Bistandsadvokat: Alt du trenger å vite (krav, bytte m.m.)

Bistandsadvokatens hovedoppgave er å ivareta den fornærmede og de etterlattes interesser i en straffesak. Vedkommende fungerer som en juridisk veileder og støttespiller mens saken behandles i domstolene. Alle som har vært utsatt for en straffbar handling har krav på en bistandsadvokat, og om personen oppnevnes vil det offentlige betale utgiftene. Hvis du har rett på bistandsadvokat, men må ansette denne selv, må du i utgangspunktet også bære kostnadene på egenhånd. 

I denne artikkelen vil vi forklare deg det du trenger å vite om en bistandsadvokat. Vi vil forklare deg når du har krav på gratis bistandsadvokat, hvilke arbeidsoppgaver bistandsadvokaten typisk utfører, hvordan du kan finne en bistandsadvokat og lignende.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Når har du krav på gratis bistandsadvokat?

De som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold eller andre alvorlige straffbare handlinger, har rett til et gratis møte med advokat. Her kan du få hjelp til å bestemme deg for om du ønsker å anmelde forholdet. Dersom du ønsker å anmelde, vil bistandsadvokaten være med deg inn i avhøret.

Det kan være vanskelig å avgjøre om du har rett på en gratis bistandsadvokat, reglene kan virke kompliserte og her blir forholdene i hver enkelt sak vurdert. Du kan få hjelp av en advokat til å vurdere hvorvidt du har rett på gratis hjelp, og få råd om hvordan du skal gå videre med dette.

Selv om hver sak vurderes individuelt, er det flere tilfeller hvor fornærmede som oftest får gratis bistandsadvokat. Dette kan være hvis saken omhandler vold i nær familie, tvangsekteskap, menneskehandel eller overgrep mot barn. Går du ikke under disse kategorien, men har blitt utsatt for grov vold, er sjansene store for at du får gratis advokathjelp.

Har du rett på en gratis bistandsadvokat, vil dette være gratis fra første stund. Ettersom det er gratis fra første møtet, er det mange fornærmede som gjerne rådfører seg med advokaten hvis de er usikre på om de skal anmelde forholdet. Selv om du velger å ikke anmelde forholdet, har du fortsatt ha krav på gratis bistand og rådføring fra advokaten.

Hva kan bistandsadvokaten hjelpe deg med?

En bistandsadvokat kan først og fremst hjelpe deg med å vurdere om forholdet skal anmeldes- Velger du å gjøre dette, vil bistandsadvokaten hjelpe deg med selve anmeldelsen, og passe på at alt går riktig for seg. 

Når du sitter i et avhør, vil bistandsadvokaten være med deg hele veien. Vedkommende vil også sørge for at du får all den informasjonen du trenger, samt innsyn i de saksdokumentene du har krav på. Advokaten skal ivareta dine interesser, og være der for deg både under etterforskningen av saken, og gjennom en eventuell rettssak.

Blir saken din henlagt, kan en bistandsadvokat hjelpe deg med å klage på henleggelsen. Dette kan være aktuelt hvis du og advokaten mener det finnes tilstrekkelige bevis, eller hvis du føler at saken ikke ble etterforsket grundig nok. 

Blir det rettsak, vil bistandsadvokaten gi veiledning og støtte underveis. Han eller henne vil forklare deg hvordan saken vil gjennomføres, slik at du er godt forberedt på hva som kommer, og hvor lang tid det vil ta. I tillegg vil du også få hjelp med forberedelser til egne forklaringer under rettssaken. 

Hvordan finne en bistandsadvokat?

Hvis du er på jakt etter en bistandsadvokat, har du flere muligheter. På nettet finnes det mange oversikter over bistandsadvokater som befinner seg i nærheten av deg. Trenger du for eksempel advokat i Porsgrunn eller Asker kan du lese mer her. Vanligvis må du bruke en bistandsadvokat som er i det samme distriktet som deg. Men har du spesielle ønsker, blir dette vurdert.

Ulike advokatfirmaer vil også ha kontaktskjemaer på sine nettsider der du kan lese mer om advokatene deres. Du kan i utgangspunktet velge advokaten din selv, så lenge dette ikke forsinker rettssaken. 

Har du krav på gratis bistandsadvokat, trenger du ikke å føre opp hvem vedkommende er. Ved krav på hjelp til oppnevning, vil advokaten selv sørge for at dette skjer. Hvis du er usikker på om du faller under denne ordningen, kan du spørre bistandsadvokaten om dette.

Har du spesielle ønsker om å bruke en advokat fra et spesifikt firma, kan du sende disse en direkte forespørsel. Ellers ligger det gode oversikter over alle tilgjengelige bistandsadvokater ute på nettet. Disse vil bli sortert etter hvilket område du befinner deg i.

Hjelp av bistandsadvokat til å søke om erstatning

En bistandsadvokat kan hjelpe deg med å både fremme et erstatningskrav mot selve gjerningspersonen, så vel som søknaden om voldsoffererstatning. Har du et ønske om voldsoffererstatning, vil bistandsadvokaten ta seg av hele denne prosessen slik at du slipper å bekymre deg for papirarbeidet.

Når det gjelder voldsoffererstatning, er det en rekke ulike erstatningsposter å ta hensyn til. For noen som er i en sårbar situasjon, kan det være slitsomt å ta stilling til de ulike postene og sette seg inn i kravene. Derfor vil bistandsadvokaten hjelpe deg og ta hånd om hele søknaden din.

I tillegg er det ofte slik at fornærmede ønsker å fremme et erstatningskrav mot selve gjerningspersonen. Dette kan du gjøre, selv om du også har søkt om voldsoffererstatning. Vilkårene for en slik erstatning skiller seg fra de som er vedlagt av Kontoret for Voldsoffererstatning.

Når du søker om en voldsoffererstatning, ligger det blant annet krav om at saken må ha blitt politianmeldt, og at fornærmede må ha lidt enten fysiske eller psykiske skader. Disse vilkårene gjelder ikke om du velger å søke erstatning direkte fra gjerningspersonen. I noen tilfeller er det dermed enklere å få gjennomslag på et direkte erstatningskrav, men dette avhenger også av at gjerningspersonen har penger du kan kreve. Det er vanskelig å få utbetalt en erstatningssum av en person som ikke har noen penger å gi. 

Hvordan velge bistandsadvokat?

Det finnes mange tilgjengelige bistandsadvokater, men det er ikke alltid lett å vite hvilken du skal velge. Noen ønsker seg en advokat som er lokal, eller kommer fra samme distrikt som seg selv. Andre ønsker em advokat med lang erfaring, uavhengig av lokasjon. Her kommer det helt an på hva du vektlegger.

Som regel bør du velge et advokatfirma som spesialiserer seg innen bistand. Dette er selskaper som bare jobber med bistandssaker, for eksempel Advokatfirmaet Teigstad som er linket til ovenfor. Fordelen med å velge et slikt firma, er at advokatene har mye lang erfaring med denne typen saker, og har bedre kjennskap fagområdet enn advokater som jobber mer generelt.  

Ønsker du deg en gratis bistandsadvokat som har arbeidet med lignende saker som din, kan du spørre advokatfirmaene om de har noen med denne typen erfaring. Det viktigste er å finne en advokat som du føler deg trygg på, og som gir god veiledning og støtte i saken din. Vedkommende skal ivareta dine interesser, og hjelpe deg gjennom prosessen på best mulig måte.  

Bistandsadvokat etter ran

Har du blitt utsatt for et ran, kan du ha krav på både voldsoffererstatning og en gratis bistandsadvokat. Regningen vil i så fall dekkes av det offentlige, både under etterforskningen og gjennom en eventuell straffesak. Her blir det vektlagt hvor grovt ranet var, og hvilke skader som har skjedd.

Har du for eksempel blitt utsatt for et væpnet ran, eller blitt påført skader i forbindelses med ranet, vil du som oftest få gratis hjelp av en bistandsadvokat. Grove ran blir ansett som alvorlige forbrytelser, og derfor har ofrene som regel rett på gratis hjelp og bistand.

Under etterforskningen og straffesaken vil bistandsadvokaten holde deg oppdatert, og gi deg all informasjonen du trenger. Samtidig vil advokaten videreføre relevant informasjon som du gir hvis det er nødvendig. Det kan være en stor påkjenning å forklare seg gang på gang, og bistandsadvokaten kan dermed lette noe av denne belastningen. 

Advokaten vil også hjelpe deg hvis du vil kreve erstatning. Her er det en rekke ulike erstatningskrav som kan være aktuelle, og de innebærer forskjellige vilkår og erstatningsposter. Vedkommende vil se på din sak, og finne ut hvilke erstatninger du kan ha krav på. Deretter vil søknadene klargjøres, og sendes. 

Kan du bytte bistandsadvokat?

Det kan være flere grunner til at en ønsker å bytte bistandsadvokat. Å velge en advokat er i mange tilfeller et sjansespill siden du ikke kjenner vedkommende fra før. Du kan alltids gjøre grundige undersøkelser i forkant, men det er vanskelig å bli kjent med en person før arbeidet begynner. 

Som regel vil du få oppnevnt en bistandsadvokat av tingretten i din kommune eller ditt fylke. Har du et ønske om å bytte advokat, må du ta kontakt med tingretten. Etter du har funnet en ny bistandsadvokat, må du fylle ut et skjema på det nye advokatfirmaet sine nettsider.
Når skjemaet er innsendt, vil den nye bistandsadvokaten ta seg av resten av prosessen. Du trenger ikke oppgi grunn til hvorfor du ønsker å bytte, men det kan være lurt å si noe om dette til den nye advokaten slik at han eller henne vet hvordan du ønsker at samarbeidet skal være.

Det er ikke uvanlig at man bytter bistandsadvokat, og det kan være mange grunner til dette. Av og til føler man at advokaten ikke har nok kunnskap om saken, eller at det tar lang tid å få svar på henvendelser eller spørsmål. I andre tilfeller kan man oppleve at samarbeidet ikke fungerer fordi man har ulikt syn på saken. Hvis du ikke er fornøyd med advokaten, er det ingen grunn til å være redd for å bytte. Det er tross alt din sak, og du som må leve med resultatet av den. 

Bistandsadvokat ved anmeldelse

Ved en anmeldelse skal bistandsadvokaten hjelpe deg med å vurdere om saken skal tas videre, eller ikke. Vedkommende er ikke pliktig til å si at du bør anmelde, men tar utgangspunkt i at du gjør det som du selv mener er riktig for deg. Advokaten gir god informasjon om hva anmeldelsen vil innebære for deg og gjerningspersonen, og prosessen videre.  

Mange bistandsadvokater vil informere deg om konsekvensene av falske anmeldelser. Dette betyr ikke at advokaten ikke tror på deg, men at vedkommende ønsker at du skal få mest mulig informasjon om hvordan anmeldelser foregår. Mange vil informere om dette, uansett hva forholdene er.

Videre vil du få informasjon om hva som kreves videre av en anmeldelse. Dette kan være informasjon om bevissikring, avhør, vitneavhør, og hva som skjer dersom saken blir henlagt. Advokaten kan også sende en klage hvis saken din eventuelt skulle blitt henlagt etter etterforsking.

Har du et ønske om at bistandsadvokaten skal være med deg gjennom politiavhør, er vedkommende pliktig i å stille opp. Du trenger ikke å ha advokaten til stede gjennom avhørene, men mange finner en trygghet i dette. I så fall vil advokaten sørge for at avhøret går riktig for seg, og at du får presentert den informasjonen du ønsker. 

Hva gjør bistandsadvokater etter anmeldelse?

Under etterforskningen skal bistandsadvokaten få et klart bilde av hva klienten ønsker å få ut av saken. Interessene til den fornærmede skal bli godt ivaretatt av gjennom hele prosessen. Advokaten skal også holde deg informert om etterforskningen, og sørge for at politiet ikke bryter dine rettigheter. 

Gjennom etterforskingen får du ofte mye informasjon, og det kan være vanskelig å ta stilling til dette på egenhånd. Advokaten hjelper deg med å forstå informasjonen du blir gitt, og sørger for at du hele tiden er oppdatert i saken. Hvis advokaten mener at dine interesser ikke ivaretas på en god nok måte, vil han eller henne gi beskjed om dette.  

En bistandsadvokat har også muligheten til å henvende seg til alle som kan gi ytterlige opplysninger til saken. Dette er uavhengig om politiet har avhørt disse. Dette kan han gjøre for å sørge for at din side av saken er best mulig opplyst når rettssaken kommer.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende