykkelse og høyde kan for eksempel være fredet, og det kan potensielt vanke noen skikkelig heftige bøter dersom en bryter dette.

Et annet punkt som er viktig å huske på er at en derimot ikke kan gjøre hva en vil med trærne sine på egen eiendom. Dersom det du gjør med trærne er til sjenanse for naboen, så vil naboloven si at du må konferere med naboen. Det er slike skillelinjer som dessverre er noe vanskelige å få innsikt i hvordan en skal tolke direkte.

Sist, men ikke minst, gjelder samme regel for planting av trær. Ønsker du å plante et tre som kan være til sjenanse, eller til og med skade, for naboen din, så er du nødt til å ta kontakt og konferere med naboen/naboene. Disse kan nemlig potensielt be om fjerning av treet, slik at det kan bli en dyr affære om du ikke følger reglene her.

Spesialregel om trær i naboloven

Nettopp grunnet det ovennevnte problemet med å tolke hvordan ord som «sjenanse» og «skade» faktisk virker i praksis, så har naboloven fått en spesialregel. Hvordan skal en tross alt tolke om noe er sjenerende for naboen, da dette i bunn og grunn er meget subjektivt? Det samme gjelder skade, der en skygge eller mer løv på gressplenen kan regnes som skade av enkelte.

Nabolovens spesialregel om trær tar sikte på å gi naboen et litt mer konkret alternativ i retten. Det har tross alt vært mange som nok har hatt en god sak, men der den andre naboen med trær har vært i stand til å bevise at det ikke har vært sjenanse eller skade. Intensjonen bak nabolovens spesialregel om trær er å hjelpe i slike situasjoner.

Det finnes 3 konkrete punkter i nabolovens spesialregel om trær. Det første punktet relaterer til avstanden mellom treet og hus, hage, eller dyrket jord hos naboen. Denne avstanden skal ifølge loven være under 1/3 av treets høyde for at saken i det hele tatt skal vurderes. Er treet på 12 meter, så skal det altså stå 4 meter eller nærmere naboen før en klage vil bli vurdert.

Det andre punktet i nabolovens spesialregel om trær relaterer til hvorvidt treet er til skade eller ulempe for naboen. Dersom treet er gammelt og råttent, og for eksempel lener mot naboen, så er det stor sjanse for skade under en storm. Fører treet til stort løvfall inn i naboens hage om høsten er dette også grunnlag for ulempe.

Sist, men ikke minst, relaterer det tredje punktet til hvorvidt treet har en spesiell nytteverdi for den ene naboen. Det kan være sentimentale verdier, der treet har vært der i generasjoner, eller det kan hende at treet dekker for innsyn og/eller vind mot eiendommen. Dette kalles innen loven affeksjonsverdi. Her må bevis fremmes for å føre dette argumentet.

Hva kjennetegner en ulempe i nabolovens spesialregel om trær?

Som nevnt i innledningen er både skygge og løvfall store ulemper ved trær. Dersom naboen din har et tre som påfører deg en av disse, så er det enkelt å bevise, og det kan i hvert fall hjelpe deg med ett av punktene i saken. Allikevel er det lurt å sette seg inn i akkurat hva en ulempe kjennetegner i nabolovens spesialregel om trær, da dette som sagt kan være veldig subjektivt.

En innlysende ulempe med skygge er dersom du rett og slett ikke har andre steder å sitte i sola enn der treet dekker for skyggen. Det kan for eksempel være at hele din veranda er skyggelagt av trær hos naboen. Da kan det absolutt være et godt argument i en sak. Det vil si, var treet der allerede når du flyttet inn, så er plutselig ikke saken like god.

En annen ulempe er som nevnt løvfall om høsten. Her skal det altså være en ulempe, og selv ethvert løv som faller i din hage nok føles som en ulempe, så er det viktig at vilkåret helt klart treffes her. Dersom du må finne frem til 4-5 sekker for å rake løv i hver eneste høst, så er bevisene ganske tydelige for at ulempen her altså er stor nok.

Utsikt er en annen ulempe som det er fort gjort å bli uenig med over tid. Trær vokser tross alt, og et tre er helt annerledes om sommeren enn om vinteren. Dersom et tre bare dekker litt utsikt, så er dette selvfølgelig ikke en ulempe nok. Men dersom et tre dekker alt av havutsikt for eksempel, så er dette unektelig et godt argument for en ulempe.

Den kanskje aller klareste ulempen er dersom et pill råttent tre står klart for fall. Grener som slår mot ditt hus kan enkelt fjernes uten videre tillatelser dersom disse går inn på din eiendom. Det å derimot se et råttent tre lene mot ditt hus kan være fryktinngytende for mange dersom naboen ikke ønsker å fjerne det. Dette er en ulempe som stort sett vil vinne frem i en rettssak.

Planting av tre og vekst

Som nevnt skal det tas høyde for naboen når en planter et tre. En kan tross alt ikke bare plante et så høyt tre som en bare vil. Dette kan derimot bli noe komplisert dersom treet er plantet før en flytter inn. Da kan det tross alt virke som et tre som ikke er veldig sjenerende, men flere år inn i fremtiden vil vekst potensielt kunne ødelegge for sol og utsikt.

Plantes treet etter at naboen flytter inn, så er det lurt å ta en prat om dette. Det er dessuten lurt å plassere treet slik at det ikke ødelegger for utsikt, sol, eller potensielt kan føre til skade. Allikevel kan en slik plassering være vanskelig å oppnå, spesielt dersom formålet med treet er å dekke for vær og vind eller innsyn.

Uansett vil det beste alternativet være å ta praten med naboen med en gang en planter trær. Da slipper en nabokrangler flere år inn i fremtiden, og en slipper dessuten potensielt å måtte felle et dyrt tre. Det kan bli en kjedelig lærepenge å felle det dyre treet når det endelig har vokst ut til sin fulle intensjon, enten det var å dekke innsyn, vind, eller helt enkelt bare estetiske årsaker.

Kommuniser med naboen om trær

Før en tyr til bruk av nabolovens spesialregel om trær, så er det alltid lurt å kommunisere med naboen hele veien om trær. Akkurat som deres trær kanskje irriterer deg noe, så vil helt sikkert dine trær kunne irritere dem. Dette gjelder spesielt dersom du planter et helt nytt tre i din hage som potensielt kan være til ulempe for dem.

Noen ganger møtes en av naboer uten forståelse, og da er selvfølgelig nabolovens spesialregel om trær godt å ha med seg. Du har selv råderetten over egne trær og kan felle disse når du vil, men det er godt å vite at du til en viss grad også kan håndtere trær hos naboen. Dette gjelder spesielt dersom disse er til sjenanse eller skade for din egen eiendom.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende