Bilde

ET NØDVENDIG ONDE: Selv om advokatutgiftene kan bli dyre, vil det være mer kostbart å tape saken. Da må man ofte betale motpartens utgifter i tillegg til sine egne.

Pris på advokat: Hva er normal pris for advokat?

Sist oppdatert: 11. mai 2023

En advokat er en god, og ofte helt nødvendig hjelp innenfor en rekke saker. Skal man i retten, eller opprette ektepakt eller testament, er det naturlig ta kontakt med en advokat for å sikre at alt blir som man har tenkt. Mange kvier seg for å ta kontakt med advokat på grunn av den høye kostnadene, men mange glemmer at prisen vil variere ut ifra hva slags sak det er snakk om.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva som er normal pris for advokat, og hvordan du selv kan påvirke prisen.

Kort oppsummering

  • Advokatens timepris vil variere ut ifra sakens art og omfang. Prisen som oppgis på nettsidene er som regel veiledende, og din pris kan bli høyere eller lavere.
  • Det er som regel advokatens tidsbruk som påvirker totalsummen i størst grad. Følgelig vil en reduksjon i advokatens tidsbruk kunne redusere kostnadene betraktelig.
  • Flere har krav på å få dekket advokatutgiftene sine gjennom ordninger som fri rettshjelp, og gjennom forsikringer.

Timespris

En god advokat er verdt sin vekt i gull, og vil kunne sørge for at saken ender i din favør. Samtidig er det viktig at advokaten passer innenfor budsjettet ditt, og det er store variasjoner i timesprisen.

Når du sammenligner timesprisen på advokatene er det viktig å se om merverdiavgiften er inkludert. Merverdiavgiften er på 25%, så en advokat som tilsynelatende var rimeligere enn de andre, kan vise seg å bli dyrere.

TimesatserVanlig prisnivå
Advokat1200 – 4000 kr
Advokat (fri rettshjelp)1140 kr
Advokatfullmektig1200 – 3000 kr
FastpriserVanlig prisnivå
Eiendomsmegling12.000 – 25.000 kr
Testament2.000 – 5.000 kr
Ektepakt2.000 – 5.000 kr
Samboeravtale2.000 – 5.000 kr

Timeprisen som oppgis på nettsiden til advokaten er som regel bare veiledende, og de fleste har inntatt forbehold om at prisen vil settes ut ifra hva slags sak det er snakk om. Både vanskelighetsgraden og sakstypen vil altså påvirke hvor dyr saken din blir til slutt.

Noen sakstyper settes opp med fastpris på nettsiden, men her blir det ofte også tatt forbehold om at prisen kan variere ut ifra hvor komplisert den er. Typiske oppgaver som har fastpris er testamenter og ektepakter. Denne typen avtaler følger som regel det samme systemet, og har ofte ganske lik struktur. Advokaten kan, av erfaring, anslå sånn ca. hva et slikt oppdrag vil koste.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Oppdragets karakter avgjør timesprisen

Det følger av reglene for god advokatskikk at prisen skal være i tråd med oppdragets karakter, og den jobben som må gjøres. For alvorlige eller kompliserte saker vil advokatens innsats være større, og dette kan også reflekteres i prisen. Samlet sett kan man si at advokatsalæret skal være i tråd med sakens karakter.

Hvilke faktorer som spiller inn i vurderingen vil variere fra sak til sak, og det er ingen konkrete regler for hvordan man regner ut dette. Hver enkelt advokat setter eget salær sammen med deg før oppdraget begynner. Husk at noen oppdragsavtaler går på timespris, og at det derfor ikke gis noen sluttsum på oppdraget før jobben er gjort.

Hvis advokatfirmaet du er interessert i ikke oppgir veiledende priser på nettsiden sin, er det ingenting i veien for å sende mail for å etterspørre disse. Samtidig vil denne typen priser være veiledende, så om du vil ha et konkret svar kan det være lurt å si noe om hva saken handler om.

Tidsbruken avgjør sluttsummen

Det er vanskelig å vurdere hvor lang tid et advokatoppdrag vil ta. Timesprisen er første steg i å finne ut hva advokaten koster, men det er antallet timer som er avgjørende for sluttsummen. I tillegg til timesprisen må du også huske at ulike utlegg advokaten har, for eksempel rettsgebyrer, også må dekkes av deg.

Tidsbruken i saken kan påvirkes av mange faktorer. En komplisert sak vil gjøre at advokaten bruker lengre tid på å sette seg inn i situasjonen, enn en enkel og oversiktlig sak. Det er klart at det er enklere å skrive et testament for en person som kun har 1 arving, enn for en person der man ikke vet hvor mange arvinger det er snakk om, og hvilke verdier personen har.

Noen saker har en motpart som gjør at tiden trekker ut. Hvis motparten din slår seg vrang vil advokaten din bruke mer tid på arbeidet. Mange tilsvar, spørsmål og henvendelser fra motparten gjør at tiden baller på seg raskt. Dette er tidsbruk man ikke kan anslå i startfasen av saken.

Samlet sett kan vi si at den største faktoren for sluttsummen på advokatoppdraget er tidsbruken. Det er her du har mest penger å spare, noe du kan lese mer om lengre ned i artikkelen.

Oppdragsbekreftelsen

Når advokaten påtar seg et oppdrag, vil du få tilsendt en oppdragsbekreftelse. Her står det noe om hva slags sak det er snakk om, hvordan prisen på oppdraget regnes ut, og hvilke regler som gjelder for avtalen. For enkelte saker med fastpris, vil prisen ofte stå skrevet i oppdragsbekreftelsen.

Mange advokater reserverer seg mot kostnadsutviklinger, men dette må de i så fall informere deg om før ytterligere jobb settes i gang. På denne måten vil du ikke få noen uforutsette overraskelser når sluttprisen er klar.

Hvordan kan du redusere advokatutgiftene?

Det er ingen hemmelighet at advokatbistanden kan bli dyr. Samtidig er det flere ting du kan gjøre for å redusere utgiftene dine.

Som nevnt tidligere, er det tidsbruken som utgjør størsteparten av advokatutgiftene. Dette betyr at en reduksjon i advokatens tidsbruk kan spare deg mange penger. Noen oppgaver kan du enkelt gjøre selv, for eksempel å hente inn informasjon som kan være relevant i saken. Ved å samle den relevante dokumentasjonen og organisere denne på en oversiktlig måte, kan du spare advokaten tiden det tar vedkommende å gjøre dette selv.

Det finnes flere ordninger for gratis advokatbistand og juridisk rådgivning. Flere studentorganisasjoner og andre foreninger vil tilby gratis rettshjelp, noe som kan være veldig nyttig for deg. Her kan du finne ut hva som er relevant i saken din, og hvilken dokumentasjon det kan være lurt å skaffe på forhånd. Slik kan du kartlegge saken din på en god måte før advokaten kommer på banen.

Sist kan du bruke litt tid på å undersøke om du kan få dekket advokatutgiftene dine på andre måter. Det finnes flere ordninger for fri rettshjelp, og noen ganger kan forsikringen din dekke rettshjelp.

Slik fungerer fri rettshjelp

For de med lav inntekt og formue har staten utarbeidet en løsning kalt fri rettshjelp. Noen saker kvalifiserer for ordningen uten at man ser på inntekten og formuen også. Fri rettshjelp vil i utgangspunktet tildeles av statsforvalteren, og det er advokaten din som sender inn søknaden. Noen advokater har også anledning til å innvilge fri rettshjelp selv.

Etter regler om god advokatskikk skal advokaten din informere deg om fri rettshjelp dersom du kan kvalifisere for ordningen. I noen få tilfeller har også advokat autoritet til å innvilge dette uten å søke til fylkesmannen.

  • Selv om fri rettshjelp fremstår som gratis, er det viktig å være klar over at det som regel kommer en egenandel i tillegg. Egenandelen kan bli opptil 8 ganger salæret som i dag er på 1140 kroner. Saken kan altså ende med å koste deg i underkant av 10 000 kroner. Det er ikke alle som må betale egenandel, og advokaten din kan vurdere om dette gjelder deg.

Hvis man får fri rettshjelp ut ifra inntekten og formuen sin, må man huske at høyere inntekt eller formue underveis i saken gjør at du kan måtte betale mer.

Dekning av advokatutgifter gjennom forsikringen

De aller fleste har forsikringer som dekker ulike livsområder, for eksempel innboforsikring, bilforsikring, reiseforsikring, m.fl. Mange blir overrasket når de finner ut at flere forsikringer dekker utgifter til rettshjelp opptil en gitt sum. Det kan altså hende at forsikringen din kan dekke utgiftene til advokat. Husk at forsikringer som regel kommer med en egenandel, og at du derfor må regne med denne i budsjettet ditt.

Hvis du er usikker på om du har en forsikring som deker rettshjelp i saken din, kan det være lurt å ta kontakt med forsikringsselskapet for videre veiledning. Advokaten kan også hjelpe deg med å finne svar på spørsmålet.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Slik finner du gode advokatpriser

Selv om det å finne gode advokatpriser ikke bør være et overordnet mål, så er alltid pris en viktig faktor når man sammeligner ulike aktører.

Timepriser er som oftest utgangspunktet, selv om fastpriser noen ganger kan benyttes ved saker der det er enkelt å forutse tidsbruken. Dette gjelder blant annet for enkle ektepakter og testamenter. Skal en derimot i en rettssak mot en uforutsigbar motpart, er det vanskelig å anslå hvor lang tid saken tar.

I tillegg til tidsbruken vil sakens karakter ha betydning for sluttsummen. Dermed finnes det ingen fasit på advokatprisen, og det er umulig å vite før saken er avsluttet.

Egeninnsats, gratis rådgivning, forsikringer, og ikke minst fri rettshjelp, kan være med på å redusere advokatprisen betraktelig i ditt tilfelle. Derfor er det viktig å undersøke disse mulighetene.

Få svar på ofte stilte spørsmål om prisen på en advokat

frase

Hva er forskjellen mellom fastpris, timepris og prosentandel av erstatning?

Fastpris er en avtalt pris for hele saken, uavhengig av hvor lang tid det tar. Timepris er en pris per time advokaten jobber med saken, og prosentandel av erstatning betyr at advokaten tar en prosentandel av eventuell erstatning som oppnås i saken som sitt honorar.

frase

Er det mulig å få en gratis konsultasjon med en advokat?

Ja, noen advokater tilbyr gratis konsultasjon, enten personlig, via telefon eller e-post. Dette kan gi deg en mulighet til å diskutere saken din og få en forståelse av advokatens kompetanse og erfaring før du bestemmer deg for å ansette dem.

frase

Er det mulig å få fri rettshjelp for å dekke advokatutgifter?

Ja, i enkelte tilfeller kan du få fri rettshjelp, som dekker advokatutgifter og andre kostnader knyttet til saken. Det er inntekts- og formuesgrenser for å kvalifisere for fri rettshjelp, og saken må også være av en viss art og ha tilstrekkelig grunnlag.

frase

Hvordan kan jeg finne en advokat med rimelige priser?

For å finne en advokat med rimelige priser, kan du sammenligne priser og tilbud fra flere advokater. Advokatmatch.no er en tjeneste som kan hjelpe deg med å finne en advokat som passer dine behov og budsjett, ved å matche deg med advokater som er spesialisert innenfor det aktuelle rettsområdet og tilbyr konkurransedyktige priser.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454