Bilde

KRAV PÅ GRATIS ADVOKAT: Du kan ha krav på gratis advokathjelp gjennom ordninger for fri rettshjelp.

Gratis advokat: Trenger du gratis rettshjelp? Slik går du frem

Sist oppdatert: 19. april 2024

Dyre advokatutgifter er noe som skremmer mange fra å skaffe juridisk bistand. Det er ingen hemmelighet at de med mye penger har muligheten til å skaffe advokat enklere enn noe med lavere inntekt, og dermed får man en skjevhet i tilgangen på advokatbistand. Dette er en stor utfordring for likestillingen for loven og rettssikkerheten i samfunnet.

I denne artikkelen kan du lese mer om når du har krav på gratis advokathjelp. Dersom du ønsker det, kan du også fylle inn skjemaet på siden for å bli kontaktet av 3 advokater. De aktuelle advokatene vil gi deg videre veiledning tilpasset saken din, og kan fortelle deg om du har krav på gratis advokathjelp eller ikke.

Det er ytterst få advokater jobber gratis. I tillegg til å legge stor innsats i jobben, er det en lang vei for å bli advokat. Staten har en rekke ordninger som kan hjelpe deg med advokatutgiftene.

Reglene for gratis advokathjelp er ganske omfattende, og i noen tilfeller har du krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekten din. I andre tilfeller er det bare de med lavere inntekt og formue som har tilgang til fri rettshjelp.

Kort oppsummering

  • Fri rettshjelp kan gis på to ulike grunnlag; enten ved behovsprøving eller om saken din er av en karakter som kvalifiserer for ordningen.
  • Ved behovsprøving er inntektsgrensen på 350 000 kroner for enslige, og 540 000 kroner for ektefeller og samboere. Formuesgrensen er på 150 000 kroner.
  • Hver enkelt sak vurderes konkret, og advokaten kan gi deg svar på om du kvalifiserer for ordningen.

Behovsprøvd fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud som gis på to ulike grunnlag. Man kan kvalifisere for fri rettshjelp i noen konkrete sakstyper, og hvis man har lav inntekt.

Som regel vil det gjøres en behovsprøving for fri rettshjelp. Her er det satt egne grenser for inntekt og formue. Om du har en inntekt eller forme over grensene, vil du ikke kvalifisere for ordningen.

Typiske saker der fri rettshjelp kan være aktuelt, er saker innen arbeidsrett (særlig ved uenighet om oppsigelse eller avskjed), familierettslige konflikter som ekteskap og barnefordeling, saker om utleieforhold, trygderett, og lignende.

Les også

Se dine rettigheter til fri rettshjelp

Ved behovsprøvingen gis det som hovedregel ikke fri rettshjelp til enslige søkere med en årlig skattbar brutto inntekt på over 350 000. Det samme gjelder hvis du har en skattbar formue på over 150 000 kroner.

Hvis du derimot er gift, eller har en samboer med felles økonomi, gjelder andre grenser. Her vil en brutto inntekt for husstanden på over 540 000 gjøre at du i utgangspunktet ikke vil kvalifisere til fri rettshjelp. Den samlede formuen kan ikke overstige 150 000 kroner. Legg merke til at verdien av formuen ikke øker slik som inntekten gjør.

Vi tar forbehold om at summene her kun er retningsgivende, og endres over tid. Hva som kvalifiserer til fri rettshjelp når du leser dette kan derfor være annerledes. Legg merke til at det som regel også er en egenandel, slik at advokathjelpen ikke er fullstendig gratis.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Gratis advokat i andre saker

I saker som anses som særlig alvorlige, kan du få fri rettshjelp uavhengig av inntektsnivå eller formue. Du vil for eksempel ofte få innvilget fri rettshjelp for ulike saker innenfor utlendingsloven og statsborgerloven.

Videre vil du også kunne få innvilget fri rettshjelp for saker innen barnevernsretten. Hvis du for eksempel er part i en sak der barnevernet har fattet et inngripende midlertidig vedtak, kan du i flere tilfeller ha krav på fri rettshjelp. Det samme gjelder dersom det oppnevnes en advokat for barnet.

Hvis du er siktet, og reiser krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse, vil du også ha krav på fri rettshjelp.

I de fleste straffesaker vil du som siktet eller tiltalt ha krav på gratis forsvarer gjennom hele rettssaken. På samme måte vil studenter som er mistenkt for juks på eksamen også ha krav på fri rettshjelp.

Typiske tilfeller der du har krav på bistandsadvokat er ved seksuelle overgrep, tvangsekteskap, menneskehandel og lignende. Her vil du også få gratis advokathjelp i forkant, for å vurdere om du skal anmelde forholdet.

Det samme gjelder saker om brudd på besøksforbud.

Les også

Se når du har krav på bistandsadvokat

Tilleggsinformasjon

Selv om det er satt visse tak for inntekt- og formue under behovsprøvingen for fri rettshjelp, er det åpent for at det kan skje en skjønnsmessig vurdering av saken. I noen tilfeller vil du derfor kunne få fri rettshjelp, selv om du overstiger inntekts- og formuesgrensen.

I særlige tilfeller kan det også innvilges fri rettshjelp i saker som ikke er nevnt ovenfor. Det kreves da at det er en særlig viktig sak i forhold til søkerens velferd.

Merk at selv om du får fri rettshjelp, kan du likevel bli dømt til å betale saksomkostningene til den andre parten i rettssaken.

Det er også verdt å merke seg at du kan fratas støtten underveis i saken. Dette kan skje på bakgrunn av endringer i din økonomiske situasjon underveis i saken, for eksempel hvis du får en ny jobb med høyere lønn, eller hvis du vinner i lotto. I så fall kan du fratas støtten, i tillegg til å måtte tilbakebetale støtten du allerede har mottatt.

Motta tilbud fra advokater

Det er vanskelig å vite om man har rett til gratis advokat eller ikke. Regelverket er omfattende og forvirrende, og resultatet av saken kan være vanskelig å vurdere på egenhand.

Ved å fylle ut skjemaet under, vil du bli kontaktet av 3 advokater som kan veilede deg i saken din. De kan forklare deg om du har krav på gratis advokathjelp eller ikke. Dersom du trenger en advokat i Oslo, bruk gjerne dette skjemaet.

Hvis du ikke har krav på gratis advokathjelp, men likevel ønsker å benytte deg av en advokat, kan skjemaet være en god måte å sammenligne tilbud på.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Få svar på ofte stilte spørsmål om gratis advokat

frase

Hvordan kan jeg finne en advokat som tilbyr gratis hjelp?

På Advokatmatch.no kan du søke etter advokater som tilbyr gratis konsultasjon. Du kan også kontakte din lokale Advokatforening, juridiske klinikker ved universiteter, eller rettshjelpsorganisasjoner for å få informasjon om gratis advokathjelp i ditt område.

frase

I hvilke situasjoner kan jeg få gratis advokathjelp?

Gratis advokathjelp kan være tilgjengelig i en rekke situasjoner, avhengig av advokatens spesialisering og kapasitet. Vanlige områder for gratis hjelp inkluderer familierett, arv, arbeidsrett, husleierett, og gjeldsproblemer. Tilgjengeligheten av gratis hjelp varierer og er ikke garantert.

frase

Hvem kvalifiserer for gratis advokathjelp?

Kvalifikasjonskriteriene for gratis advokathjelp varierer. Noen advokater tilbyr gratis konsultasjoner for alle, mens andre fokuserer på å hjelpe personer med lav inntekt eller spesielle behov. Det er viktig å kontakte advokaten direkte for å finne ut om du kvalifiserer for gratis hjelp.

frase

Er det begrensninger på hva en gratis advokat kan hjelpe med?

Ja, det kan være begrensninger på hva en gratis advokat kan hjelpe med. Noen advokater tilbyr kun gratis konsultasjoner og veiledning, mens andre kan bistå i hele saken. Omfanget av gratis hjelp avhenger av advokatens kapasitet og spesialisering, samt den enkelte saks kompleksitet og ressursbehov.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454