Bilde

ADVOKATUTGIFTENE KAN DEKKES: I mange saker vil forsikringen din dekke advokatutgiftene, for eksempel ved skade på hus eller innbo.

Forsikring: Har du krav på advokat gjennom forsikringen?

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Det korte svaret er; Ja, sannsynligvis. De aller fleste dropper å lese igjennom alle forsikringsvilkårene når de tegner en forsikring. Mange selskaper har gjort en stor sak ut av akkurat det. I 2019 fant ifølge NPR en amerikansk ungdomsskolelærer et løfte om penger blant forsikringsvilkårene. Hun mottok ca. 100 000 kr av selskapet. Det kan derfor tenkes at mange ikke har fått med seg hva forsikringen faktisk dekker.

I de aller fleste forsikringer vil det være en klausul som omhandler rettshjelpdekning. Det gjelder selvsagt ikke hva som helst. En båtforsikring vil for eksempel neppe dekke en skilsmissetvist. Det er derimot sannsynlig at en innboforsikring vil dekke rettshjelp til en nabotvist.

Kortversjonen

  • Det er mange som har rettshjelpsdekning gjennom forsikringen sin. Dette innebærer en dekning av juridisk hjelp.
  • I forsikringsvilkårene står det nærmere angitt hvilke saker som omfattes, og hvilke utgifter som forsikringen dekker. Her vil du også finne informasjon om unntakene, og størrelsen på en eventuell egenandel.
  • Det er mange som glemmer å melde kravet sitt innen tidsfristen, og fra du går til advokaten har du som oftest ett år på deg. Hvis du ikke melder ifra tidsnok, må du dekke advokatutgiftene dine selv.
  • Om forsikringsselskapet avslår kravet ditt, vil de aller fleste selskaper ha en egen nemnd som behandler klager. Finansklagenemnda kan også ta imot saker, og hjelpe deg med å finne ut av saken. Det kan være lurt å rådføre seg med en advokat.

Hva er rettshjelpsdekning?

Rettshjelpsdekning er helt enkelt dekning av juridisk bistand. Det gjelder i all hovedsak dekning av advokat, men kan inkludere mer. En del forsikringer dekker for eksempel også dokumentasjonsutgifter fra takstmann, eller rettsgebyrer og vitner.

I Norge har vi også noe som heter fri rettshjelp. Hvis du tjener under 246 000 kroner, har du krav på fri rettshjelp i sivile saker. Dette ble vedtatt i 2009. Det har siden den gang blitt mer enn dobbelt så dyrt å føre en rettssak. Dermed har mange som tjener mer enn overnevnte beløp, men allikevel sliter økonomisk, måttet ta opp forbrukslån for å forsvare seg. Da er det greit å vite at mange rettslige saker kan bli dekket av forsikringen. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen forsikring

Få tilbud fra 3 advokater innen forsikring. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvilke forsikringer dekker hva?

For å i det hele tatt kunne motta rettshjelp, må det være oppstått en tvist. En tvist er noe som oppstår etter en part i saken har lagt frem et krav. Kravet må deretter enten avvises, bestrides, eller helt enkelt ignoreres av motparten. Rettshjelpen du får av en forsikring vil derfor ikke dekke en straffesak, og som regel ikke en sak mot det offentlige.

Rettshjelpforsikringen dekker utgifter som er rimelige og nødvendige. En bil- eller båtforsikring vil til eksempel dekke rettshjelp ved feil og mangler observert i etterkant av et kjøp av kjøretøy. Kjøper vil dermed legge inn et krav om heving av kjøpet, eller eventuelt få et avslag på prisen. Det er noen av de mest alminnelige sakene som krever rettshjelp.

En reiseforsikring vil kunne dekke juridisk bistand til en rettstvist som du som privatperson er del i. Dette er som regel kun gjeldene før reisen er over.

Den mest omfattende rettshjelpen får du allikevel i innbo-forsikringen. Her dekkes tvister som privatperson. Det kan være alt fra tvist om leiekontrakt eller håndverkertjenester, til personskader.

Rettshjelp som ikke dekkes av forsikring

I en forsikring dekkes alle rettslige tvister, bortsett fra de som spesifikt er unntatt i vilkårene. De fleste forsikringer har omtrent like vilkår for hva som dekkes, og hva som er unntatt. Blant de mest vanlige sakene som er unntatt dekning, finner vi tvister som henger sammen med yrker og erverv.

Familieforhold blir som regel heller ikke dekket. Eksempler på dette kan være arv, skilsmisse, brudd på samboerskap, farskap, eller barnefordeling.

Også tvister vedrørende annen eiendom enn den som er forsikret er ofte unntatt.

Ved en rettssak løper man alltid en risiko for å tape. Da er det viktig å bite seg merke i at rettshjelp for motparten ikke alltid vil bli dekket. Taper du saken må du altså ofte betale for den andre partens juridiske bistand og rettskostnader.

Om tilfellet skulle være at retten tilkjenner deg saksomkostningen slik at motparten må betale, men denne ikke klarer å dekke dette, kan du få det dekket av forsikringen.

Egenandel og erstatning

Typisk har norske forsikringer et kostnadstak for dekning av rettshjelp. Som regel ligger dette taket på ca. 100 000 kroner. Taket kan allikevel variere fra 70 000 til 250 000 kroner, alt ettersom hvilken forsikring du har.

Det vanligste er at man må betale en fast egenandel. Den vaker som oftest mellom 2000 og 4000 kroner. Videre løper egenandelen på ca. 20% av de juridiske kostnadene.

Et regnestykke over hvor mye du får dekket, kan med et tak på 100 000 kroner bli seende slik ut: 100 000 – 4000 – 19 200 = 76 800.

Når det kommer til erstatning, kan det være greit å vite at du aldri vil få utbetalt mer enn tvisten er verdt for deg som forsikringstaker. Et eksempel kan være om du har kjøpt en bil, og krever 25 000 kroner i erstatning. Du vil da kun få 25 000 kroner i erstatning, selv om taket er høyere.

Andre vilkår

Det kan være kjekt å få med seg at du har en tidsfrist på å melde et krav om rettshjelp. Fra du går til advokat, har du ett år på deg. Om du overskrider fristen vil forsikringsselskapet avslå dekningen av rettshjelpen.

Forsikringsselskapene krever også at tvisten må ha oppstått etter tegningen av forsikringen. Det vil si at om tvisten var pågående, eller kunne forventes å oppstå før forsikringen ble tegnet, vil du ikke få dekket rettshjelp.

Hvordan går du frem med et forsikringskrav om rettshjelp?

Det første naturlige steget vil være å gå igjennom forsikringsbeviset og vilkårene som står i dette. Der vil du kunne se om du har en dekningsverdig sak. Med mindre annet er spesifisert i vilkårene, er det deg som forsikrede som kan søke, og få refusjon for kostnadene du har lagt ut.

Her må det merkes at enkelte forsikringsselskaper vil betale de løpende juridiske kostnadene. Andre vil kreve at du selv legger ut, for deretter å søke om erstatning.

Nå er det slik at mange praktiserende advokater tilbyr å ta seg av kommunikasjonen med forsikringsselskapet. Det vil si at du først tar kontakt med en advokat angående saken din. Deretter kontakter advokaten selskapet for å finne ut av hvorvidt tvisten din vil bli dekket av rettshjelpforsikringen.

Har du behov for en advokat? Vi kan hjelpe deg med å raskt og enkelt finne en god advokat.

Vi hjelper deg å finne advokat innen forsikring

Få tilbud fra 3 advokater innen forsikring. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hva gjør du om kravet ditt blir avslått av forsikringsselskapet?

Nesten alle selskaper har en egen nemnd for behandling av klager. Hvis du får avslått din søknad om dekning av rettshjelp, følger det med opplysninger om hvor og hvordan du skal gå frem med klagen din.

Hvis du ikke få gjennomslag der, er det et alternativ å gå til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda tar på seg klagesaker til flere forskjellige typer finansselskaper, og vil kunne bidra til å løse tvisten mellom deg og forsikringsselskapet ditt.

Få svar på ofte stilte spørsmål om forsikring

frase

Hvilke saker dekkes av rettshjelpsforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen dekker et bredt spekter av saker, blant annet eiendomstvister, arbeidsrett, arv, familierett og erstatningsrett. Det er imidlertid viktig å merke seg at dekningen kan variere mellom ulike forsikringsselskaper og forsikringsavtaler, så det er viktig å sjekke vilkårene i din egen forsikring.

frase

Hvordan finner jeg ut om jeg har rettshjelpsforsikring?

Rettshjelpsforsikring er ofte inkludert i innboforsikringen, men kan også være en del av andre forsikringspakker. Du kan finne ut om du har rettshjelpsforsikring ved å kontakte forsikringsselskapet ditt eller sjekke forsikringsavtalen din.

frase

Hvordan benytter jeg meg av rettshjelpsforsikringen?

Dersom du ønsker å benytte deg av rettshjelpsforsikringen, bør du først kontakte forsikringsselskapet ditt for å få bekreftet at saken din er dekket. Deretter kan du kontakte en advokat og informere om at du ønsker å benytte deg av rettshjelpsforsikringen. Advokaten vil deretter sende en søknad til forsikringsselskapet om dekning av kostnadene.

frase

Er det noen egenandel ved bruk av rettshjelpsforsikring?

Ja, det er vanligvis en egenandel ved bruk av rettshjelpsforsikring. Egenandelen varierer mellom ulike forsikringsselskaper og forsikringsavtaler, og det er viktig å sjekke vilkårene i din egen forsikring for å finne ut hvor mye egenandelen er.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454