Bilde

KONFLIKT OM TRÆR: Selv om treet til naboen plager deg, har du ikke lov til å felle det uten tillatelse.

Naboloven om trær: Alt du trenger å vite (spesialregler m.m.)

Sist oppdatert: 8. mai 2024

De fleste har en hyggelig relasjon med naboen, men det er ikke alltid like enkelt. Noen ganger kan trær, gjerder, tomtegrenser og støy skape konflikt. Når det gjelder trær, er det som regel den nærmeste naboen konflikten oppstår med. Skygge, nedfall eller forhindret utsikt er de vanligste grunnene til at uenighet oppstår.

Noen ganger har naboen et spesielt forhold til treet som skaper problemer, og er ikke interessert i å felle eller beskjære det. I denne artikkelen kan du lese mer om lovens spesialregler om trær, og hvordan du kan løse konflikten på best mulig måte for alle parter.

Kort oppsummering

  • Trær kan være en kilde til konflikt mellom naboer, og utgangspunktet er at du bestemmer over trær som står på eiendommen din.
  • Hvis treet ditt er til sjenanse for naboen, kan det hende du må felle det. Nabolovens spesialregel om trær sier at trær ikke skal plasseres nærmere tomtegrensen enn 1/3 av treets høyde hvis treet er til skade eller ulempe for naboen.
  • Ved planting av trær er det viktig å ha veksten i bakhodet. Solforhold og utsikt kan påvirkes på sikt. God kommunikasjon med naboen vil som regel løse de fleste konflikter.

Trær på egen eiendom

Om du eier din egen eiendom, er det du som har råderett over trærne. Det betyr at hverken naboen eller staten kan hindre deg i felle trær. Skulle du for eksempel være lei av løv eller skygge på eiendommen, står du fritt til gjøre det du ønsker. Med andre ord er det ingen søknad eller godkjennelse som må skaffes for å felle trær på egen eiendom.

Unntak for trær som er til sjenanse for naboen

Et unntak fra hovedregelen over egen råderett på eiendommen, er om trærne er til sjenanse for naboen. I disse tilfellene er det nabolovens regler som regulerer hva du kan, og ikke kan gjøre.

Om du ønsker å plante eller flytte et tre som senere kan påvirke naboens solforhold, medføre nedfall, eller hindre utsikten deres, er det lurt å spørre på forhånd. En åpen dialog med naboen vil alltid være det lureste, og kan hindre konflikt i senere tid.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Trær på eiendommen til sameie eller borettslag

Om treet du ønsker å felle er på sameie eller borettslagets eiendom er reglene annerledes. I disse tilfellene må du få en godkjenning fra styret. Trær av en viss tykkelse og høyde kan i noen tilfeller være fredet, og det kan mulig medføre bøter om de felles.

Nabolovens spesialregel om trær

Lovens regler kan være vanskelige å tolke. Hvordan skal ord som “sjenanse” og “skade” forstås?

I nabolovens spesialregel om trær står det at trær ikke skal plasseres nærmere hus, hage eller dyrket jord enn 1/3 av treets høyde. Om naboen har ett tre på 12 meter, må dette stå 4 meter eller nærmere tomtegrensen for at klagen din skal være begrunnet i denne bestemmelsen.

For det andre må treet være til skade eller ulempe for deg. Om treet er høyt og gammelt, vil det for eksempel være en risiko for skade på huset ditt hvis treet blåser over ved kraftig vind. Et annet eksempel på ulempe vil være skyggelegging av din eiendom (særlig hvis det er skygge på uteplasser som terrasser og hagestuer), eller om treet gjør at du får en større jobb med å rake løv eller måke snø.

Det siste punktet er at ulempen din må vurderes opp mot naboens nytteverdi av treet. Noen ganger har treet en sentimental verdi, eller at det dekker for innsyn eller gir ly mot vinden.

Grunnen til at loven er utarbeidet med vage ord som “skade” og “ulempe”, er at hver enkelt sak må kunne vurderes ut fra de faktorene som er viktige for partene. Ingen saker er like, og vage betegnelser lager rom for en løsning som kan tilpasses ulike konflikter.

VANLIG TVISTESAK: Trær som skygger for utsikten er en vanlig tvistesak i storbyene. Det er mye enklere å komme til en minnelig løsning fremfor å havne i domstolene.

Hva kjennetegner en ulempe i nabolovens spesialregel om trær?

Som nevnt innledningsvis er både skygge og løvfall ulemper som naboens trær kan medføre. Det er imidlertid viktig å sette seg inn i nøyaktig hvilken ulempe treet i din sak medfører. Det holder ikke å si at “treet skygger for eiendommen min”. Dette blir for lite konkret, og vil ikke tale i din favør.

Et eksempel er for eksempel om naboens tre skygger for den eneste terrassen på huset ditt, vil treet gjøre at du mister sol store deler av dagen. Her vil ulempen være at du vil sitte mindre ute, eller at oppholdet ute blir mindre hyggelig. Du mister muligheten til å sole deg på egen terrasse. Alle argumentene for hvorfor skyggen er en ulempe for deg, er relevante.

I saken din vil det være stor forskjell på om treet var et problem før du flyttet inn, eller om problemet har oppstått i etterkant. Det kan tenkes at motparten vil argumentere med at du har akseptert ulempen trærne medfører om du visste på forhånd at hele uteplassen ville være skyggelagt store deler av dagen. Likevel vil nabolovens regler om plassering av trær kunne hindre at dette argumentet vil føre frem.

Les også

Hva sier naboloven om utsikt?

En annen ulempe mange plages av, er løvfall eller økt snømengde på grunn av treet. Om treet gjør at du må rake oftere og mer, vil det klart være en ulempe for deg. Det samme gjelder om du har måkt oppkjørselen din før du drar på jobb, og kommer hjem til snøfallet fra treets grener som har landet hos deg slik at du må måke på nytt.

Hindring av utsikt er noe mange klager over. Trær vokser, så et tre som tidligere bare komplementerte utsikten, kan dominere etter noen år. I hvor stor grad treet dekker utsikten vil være relevant for vurderingen av om det er til ulempe eller ikke.

Den største ulempen et tre kan medføre, er faren for skade på egen eiendom og bolig. Noen ganger er trær så høye og gamle at grener og velt kan gjøre skade på ditt hus om vinden er sterk nok. Et råttent tre som kan velte i vinden vil være et risikomoment som naboen burde ønske å bidra til å fjerne.

Planting av tre og vekst

Som nevnt er det lurt å kontakte naboen om du ønsker å plante et tre. Her vil dere kunne bli enige om type tre, og hvor stort det kan bli før de ønsker at det beskjæres. Det er gode muligheter for at naboen også vil ha et pent tre å se på.

Det er viktig at du plasserer treet på en måte som ikke reduserer naboens utsikt, solforhold, eller som kan føre til skade på deres eiendom i fremtiden.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Kommuniser med naboen om trær

Før en tyr til bruk av nabolovens spesialregel om trær, så er det alltid lurt å ha en dialog med naboen. Dette gjelder både før planting, ved ønske om beskjæring, eller om du vil be dem felle treet. De fleste ønsker en god tone med naboen, og er villige til å strekke seg langt for at dere skal komme til en god løsning.

I noen tilfeller er ikke naboen like samarbeidsvillig, og lovens regler kommer på banen. Som nevnt har man i utgangspunktet råderett over egen eiendom, så spesialreglene om trær et en unntaksregel som vurderes i hver enkelt sak. Om du er usikker, er det lurt å ta kontakt med en eiendomsadvokat for å vurdere din sak. Sjansen er stor for at de kommer på gode argumenter og løsninger du selv ikke har tenkt på.

Ved å fylle ut skjemaet under, vil du bli kontaktet av 3 advokater som gjerne hjelper deg med spørsmål du har. Utfylling av skjemaet er uforpliktende og gratis, og du velger selv om du ønsker å benytte deg av advokatene som kontakter deg.

Få svar på ofte stilte spørsmål om naboloven om trær

frase

Hva skjer hvis et tre bryter nabolovens regler om avstand til nabogrensen?

Dersom et tre bryter reglene om avstand til nabogrensen og naboen klager, må eieren fjerne eller beskjære treet slik at det overholder reglene. Hvis ikke, kan naboen kreve at treet blir fjernet eller beskåret på eiers bekostning.

frase

Kan en nabo kreve å fjerne et tre som står lovlig, men skygger for sol eller utsikt?

En nabo kan ikke kreve at et tre som står lovlig i henhold til naboloven skal fjernes bare fordi det skygger for sol eller utsikt. Imidlertid kan naboer inngå private avtaler om beskjæring eller fjerning av trær.

frase

Hva kan man gjøre hvis et tre hos naboen fører til skade på egen eiendom?

Dersom et tre hos naboen forårsaker skade på egen eiendom, bør man først ta opp problemet med naboen. Hvis naboen ikke tar ansvar, kan man søke juridisk bistand og eventuelt ta saken til forliksrådet eller domstolene.

frase

Hvem er ansvarlig for vedlikehold av trær som står på grensen mellom to eiendommer?

For trær som står på grensen mellom to eiendommer, er det vanligvis begge naboene som har ansvar for vedlikehold. Dette kan imidlertid variere avhengig av lokale forhold og eventuelle avtaler mellom naboene.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454