Pris på advokat: Hva er normal pris for advokat?

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  En advokat er en god og ofte helt nødvendig hjelp innenfor en rekke saker. Skal en i retten, eller ganske enkelt opprette ektepakt eller testament, så er det naturlig å ty til en advokat for hjelp her. Da er derimot kanskje ikke overraskende prisen på advokat noe av det første folk tenker på, da denne yrkesgruppen tross alt har et rykte på seg for å være dyre og uforutsigbare i pris.

  TimesatserVanlig prisnivå
  Advokat1.200 – 2.600 kr
  Advokat (fri rettshjelp)1.060 kr
  Advokatfullmektig1.200 – 1.800 kr
  FastpriserVanlig prisnivå
  Eiendomsmegling12.000 – 25.000 kr
  Testament2.000 – 5.000 kr
  Ektepakt2.000 – 5.000 kr
  Samboeravtale2.000 – 5.000 kr

  Selv om det i enkelte tilfeller nesten ikke kan settes en pris på en dyktig advokat, så er det fortsatt viktig i henhold til ens budsjett. For å kunne få en følelse av advokat priser er det vanlig å se på deres timepris. Denne er derimot ikke ene og alene indikativ av prisen, da prisen også vil avhenge av vanskelighetsgrad, motpartens innsigelser, og resultatet av saken.

  I noen få tilfeller får en fastpris for oppgaver som ektepakter og testamenter, men også her kan prisene sprike mye. Det er helt naturlig før en igangsetter en sak å forsøke å få en bedre innsikt i advokatprisene. I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på hvordan advokater priser sine tjenester, samt gi deg noen tips til hvordan du kan spare penger på en advokat.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Oppdragets karakter avgjør prisen

  Regler for god advokatskikk sier at advokat priser skal stå i tråd med oppdragets karakter, i tillegg til hvor mye innsats advokaten legger inn. Er det derimot en alvorlig sak, hvor advokaten ikke bare legger inn mange timer, men også hard jobb, så skal dette kunne reflekteres i prisen. Det er her salæret til advokaten skal stå i stil med saken generelt.

  Dette inkluderer oppdragets karakter som nevnt ovenfor, men også verdiene som står på spill for klienten, samt hvordan saken til slutt ender. Disse faktorene varierer derimot naturligvis fra sak til sak, og det er her ingen fastsatte satser for hvordan summer bestemmes. Det vurderer den enkelte advokat i samspill med sine klienter før saken igangsettes.

  Tross at det er uvisshet rundt den endelige prisen for et oppdrag, så er advokatfirmaer oppmuntret til å presentere sine priser direkte på hjemmesidene sine. Er den ikke oppgitt her, så kan du derimot få tak på denne rimelig raskt ved å kontakte advokatfirmaet. Merk derimot som nevnt at timeprisen ikke er et spesielt godt mål, da tidsbruk tross alt til slutt blir det viktigste for sluttprisen.

  Tidsbruk bestemmer advokatprisen

  Dersom du ønsker å avgjøre hva en advokat koster for din sak, så er selvfølgelig ikke timeprisen alene nok til å finne ut av dette. For å få en komplett oversikt er du nødt til å finne ut av hvor lang tid det vil ta for advokaten å jobbe med din sak. Dessverre er det sjeldent at en kan estimere dette. Heller ikke advokater som har jobbet med lignende saker før kan tilby nøyaktig estimering hver gang, da prisen selvfølgelig avhenger av sakens individuelle karakter.

  Det er for eksempel stor forskjell på en sak der motparten ikke har noen innsigelser og saker der motparten kommer med mange tilsvar. Sistnevnte er derimot vanskelig for en advokat å forutse i startfasen av et oppdrag, slik at det å forsøke å estimere tidsbruken i slike saker egentlig bare ender opp med å bli gjetting.

  Ektepakter og testamenter blir til motsetning ofte levert med fastpriser. Dette er derimot kun innenfor gitte rammer, og i noen tilfeller blir også disse for kompliserte til at fastpris kan gjelde. Dersom for eksempel store verdier, eller kanskje kompliserte familiesituasjoner skal vurderes, så vil ikke en fastpris være gjeldende for et testament for eksempel.

  En oppdragsbekreftelse sikrer forutsigbarhet

  Som nevnt kan testamenter og ektepakter være forutsigbare i forhold til tidsbruk, og her kan prisen dermed ofte være faste. Dessuten er det slik at enkelte saker også inkluderer en oppdragsbekreftelse. Dette er ganske enkelt en bekreftelse på hva ditt oppdrag omfatter, utregning av prisene, og til slutt hva totalprisen sannsynligvis vil ende på.

  Allikevel er ikke sluttprisen her endelig, og derfor reserverer advokatene seg mot kostnadsutviklinger. Her er derimot regelen at advokaten skal informere sin klient om utviklinger i kostnadene før mer arbeid settes i gang, slik at en gjennom hele prosessen er klar over hva sluttprisen mest sannsynlig vil ende opp med å bli. Det er praktisk dersom motparten har mange innsigelser gjennom saken og kostnadene dermed øker.

  Oppdragsbekreftelse er vanlig praksis for advokater, men det bør merkes at enkelte saker ikke vil medfølge en slik bekreftelse. Dette gjelder i all hovedsak der tidsbruken er for uforutsigbar, eller i saker der det ganske enkelt ikke lønner seg å tegne en oppdragsbekreftelse fordi oppdraget er såpass lite.

  Tips til egeninnsats for billigere advokat

  Ved hjelp av egeninnsats kan du redusere kostnaden av en advokat betraktelig. Det er for enkelte saker nesten umulig å si hva sluttprisen for advokaten vil ende på. Dersom organisering av papirene tar omtrent 2 timer derimot, så kan du med god effekt gjøre en egeninnsats, og dermed spare penger på at advokaten ikke skal gjøre denne jobben.

  Advokat priser er som nevnt basert på timer, og dersom du gjør et par timers arbeid med egeninnsats kan du spare en god sum. Skulle du være usikker på hvilke papirer advokatene trenger, og hvordan disse skal organiseres, så finnes det flere ressurser på nett. Du kan også søke etter en gratis rådgivning fra advokat.

  Gratis rådgivning er i det hele tatt lurt før du setter i gang saken. Det finnes en rekke løsninger der du kan få en times tid med råd fra en advokat. Dette møtet kan hjelpe deg med å bestemme om du i det hele tatt har en sak du bør ta videre eller ei. Akkurat dette steget kan være den beste besparelsen om du er usikker på sakens potensielle utfall.

  Slik fungerer fri rettshjelp

  For de med lav inntekt og formue har staten utarbeidet en løsning kalt fri rettshjelp. Denne løsningen er dessuten også automatisk for saker av en viss karakter, der spesielt alvorlige saker ofte gir fri rettshjelp automatisk til offeret. I utgangspunktet er derimot regelen at du skal søke om støtten til fylkesmannen, da gjennom din advokat.

  Det er i henhold til regler om god advokatskikk til at din advokat skal informere om fri rettshjelp hvis dette er passende for din situasjon. I noen få tilfeller har også advokat autoritet til å innvilge dette uten å søke til fylkesmannen. Det er viktig å merke seg at fri rettshjelp i utgangspunktet ikke er gratis, og en må her betale egenandel på opptil 8 ganger salær. Summen er i dag på 1,060 kr.

  Egenandelen vil derimot dekkes dersom en har spesielt lav inntekt og formue. Denne ordningen sikrer at alle får tilgang til rettshjelp. Merk derimot at selv om en mottar fri rettshjelp, så kan en være skyldig til staten dersom økonomien forbedrer seg i perioden saken foregår. Dessuten vil en være skyldig i å betale saksomkostningene dersom en skulle tape saken.

  Dekker din forsikring advokaten?

  Forsikringer er ikke bare ment å dekke økonomiske tap ved skader. Mange av disse inneholder også muligheter for å få sterkt reduserte advokatpriser. Enten det er snakk om bilforsikring, boligforsikring, eller andre forsikringer, så dekker disse ofte saker som er relatert til gjenstanden du har tatt ut forsikring på.

  Du vil riktignok være pliktig til å betale en egenandel, men denne er en brøkdel av advokatprisen, og dermed sparer du mye på å velge dette alternativet. Det er lurt å undersøke sine betingelser under forsikringene sine, da en her kan spare mye. For eksempel kan du benytte bilforsikringen dersom du vil heve et bilkjøp og selger ikke er villig til å hjelpe deg raskt nok til å dekke dine behov.

  Slik finner du gode advokatpriser

  Selv om det å finne gode advokatpriser ikke bør være et overordnet mål, så er alltid pris et godt utgangspunkt for sammenligning mellom lignende aktører. Dessuten skal selvfølgelig et budsjett overholdes, med mindre du har fått utelukkende fri rettshjelp. Da er ditt beste alternativ å sammenligne de forskjellige advokatfirmaene der ute.

  Timepriser er som oftest utgangspunktet, selv om fastpriser noen ganger kan benyttes ved saker der det er enkelt å forutse tidsbruken. Dette gjelder blant annet for enkle ektepakter og testamenter. Skal en derimot opp i en rettssak mot en uforutsigbar motpart, så er det vanskelig å anslå hvor mange innsigelser en skal svare til, og dermed hvor høy tidsbruken blir.

  I tillegg til timepris legges også verdiene på spill, sakens karakter, samt resultatet av oppdraget, til grunn for prisen. Dermed finnes det ingen fasit på advokatprisen, og det er hverken mulig for klienten eller advokaten å fastsette dette som en mal. Allikevel er en oppdragsbekreftelse med informasjon om kostnadsutviklinger et godt utgangspunkt for en mer forutsigbar pris.

  Egeninnsats, gratis rådgivning, forsikringer, og ikke minst fri rettshjelp, kan være med på å redusere advokatprisen betraktelig i ditt tilfelle. Derfor er det viktig å utforske sine mange muligheter. Der det er vanskelig å forutse sluttprisen, så er det et enkelt konsept å forstå at en vil spare godt med penger om en undersøker disse mulighetene grundig.