Bistandsadvokat: Alt du trenger å vite (krav, bytte m.m.)

Sist oppdatert: 30. Dec, 2022

  En bistandsadvokat sin oppgave er å ivareta den fornærmede og de etterlatte sine interesser i en straffesak. Bistandsadvokaten være en rettslig medhjelper og støtte i denne prosessen.

  Alle som har vært utsatt for en straffbar handling har krav på en bistandsadvokat, men ikke alle har krav på gratis bistandsadvokat. I noen tilfeller vil imidlertid også den fornærmede ha krav på gratis bistandsadvokat på det offentliges regning, ved for eksempel seksuelle overgrep, familievold og lignende.

  I denne artikkelen vil vi forklare deg det du trenger å vite om en bistandsadvokat. Vi vil forklare deg når du har krav på gratis bistandsadvokat, hvilke arbeidsoppgaver bistandsadvokaten typisk utfører, hvordan du kan finne en bistandsadvokat og lignende.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Når har du krav på gratis bistandsadvokat?

  De som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold eller andre alvorlige straffbare handlinger, har rett til et gratis møte med advokat. Her kan du få hjelp til å bestemme deg for om du ønsker å anmelde forholdet. Dersom du ønsker å anmelde, vil bistandsadvokaten være med deg inn i avhøret.

  Det kan være vanskelig å selv avgjøre om du har rett på en gratis bistandsadvokat, reglene kan virke kompliserte og her blir forholdene i hver enkelt sak vurdert. Du kan få hjelp av en advokat til å vurdere hvorvidt du har rett på gratis hjelp, og få råd om hvordan du skal gå videre med dette.

  Selv om hver sak vurderes individuelt, er det flere tilfeller hvor fornærmede som regel får gratis bistandsadvokat. Dette kan være hvis saken omhandler vold i nær familie, tvangsekteskap, menneskehandel eller overgrep mot barn. Går du ikke under disse kategorien, men har blitt utsatt for grov vold, er sjansene store for at du får gratis advokathjelp.

  Har du rett på en gratis bistandsadvokat, vil dette være gratis fra første stund. Ettersom det er gratis fra første møtet, er det mange fornærmede som gjerne rådgiver seg med advokaten om de er usikre på om de skal anmelde. Velger du å ikke anmelde, vil du fortsatt ha krav på gratis bistand og rådføring fra advokaten.

  Hva kan bistandsadvokaten hjelpe deg med?

  En bistandsadvokat kan først og fremst hjelpe deg med å vurdere om du vil anmelde forholdet eller ikke. Velger du å gjøre dette, vil bistandsadvokaten hjelpe deg med selve anmeldelsen, og passe på at alt går riktig for seg og at du får frem informasjonen du behøver.

  Når du sitter i et avhør, vil bistandsadvokaten være med deg hele veien. Han vil også sørge for at du får all den informasjonen du trenger, samt innsyn i de saksdokumentene du ønsker. Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser, og være der for deg både under etterforskningen av saken og gjennom en eventuell rettssak.

  Blir saken din henlagt, kan en bistandsadvokat hjelpe deg med å klage på henleggelsen. Dette kan være aktuelt hvis du og advokaten mener det finnes tilstrekkelige bevis, eller om hvis du føler at saken ikke ble etterforsket nok. Advokaten vil da ta opp klagen og støtte deg gjennom dette.

  Blir det en eventuelle rettsak, vil bistandsadvokaten hjelpe deg gjennom dette. Han vil forklare deg gangen i straffesaken slik at du er godt forberedt på hva som kommer og hvor lang tid det vil ta. I tillegg vil han kunne hjelpe med å forberede deg på selve forklaringen under rettssaken.

  Hvordan finne en bistandsadvokat?

  Hvis du er på jakt etter en bistandsadvokat, har du flere muligheter. På nettet finnes det flere gode oversikter over hvilke bistandsadvokater som befinner seg i din kommune eller ditt fylke. Trenger du for eksempel advokat i Porsgrunn eller Asker kan du lese mer her. Vanligvis må du bruke en bistandsadvokat som er i det samme distriktet som deg. Men har du spesielle ønsker, blir dette vurdert.

  Ulike advokatfirma vil også ha kontaktskjema på sine nettsider. Her får du som regel en god oversikt over hvilke bistandsadvokater som er tilgjengelige fra det bestemte firmaet. Med mindre det vil forårsake forsinkelser for rettssaken, får du som oftest lov til å velge selv hvem du ønsker som advokat.

  Har du krav på en gratis bistandsadvokat, trenger du ikke å føre opp hvem din advokaten er. Om du har krav på hjelp til oppnevning vil advokaten selv sørge for at dette skjer. Hvis du er usikker på om du faller under denne ordningen, kan du spørre bistandsadvokaten om dette.

  Har du spesielle ønsker om å bruke en advokat fra et spesifikt firma, kan du sende disse en direkte forespørsel. Ellers ligger det gode oversikter over alle tilgjengelige bistandsadvokater ute på nettet. Disse vil bli sortert etter hvilket område du befinner deg i.

  Hjelp av bistandsadvokat til å søke om erstatning

  En bistandsadvokat kan hjelpe deg med å både fremme et erstatningskrav mot selve gjerningspersonen, så vel som søknaden om voldsoffererstatning. Har du et ønske om voldsoffererstatning, vil bistandsadvokaten ta seg av hele denne prosessen slik at du slipper å bekymre deg for dokument arbeidet.

  Når det gjelder voldsoffererstatning, er det en rekke ulike erstatningsposter å ta hensyn til. For noen som er i en sårbar situasjon, kan det være slitsomt å ta stilling til de ulike postene og sette seg inn i kravene. Derfor vil bistandsadvokaten hjelpe deg og ta hånd om hele søknaden din.

  I tillegg er det ofte slik at fornærmede ønsker å fremme et erstatningskrav mot selve gjerningspersonen. Dette kan du gjøre, selv om du også har søkt om voldsoffererstatning. Vilkårene for en slik erstatning skiller seg fra de som er vedlagt av Kontoret for Voldsoffererstatning.

  Når du søker om en voldsoffererstatning, ligger det blant annet krav om at saken må ha blitt politianmeldt, og at fornærmede må ha lidt enten fysiske eller psykiske skader. Disse vilkårene gjelder ikke om du velger å søke erstatning direkte fra gjerningspersonen. I noen tilfeller er det dermed enklere å få gjennomslag på et slikt erstatningskrav.

  Hvordan velge bistandsadvokat?

  Det finnes mange tilgjengelige bistandsadvokater, men det er ikke alltid lett å vite hvilken du skal velge. Noen ønsker seg gjerne en advokat som er lokal eller kommer fra samme distrikt som seg selv, mens andre ønsker seg noen med lang erfaring. Her kommer det helt an på hva du vektlegger.

  Som regel bør du velge et advokatfirma som er spesialister på bistandsadvokater. Dette er firmaer som kun jobber som bistandsadvokater, som for eksempel Advokatfirmaet Teigstad som linket til ovenfor. Fordelen med å velge et slikt firma er at advokatene har mye mer erfaring innenfor akkurat arbeid som bistandsadvokat.

  Ønsker du deg en gratis bistandsadvokat som har arbeidet med lignende saker som din, kan du spørre advokatfirmaene om dette. Noen er mest opptatt av å ha en bistandsadvokat som er raskt tilgjengelig og som kan behandle saken din effektivt. Du får som oftest velge en advokat selv, så lenge han er tilregnelig og ikke utsetter rettssaken.

  Det viktigste er å finne en gratis bistandsadvokat som kan gi deg en god service, og en som forstår deg og din sak. Han skal ivareta deg og hjelpe deg gjennom hele prosessen – både før en anmeldes, gjennom etterforskningen og under en eventuell rettssak.

  Bistandsadvokat etter ran

  Har du blitt utsatt for et ran, kan du ha krav på både voldsoffererstatning og en gratis bistandsadvokat. Regningen vil bli dekket av det offentlige, både under etterforskningen og gjennom en eventuell straffesak. Her blir det vektlagt hvor grovt ranet var, og hvilke skader som har skjedd.

  Har du for eksempel blitt utsatt for et væpnet ran, eller blitt påført skader i forbindelses med ranet, vil du som oftest få gratis hjelp av en bistandsadvokat. Grove ran blir ansett som alvorlige forbrytelser her i Norge, og derfor har ofrene som regel rett på gratis hjelp og bistand.

  Under etterforskningen og under selve straffesaken, vil bistandsadvokaten holde deg oppdatert og gi deg den informasjonen du trenger. Samtidig vil han viderefører din informasjon til de som trenger det for å behandle saken. Det kan være tungt å måtte forklare seg gang på gang i disse situasjonene, og derfor vil bistandsadvokaten ta seg av dette for deg.

  Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om erstatning. Her er det en rekke ulike erstatningskrav som kan være aktuelle, og de innebærer forskjellige vilkår og erstatningsposter. Bistandsadvokaten vil se på din sak, og finne ut hvilke erstatninger du kan ha krav på. Deretter vil han gjøre søknadene for deg, slik at du slipper å ta del i selve søknadsprosessen.

  Kan du bytte bistandsadvokat?

  Det kan være flere grunner til at en ønsker å bytte bistandsadvokat. Å velge en advokat er et sjansespill, ettersom du egentlig ikke kjenner personen fra før. Du kan gjør grundige undersøkelser om advokaten i forkant, men hvor god service og bistand du får, finner du ikke ut av før du har begynt å samarbeidet.

  Som regel vil du få oppnevnt en bistandsadvokat av tingretten i din kommune eller ditt fylke. Har du et ønske om å bytte advokat, må det komme en henvendelse om dette til tingretten. Etter du har funnet en ny bistandsadvokat du ønsker å bytte til, må du fylle ut et skjema på det nye advokatfirmaet sine nettsider.

  Etter skjemaet er signert og sendt inn, vil den nye bistandsadvokaten ta seg av resten av prosessen. Du trenger ikke oppgi en spesifikk grunn til hvorfor du ønsker å bytte ovenfor din gamle bistandsadvokat, eller tingretten. Det kan dog være lurt å fortelle dette til din nye advokat, slik at de kan prøve å hjelpe deg på en bedre måte.

  Det er ikke uvanlig at klienter bytter bistandsadvokat, og det kan være mange grunner til dette. Av og til føler klienten at advokaten ikke har nok kunnskap om saken, og at det tar for lang tid før de får svar på sine henvendelser og spørsmål. Føler du at du ikke får den hjelpen du trenger, behøver du ikke være redd for å bytte advokat.

  Bistandsadvokat ved anmeldelse

  En bistandsadvokat skal bistå og rådig deg dersom du ønsker hjelp til vurdering ved anmeldelse. Bistandsadvokaten er ikke pliktig i å si at du bør anmelde, men skal ta utgangspunkt i at du har en rett til å gjøre dette om du ønsker. Her vil du få informasjon om hva en anmeldelse vil innebære og videre prosesser.

  Mange bistandsadvokater vil informere deg om konsekvensen som kan komme av falske anmeldelser. Dette betyr ikke at advokaten ikke tror på deg, men at han ønsker at du skal få mest mulig informasjon om hvordan anmeldelser foregår. Mange vil informere om dette, uansett hva forholdene er.

  Videre vil du få informasjon om hva som kreves videre av en anmeldelse. Dette kan være informasjon om bevissikring, avhør, vitneavhør, og hva som skjer dersom saken blir henlagt. Han kan også sende en klage hvis saken din eventuelt skulle blitt henlagt etter etterforsking.

  Har du et ønske om at bistandsadvokaten skal være med deg gjennom politiavhør, er han pliktig i å stille opp. Du trenger ikke å ha advokaten til stede gjennom avhørene, men mange finner en trygghet i dette. Bistandsadvokaten vil da sørge for at alt går riktig for seg og at du får frem den informasjonen du ønsker.

  Hva gjør bistandsadvokater etter anmeldelse?

  Under etterforskningen skal bistandsadvokaten få et klart bilde av hva klienten ønsker å få ut av saken. Interessene til den fornærmede skal bli godt ivareta av en gratis bistandsadvokaten gjennom hele prosessen. Advokaten skal også holde deg informert om etterforskningen, og sørge for at politiet ivaretar dine interesser.

  Gjennom en etterforsking får du ofte mye informasjon og det kan være vanskelig å ta stilling til det hele. En bistandsadvokat vil hjelpe deg med å bryte ned informasjonen, og sørge for at du alltid er oppdatert på hvordan etterforskningen går. Føler advokaten at dine interesser ikke blir ivaretatt, kan han gi beskjed om dette.

  En bistandsadvokat har også muligheten til å henvende seg til alle som kan gi ytterlige opplysninger til saken. Dette er uavhengig om politiet har avhørt disse. Dette kan han gjøre for å sørge for at du står sterkest mulig stilt når det er tid for rettssaken, og at all informasjonen som kan styrke saken er kommet frem i lyset.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454