Ansvar for trær som faller: Hvem har ansvaret?

Det norske været er til tider brutalt. Vind og vær tærer på naturen, og da spesielt får trærne våre gjennomgå flere ganger i løpet av år. Spesielt på høsten kan stormkastene bli tøffe, og da er det en reell mulighet at trær kan falle. I skogen kan en etter en skikkelig storm se at en rekke trær har blitt revet opp fra sine røtter og falt ned.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Men hva skjer når dette forekommer midt i nabolaget? Det finnes tross alt trær som er syke, dør ut, eller har andre skavanker i nabolagene også. Kanskje har du eller naboen et slikt tre på deres egen eiendom. Trefelling er derimot en ganske stor oppgave, og det er fort gjort å utsette slikt til neste år. Det er derimot ikke alltid så veldig lurt.

Når høststormen kommer er faktisk sjansen reell for at treet kan falle på en av eiendommene og skade både bolig og beboere. Biler, båter, sykler, og andre verdifulle gjenstander kan selvfølgelig også være gjenstand for skade dersom stormen inntreffer. I slike situasjoner blir det naturlige spørsmålet hvem som er ansvarlige for trær som faller.

Rettere sagt er kanskje spørsmålet i hvilke situasjoner en faktisk har et ansvar. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hvem som har ansvar for trær som faller. Skal en for eksempel dekke hele kostnaden dersom et pill råttent tre på ens eiendom faller og ødelegger naboens hus? Hvor går grensen for når naboen kan kreve at treet skal felles?

Når kan naboen kreve felling?

Et viktig spørsmål ved avgjørelse av ansvar er selvfølgelig om naboen treet potensielt kan falle mot har meldt om bekymringer. Hvert år er det krangler om trær som dekker utsikt, sol, og på det motsatte plan skal dekke innsyn og vind for eksempel. Enkelte saker handler derimot også om bekymringsmeldinger, der en nabo frykter for et gammelt eller sykt tre.

Dersom dette gjelder din nabo, så kan det kanskje føles noe fryktinngytende å be dem om å fjerne et tre, men det er selvfølgelig viktig om du føler at eiendom og kanskje også liv er truet. Allikevel er det slettes ikke sikkert at naboen er enig med deg, da treet tross alt kan ha overlevd flere titalls stormer i årene som var.

Når kan naboen egentlig kreve felling av et tre? Ifølge naboloven er dette mulig dersom det kommer frem at treet utgjør en urimelig ulempe. Dette kan for eksempel være komplett blokkering av havutsikt, skygge på alle mulige sitteplasser på eiendommen, dersom alt av løv faller ned hos naboen, eller dersom treet skulle utgjøre en større fare ved storm.

En klar risiko mot eiendom regnes som en større fare ved storm. Dessuten sier også naboloven om trær noe om hvor nære dette treet/disse treene eventuelt må være. Selv om treet derimot er innenfor grensen og en nabo mener at treet utgjør en urimelig ulempe ved for eksempel potensiell skade, så er det som nevnt slettes ikke sikkert at eieren av treet er enig.

Uenighet om felling av tre

Uenighet rundt felling av tre kan selvfølgelig oppstå grunnet mange situasjoner, og da også trefelling som er ønsket grunnet potensiell skade. Naboen kan for eksempel hevde så mye en vil at treet utgjør en risiko, men dersom eier mener at det fortsatt er trygt, så vil han eller hun i mange tilfeller ikke løfte en finger for at treet skal fjernes.

Blir ikke naboen og eieren av treet enige om felling, så eskaleres konflikten naturligvis. Her vil et fornuftig steg før retten være å kalle inn en ekspert. Ofte er tross alt naboer uenige grunnet uviten om treets tilstand. En gartner eller annen ekspert på trær kan bistå i å avgjøre hvor høy risikoen er for at treet vil falle under en storm.

Dersom eieren fortsatt ikke viker fra sin mening, så må saken tas videre til rettssystemet. Her er et naturlig sted å starte i forliksrådet. Det kan også være en eventuell mulighet å benytte seg av konfliktrådet. Ofte løses sakene her, og det er meget sjeldent at saker om trefelling føres lengre enn forliksrådet, da kun helt spesielle situasjoner vil kreve dette.

Hvem står med ansvaret når trær faller?

Når et tre faller i nabolaget er det ofte ganske enkelt å avgjøre hvem som står med ansvaret. Mest sannsynlig er det eier av eiendommen der treet står. I noen få tilfeller kan det hende at et profesjonelt firma for trefelling er ansvarlig, men dette tilhører heller sjeldenhetene. Derfor er det vanlig å ta utgangspunkt i at eier av eiendommen er ansvarlig.

Det som derimot nok er mer interessant enn hvem som er ansvarlig er spørsmålet om hvordan personen skal stå ansvarlig. Her er det tross alt forskjell på når lynet slår ned og når et digert, dødt tre har fått stå gjennom flere titalls stormer. Derfor er det fornuftig å se nærmere på nettopp det økonomiske ansvaret ved trær som faller.

Økonomisk ansvar når tre faller

Det er i utgangspunktet eieren av eiendommen der treet står som er økonomisk ansvarlig når det en gang skulle falle. Dersom treet faller over naboens hus, så er det altså eieren av eiendommen med treet som skal dekke skadene. Dette kan selvfølgelig bli en meget uhyggelig dyr affære for den som må betale regningen, spesielt om en visste at treet var i dårlig stand.

Her ligger det tross alt en nøkkel i naboloven. Dersom eieren visste at treet enten var sykt, gammelt, eller på en annen måte i fare for å falle, så står personen utelukkende økonomisk ansvarlig for skader på naboens bolig. Det finnes derimot unntak til det økonomiske ansvaret, da det naturligvis finnes situasjoner der eier ikke kunne ha forutsett fallet.

Disse situasjonene betegnes i loven som force majeure, og de blir også ofte bare kalt for guds hånd. En stor storm på høsten er dessverre for eier ikke å regne som guds hånd, men det er for eksempel lynnedslag. Dersom det er et lynnedslag som sørger for fallet, så skal altså ikke eier av eiendommen med treet på stå ansvarlig for skadene.

Det er derimot i alle andre situasjoner eieren som står ansvarlig. Dette gjelder for eksempel under gravearbeid der røtter ble svekket, uhell ved trefelling, og tidligere nevnte problemer med døde og syke trær. Allikevel er det viktig å poengtere at økonomisk ansvar ikke betyr at du skal komme frem med store summer fra egen lomme.

Boligforsikring dekker ansvar for tre som faller

Dersom et tre faller og treffer naboens hus er det heldigvis ikke du som skal ut med hele summen for å dekke skadene. Det er nemlig boligforsikringen som dekker skader i henhold til naboloven. Dermed skal du altså kun betale egenandelen til forsikringen, og forsikringsselskapet ditt vil stå ansvarlig for å dekke resten av skadene.

Det er selvfølgelig med mindre skadene skulle vært påført med vilje. Da står hele det økonomiske ansvaret og hviler på dine skuldre, men heldigvis hører dette naturligvis til tilfeldighetene. Det som heller er mer sannsynlig er at du vil stå økonomisk ansvarlig i situasjoner der personer og løsøre skades som følge av treet som falt.

Naboloven gjelder nemlig kun for tomter og bygninger som står på disse. Derfor er ikke personer og løsøre dekket. Løsøre kan være alt fra biler til sykler, slik at det kan bli meget dyrt om et av dine trær skulle treffe en av disse gjenstandene hos naboen, og du sto ansvarlig. Da skal det til gjengjeld være ganske sterke bevis for at du kan klandres.

Sterke bevis her skal indikere uaktsomhet. Med andre ord må du ha visst om at treet ville falle. Dette kan for eksempel være at treet har vært inspisert av en ekspert med visshet om at det var dødt eller sykt, eller at en gravemaskinfører meldte om at han hadde kommet borti og røsket opp noen av røttene. Det lønner seg altså i slike situasjoner og behandle trefelling hurtig for å unngå ansvar.

Ansvar for trær som faller er viktig å ha styr på

Hvem som har ansvar for trær som faller er viktig å vite, spesielt dersom treet ditt skulle falle over naboens hus. Du vil i de aller fleste situasjoner, med unntak av force majeure, stå økonomisk ansvarlig for skadene. Allikevel er det heldigvis slik i Norge at boligforsikring dekker kostnadene, og du skal kunne betale din egenandel på forsikringen.

Uansett kan det forekomme situasjoner der du kan du stå ansvarlig for uaktsomme handlinger. Visste du for eksempel at treet var nær ved å falle, om det for eksempel var døende eller sykt, så kan du holdes økonomisk ansvarlig for skader. Det samme gjelder om du var klar over at røttene var svake etter graving for eksempel.

I slike situasjoner er det viktig å sette seg inn i nabolovens mange tolkninger. For å best takle disse utfordringene er det et godt råd å søke bistand hos en advokat. Dette kan lette noe av presset fra dine skuldre, noe et trefall på naboens hus absolutt må sies å være.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende