Gratis advokat: Trenger du gratis rettshjelp? Slik går du frem

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  For mange er dyre advokatutgifter en stor utfordring. De med lavere inntekter får mindre bistand av advokater, i forhold til de med høyere inntekt. En skjevhet i tilgangen på advokathjelp er en utfordring for likestillingen for loven og rettssikkerheten.

  I denne artikkelen kan du lese mer om når du har krav på gratis advokathjelp. Dersom du ønsker det, kan du også fylle inn skjemaet på siden for å bli kontaktet av 3 advokater. De aktuelle advokatene vil gi deg videre veiledning i saken, og kunne fortelle deg om du har krav på gratis advokathjelp eller ikke.

  Det er ytterst få advokater jobber gratis. Med så mye tid og innsats de har brukt på studiet og jobben er dette en selvfølge. Likevel har stat en rekke ordninger der advokatutgiftene dekkes, slik at hjelpen blir gratis for deg.

  Reglene for gratis advokathjelp er ganske kompliserte, og i noen tilfeller har du krav på fri hjelp uavhengig av inntekten din. I andre tilfeller er det bare de med lavere inntekt og formue som har tilgang til fri rettshjelp.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Behovsprøvd fri rettshjelp med egenandel

  Fri rettshjelp er en ordning som bare gjelder i de viktigste sakene. Denne typen støtte ytes for eksempel i rettssaker, og kalles fri sakførsel. I tillegg kan støtte ytes til advokatbistand, der du får tilgang til gratis rettsråd.

  I de fleste sakene rettshjelp ytes i, vil det gjøres en behovsprøving med egenandel. Her vil du ikke få støtte hvis du har en inntekt og formue over et gitt nivå.

  Typiske saker der fri rettshjelp er aktuelt, er saker innen arbeidsrett, særlig ved uenighet om oppsigelse eller avskjed. Andre saker gjelder ofte ekteskap eller familiesaker, barnerett, saker om utleieforhold, erstatningsrett, trygderett, og lignende.

  Ved behovsprøvingen gis det som hovedregel ikke fri rettshjelp til enslige søkere med en årlig skattbar brutto inntekt på over 246 000 kroner. Denne årslønnen utgjøre en månedsinntekt på omtrent 20 500 kroner. Det samme gjelder hvis du har en skattbar formue på over 100 000 kroner.

  Hvis du derimot er godt eller har en samboer med felles økonomi, gjelder andre regler. Her vil en brutto inntekt for husstanden på over 369 000 gjøre at du i utgangspunktet ikke vil kvalifisere til fri rettshjelp. Dette utgjør en samlet månedsinntekt på 30 750 kroner for husstanden. Den samlede formuen kan ikke overstige 100 000 kroner. Legg merke til at verdien av formuen ikke øker slik som inntekten gjør.

  Vi tar forbehold om at summene her kun er retningsgivende, og endres over tid. Hva som kvalifiserer til fri rettshjelp når du leser dette kan derfor være annerledes. Legg merke til at det i noen tilfeller også er en egenandel, slik at advokathjelpen ikke er fullstendig gratis.

  Fri rettshjelp uavhengig av inntekt/formue

  I noen saker som anses som særlig alvorlige, kan du få fri rettshjelp uavhengig av inntektsnivå eller formue. I disse sakene er det heller ikke et krav om at du betaler egenandel.

  Du vil for eksempel ha krav på fri rettshjelp for noen saker innenfor utlendingsloven og statsborgerloven.

  Videre vil du også kunne ha krav på fri rettshjelp for saker innen barnevernsretten. Hvis du for eksempel er part i en sak der barnevernet har fattet et inngripende midlertidig vedtak, kan du i flere tilfeller ha krav på fri rettshjelp. Det samme gjelder dersom det oppnevnes en advokat for barnet.

  Hvis du er siktet, og reiser krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse, vil du også ha krav på fri rettshjelp.

  I de fleste straffesaker vil du som siktet eller tiltalt ha krav på gratisk forsvarer gjennom hele rettssaken.

  På samme måte vil studenter som er mistenkt for juks på eksamen også ha krav på fri rettshjelp.

  I forhold til voldsoffererstatning vil mange som søker om dette ofte ha krav på gratis advokat. Dette følger av ordningen om bistandsandsadvokat, som alltid er gratis.

  Typiske tilfeller der du har krav på bistandsadvokat er ved seksuelle overgrep, tvangsekteskap, menneskehandel og lignende. Her vil du også få gratis advokathjelp i forkant, for å vurdere om du skal anmelde forholdet.

  Det samme gjelder saker om brudd på kontaktforbud.

  Tilleggsinformasjon

  Selv om det er satt visse tak for inntekt- og formue under behovsprøvingen for fri rettshjelp, er det åpent for at det kan skje en skjønnsmessig vurdering av saken. I noen tilfeller vil du derfor kunne få fri rettshjelp, selv om du overstiger inntekts- og formuesgrensen.

  I særlige tilfeller kan det også innvilges fri rettshjelp i saker som ikke er nevnt ovenfor. Det kreves da at det er en særlig viktig sak i forhold til søkerens velferd.

  • Merk! Selv om du får fri rettshjelp, kan du likevel bli dømt til å betale saksomkostningene til den andre parten i rettssaken.

  Det er også verdt å merke seg at du kan fratas støtten underveis i saken. Dette kan skje på bakgrunn av endringer i din økonomiske situasjon underveis i saken, for eksempel hvis du får en ny jobb med høyere lønn, eller hvis du vinner i lotto. I så fall kan du fratas støtten, i tillegg til å måtte tilbakebetale støtten du allerede har mottatt.

  Motta tilbud fra advokater

  Det er vanskelig å vite om man har rett til gratis advokat eller ikke. Regelverket er omfattende og forvirrende, og resultatet av saken kan være vanskelig å vurdere på egenhand.

  Ved å fylle ut skjemaet under, vil du bli kontaktet av 3 advokater som kan veilede deg i saken din. De kan forklare deg om du har krav på gratis advokathjelp eller ikke. Dersom du trenger en advokat i Oslo, bruk gjerne dette skjemaet.

  Hvis du ikke har krav på gratis advokathjelp, men likevel ønsker å benytte deg av en advokat, kan skjemaet være en god måte å sammenligne tilbud på.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454