Bilde

GOD STØTTE: Bistandsadvokaten spiller en avgjørende rolle i straffesaker, og er en viktig støttespiller for offeret i en straffesak.

Bistandsadvokat: Komplett guide (vilkår, oppgaver, o.l.)

Sist oppdatert: 20. april 2024

En bistandsadvokat sin oppgave er å ivareta den fornærmede og de etterlatte sine interesser i en straffesak. Bistandsadvokaten være en rettslig medhjelper og støtte i denne prosessen. Alle som har vært utsatt for en straffbar handling har krav på en bistandsadvokat, men ikke alle har krav å få dekket utgiftene til vedkommende av staten.

I denne artikkelen kan du lese mer om bistandsadvokater, og når du har krav på bistandsadvokat. Du kan også lese mer om arbeidsoppgavene til bistandsadvokaten, og hvordan du finner den riktige advokaten for saken din.

Kortversjonen

  • En bistandsadvokat vil hjelpe deg hvis du er utsatt for en straffbar handling, og sørge for at prosessen går riktig for seg.
  • Det finnes en rekke bistandsadvokater der ute, og det er viktig at du finner en som du stoler på.
  • Hvis du velger å anmelde saken, vil bistandsadvokaten jobbe for at dine interesser ivaretas gjennom etterforskningen.
  • Advokaten kan hjelpe til med å finne ytterligere opplysninger som kan underbygge din side av saken..

Når har du krav på gratis bistandsadvokat?

De som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold eller andre alvorlige straffbare handlinger, har rett til et gratis møte med advokat. Her kan du få hjelp til å bestemme deg for om du ønsker å anmelde forholdet. Dersom du ønsker å anmelde hendelsen, vil bistandsadvokaten være med deg inn i avhøret.

Det kan være vanskelig å finne ut av om du har rett på en gratis bistandsadvokat, og reglene virker kompliserte. Hver enkelt sak må vurderes konkret, og du kan få hjelp av en advokat til å vurdere om du har krav på gratis bistand.

Selv om hver sak vurderes individuelt, er det flere tilfeller hvor fornærmede som regel får gratis bistandsadvokat. Dette kan være hvis saken omhandler vold i nær familie, tvangsekteskap, menneskehandel eller overgrep mot barn. Går du ikke under disse kategorien, men har blitt utsatt for grov vold, er sjansene fremdeles store for at du får gratis advokathjelp.

Har du rett på en gratis bistandsadvokat, vil dette være gratis fra første stund. Ettersom det er gratis fra første møtet, er det mange fornærmede som gjerne rådgir seg med advokaten om de er usikre på om de skal anmelde. Velger du å ikke anmelde, vil du fortsatt ha krav på gratis bistand og rådføring fra advokaten.

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva kan bistandsadvokaten hjelpe deg med?

En bistandsadvokat kan først og fremst hjelpe deg med å vurdere om du vil anmelde forholdet eller ikke. Velger du å gjøre dette, vil bistandsadvokaten hjelpe deg med selve anmeldelsen, og passe på at alt går riktig for seg. Dette kan for eksempel være å sørge for at du får informasjonen du behøver, og gir den informasjonen som er nødvendig for anmeldelsen.

Når du sitter i et avhør, vil bistandsadvokaten være med deg hele veien. Advokaten vil også sørge for at du får den informasjonen du trenger, og innsyn i de saksdokumentene du ønsker. Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser, og være der for deg både under etterforskningen av saken og gjennom en eventuell rettssak.

Blir saken din henlagt, kan en bistandsadvokat hjelpe deg med å klage på henleggelsen. Dette kan være aktuelt hvis du og advokaten mener det finnes tilstrekkelige bevis, eller om hvis du føler at saken ikke ble etterforsket nok. Advokaten vil da ta opp klagen og støtte deg gjennom dette.

Blir det en eventuell rettsak, vil bistandsadvokaten hjelpe deg gjennom dette. Han vil forklare deg gangen i straffesaken slik at du er godt forberedt på hva som kommer og hvor lang tid det vil ta. I tillegg vil han kunne hjelpe med å forberede deg på selve forklaringen under rettssaken.

Hvordan finne en bistandsadvokat?

Hvis du er på jakt etter en bistandsadvokat, har du flere muligheter. På nettet finnes det flere gode oversikter over hvilke bistandsadvokater som befinner seg i kommune eller fylke der du bor. Vanligvis må du bruke en bistandsadvokat som er i det samme distriktet som deg. Men har du spesielle ønsker, blir dette vurdert.

Ulike advokatfirmaer vil også ha kontaktskjema på sine nettsider. Her får du som regel en god oversikt over hvilke bistandsadvokater som er tilgjengelige fra det bestemte firmaet. Med mindre det vil forårsake forsinkelser for rettssaken, får du som oftest lov til å velge selv hvem du ønsker som advokat.

Les også

Tips for å velge advokat

Har du krav på en gratis bistandsadvokat, trenger du ikke å føre opp hvem din advokaten er. Om du har krav på hjelp til oppnevning vil advokaten selv sørge for at dette skjer. Hvis du er usikker på om du faller under denne ordningen, kan du spørre advokaten om dette.

Har du spesielle ønsker om å bruke en advokat fra et spesifikt firma, kan du sende disse en direkte forespørsel. Ellers ligger det gode oversikter over alle tilgjengelige bistandsadvokater ute på nettet. Disse vil bli sortert etter hvilket område du befinner deg i.

Hjelp av bistandsadvokat til å søke om erstatning

En bistandsadvokat kan hjelpe deg med å både fremme et erstatningskrav mot gjerningspersonen, så vel som søknaden om voldsoffererstatning. Har du et ønske om voldsoffererstatning, vil bistandsadvokaten ta seg av denne prosessen slik at du slipper å bekymre deg for det formelle arbeidet.

Når det gjelder voldsoffererstatning, er det en rekke ulike erstatningsposter å ta hensyn til. For noen som er i en sårbar situasjon, kan det være slitsomt å ta stilling til de ulike postene og sette seg inn i kravene. Det er en stor fordel om advokaten tar seg av prosessen, og tar hånd om søknaden din.

I tillegg er det ofte slik at fornærmede ønsker å kreve erstatning fra gjerningspersonen. Dette kan du gjøre, selv om du også har søkt om voldsoffererstatning. Vilkårene for en slik erstatning skiller seg fra de som er vedlagt av Kontoret for voldsoffererstatning.

Når du søker om en voldsoffererstatning, ligger det blant annet krav om at saken må ha blitt politianmeldt, og at fornærmede må ha lidt enten fysiske eller psykiske skader. Disse vilkårene gjelder ikke om du velger å søke erstatning direkte fra gjerningspersonen. I noen tilfeller er det dermed enklere å få gjennomslag for et slikt erstatningskrav.

Les også

Guide til voldsoffererstatning

Hvordan velge bistandsadvokat?

Det finnes mange tilgjengelige bistandsadvokater, men det er ikke alltid lett å vite hvilken du skal velge. Noen ønsker seg gjerne en advokat som er lokal eller kommer fra samme distrikt som en selv, mens andre ønsker seg noen med lang erfaring. Her kommer det helt an på hva du vektlegger.

Som regel bør du velge et advokatfirma som er spesialister på bistandsadvokater. Dette er firmaer som kun jobber som bistandsadvokater, som for eksempel Advokatfirmaet Teigstad som linket til ovenfor. Fordelen med å velge et slikt firma er at advokatene har mye mer erfaring innenfor arbeidet som kreves av en bistandsadvokat.

Ønsker du deg en gratis bistandsadvokat som har arbeidet med lignende saker som din, kan du spørre advokatfirmaene om dette. Noen er mest opptatt av å ha en bistandsadvokat som er raskt tilgjengelig og som kan behandle saken din effektivt. Du får som oftest velge en advokat selv, så lenge vedkommende er tilregnelig og valget ikke skaper forsinkelser i rettssaken.

Det viktigste er å finne en bistandsadvokat som kan gi deg en god service, og en som forstår deg og din sak. Advokaten skal ivareta deg og hjelpe deg gjennom hele prosessen – både før en anmeldes, gjennom etterforskningen og under en eventuell rettssak.

Bistandsadvokat etter ran

Har du blitt utsatt for et ran, kan du ha krav på både voldsoffererstatning og en gratis bistandsadvokat. Regningen vil bli dekket av det offentlige, både under etterforskningen og gjennom en eventuell straffesak. Her blir det vektlagt hvor grovt ranet var, og hvilke skader som har skjedd.

Har du for eksempel blitt utsatt for et væpnet ran, eller blitt påført skader i forbindelses med ranet, vil du som oftest få gratis hjelp av en bistandsadvokat. Grove ran blir ansett som alvorlige forbrytelser her i Norge, og derfor har ofrene som regel rett på gratis hjelp og bistand.

Under etterforskningen og under selve straffesaken, vil bistandsadvokaten holde deg oppdatert og gi deg den informasjonen du trenger. Samtidig vil advokaten viderefører din informasjon til de som trenger det for å behandle saken. Det kan være tungt å måtte forklare seg gang på gang i disse situasjonene, og derfor vil bistandsadvokaten ta seg av dette for deg.

Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om erstatning. Her er det en rekke ulike erstatningskrav som kan være aktuelle, og de innebærer forskjellige vilkår og erstatningsposter. Bistandsadvokaten vil se på din sak, og finne ut hvilke erstatninger du kan ha krav på. Deretter vil han eller henne ordne søknadene for deg, slik at du slipper å ta del i selve søknadsprosessen.

Kan du bytte bistandsadvokat?

Det kan være flere grunner til at man ønsker å bytte bistandsadvokat. I mange tilfeller er valget av advokat tilfeldig siden man ikke kjenner personen fra tidligere. Du kan gjør grundige undersøkelser om advokaten i forkant, men hvor god service og bistand du får, finner du ikke ut av før du har begynt å samarbeidet.

Som regel vil du få oppnevnt en bistandsadvokat av tingretten i din kommune eller ditt fylke. Har du et ønske om å bytte advokat, må det komme en henvendelse om dette til tingretten. Etter du har funnet en ny bistandsadvokat du ønsker å bytte til, må du fylle ut et skjema på det nye advokatfirmaet sine nettsider.

Etter skjemaet er signert og sendt inn, vil den nye bistandsadvokaten ta seg av resten av prosessen. Du trenger ikke oppgi en spesifikk grunn til hvorfor du ønsker å bytte ovenfor din gamle bistandsadvokat, eller tingretten. Det kan likevel være lurt å fortelle dette til din nye advokat, slik at de kan prøve å hjelpe deg på en bedre måte.

Det er ikke uvanlig at klienter bytter bistandsadvokat, og det kan være mange grunner til dette. Av og til føler klienten at advokaten ikke har nok kunnskap om saken, og at det tar for lang tid før de får svar på sine henvendelser og spørsmål. Føler du at du ikke får den hjelpen du trenger, behøver du ikke være redd for å bytte advokat.

Bistandsadvokat ved anmeldelse

En bistandsadvokat skal bistå og rådig deg dersom du ønsker hjelp til vurdering ved anmeldelse. Bistandsadvokaten er ikke pliktig i å si at du bør anmelde, men skal ta utgangspunkt i at du har en rett til å gjøre dette om du ønsker. Her vil du få informasjon om hva en anmeldelse vil innebære og videre prosesser.

Mange bistandsadvokater vil informere deg om konsekvensen som kan komme av falske anmeldelser. Dette betyr ikke at advokaten ikke tror på deg, men at vedkommende ønsker at du skal få mest mulig informasjon om hvordan anmeldelser foregår. Mange vil informere om dette, uansett hva forholdene er.

Videre vil du få informasjon om hva som kreves videre av en anmeldelse. Dette kan være informasjon om bevissikring, avhør, vitneavhør, og hva som skjer dersom saken blir henlagt. Han kan også sende en klage hvis saken din eventuelt skulle blitt henlagt etter etterforsking.

Har du et ønske om at bistandsadvokaten skal være med deg gjennom politiavhør, må vedkommende stille opp. Du trenger ikke å ha advokaten til stede gjennom avhørene, men mange finner en trygghet i dette. Bistandsadvokaten vil da sørge for at alt går riktig for seg og at du får frem den informasjonen du ønsker.

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva gjør bistandsadvokater etter anmeldelse?

Under etterforskningen skal bistandsadvokaten få et klart bilde av hva klienten ønsker å få ut av saken. Interessene til den fornærmede skal bli godt ivareta av en gratis bistandsadvokaten gjennom hele prosessen. Advokaten skal også holde deg informert om etterforskningen, og sørge for at politiet ivaretar dine interesser.

Gjennom en etterforsking får du ofte mye informasjon og det kan være vanskelig å ta stilling til det hele. En bistandsadvokat vil hjelpe deg med å bryte ned informasjonen, og sørge for at du alltid er oppdatert på hvordan etterforskningen går. Føler advokaten at dine interesser ikke blir ivaretatt, kan han gi beskjed om dette.

En bistandsadvokat har også muligheten til å henvende seg til alle som kan gi ytterlige opplysninger til saken. Dette er uavhengig om politiet har avhørt disse. Dette kan han gjøre for å sørge for at du står sterkest mulig stilt når det er tid for rettssaken, og at all informasjonen som kan styrke saken er kommet frem i lyset.

Få svar på ofte stilte spørsmål om bistandsadvokat

frase

Hvem kan få bistandsadvokat?

I Norge kan alle som er utsatt for en straffbar handling få oppnevnt en bistandsadvokat. Dette gjelder både voksne og barn som har vært utsatt for vold, overgrep, trusler eller andre typer kriminalitet.

frase

Hvordan kan man få en bistandsadvokat?

For å få en bistandsadvokat må man kontakte politiet og melde fra om at man har blitt utsatt for en straffbar handling. Politiet vil deretter vurdere om det er grunnlag for å oppnevne en bistandsadvokat, og dersom det er tilfelle vil de sende en søknad til retten.

frase

Hva koster det å bruke en bistandsadvokat?

Dersom man har blitt utsatt for en straffbar handling og har fått oppnevnt en bistandsadvokat, vil det som hovedregel ikke påløpe noen kostnader for bruk av bistandsadvokaten. Det er staten som dekker kostnadene.

frase

Hva er forskjellen mellom en bistandsadvokat og en vanlig advokat?

En bistandsadvokat er spesialisert på å ivareta fornærmedes interesser i straffesaker, og er oppnevnt av retten for å bistå fornærmede i slike saker. En vanlig advokat kan derimot bistå i mange ulike typer saker, og har ikke nødvendigvis spesialisert seg på straffesaker eller på å ivareta fornærmedes interesser.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454