Bilde

DU KAN RETTE KRAV MOT SELGEREN: Hvis det viser seg at bilen du har kjøpt ikke samsvarer med opplysningene selgeren ga, har du mange muligheter.

Reklamasjonsrett på bil: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Sist oppdatert: 22. februar 2024

Det er ikke alltid bilkjøp går som planlagt, og det er kjipt å angre i etterkant. Kjøp av bil er en stor investering, og det er store forventninger involvert. Om bilen ikke var som du tenkte, er det viktig å være klar over hvilke rettigheter man har.

Det er ingen generell angrerett på bilkjøp, så hvis du handlet på impuls må du ta ansvar for dette selv. Samtidig har flere leverandører gunstige retur og byttemuligheter, og som regel kan du avbestille bilen hvis du ikke har fått den levert enda. Husk at avbestilling ofte medfører at du må dekke selgerens utgifter.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke rettigheter du har ved bruk av reklamasjonsrett på bil, og hva som skal til for at du får gjennomslag for kravene dine.

Kort oppsummering

  • Reklamasjon er en melding til selgeren om at bilen ikke samsvarer med avtalen, og at du ønsker å rette krav som følge av denne mangelen.
  • De vanligste kravene er retting, omlevering, prisavslag, heving av kjøpet og erstatning.
  • For at du skal kunne rette krav, må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det er en absolutt frist på 2 eller 5 år, avhengig av om du kjøpte bilen av en privatperson eller en næringsdrivende.

Hva er reklamasjonsrett?

Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å rette krav mot selgeren når bilen er i tråd med det dere avtalte. For at du skal kunne reklamere, er du avhengig av at bilen har en mangel.

Det finnes flere måter en bil kan ha mangler på. Hvis det er noe galt med bilen, for eksempel at lysene ikke virker, eller at motoren ikke fungerer, vil den ha en mangel så lenge dette ikke var en del av avtalen. Det vil også være snakk om en mangel hvis selgeren har holdt tilbake informasjon, eller gitt deg feil informasjon om bilen du kjøpte. Her kan det for eksempel være snakk om salg av tyvgods, eller usannheter om bilens vedlikehold.

Hvis bilen du har kjøpt har en mangel, vil du kunne rette krav mot selgeren. De ulike kravene er retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatningen. Forutsetningen er at du reklamerer tidsnok.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Du må reklamere tidsnok

Uavhengig av bakgrunnen for reklamasjonen, er det viktig at du reklamerer i tide. Oversitting av reklamasjonsfristen gjør at du taper kravet ditt. Lengden på fristen vil variere ut ifra hvilken lov som kommer til anvendelse i saken.

For kjøp mellom to privatpersoner, eller mellom to næringsdrivende, er det kjøpsloven som gjelder. Typiske eksempler på slike kjøp er handel over Finn.no eller Facebook Marketplace fra andre privatpersoner, eller kjøp av bil til jobbsammenheng fra forhandler.

Hvis du er en privatperson, og har kjøpt bilen av en forhandler, vil forbrukerkjøpsloven bestemme hvilke regler som gjelder mellom dere. Forutsetningen her er at bilen du kjøper skal brukes privat, og ikke hovedsakelig i næringsvirksomhet.

Du må reklamere “innen rimelig tid”

Felles for både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, er at du må reklamere “innen rimelig tid” etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hvor lang tid som er rimelig vil variere fra sak til sak. I forbrukerforhold etter forbrukerkjøpsloven har man aldri mindre enn 2 måneder på å reklamere. En slik minstefrist finner vi ikke i kjøpsloven, og det vil i mange tilfeller være for sent å vente 2 måneder med reklamasjon her.

Selv om forbrukerkjøpsloven gir deg en minstefrist på 2 måneder, er det viktig å være klar over at reklamasjon etter 2 måneder er tidsnok. Om bilen du har kjøpt havarerer på første kjøretur, kan det hende du har oversittet fristen om du gir beskjed 2 måneder og 2 uker etter at det skjedde. Vi anbefaler at du reklamerer så fort du har muligheten slik at det ikke oppstår konflikt.

Vær oppmerksom på at fristen for “rimelig tid” begynner å løpe allerede da du “burde ha oppdaget” mangelen. Manglende oppmerksomhet eller undersøkelser fra din side kan få store konsekvenser, og sløvhet kan gjøre at du oversitter fristen uten å vite det. Hvis bilen du fikk levert har feil farge, vil det være forventet at du gir beskjed om dette ganske fort. Da holder det ikke å komme 3 måneder etter levering og be om en annen.

LENGER REKLAMASJON PÅ NY BIL: Har du kjøpt en bil fra en bilforhandler har du lenger reklamasjonstid.

Du må reklamere senest innen 2 eller 5 år

I tillegg til å reklamere innen rimelig tid, har forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven en absolutt reklamasjonsfrist på hhv. 5 og 2 år for kjøp av bil. Grunnen til dette er at selgeren må kunne si seg ferdig med handelen på et tidspunkt.

Du må reklamere innen begge fristene for å kunne rette krav mot selgeren. Det holder ikke å reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget mangelen om dette skjer 6 år etter at du kjøpte bilen. Du kan heller ikke reklamere innen den absolutte fristen hvis dette ikke er “innen rimelig tid” etter at du burde ha oppdaget mangelen.

Krav du kan rette mot selgeren ved reklamasjon

Når du har oppdaget en mangel, er det flere krav du kan rette mot selgeren. Hva som er et rimelig resultat i saken vil avhenge av hva slags mangel det er snakk om. Det vil for eksempel fremstå som urettferdig hvis en privatperson som selger en bruktbil må ta den tilbake fordi at en av lyspærene ikke fungerer. Her vil det være mer aktuelt å kreve at lyspæren skiftes, eller at du får et prisavslag som tilsvarer lyspærens kostnad og utgifter til å bytte den.

Videre kan du lese mer om de ulike kravene:

Retting

Retting innebærer en utbedring av feilene eller manglene ved bilen. Ofte vil rettingen være en reparasjon, eller bestilling av deler som mangler.

I tillegg til at kjøperen kan kreve retting, har også selgeren krav på å få rette mangelen. Hvis du for eksempel ønsker å heve kjøpet, kan selgeren som regel kreve å få rette mangelen istedenfor å ta bilen tilbake. Hvor lang tid selgeren har på å rette mangelen, og hvor mange forsøk vedkommende kan få, avhenger av hva slags mangel det er snakk om. Ofte er det leveringstid på deler, og noen problemer er mer komplekse enn andre.

Omlevering

Omlevering vil si at selger gir kjøper en tilsvarende bil uten feil eller mangler i bytte mot bilen man fikk utlevert. På denne måten kan kjøper raskt få tak i bilen de faktisk ønsket seg, samtidig som selger kan bruke god tid på å finne ut hva de ønsker å gjøre med feilene på den andre bilen. Når det er snakk om store verdier som biler, er det ikke sikkert at omlevering er så aktuelt. Mangelen burde være relativt stor for at omlevering skal være et rimelig resultat fremfor retting eller prisavslag.

Hvis det er snakk om en helt ny bil, er omlevering ofte enklere enn ved bruktbilkjøp. En forhandler vil som regel kunne skaffe en tilsvarende bil, men en privatperson har ikke denne muligheten. Videre vil det være vanskelig å finne en bruktbil i samme tilstand som avtalen gir uttrykk for. Kjøperen kan nemlig ikke kreve en splitter ny utgave av bruktbilen som omleveringsobjekt.

Prisavslag

Det er ikke alltid det lønner seg å rette en mangel, og i noen tilfeller er det umulig. Deler tas ut av produksjon, og farger endres over tid.

Prisavslag er ofte den enkleste løsningen for begge parter. Her får kjøperen tilbake en del av kjøpesummen som kompensasjon for mangelen, og selgeren slipper videre utbedringer eller omlevering av bilen. Størrelsen på prisavslaget settes som regel ut ifra verditapet mangelen utgjør, men man kan også ta utgangspunkt i hva en reparasjon vil koste dersom selgeren ikke ønsker å rette mangelen selv.

En bilforhandler eller et bilverksted vil mest sannsynlig ønske å rette feilen selv, men om de ikke har mulighet eller kapasitet er prisavslag en god løsning.

Heving

I noen tilfeller kommer bilen med såpass store feil og mangler at retting, omlevering eller prisavslag ikke er aktuelt. Heving av bilkjøpet innebærer at kjøperen får tilbake pengene, og selgeren tar tilbake bilen. Dette er den mest inngripende reaksjonen overfor selgeren, og følgelig er det høy terskel for å velge denne løsningen. Hvis problemet kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag, er det ofte disse som blir aktuelle i saken.

Det er ulike terskler for heving av kjøp i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. I førstnevnte må mangelen være “vesentlig” for at heving er aktuelt, mens i sistnevnte holder det at mangelen ikke er “uvesentlig”. Likevel vil man ofte måtte se seg fornøyd med en av de andre løsningene.

Erstatning

I noen tilfeller blir erstatning nødvendig. Beløpet som her kreves er ment å dekke økonomiske tap som kjøper har opplevd som følge av feil og mangler, og kan kreves ved siden av retting, omlevering, prisavslag og heving.

Erstatningen kommer altså i tillegg til de øvrige kravene, og skal dekke ytterligere økonomisk tap. Vi kan tenke oss et eksempel der bilens mangelfulle bremser gjør at man kjører ned naboens garasje og hagegjerde. I så fall vil retting, omlevering, prisavslag eller heving gjøre opp for de mangelfulle bremsene, mens erstatningen skal dekke skadene på naboens eiendom.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Slik bruker du reklamasjonsrett på bil

Det er skuffende når bilen du har kjøpt ikke står til forventningene dine, og mange lurer på hvordan de går frem for å rette krav mot selgeren.

Vi anbefaler at du reklamerer skriftlig sånn at det ikke oppstår konflikt om tidspunktet for reklamasjonen, eller innholdet i den. Gjerne spesifiser hva mangelen gjelder, og hvilket krav du ønsker å rette mot selgeren.

Det er viktig å huske at man må reklamere innen reklamasjonsfristene, altså innen rimelig tid, og senest innen 2 eller 5 år. Hvis du er usikker på hva mangelen gjelder, for eksempel en ulyd du ikke klarer å lokalisere, kan du sende en reklamasjon som gir uttrykk for dette. Mange velger å vente til de har funnet ut hva lyden kommer av, og har ofte oversittet det som er “rimelig tid” etter at de oppdaget mangelen. Dette kan du altså avverge ved å gi selgeren beskjed.

En reklamasjon på et ukjent problem kan enkelt formuleres som et krav der du ønsker at selgeren utbedrer feilen, eller gir et prisavslag, men du vet ikke hva feilen skyldes enda. Du trenger derfor mer tid til å lokalisere feilen, eller ønsker at selgeren utbedrer dette for deg. På denne måten holder du deg innenfor fristen, samtidig som du får tid til å finne ut hva mangelen gjelder.

Som regel vil selgeren gjøre opp for seg, og er positiv til å finne en felles løsning. Dessverre er ikke alle like medgjørlige, og noen ganger kan man oppleve at selgeren avviser kravet, eller lar være å svare. Det er vanskelig å rette krav mot noen man ikke får kontakt med, og her kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg på bilsaker. Advokaten har god kunnskap om hva du kan kreve ved mangler, og hva du kan kreve erstattet. Videre vil advokaten kunne hjelpe deg med forhandlinger overfor motparten, og sørge for at prosessen går riktig for seg. Om dere ikke kommer frem til en løsning, kan advokaten hjelpe deg med å ta saken videre i rettssystemet.

Få svar på ofte stilte spørsmål om reklamasjonsrett på bilkjøp

frase

Hvordan kan jeg reklamere på en bil jeg har kjøpt?

For å reklamere på en bil du har kjøpt, må du kontakte selgeren og informere om feilen eller mangelen så snart du oppdager den. Du må sørge for å reklamere innen rimelig tid, og det anbefales å gjøre det skriftlig for å ha dokumentasjon på reklamasjonen.

frase

Hva kan jeg kreve ved en berettiget reklamasjon?

Ved en berettiget reklamasjon kan du kreve retting av feilen, omlevering (utbedring), prisavslag eller heving av kjøpet, avhengig av feilens eller manglens art og omfang. Du kan også ha krav på erstatning for eventuelle direkte kostnader som følge av mangelen.

frase

Hva bør jeg gjøre hvis selgeren ikke godtar reklamasjonen?

Hvis selgeren ikke godtar reklamasjonen, kan du kontakte en advokat som har erfaring med bilkjøpsaker for å få juridisk rådgivning og bistand. Advokaten kan hjelpe deg med å vurdere saken og forhandle med selgeren på dine vegne, samt eventuelt representere deg i en rettssak dersom saken ikke kan løses utenom rettssystemet.

frase

Hva er forskjellen mellom garanti og reklamasjonsrett ved bilkjøp?

Garanti og reklamasjonsrett ved bilkjøp er to separate begreper. Garanti er en frivillig tilleggsrettighet som selgeren gir kjøperen, og den dekker vanligvis spesifikke feil eller mangler i en bestemt tidsperiode. Reklamasjonsretten er derimot en lovfestet rett som kjøperen har uavhengig av garantien og gjelder for feil eller mangler som ikke var avtalt eller kjent ved kjøpet.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454