De 7 best omtalte advokatfirmaene i Bodø

Trenger du en advokat i Bodø? Det er mange alternativer å velge mellom. På denne siden kan du begynne med å se en liste med de best omtalte advokatfirmaer i Bodø. Send inn en forespørsel gjennom vårt kontaktskjema, så vil du få tilbud fra flere advokater som er tilpasset ditt behov. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Advokatene Smith, Jentoft & Simonsen

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1997
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Sjøgata 21, 8006 Bodø

Les mindre

Advokatene Smith, Jentoft & Simonsen er et advokatfelleskap i Bodø. De er et lite advokatfirma og består av tre advokater i tillegg til to administrative ansatte. Deres hovedfokus ligger på seks rettsområder. Disse er strafferett, eiendomsrett, arverett, familierett, barnerett og barnevern.

Bodø Advokathus

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2017
 • Checkmark
  9 ansatte
 • Checkmark
  Sjøgata 27, 8006 Bodø

Les mindre

Bodø Advokathus er et lite advokatfirma i Bodø. De består av fem forskjellige advokater og dekker en rekke forskjellige rettsområder. Disse inkluderer blant annet arbeidsrett, personskade, fast eiendom, kontraktsrett og mye mer.

Angell Advokatfirma

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2007
 • Checkmark
  17 ansatte
 • Checkmark
  Sjøgata 5, 8006 Bodø

Les mindre

Angell Advokatfirma er et mellomstort advokatfirma. De tar saker over hele landet og også i utlandet. De dekker en rekke forskjellige rettsområder. Ikke bare tar de saker for privatpersoner, men også for selskaper og offentlige organ.

Bilde

De 7 best omtalte advokatfirmaene i Bodø

Sist oppdatert: 31. desember 2023

Tips til valg av advokat

Bodø har med årene utviklet seg til å bli en av de viktigste byene i Nord-Norge. Med økt vekst kommer også behovet for flere advokater. I tillegg til de mange advokatene som allerede opererte i Bodø, har det i løpet av de siste tiårene kommet en rekke nye byråer til. Det er rett og slett lukrativt å være advokat i Bodø. For den som trenger hjelp er det fint med mange alternativer, men vanskelig å velge.

Er du på utkikk etter advokat i Bodø? Da er det mange faktorer du helst skal se på, men deres ekspertise er unektelig det viktigste. Det er her viktig at advokaten du velger har en spesialisering innenfor det feltet du trenger hjelp til. Dersom du for eksempel trenger hjelp til arbeidsrett, bør du søke etter en advokat i Bodø med ekspertise innenfor nettopp dette feltet.

Ekspertise holder derimot ikke alltid, da denne spesialiseringen nevnt ovenfor kan stamme fra kun utdanning. For å få et optimalt resultat fra din advokat, kan det være gunstig å finne en advokat som også har god erfaring på toppen. Det vil si at den advokaten du velger har utøvet sin ekspertise. Det er nyttig, siden de da har blitt godt kjent med hvordan en best fører visse saker for retten.

En annen viktig faktor å ta høyde for er selvfølgelig prisen på tjenestene. Advokater priser seg selvfølgelig forskjellig. Noen har høye timepriser, mens du for enkelte oppdrag kan få fastpriser hos noen advokater. Du kan også ha retten til gratis advokat i Bodø, eller i hvert fall redusert pris gjennom flere forskjellige ordninger. Dette er viktig å se nærmere på før du går videre med valget.

Tilbud på advokat i Bodø

Et problem med å søke advokattjenester er ofte at en må kontakte advokatene selv og ringe rundt for å få informasjon. Fyller du ut skjemaet her på siden, så slipper du denne kjedelige ventejakten. Alt du trenger å gjøre er å fylle inn informasjon om din sak, samt e-posten din. Da vil du innen meget kort tid kunne motta tilbud fra 3 advokater i Bodø over e-post.

Når du mottar disse tilbudene, kan du sammenligne alternativene. Det å motta tilbud på advokat i Bodø stiller deg i en mye bedre posisjon enn å søke etter advokater. Til motsetning er det nemlig her slik at advokatene søker etter deg og ikke omvendt. Dette stiller deg i en mye sterkere posisjon rent forhandlingsmessig, da advokatbyråene kjemper om deg, og ikke omvendt.

Videre er det et viktig poeng at du slipper den lange letejakten på informasjon, og ikke minst jobben med å sile ut de beste advokatene. Her kan det fort ta over 1 time bare å finne noen halvgode kandidater, der du fortsatt ofte må kontakte advokatbyråene for å finne timeprisen. Denne er transparent og enkel å se i tilbudet du vil motta over e-post.

Tilbudene er som nevnt helt gratis og uforpliktende. Det er altså ikke slik at du skal betale noe, og du kan potensielt også avslå alle tilbudene om ønskelig. Mer realistisk er det nok at du vil takke ja til ett av tilbudene, og da skal du vite at du kan trekke deg fra de 2 andre tilbudene på advokat i Bodø. Siden det er uforpliktende, kan du i praksis bare ignorere de 2 resterende tilbudene.

Noen ganger kan det hende at du skal takke nei til alle 3, siden de selv sier at din sak nok ikke bør benytte advokat. I enkelte tilfeller er tross alt forlik best for alle parter. Advokatbyråene er her ærlige i sine tilbud, og de sier ifra dersom de mener at saken ikke bør føres. I andre tilfeller, da for eksempel veldig spesifikke saker, kan det hende at ingen advokat i Bodø har den nødvendige kompetansen.

Gratistilbudet av advokat i Bodø

Advokattjenester kjennetegnes ofte av en relativt høy timepris, da dette tross alt er snakk om en ekspertise. Men det er også mulig å få tilgang på gratis advokat i Bodø, og resten av landet for den del. Her kan en benytte seg av fri rettshjelp, bistandsadvokat, og forsikringer. Det kan hende at en av disse alternativene er gjeldende for din situasjon. Vi går nærmere inn på disse i avsnittene nedenfor.

Ordningen med fri rettshjelp

Ordningen med fri rettshjelp kan gjelde helt spesifikke saker, men det er som oftest en løsning som er rettet mot individer med lav inntekt og formue. Formålet er da ganske enkelt og greit at disse individene skal ha tilgang på hjelp i rettssammenheng, slik at de kan stå med likestilte vilkår som sine motparter, uavhengig av hvordan privatøkonomien deres ser ut.

Fri rettshjelp deles opp i fritt rettsråd og fri saksføring. Fritt rettsråd er en ordning under fri rettshjelp som refererer til den bistanden en får fra advokaten. Dette gjelder alt fra råd om hvorvidt en bør føre saken, til hvordan en bør legge opp sin sak. Fri saksføring derimot refererer til alle de kostnadene som vil oppstå når saken skal føres foran retten. Dette er kostnader som det er fort gjort å glemme.

Når det kommer til kravene rundt inntekt og formue, er disse temmelig lave. Du kan nemlig ikke tjene mer enn 350 000 kr i skattbar inntekt, eller ha en formue som er skattbar på over 150 000 kr. Merk at det for sistnevnte ikke inkluderes for eksempel boligen din. Løsningen sikrer at de uten altfor stor økonomisk evne kan stille i retten med gode advokater.

Bistandsadvokat i Bodø

Du kan også ha retten til bistandsadvokat i Bodø i enkelte saker. Bistandsadvokatordningen er først og fremst siktet på de individer som er ofre av vold og overgrep, hvorvidt det er fysisk eller psykisk. Her er det verdt å merke seg at en kan dra nytte av voldsoffererstatningen først og fremst. Denne har lave krav til søknad, og den utbetales raskt av staten, slik at en slipper å kreve inn penger fra gjerningsmannen.

Når du tar saken videre i rettssystemet, har du her ofte krav på en bistandsadvokat i Tromsø. Dette er som oftest en gratis advokat, da i det minste i henhold til fritt rettsråd og saksføring. Det kan hende i enkelte tilfeller at du vil måtte betale saksomkostninger dersom du for eksempel skulle ende opp med å tape saken.

Merk at det i saker rundt voldtekt, familievold, og for eksempel menneskehandel, vil være helt gratis å konsultere med en bistandsadvokat vedrørende en potensiell anmeldelse. I mange saker vil også en bistandsadvokat i Bodø være gratis for deg. Dette innebærer at tidligere nevnte fritt rettsråd, samt fri saksføring, vil gjøre seg gjeldende. Det sikrer at ofre fra alvorlige voldssaker kan stå frem.

Dekning av forsikring

En dekning av forsikring kan vise seg å være gull verdt, men veldig få tenker faktisk over dette. Bilforsikring og boligforsikring er her gode eksempler for hvordan forsikringen kan dekke advokatkostnader. Enten du kjøper en bil med store mangler, eller en bolig med flere feil, kan du benytte den forsikringen som gjelder gjenstanden til å motta gratis advokat i Bodø.

Det vil si, ordningen er selvfølgelig ikke helt gratis. Der forsikringen i teorien dekker absolutt alle kostnader til saken, vil det alltid være en egenandel, samt en viss prosentsats. Disse detaljene kan du finne i avtalen med forsikringsselskapet. Ofte vil egenandelen her ligge på rundt 5,000 kr, mens du altså også må legge til en liten prosentsats. Det er uansett veldig mye penger å spare her.

En sak vil alltid være rimeligere dersom forsikringen din kan dekke den. Det er derimot ikke mange som vet om disse løsningene, og selv om en vet at forsikringer kan dekke advokatkostander, er det vanskelig å vite hvilke som dekker hva. Dette kan derimot en advokat i Bodø hjelpe deg med. De får tross alt samme sats fra forsikringen som fra deg, slik at de ikke har noe problem med å henvise deg.

Vanlige saker

Der en advokat i Bodø støter på en rekke forskjellige saker, er det flere gjentakende saker vi støter på her på siden. Mange av skjemaene fylles for eksempel med spørsmål knyttet til familierett og arbeidsrett. Dette er og vil alltid være tøffe saker, der det kan være vanskelig å vite hvilke lover og regler som gjelder.

Vi er kjent med slike vanlige saker, og vet hvilke advokater i Bodø som passer godt til dem. Dessuten opplever vi også alt fra små tyverisaker, til situasjoner der vold og overgrep er involvert. Det er i det hele tatt et bredt spenn av saker som en advokat i Bodø må sette seg inn i.

Slik finner du advokat i Bodø

For å finne advokat i Bodø, er det flere faktorer du skal se på. Som nevnt i innledningen er pris, erfaring, og ekspertise alle viktige områder. Bruker du skjemaet hos Advokatmatch.no, får du raskt innsikt i flere av disse faktorene.

Det viktigste er uansett at du sammenligner. Dessuten skal du helst se på mulighetene for reduserte kostnader, gjennom bistandsadvokat, fri rettshjelp, eller forsikringer. Det er mye penger å spare på sammenligning, samt at du øker sjansene for å finne en advokat i Bodø som du blir fornøyd med.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454