Naboloven om støy: Alt du trenger å vite (tidspunkter m.m.)

De aller fleste har irritert seg over en høylytt gressklipper en søndag morgen, eller en fest hos naboen som varte litt for lenge. Når man har bosatt seg i nærheten av andre, er det klart at man må ha en viss forståelse for at man hører lyd fra dem innimellom. Likevel er det mange som spør seg hvor mye støy de må tåle fra naboen før de kan klage. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hva naboloven sier om støy, og hvor mye støy du må tåle fra naboen. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva sier naboloven om støy?

Naboloven (eller granneloven) sier noe om hva du må tåle av støy fra naboen, og hva naboen må tåle av støy fra deg. I paragraf 2 står det at: 

  • Ingen må ha, gjøre, eller sette i verk noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. 

Paragrafen er ment å omfatte mer enn bare støy, så formuleringen kan virke vag og lite presis. Det er ingenting i bestemmelsen som gir spesifikke holdepunkter for hva som er lovlig støy, og det må derfor gjøres en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Hva er “urimelig” eller “unødvendig” støy?

Et sentralt punkt i regelen er at naboens støy må være urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg. Hvis naboen har barn som leker ute på lekeplassen en ettermiddag, vil denne støyen neppe være urimelig eller unødvendig. Hvis naboen derimot begynner oppussing av huset sitt klokken 6 om morgenen, vil dette i mange tilfeller være plagsomt og unødvendig. 

Unødvendig støy er i mange tilfeller støy som naboen kan forhindre eller redusere. Hvis det for eksempel er tilstrekkelig å pusse opp et par timer på formiddagen, og naboen din har anledning til dette, vil det være unødvendig å starte klokken 6. Støyen vil være den samme, men tidspunktet kan være avgjørende for hva som er unødvendig, eller ikke. 

Hvis du har en naboklage, kan det være enklere å få gjennomslag for mer uvanlige problemer. I tilfeller der klagen gjelder barnegråt eller andre lyder som naturlig hører til i et nabolag, vil dette som regel være noe du må finne deg i. 

Strøket og området du bor i har betydning for avgjørelsen

Når støyen fra naboen din skal vurderes, er det flere faktorer som spiller inn. Hvis du bor i et boligområde med mange barnefamilier, vil det være forventet at du tåler mer støy fra barn enn hvis du bor i en seniorbolig der hele nabolaget er eldre mennesker. 

Uavhengig av hvor du bor, vil det ofte være fellesregler for sameiet, borettslaget, eller området du bor i. Disse reglene har du i mange tilfeller signert da du flyttet inn, og er ofte kalt «ordensregler» eller «husregler». I mange tilfeller har også kommunen du bor i egne regler for støy. 

Ordensreglene vil som regel si noe om hvilke tidspunkter det forventes at det er stille i nabolaget. Nattero mellom klokken 23:00 og 07:00 er det vanligste, men i områder med mange barnefamilier kan stilletiden begynne tidligere. 

Loven om helligdagsfred

I loven om helligdager og helligdagsfred står det at: 

  • På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Denne loven er mye mer spesifikk enn naboloven, og gir tydelig uttrykk for når støyen fra naboen ikke er tillatt. Hvis naboen din ikke er stille innenfor disse tidsrommene, og heller ikke gir seg med bråket hvis du sier ifra, kan politiet gripe inn hvis de har tid. 

Selv om loven ikke definerer nøyaktig hva «utilbørlig larm» er for noe, bekrefter operasjonsleder i Oslo-politiet overfor NRK at «Motorsag, gressklippere, vinkelslipere og sånt er helt klart innenfor disse bestemmelsene».

Alternativer ved svært forstyrrende og akutt støy

Ved støy bør man t alltid begynne med å ta kontakt med naboen. En vennlig tone, og en saklig fremstilling av problemet, vil i mange tilfeller løse konflikten. Hvis dette likevel ikke skulle virke, er det neste steget å klage til styret i borettslaget eller sameiet hvis dette er mulig. 

Ved ekstrem og akutt støy kan du ta kontakt med politiet. Det står nemlig i straffeloven om at: «Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a) den alminnelige fred og orden, eller c) omgivelsenes nattero.»

Ønsker du likevel å klage på naboen?

Når kan du egentlig klage på støy fra naboen? Hvis du opplever at naboens støy er plagsom for deg, vil du alltid kunne ta kontakt med han eller henne for å løse problemet. Dette gjelder uavhengig av naboloven, eller loven om helligdagsfred. Det er likevel viktig å huske at utgangspunktet er at man kan bruke boligen sin slik man vil, og at nabolovens regler er en grense for denne bruken. Alt som ikke er «urimelig», eller «unødvendig» til skade eller ulempe for deg, er derfor lovlig. 

For det andre er det viktig å huske at klager ofte kan bidra til å surne naboforholdet. I mange tilfeller vil det være viktigere å ha en god tone med naboen, enn at bagatellmessig støy opphører. Særlig trassige naboer kan også finne på å bråke mer hvis de syntes at klagen er unødvendig. 

Hvis du likevel ønsker å klage, er det lurt å gå frem på denne måten: 

  • Det aller viktigste er å ta kontakt med naboen på en høflig og saklig måte. Hvis du har forberedt noen alternative løsninger på problemet kan det være enklere for naboen din å endre oppførselen sin. 
  • Hvis dialogen med naboen ikke hjelper, er det lurt å kontakte styret i borettslaget eller sameiet. Dersom det ikke er et styre i området du bor, kan du levere en skriftlig klage til naboen din.  Gi en god beskrivelse av problemet, og hvor omfattende det er. Det kan også være lurt å si noe om hvilke problemer støyen medfører for deg, for eksempel lite søvn eller hodepine. 

Om ingen av alternativene over fungerer, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for videre veiledning. De fleste naboer endrer oppførselen sin etter at et eventuelt styre i sameiet eller borettslaget tar kontakt, men dette gjelder dessverre ikke alle. En god advokat kan hjelpe deg med å ta saken videre, slik at du blir kvitt problemet. 

Ønsker du å levere en naboklage?

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende