Forsikring: Har du krav på advokat gjennom forsikringen?

Det er mange som ikke vet at de kan ha krav på å få dekket advokatutgifter gjennom forsikringene sine. De aller færreste leser de flertallige sidene med forsikringsvilkår før de signerer, noe som resulterer i at man ikke krever dekning for tilfeller som forsikringen hadde dekket. 

De fleste forsikringer har egne vilkår om rettshjelpdekning, og hvor langt den strekker seg. I denne artikkelen kan du lese mer om dekning av advokatutgifter gjennom forsikringsordningene du sannsynligvis allerede betaler for. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva er rettshjelpsdekning?

Rettshjelpsdekning er en dekning av utgifter til juridisk bistand. Det gjelder hovedsakelig for dekning av advokatutgiftene, men kan også ha et større omfang. Noen forsikringer dekker også utgifter til dokumentasjon (for eksempel takstmann) hvis det er nødvendig i en rettssak, andre rettsgebyrer, og øvrige utgifter tilknyttet saken. 

I Norge har vi også noe som heter fri rettshjelp. Hvis du tjener under 320 000 kroner, har du som regel krav på fri rettshjelp i sivile saker. Dette ble vedtatt i 2009. Det har siden den gang blitt mer enn dobbelt så dyrt å føre en rettssak. Dermed har mange som tjener mer enn overnevnte beløp, men allikevel sliter økonomisk, måttet ta opp forbrukslån for å forsvare seg. Da er det greit å vite at mange rettslige saker kan bli dekket av forsikringen. 

Hvilke forsikringer dekker hva?

For å i det hele tatt kunne motta rettshjelp, må det ha oppstått en juridisk konflikt. I en slik situasjon vil en av partene rette et krav, og dette må enten avvises, bestrides eller ignoreres av motparten. 

Forsikringen vil som regel dekke de utgiftene som er rimelige og nødvendige for å løse saken. En bil- eller båtforsikring kan for eksempel dekke rettshjelp ved feil og mangler observert i etterkant av kjøpet, men vil som regel ikke dekke utgifter til å kjøpe et nytt kjøretøy. 

En reiseforsikring vil for eksempel kunne dekke juridisk bistand i en konflikt som oppstår mens du er på reise, og har behov for advokathjelp i landet du besøker. 

Den mest omfattende rettshjelpen finner de fleste i innboforsikringen. Her dekkes i mange tilfeller en rekke konflikter som du kan oppleve som privatperson, og det er ofte mindre avgrenset til et spesifikt saksområde. For å finne ut hva din innboforsikring dekker, kan du lese i forsikringspapirene eller ta kontakt med forsikringsselskapet. 

Rettshjelp som ikke dekkes av forsikring

I en forsikring dekkes alle rettslige tvister, bortsett fra de som spesifikt er unntatt i vilkårene. De fleste forsikringer har omtrent like vilkår for hva som dekkes, og hva som er unntatt. Blant de mest vanlige sakene som er unntatt dekning, finner vi tvister som henger sammen med yrker og erverv.

Familieforhold blir som regel heller ikke dekket. Eksempler på dette kan være arv, skilsmisse, brudd på samboerskap, farskap, eller barnefordeling.

Også tvister om annen eiendom enn den som er forsikret er ofte unntatt. Innboforsikringen på huset ditt vil som regel ikke dekke hytten på fjellet. 

Ved en rettssak er det alltid en risiko for å tape, og i så fall er det viktig å vite at motpartens utgifter som regel ikke dekkes. Hvis du taper saken, kan du altså bli ansvarlig for motpartens utgifter til juridisk hjelp og andre rettskostnader.  

Om tilfellet skulle være at retten tilkjenner deg saksomkostningen slik at motparten må betale, men denne ikke klarer å dekke dette, kan du få det dekket av forsikringen.

Egenandel

Typisk har norske forsikringer en øvre grense for dekningen av rettshjelp. Som regel ligger dette taket på ca. 100 000 kroner. Taket kan allikevel variere fra 70 000 til 250 000 kroner, alt ettersom hvilken forsikring du har.

Det vanligste er at man må betale en fast egenandel. Den vil som oftest være på mellom 2000 og 4000 kroner, i tillegg til en flytende egenandel som i mange tilfeller utgjøre 20% av totalutgiftene. 

Andre vilkår

For å få dekket rettshjelpen av forsikringsselskapet må du også gi beskjed i tide. Hvis fristen løper ut, vil ikke forsikringsselskapet betale for utgiftene du har hatt. Fristen for å rette kravet om dekning av utgifter mot selskapet står som regel i forsikringspapirene.  

Hvordan går du frem med et forsikringskrav om rettshjelp?

Det første steget ved krav om dekning av utgiftene dine, vil være å gå igjennom forsikringsbeviset og vilkårene som står der. I papirene vil du kunne se om du har en dekningsverdig sak. Med mindre noe annet er spesifisert i vilkårene, er det du (som forsikringseier) som kan søke om å få dekket utgiftene dine. 

Her må det merkes at enkelte forsikringsselskaper vil betale de løpende juridiske kostnadene underveis i saken, mens andre krever at du legger ut og ber om tilbakebetaling i etterkant.

Mange advokater tar på seg arbeidet med å kommunisere med forsikringsselskapet underveis. På denne måten vil advokaten raskt finne ut om selskapet dekker saken, og eventuelt hvor store utgifter de vil betale for. 

Har du behov for hjelp, kan vi bistå med å finne en god advokat.

Hva gjør du om kravet ditt blir avslått av forsikringsselskapet?

Nesten alle selskaper har en egen avdeling for behandling av klager. Hvis du får avslått søknad om dekning av rettshjelp, følger det som regel med opplysninger om hvor og hvordan du skal gå frem med klagen din i avslagsskrivet.

Hvis du ikke få gjennomslag i klageavdelingen, er det et alternativ å gå til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda tar på seg klagesaker til flere forskjellige typer finansselskaper, og vil kunne bidra til å løse tvisten mellom deg og forsikringsselskapet ditt.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende