Utsatt for vold: Alt du trenger å vite (voldsoffererstatning m.m.)

Dersom du har blitt utsatt for vold, og har pådratt deg en personskade, er det mulig at du har krav på voldsoffererstatning. En personskade vil både omfatte fysiske og psykiske skader. Voldsoffererstatningen dekker økonomiske tap som hendelsen har medført, og i denne artikkelen kan du lese mer om hva du kan få erstattet, og hvordan du går frem ved krav om erstatning. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Vilkår for erstatning  

Voldsoffererstatning skiller seg fra andre erstatningskrav siden erstatningsbeløpet dekkes av Kontoret for voldsoffererstatning, og ikke en konkret gjerningsperson. I etterkant av utbetalingen vil staten kreve tilbakebetaling dersom man vet hvem gjerningspersonen er, så vedkommende vil ikke slippe unna bare fordi at du krever pengene et annet sted.  

For at du skal få innvilget voldsoffererstatning, må tre vilkår være oppfylt. 

  1. Den straffbare hendelsen må ha medført en krenkelse av friheten, helsen eller livet ditt
  2. Saken må være anmeldt til politiet, og erstatning må ha blitt krevd under anmeldelsen
  3. Det må være en årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og personskaden din

For å få erstatning må du altså ha anmeldt den straffbare handlingen til politiet. I denne prosessen får du også mulighet til å kreve erstatning som en del av straffebehandlingen, noe du må si ja til. Sist må det også være sannsynlighetsovervekt for at skaden du har pådratt deg er et resultat av den straffbare handlingen du har anmeldt. 

Hva slags tap kan du få erstattet?

Ved en personskade vil du få erstattet mer enn bare det økonomiske tapet som følger av skaden. Dette er eksempelvis skader på klær, utgifter til lege, annen behandling og medisin. Du kan nemlig også få erstattet fremtidig tap av inntekt. 

Hvis personskaden din resulterer i en varig medisinsk tilstand, kan det hende at du også har krav på menerstatning. Dette krever imidlertid at du har blitt mer enn 15% varig medisinsk invalid. Forskjellige skader vil ha en ulik invaliditetsgrad, og legen din kan gi utfyllende informasjon om situasjonen din. 

I noen tilfeller kan du også ha krav på oppreisning. Denne vil dekke skader som er av ikke-økonomisk art, og beløpets størrelse vil variere ut ifra en konkret vurdering av hver enkelt sak. 

Har man krav på gratis advokat etter at man har blitt utsatt for vold? 

Dersom du får medhold av Kontoret for voldsoffererstatning, betaler de advokatregningen din så langt det er nødvendig og rimelig. Du kan også ha krav på en bistandsadvokat dersom skaden er «betydelig». 

Du kan også ha krav på fri rettshjelp etter en voldsoffersak. Fri rettshjelp er ment for å bistå personer som har behov for juridisk hjelp, enten på grunn av sin økonomiske situasjon, eller på grunn av sakens alvor. 

De fleste som har vært utsatt for vold kan ha mulighet for å få fri rettshjelp, og en advokat eller statsforvalter kan svare på spørsmål vedrørende saken din. 

Hvor mye kan du få i voldsoffererstatning?

Erstatningsbeløpet du mottar vil variere ut ifra hva slags handling du har blitt utsatt for. Formålet med erstatningen er å stille deg i den samme økonomiske situasjonen du hadde som før skaden skjedde. 

Summen du mottar vil altså avhenge av hva slags utgifter skaden har medført for deg, og hvor omfattende skadeomfanget er. 

Hva skal du gjøre hvis du har blitt utsatt for voldshandlinger?  

Hvis du har vært utsatt for en voldshandling, er det viktig at du går til legen for å få dokumentert og behandlet skadene. Sørg for at legen skriver tydelig hva slags skadeomfang det er snakk om i journalen din. 

Videre er det lurt å ta kontakt med en advokat. Advokaten din kan gi god veiledning om hva du bør gjøre videre, og besvare eventuelle spørsmål du har i forbindelse med situasjonen. Ved å kontakte advokaten innen kort tid, har vedkommende det beste grunnlaget for å føre saken din videre i rettssystemet, eller til Kontoret for voldsoffererstatning. Som nevnt kan det hende at du har krav på fri rettshjelp, og dette kan advokaten din hjelpe deg med å søke om.

Sikring av bevis kan være avgjørende for straffesaken, og dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep burde du dra rett til overgrepsmottaket. Her får du en rettsmedisinsk undersøkelse og muligheten til å snakke med personer med kompetanse innen område som kan hjelpe deg på flere måter. 

Etter at du har vært til behandling, er det viktig å anmelde det straffbare forholdet til politiet. Advokaten din kan hjelpe deg med anmeldelsen, og sørge for at alt går riktig for seg. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende