Bilde

UTSATT FOR SKADE: Hvis noen andre kan holdes ansvarlig for skaden din, kan du har krav på erstatning.

Personskade: Alt du trenger å vite for å få erstatning

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Hva er personskade? Dette er et begrep som kan være litt forvirrende. En personskade er rett og slett skade som har blitt påført en person. Dette kan være både fysisk og psykisk. Som regel er det erstatning involvert og det finnes flere grunner til hvorfor man kan ha krav på dette. 

For det første er det flere vilkår som må oppfylles. Disse skal vi komme nærmere inn på senere i artikkelen. Det finnes også en rekke forskjellige typer personskade. Disse kan blant annet omhandle vold, trafikk eller arbeidsplass. 

Kortversjonen

  • Det finnes mange former for personskade. For at du skal kunne kreve erstatning må noen andre kunne stilles ansvarlig for skaden din gjennom et ansvarsgrunnlag.
  • I tillegg til at noen andre er ansvarlige, må du ha vært utsatt for en fysisk eller psykisk plage. Erstatningen dekker som regel bare økonomisk tap eller varige medisinske plager.
  • Sist må det være en adekvat sammenheng mellom skaden du fikk og det økonomiske tapet.
  • Det er flere typer utgifter som kan erstattes, og det er viktig at du sikrer dokumentasjon.
  • Typiske erstatningsposter er tapt inntekt, utgifter til medisinsk behandling og oppfølging, medisiner, ombygging av bolig, behov for assistent, osv.

Eksempler på typer personskade 

Trafikkskade er alle skadesaker som omhandler en motorvogn. Som regel blir veitrafikkloven fulgt for å bestemme hvem som har skyld i disse sakene. Det finnes forskjellige typer trafikkskade. Eksempler er bil mot bil krasj, fotgjengerulykker eller ulykker med motorsykkel. 

Arbeidsulykker er skader som plutselig skjer på arbeidsplassen. Ut fra arbeidsulykker kommer det mer brukte begrepet yrkesskade. Dette er sykdom og skader som kommer fra arbeidsulykker. Man deler også opp yrkesskader fra yrkessykdom. Begrepet yrkesskade gjelder også dødsfall.

Pasientskade er en skade som er forårsaket av svikt i behandlingen fra en medisinsk fagperson. Pasientskadeloven gjør ingen forskjell på helsepersonell som vi si at du har krav på erstatning uavhengig om feilen er gjort av en lege eller sykepleier. Eksempler på pasientskade er forsinket diagnose, infeksjon og sjeldne skader. Videre er det en rekke forskjellige hendelser som kan gi deg krav på pasientskadeerstatning

Voldsoffer vil si at du har blitt utsatt for en straffbar handling. Dette kan for eksempel være vold i hjemmet eller blind vold. I slike saker er det ofte enkelt å rette anklagen mot gjerningspersonen. I slike saker er det også høyere sannsynlighet for å motta oppreisning.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Vilkår for erstatning ved personskade  

Dersom du ønsker å stille et krav om erstatning er det fire vilkår som må være oppfylt. For det første må det være et ansvarsgrunnlag. Dette vil si at noen måtte kunne stå ansvarlig. Som regel er dette forbundet med en trafikkskade, pasientskade, voldsskade, yrkesskade og lignende. 

Det neste vilkåret er at det må være en psykisk eller fysisk skade. Det er altså slik at du for eksempel kan bli påkjørt uten og ha krav på erstatning. Dersom du er usikker på om du har blitt påført fysisk eller psykisk skade kan du snakke med advokat. Disse definisjonene kan ofte bli ganske tekniske. 

Videre må det også være et økonomisk tap eller varige medisinske plager. Dette betyr at de varige medisinske plagene må føre til en invaliditet på minimum 15%. Igjen kan det være lurt å snakke med en advokat dersom du er usikker. Kort fortalt betyr 15% ganske seriøse skader da eksempler på slike skader er tap av en nyre. Hvor stor medisinsk påvirkning en skade har, desto høyere erstatningskrav. Dette heter mènerstatning.

Det siste vilkåret er at det må være en sammenheng mellom skaden eller det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget. Dette vilkåret er kanskje åpenbart, men det er fortsatt svært viktig. 

Utsatt for personskade 

Dersom du har blitt utsatt for en personskade burde du huske på at beviser er svært viktig innenfor jussen. Det er dessverre mange som mister erstatning fordi de mangler bevis. For det første burde du dra til fastlegen din så snart som mulig etter at skaden har skjedd. Dersom det er behov for det burde du også oppsøke fysioterapeut/kiropraktor og lignende. 

Dersom det er straffbare forhold burde du også selvfølgelig anmelde hendelsen. I tillegg burde du dokumentere hendelsen til forsikringsselskap og eventuelt andre relevante steder. Dette er for eksempel Arbeidstilsynet

Hva kan bli erstattet etter personskade 

Dersom du har blitt utsatt for personskade kan du bli erstattet for flere ting. For det første kan du blant annet blir erstattet for skader som har skjedd som er direkte tilknyttet hendelsen. Dette er kun dersom skaden har gått utover livskvaliteten din, altså mènerstatning. Det er en forskrift om disse skadene. Denne forklarer blant annet at skadeomfanget i prosent må være minimum 15. 

Du kan også få erstatning for tapt påført og fremtidig inntekt. Hva dette vil si i praksis kan variere fra sak til sak. Det er blant annet derfor slike saker kan ta såpass lang tid å finne en konklusjon på. Det er faktisk vanlig med et omfang på mellom 1 og 5 år i erstatningssaker. Også her er det unntak hvor de kan ta mye kortere eller lengre tid. 

Du har også krav på å få erstattet merutgifter. Dette er for eksempel behandlinger forbundet med skaden, medisiner og lignende. I noen alvorlige tilfeller kan også merutgifter være for eksempel ombygging av bolig eller pleieassistenter. 

I tillegg kan man også få erstatning for det som blir kalt oppreisning. Dette vil si erstatning man mottar uten at det har vært noe økonomisk tap. Denne typen erstatning kan bli begrunnet med blant annet moralske eller preventive grunner. Når det kommer til oppreisning i saker som omhandler personskade må det forekomme omstendigheter utenom det vanlige. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva skal du gjøre hvis du har en personskadesak 

Hvis du har en personskadesak burde du ta kontakt med en advokat. Det finnes en rekke forskjellige advokater som tar saker som omhandler personskade. Advokatmatch samarbeider med noen av landets mest dyktige advokater på akkurat dette fagfeltet og du kan nå enkelt sammenligne tilbud fra forskjellige advokater. 

Fyll ut skjemaet på siden og skriv litt kort om din sak. Du vil innen kort tid bli kontaktet av forskjellige advokater som kan bistå din sak. Dette gjør at du enkelt kan velge det beste tilbudet og den advokaten du liker best.

Få svar på ofte stilte spørsmål om personskade

frase

Hvordan kan jeg søke erstatning for en personskade?

For å søke erstatning for en personskade, bør du først kontakte en advokat med erfaring innen personskadeerstatning. Advokaten vil kunne vurdere saken din, informere deg om dine rettigheter og bistå deg i prosessen med å kreve erstatning fra den ansvarlige parten eller deres forsikringsselskap.

frase

Hvilke typer erstatning kan jeg kreve for en personskade?

Ved en personskade kan du potensielt kreve flere typer erstatning, avhengig av skadens omfang og konsekvensene for deg. Dette kan inkludere menerstatning, erstatning for inntektstap, erstatning for fremtidig inntektstap, erstatning for utgifter til behandling og rehabilitering, og oppreisningserstatning.

frase

Hva bør jeg gjøre umiddelbart etter å ha blitt påført en personskade?

Etter å ha blitt påført en personskade, bør du søke nødvendig medisinsk hjelp og dokumentere skaden så godt som mulig. Ta bilder av skadene, samle bevis, og ta vare på eventuelle legeerklæringer og andre dokumenter som kan styrke saken din. Kontakt deretter en advokat som kan hjelpe deg med å fremme krav om erstatning.

frase

Hvor lang tid har jeg på meg til å fremme et erstatningskrav etter en personskade?

I Norge er det en generell foreldelsesfrist på 3 år fra den dagen du fikk eller burde ha fått kunnskap om skaden og det kravet du har som følge av personskaden. Det er viktig å kontakte en advokat så snart som mulig for å sikre at kravet ditt ikke foreldes og at du får den erstatningen du har krav på.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454