Pris på advokat: Hva er normal pris for advokat?

En advokat er et godt, og ofte et helt nødvendig verktøy i en rekke saker. Skal man i retten, eller opprette ektepakt eller testament, så er det ofte man velger å ta kontakt med en advokat for å få hjelp. Siden man i de fleste tilfeller er i en komplisert situasjon når man tar kontakt med en advokat, er det naturlig å tenke på prisen som en viktig faktor når man velger hvem man skal ansette. 

I denne artikkelen skal vi sen nærmere på hvordan advokater priser tjenestene sine, og hvordan du kan spare mest mulig penger på prosessen. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

TimesatserVanlig prisnivå
Advokat1.200 – 2.600 kr
Advokat (fri rettshjelp)1.060 kr
Advokatfullmektig1.200 – 1.800 kr
FastpriserVanlig prisnivå
Eiendomsmegling12.000 – 25.000 kr
Testament2.000 – 5.000 kr
Ektepakt2.000 – 5.000 kr
Samboeravtale2.000 – 5.000 kr

Det er vanskelig å sette en pris på en dyktig advokat, men for mange vil prisen være en avgjørende faktor. For å sammenligne advokatprisene er det enkleste å se på timeprisen. Samtidig er det viktig å huske at prisen ikke nødvendigvis sier noe om hvor god advokaten er. Kostnadene vil også variere ut fra sakens vanskelighetsgrad, motpartens anførsler, og andre faktorer som det er vanskelig å forutsi. 

I noen tilfeller kan man få en fastpris for oppgaver som for eksempel ektepakter eller testamenter. Her kan også prisene variere, og det kan derfor være lurt å undersøke nøye før man velger en advokat. 

Oppdragets karakter har innvirkning på prisen

Regler for god advokatskikk sier at prisen på tjenesten skal samsvare med oppdragets karakter, og hvor mye innsats advokaten må legge ned i arbeidet. Er det derimot en alvorlig sak, hvor advokaten ikke bare legger inn mange timer, men også hard jobb, skal dette kunne reflekteres i prisen. Salæret til advokaten skal altså reflektere saken. 

I tillegg til sakens karakter, vil også verdiene som står på spill for klienten og sluttresultatet virke inn. Disse faktorene vil selvsagt variere fra sak til sak, og det er derfor ingen fastsatte satser for hvordan denne summen skal regnes ut. Det er advokaten og klienten som avtaler seg imellom hvordan dette skal gjøres. 

Tross at det er uvisshet rundt den endelige prisen for et oppdrag, er advokatfirmaer oppmuntret til å presentere prisene sine direkte på hjemmesiden. Er den ikke oppgitt her, så kan du få tak i denne informasjonen ved å kontakte advokatfirmaet. Husk at timeprisen ikke nødvendigvis er en avgjørende målestokk, da tidsbruken slutt blir det avgjørende for sluttsummen.

Tidsbruken påvirker prisen

Hvis du vil finne ut hva en advokat vil koste totalt, er det ikke nok å bare se på timeprisen. For å få en komplett oversikt er du nødt til å finne ut av hvor lang tid advokaten vil bruke på å jobbe med saken din. Dette er derimot ikke så enkelt, og heller ikke advokaten kan si sikkert hvor lang tid saken vil ta. Siden ingen saker er like, er det beste du kan få et estimat. Hvor nærme estimatet sluttsummen blir, avhenger av ulike faktorer som blant annet nye bevis i saken, og motpartens krav.  

Det er eksempelvis stor forskjell på en sak der motparten ikke har noen innsigelser, og saker der motparten kommer med mange tilsvar. Sistnevnte er vanskelig for en advokat å forutse i startfasen av et oppdrag, og et estimat på tidsbruken blir i bestefall en erfaringsbasert gjettelek. 

Ektepakter og testamenter kan derimot leveres med fastpris fordi at advokater i mange tilfeller vet hvor lang tid det erfaringsvis tar. Likevel er det ofte en del rammer som gjelder for fastprisen, for eksempel et maksimalt timeantall, eller en avgrenset mengden redigeringsmuligheter av det ferdige utkastet. 

Noen testamenter og ektepakter er så kompliserte at en fastpris ikke kan gis. Dette vil for eksempel være i tilfeller der det er store verdier inne i bildet, eller veldig kompliserte familieforhold som gjør at det vil ta lenger tid enn «vanlige» ektepakter og testamenter.  

En oppdragsbekreftelse bedrer forutsigbarheten

Som nevnt er ofte testamenter og ektepakter mer forutsigbare i forhold til tidsbruk enn andre saker. I mange tilfeller vil saker inkludere en oppdragsbekreftelse som gir uttrykk for hvor omfattende oppdraget er, og hvordan prisene på advokaten vil regnes ut. Sist vil det også stå noe om en estimert totalpris for oppdraget. 

Det er viktig å huske at sluttsummen er et estimat, og at advokatene ofte reserverer seg mot ytterligere kostnadsutvikling. Reglene er likevel at advokaten må informere deg om ytterligere kostnader før arbeidet settes i gang, slik at du hele tiden kan ha oversikt over utgiftene til arbeidet. Dette kan være en fordel i saker der motparten har mange innsigelser i saken, og tidsbruken øker i takt med disse. 

En oppdragsbekreftelse er vanlig praksis, men det er ikke alle saker som har en slik bekreftelse. Dette gjelder tilfeller der tidsbruken er uforutsigbar, eller der oppdraget er så lite at det ikke er nødvendig.

Tips til hvordan du kan redusere advokatutgiftene

Ved hjelp av egeninnsats kan du redusere advokatutgiftene i stor grad. Hvis du gjør en del av arbeidsoppgavene selv, vil du kunne sørge for at advokaten bruker kortere tid på sitt arbeid, og at arbeidet som gjøres har en innvirkning på sakens sluttresultat. 

Eksempelvis kan det være lurt å skaffe dokumenter- og organisere dem selv. Hvis det tar 3 timer å gjennomføre denne arbeidsoppgaven, kan du spare advokaten for jobben, og deg selv for timesprisen til advokaten. Slike enkle arbeidsoppgaver kan du fint gjøre på egenhånd, og advokaten kan enklere sette seg inn i saken og gjøre arbeidet mer effektivt. 

Advokat priser er som nevnt basert på timer, og dersom du gjør et par timers arbeid med egeninnsats kan du spare en god sum. Skulle du være usikker på hvilke papirer advokatene trenger, og hvordan disse skal organiseres, så finnes det flere ressurser på nett. Du kan også søke etter en gratis rådgivning fra advokat.

Gratis rådgivning er i utgangspunktet lurt før du setter i gang saken. Det finnes en rekke tilbud der du kan få en times med råd fra en advokat. Dette møtet kan bidra til oppklaring i om du egentlig burde ta saken videre i rettssystemet, eller ikke. Om konklusjonen er nei, sparer du mange tusen kroner allerede her.   

Mulighetene for fri rettshjelp

For de med lav inntekt og formue har staten utarbeidet en løsning som kalles fri rettshjelp. I saker av spesielt alvorlig karakter vil man få fri rettshjelp, uavhengig av egen inntekt og formue. Det er som regel advokaten din som søker om fri rettshjelp på dine vegne. 

Det er i henhold til regler om god advokatskikk til at din advokat skal informere om fri rettshjelp hvis dette kan være aktuelt i din situasjon. I noen tilfeller har også advokat autoritet til å innvilge dette på eget initiativ, uten å søke til fylkesmannen. Det er viktig å merke seg at fri rettshjelp i utgangspunktet ikke er gratis, og at en må betale egenandel på opptil 8 ganger salær. Summen er i dag på 1,060 kr.

Dekker forsikringen din advokaten?

De aller fleste har forsikringer som dekker skader på innbo, bil, eller helse. Mange av disse forsikringene inneholder også dekning av juridisk bistand, og det kan være lurt å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt hvis du er usikker på om dine forsikringer kan dekke utgiftene til advokaten. 

Husk at forsikringer ofte har en egenandel, men denne er veldig mye mindre enn den totale advokatutgiften. For eksempel kan du i mange tilfeller benytte bilforsikringen hvis du vil heve et bilkjøp, og selger ikke er villig til å hjelpe deg raskt nok til å løse saken innen et rimelig tidsrom. 

Slik finner du gode advokatpriser

Selv om det å finne gode advokatpriser ikke bør være et overordnet mål, så er alltid pris en viktig faktor når man sammenligner tjenester fra ulike aktører. Mange har også et budsjett de må overholde, og prisen vil ha stor betydning for hvilke advokater du kan velge mellom. Det hjelper lite hvis du finner den perfekte advokaten, men ikke har råd til å han eller henne. 

Timepriser er som oftest utgangspunktet, men fastpriser for noen tjenester kan også forekomme når det er enkelt å forutse hvor lang tid en sak vil ta. Dette gjelder imidlertid for enklere, og mer standardiserte saker (som oppretting av ektepakter og testament), og ikke hvis man skal saken videre i rettssystemet der tidsbruken er umulig å si noe om på forhånd. 

I tillegg til timepris legges også verdiene på spill, sakens karakter, samt resultatet av oppdraget, til grunn for prisen. Dermed finnes det ingen fasit på advokatprisen, og det er ikke mulig for hverken klienten eller advokaten å fastsette dette i forkant av oppdraget. I disse tilfellene kan en oppdragsbekreftelse med informasjon om kostnadsutviklinger være et godt alternativ for å sikre en mer forutsigbar pris.

Egeninnsats, gratis rådgivning, forsikringer, og ikke minst fri rettshjelp, kan være med på å redusere sluttsummen betraktelig. Det er derfor viktig at du undersøker hvilke muligheter du har for å få dekket utgiftene til advokaten gjennom denne typen ordninger. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende