Hva koster en advokat? Se oppdaterte priser (timesatser, fastpriser m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Advokater er noe de fleste mennesker benytter seg av en eller annen gang i løpet av livet. Det kan for eksempel være i en rettssak, men også ved noe så enkelt som en ektepakt eller et testament. Uansett er det en vanlig bekymring fra de som ønsker å benytte en advokat at prisen ofte kan virke både skremmende og uforutsigbar.

  TimesatserVanlig prisnivå
  Advokat1.200 – 2.600 kr
  Advokat (fri rettshjelp)1.060 kr
  Advokatfullmektig1.200 – 1.800 kr
  Fastpriser
  Eiendomsmegling12.000 – 25.000 kr
  Testament2.000 – 5.000 kr
  Ektepakt2.000 – 5.000 kr
  Samboeravtale2.000 – 5.000 kr

  Det er tross alt ikke alltid like enkelt for en advokat å anslå hva et oppdrag vil koste i form av pris, da dette skal baseres på timebruk of Hvor mange timer en bruker kan variere stort i forhold til oppdragets vanskelighetsgrad, og det avhenger også av hvordan motparten svarer. Noen ganger setter advokater til gjengjeld fastpris for mindre oppdrag.

  Dersom du har behov for advokat enten til en sak, eller ved ektepakt, testament, og andre dokumenter, så er det nyttig å vite omtrent hva advokatregningen kommer på. Vi skal i denne artikkelen ta en nærmere titt på hva advokat koster, samt hvordan du kan forsøke å redusere regningen så mye som overhodet mulig.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Advokatens pris skal samsvare med oppdraget

  Som en generell regel heter det under advokatskikk at prisen skal være rimelig i henhold til oppdraget, samt arbeidet advokaten gjør. Med andre ord er det som nevnt i innledningen ikke bare timepris som er avgjørende for hvor mye en advokat koster. Salæret til en advokat skal samsvare med en rekke punkter.

  Blant annet vil som nevnt oppdragets art, samt verdiene på spill og resultat av saken, ha en innvirkning på det honoraret en advokat kan kreve. Dermed finnes det i utgangspunktet ingen spesifikk mal for hvordan priser fungerer for noen advokat, selv om det i de fleste tilfeller kan estimeres en pris ganske nær sluttresultatet.

  For øvrig er advokatfirmaer oppfordret av egen forening til å oppgi timepriser direkte på siden sin. Du vil dessuten kunne få fatt på denne timeprisen ved å kontakte advokatene selv. Allikevel er det verdt å merke seg at denne timeprisen altså ikke nødvendigvis gjør seg gjeldende for sluttprisen, og denne er kun veiledende, noe vi ser nærmere på nedenfor.

  Tidsbruk påvirker hva advokaten koster

  Tidsbruken er den viktigste faktoren for hva en advokat koster deg i de fleste saker. Dette er som nevnt fordi de aller fleste advokater velger å sette opp en timepris for sine tjenester. Allikevel kan dette være en uforutsigbar måte å forsøke å finne ut av hva en advokat vil koste deg, da hverken du eller advokaten selv vil være helt sikker på tidsbruken.

  For eksempel vil det i en sak der motparten kommer med mange innspill og motsvar være nødvendig for din advokat å svare til disse. Dermed vil muligens ikke de timene din advokat først beregnet at saken ville trenge fra deres side være tilstrekkelig. Nye innspill og motsvar kan både doble og tredoble tidsbruken, og enda dyrere blir det selvfølgelig ved anker og videre rettsføringer.

  Selv om det i utgangspunktet vil være enklere å anslå tidsbruk for ektepakter og testament for eksempel, så er det ikke alltid dette er tilfelle heller. Mange advokater tilbyr her faste priser, men de reserverer seg også for å benytte timepris i kompliserte situasjoner. Testamenter med store verdier involvert og unormal tidsbruk vil naturligvis gjøre at prisen på advokat går opp.

  Oppdragsbekreftelse og kostnadsutvikling

  Ved mindre oppgaver som er forutsigbare, slik som enkle testamenter og ektepakter, så vil advokater som nevnt ofte oppgi en fastpris. Dette kan de også gjøre for større saker gjennom en såkalt oppdragsbekreftelse. Denne vil drøfte omfanget av ditt oppdrag, hvordan advokaten regner ut prisen, samt hva prisanslaget til slutt altså blir.

  Dessuten vil en oppdragsbekreftelse også inneholde et punkt som sier at advokaten skal informere deg ved kostnadsutviklinger. Dersom for eksempel en motpart i saken kommer med mange innspill og motsvar, så sier det seg selv at din advokat vil bruke mer tid. Da skal han med en gang informere deg, slik at du er klar over dette.

  Noen oppdrag er såpass omfattende at en oppdragsbekreftelse kun vil inneholde informasjon om hvordan advokaten regner ut kostnaden, men ingen fastsatte sluttsummer. Dette gjelder spesielt for saker i retten der motparten er forventet å komme med mange motsvar. På den andre siden er noen oppdrag såpass små at det simpelthen ikke lønner seg for advokaten å skrive en oppdragsbekreftelse.

  Slik reduserer du advokatkostnader

  Der det er vanskelig å si akkurat hva en advokat vil koste for din sak, så er det alltid mulig å redusere kostnadene ved hjelp av egeninnsats. Her er det beste du kan gjøre å samle og organisere all informasjon i saken som en advokat eventuelt måtte trenge. Siden advokatene tar betalt per time, så er det ingen god ide å sette ut oppgaven til advokaten din.

  Dersom du er usikker på hvilke papirer advokaten trenger, så kan du mest sannsynlig rådføre deg gratis. Dette er en enkel og rask måte å spare inn på kostnadene for advokat, og tross alt krever ikke en slik innsamling og sortering av dokumenter noen form for ekspertise innen feltet. Alt det krever er en liten egeninnsats.

  I mange tilfeller er det også en god ide å søke gratis bistand for å avgjøre om du skal opprette en sak eller for å forhøre deg om detaljer rundt pris og hvordan det er å bruke en advokat. Det finnes flere tjenester i Norge som gir deg en times tid med gratis bistand fra advokat for å besvare denne typen spørsmål.

  Fri rettshjelp

  Dersom du behøver økonomisk støtte i din rettssak, så kan du motta fri rettshjelp. Dette er en løsning som er reservert de som ender i visse typer saker, eller som har for lav inntekt til å dekke saksføring og advokatbistand fra egen lomme. Dersom du trenger fri rettshjelp, så kan du gjennom en advokat søke om dette til fylkesmannen.

  Alle advokater er pliktet til å informere deg om fri rettshjelp, og dessuten kan advokater i enkelte tilfeller kvalifisere deg for fri rettshjelp uten søknad til fylkesmannen. Merk derimot at fri rettshjelp ikke er gratis, og dette er et punkt som mange faller for ved ordlyden. En skal for eksempel betale egenandel på maks 8 ganger salærsatsen, som i dag ligger på 1,060 kr.

  Dersom en allikevel stiller veldig dårlig økonomisk sett, så er en ikke ansvarlig for egenandelen. En er til gjengjeld uansett situasjon alltid ansvarlig for å betale motpartens saksomkostninger dersom en skulle ende opp med å tape rettssaken. Dermed er ikke fri rettshjelp et alternativ en bør ta lett på, selv om det altså dekker mange kostnader.

  Forsikringer kan dekke advokatutgifter

  Et annet alternativ som er meget aktuelt for å dekke advokatutgifter er å benytte seg av sine forsikringer. De fleste forsikringer dekker nemlig utgifter til advokat innenfor sitt segment. Tar en bilforsikring for eksempel, så dekker denne forsikringen utgifter som er assosiert med en klage rettet mot feil og mangler på en bil.

  Boligforsikring kan på sin side dekke kostnader assosiert med en sak der du ønsker å heve et boligkjøp. Reiseforsikring og en rekke andre typer forsikringer du betaler for har også gode betingelser for bruk av advokat, uten at dette skal koste deg mye. Derfor er kanskje forsikringene dine det beste stedet å lete om du ønsker å spare penger her.

  Sammenlign pris på advokater

  Den beste måten å finne det rimeligste alternativet på er å sammenligne pris på advokater. Det bør ikke i seg selv være et overordnet mål å skaffe en så billig advokat som mulig, men dersom du finner to advokater som tilsynelatende bærer samme kvalitet, så er dette en nyttig separator. Dessuten skal selvfølgelig din advokat kunne passe inn i ditt budsjett.

  Du kan sammenligne pris på advokater både basert på timepris og oppdragsbekreftelser med fastsatt pris. Dessuten er det også mulig å forespørre om denne informasjonen dersom det ikke er opplyst direkte på deres hjemmesider. På denne måten får du en rask og enkel oversikt over prisene som befinner seg i markedet.

  Hva koster en advokat i din sak?

  Hva koster en advokat? Som vi har gjennomgått i denne saken avhenger det helt av hva din sak handler om. Ved for eksempel ektepakter og testamenter kan du ofte få fastpris her, selv om det riktignok er slik at enkelte saker her også kan bli for komplisert til det. Alle advokater har også en timepris, og mange tilbyr oppdragsbekreftelse med prisanslag for oppdrag.

  Ved oppdragsbekreftelse er det alltid lurt å forespørre at advokaten skal informere deg ved videre kostnadsutviklinger. På denne måten vil du kunne sikre deg i tilfeller der saken for eksempel støter på motsvar fra en annen part. Dette fører i sin tur til at advokaten må bruke mer tid, noe som igjen vil føre til en høyere regning for deg som benytter deg av tjenesten.

  Advokat kan i enkelte tilfeller også bli tilnærmet gratis gjennom fri rettshjelp, der du kun skal dekke egenandelen, og ikke minst saksomkostninger i saker der du taper. Forsikringer kan også dekke mange advokatutgifter. Selv om prisene på advokater kan virke skremmende, så er det en rett å ha bistand fra advokat i retten, slik at loven tilrettelegger for dine rettigheter her.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454