Bilde

OFTE VERDT UTGIFTEN: Selv om advokaten kan koste en del, kan hjelpen være avgjørende for sakens utfall.

Hva koster en advokat? Se oppdaterte priser (timesatser, fastpriser m.m.)

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Det er ikke uvanlig at man får behov for advokat i løpet av livet. Kanskje man skal i en rettssak, eller ønsker å opprette et testament eller en ektepakt? En av grunnene til at mange kvier seg for å ta kontakt med en advokat, er at de er usikre på hva oppdraget vil koste. De fleste har hørt om skyhøye advokatutgifter, og velger å ta saken i egne hender.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva advokatbistand koster, og hva du kan gjøre for å redusere utgiftene til advokat.

Kort oppsummering

  • Det er vanskelig å si eksakt hva en advokat koster, og svaret avhenger av sakens art og kompleksitet. Noen advokater tar seg bedre betalt enn andre.
  • Ved å redusere antallet timer advokaten bruker på oppdraget, kan du redusere totalprisen. Her kan du for eksempel gjøre enkle oppgaver som innhenting av dokumenter på egenhand.
  • Noen ganger kan advokatutgiftene dine dekkes av ordninger for fri rettshjelp, eller gjennom en forsikring.

Timepriser

Som du kan se i tabellen under, spriker prisene veldig. Mange av advokatene som oppgir timepriser på nettsidene sine tar forbehold om at prisene kun er veiledende, og at endelig timepris vurderes fra sak til sak. Det er derfor umulig å si hva de ulike advokatene koster før man har vært i kontakt med dem. En god måte å sammenligne priser på kan være å bruke skjemaet på denne siden. Her får du et uforpliktende tilbud fra tre advokater som har kunnskap om saken du trenger hjelp med.

TimesatserVanlig prisnivå
Advokat1200 – 4000 kr
Advokat (fri rettshjelp)1140 kr
Advokatfullmektig1200 – 3000 kr
Fastpriser
Eiendomsmegling12.000 – 25.000 kr
Testament2.000 – 5.000 kr
Ektepakt2.000 – 5.000 kr
Samboeravtale2.000 – 5.000 kr

Selv om advokathjelpen koster penger, blir du kanskje positivt overrasket over totalsummen. Om du har kortere oppdrag, for eksempel hjelp til testament, ektepakt eller andre avtaler, finnes det ofte fastpriser. I så fall vet du på forhånd hva sluttsummen blir. Hvis du derimot har et oppdrag der man ikke vet hvor lang tid saken vil ta, er det vanskeligere å anslå prisen.

Advokatens pris vil beregnes ut ifra timebruken og hva slags sak det er snakk om. Noen oppdrag er vanskeligere og mer omfattende enn andre, og koster derfor mer. Måten motparten oppfører seg vil også ha betydning. Når motparten stiller seg på bakbena og blir vanskelig, tar oppdraget mye lenger tid.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Advokatens pris skal samsvare med oppdraget

Hovedregelen etter god advokatskikk er at prisen på oppdraget skal være rimelig ut ifra oppdragstype og arbeidet som gjøres. Det er altså ikke bare timeprisen som er avgjørende for kostnadene, men også hva slags jobb som skal gjøres.

Vanligvis har man inngått en timepris i oppdragsavtalen, og advokaten fakturerer deg ut ifra tiden som går. I tillegg må du huske at ulike utlegg som advokaten har i forbindelse med saken, for eksempel rettsgebyrer, vil komme i tillegg.

  • Før du signerer en avtale er det lurt å finne ut om advokatens timepris er oppgitt med eller uten merverdiavgiften inkludert. Vanlig merverdiavgift er på 25%. Dette kan ha stor betydning når du sammenligner priser fra ulike advokater.

Tidsbruk påvirker hva advokaten koster

Tidsbruken er den viktigste faktoren når det gjelder sluttsummen for advokatoppdraget. Det er vanskelig å si på forhånd hvor lang tid saken vil ta, og totalkostnaden er derfor ikke alltid like enkel å se for seg. Noen saker går på skinner, og tar kortere tid enn planlagt. Andre saker blir mer kompliserte enn man først trodde, og ender med å ta mye lengre tid. Hvis saken må flere runder i rettssystemet, blir det fort dyrere.

Selv om advokatene i utgangspunktet har fastpris for ulike oppdrag, er det ofte tatt forbehold om at timepris kan være aktuelt hvis saken er veldig komplisert. Det vil være stor forskjell på å skrive et testament for en person med oversiktlig formue og arverekke, og for en person som har verdier og arvinger man må kartlegge.

Oppdragsbekreftelse og kostnadsutvikling

Når advokaten tar oppdraget ditt, vil du få en oppdragsbekreftelse som sier noe om hva slags sak det er snakk om, og hvilke betingelser som gjelder for avtalen. Her påtar advokaten seg ansvaret for å representere deg i samsvar med de rammene som er satt. Om du ønsker saken løst på en bestemt måte, og advokaten mener dette ikke er forsvarlig, vil ofte advokaten kunne gå fra avtalen og fratre oppdraget.

Dessuten vil en oppdragsbekreftelse som regel inneholde et punkt som krever at advokaten informerer deg ved kostnadsutviklinger. Hvis eksempelvis motparten i saken kommer med mange innspill og motsvar, vil advokaten din bruke mer tid. I så fall skal du få beskjed om at utgiftene øker.

Noen oppdrag er såpass omfattende at en oppdragsbekreftelse kun vil inneholde informasjon om hvordan advokaten regner ut totalprisen, men ingen fastsatte sluttsummer. I andre saker vil totalsummen være en del av avtalen.

Slik reduserer du advokatutgiftene

Der det er vanskelig å si nøyaktig hva en advokat vil koste, og som nevnt er det tiden som avgjør sluttresultatet.

Siden advokatens betaling avhenger av timene som brukes, kan du redusere utgiftene dine kraftig ved å bidra til at saken tar kortest mulig tid. Her kan du for eksempel samle og organisere all informasjonen du har i saken, slik at advokaten slipper å finne frem til dette på egenhand. Ved å gjøre enkle, men tidkrevende oppgaver selv, kan du redusere prisen i stor grad.

Dersom du er usikker på hvilken informasjon advokaten trenger, kan det være lurt å spørre advokaten. Om du vil være på den sikre siden, er det lurt å ta med alt du tenker kan være relevant. Så lenge dokumentene dine er oversiktlige og lette å finne frem i, vil advokaten enkelt kunne orientere seg.

Det finnes flere rådgivningstjenester som er gratis å bruke, gjerne opprettet av studenter eller organisasjoner. Disse kan være gode verktøy for å finne ut hva du trenger i saken, og hva det kan være lurt at du bidrar med selv. De kan også svare på spørsmål, og komme med innspill. Ved å bruke de mulighetene man har til gratis advokathjelp, kan man redusere sluttsummen betraktelig.

Fri rettshjelp

Noen sakstyper gjør at du kan motta fri rettshjelp. Dette er en ordning som er reservert visse typer saker, eller personer som har for lav inntekt til å dekke sakføring og advokatbistand selv. Advokaten din vil kunne vurdere om du kvalifiserer for ordningen, og hjelpe deg med søknaden om støtte til statsforvalteren.

Alle advokater plikter å informere deg om fri rettshjelp hvis du kan være kvalifisert for ordningen, og noen advokater kan innvilge fri rettshjelp uten søknad. Selv om det kalles fri rettshjelp, er det som regel en egenandel som kan komme på litt i underkant av 10 000 kroner. Man kan også risikerer å måtte betale motpartens saksomkostninger i saken, så det er lurt å rådføre seg med en advokat før man går til sak uansett.

Forsikringer kan dekke advokatutgifter

De aller fleste har forsikringer i forbindelse med innbo, bil, eller lignende. Mange er overrasket over at flere av forsikringene dekker rettshjelp, og ofte er det snakk om summer på inntil 100 000 kroner. Du kan altså få advokatbistanden dekket gjennom forsikringen, men husk at det ofte er en egenandel her også.

Rettshjelpsdekningen i forsikringen dekker de rimelige og nødvendige utgiftene i saken. For eksempel kan bilforsikringen være gunstig hvis du oppdager feil og mangler ved bilen du har kjøpt, eller så kan reiseforsikringen dekke konflikter i forbindelse med reisen.

Bolig er en av de områdene der kostnadene oftest er størst, og boligforsikringen dekker flere problemer som oppstår i forbindelse med huset ditt. Ved kjøp av ny bolig, eller salg av den gamle, kan det være lurt å tegne en boligselger- eller boligkjøperforsikring.

Du kan spare mye penger på å undersøke om du har en forsikring som dekker advokatutgiftene dine.

Sammenlign pris på advokater

Den beste måten å finne det rimeligste alternativet på, er å sammenligne pris på advokater. Det bør ikke i seg selv være et overordnet mål å skaffe en så billig advokat som mulig, men hvis du finner to advokater som tilsynelatende er like godt kvalifisert, kan prisen bli avgjørende. Advokaten du velger må selvfølgelig være innenfor budsjettet ditt.

Du kan sammenligne pris på advokater både basert på timepris og oppdragsbekreftelser med fastsatt pris. Dessuten er det også mulig å etterspørre denne informasjonen hvis det ikke er opplyst på nettsiden til firmaet. På denne måten får du en rask og enkel oversikt over prisene som befinner seg i markedet.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva koster en advokat i din sak?

Som du sikkert har skjønt, vil prisen på advokaten variere veldig med sakstypen. Hva advokaten vil koste i saken din, avhenger av hvor komplisert den er, og hvor lang tid det tar. Noen advokater er også dyrere enn andre. Hvorvidt prisdifferansen på advokaten gjenspeiler kvaliteten i arbeidet du får, vil også variere. Det kan være lurt å sammenligne flere advokater, og sette seg inn i andres erfaringer.

Når man har inngått en avtale om advokatoppdraget, er det lurt å undersøke om det er en egen klausul for at advokaten skal informere deg om kostnadsutviklingen i saken. På denne måten kan du sikre deg at utgiftene ikke blir overraskende høye.

Noen ganger kan advokatutgiftene dekkes gjennom forsikringen, eller gjennom ulike ordninger for fri rettshjelp eller juridisk bistand. Husk at advokatutgiftene er en investering i at resultatet blir best mulig for deg.

Få svar på ofte stilte spørsmål om hva en advokat koster

frase

Hva er de vanligste betalingsstrukturene for advokater?

De vanligste betalingsstrukturene for advokater inkluderer timepris, fastpris og prosentandel av erstatning. Timepris er en pris per time advokaten jobber med saken, fastpris er en avtalt pris for hele saken, mens prosentandel av erstatning betyr at advokaten tar en prosentandel av eventuell erstatning som oppnås i saken som sitt honorar.

frase

Hva er gjennomsnittlig timepris for en advokat i Norge?

Gjennomsnittlig timepris for en advokat i Norge varierer avhengig av advokatens erfaring og spesialisering. Timeprisene kan variere fra rundt 1.500 kroner til over 3.000 kroner per time.

frase

Er det mulig å forhandle prisen med en advokat?

Ja, det kan være mulig å forhandle prisen med en advokat. Det er viktig å diskutere betalingsstrukturen og kostnadene på forhånd, slik at du har en klar forståelse av hva du kan forvente og hva som eventuelt kan forhandles.

frase

Hvordan kan jeg finne en rimelig advokat for min sak?

For å finne en rimelig advokat for din sak, kan du sammenligne priser og tjenester fra flere advokater. Tjenester som Advokatmatch.no kan hjelpe deg med å finne en advokat som passer dine behov og budsjett, ved å matche deg med advokater som er spesialisert innenfor det aktuelle rettsområdet og tilbyr konkurransedyktige priser.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454