Reklamasjonsrett på bil: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Det hender fra tid til annen at en angrer på sine kjøp. Det er aldri gøy, og spesielt ikke dersom kjøpet var dyrt. Bilkjøp er et slikt kjøp, og her kan det en angrer på variere fra at det var et impulskjøp til at bilen kom med alvorlige feil. Uansett er det naturlig for kjøpere som angrer på sitt kjøp å spørre seg selv om hvilke rettigheter en har.

  Det finnes noen få unntak der en har angrerett på bilkjøp, men i det store og det hele er det reklamasjonsrett for bil som gjør seg gjeldende for de som vil klage. Dette innebærer at en ikke kan angre på sitt kjøp uten å oppgi grunnlag, noe som angreretten altså tilbyr. Reklamasjonsrett for bil gir deg allikevel ganske mange muligheter.

  I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan en kan benytte reklamasjonsrett på fbil dersom kjøpet kom med feil og mangler, eller på andre måter ikke sto i stil med annonsen. Det finnes nemlig veldig mange gode muligheter til å klage på kjøpet, så sant en har gode begrunnelser og kan bevisføre feil og mangler blant annet.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Reklamasjonsfrist på bil

  Uansett hva din klage går ut på, så er det viktig at du får med deg hvilken reklamasjonsfrist som gjelder akkurat ditt kjøp. Her er forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven det viktigste du skal huske på. Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom to private eller kjøp mellom to næringsdrivende, mens forbrukerkjøpsloven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og privatpersoner.

  På grunn av at maktbalansen mellom næringsdrivende og privatpersoner er mer skjev, så gjør denne loven et forsøk på å beskytte kjøper et steg lengre. Det er i denne loven nedfelt en standard reklamasjonsfrist på 2 år, men i tilfeller der varen, eller i dette tilfellet bilen, er ment å vare over lengre tid, så er reklamasjonsfrist på opptil 5 år. Dette gjelder spesielt kjøp av nye biler.

  Under kjøpsloven er til gjengjeld reklamasjonsfrist for bil kun på 2 år. Det er ganske enkelt fordi de fleste kjøp her er mindre skjeve i maktbalansen, og dessuten er det som oftest bruktbilsalg mellom privatpersoner. Uansett er derimot en reklamasjonsfrist på 2 år i de fleste tilfeller mer enn nok å regne for å avdekke og klage på feil og mangler ved bilen.

  Det er her verdt å merke seg at reklamasjonsfristen i seg selv ikke bare må overholdes, men også at en skal klage innenfor rimelig tid. Dette innebærer helt enkelt at du bør klage innenfor omtrent 2 uker etter at feilen blir oppdaget. Det er altså ikke krav til å klage fra feilen oppstår, men etter at du som kjøper har oppdaget feilen.

  Reklamasjonsrett på feil, mangler, og dårlig informasjon

  Det er i Norge mulig å benytte sin reklamasjonsrett i en rekke tilfeller. Dersom du kjøper en bil med feil og mangler kan du som nevnt benytte seg av retten. Det du kan klage på er derimot noe begrenset til usynlige feil. Feil og mangler på utsiden av bilen kan det hende at klagenemda mener du burde ha oppdaget på egenhånd.

  Videre er det også mulig å klage på dårlig informasjon eller uærlig markedsføring. En selger som bevisst svarer feil på dine spørsmål, vil det også være mulighet for å klage på. Det er også mulig å klage i situasjoner der bilen «selges som den er» men allikevel kommer i dårlige tilstand enn forventet fra annonsen. I det hele tatt finnes det mange muligheter for å benytte reklamasjonsrett.

  Alternativer innen reklamasjonsrett

  Reklamasjonsrett for bil er som nevnt ikke som angrerett. Der du under angreretten bare kan sende bilen tilbake til forhandler og motta pengene dine, så må du følge helt spesifikke steg for å oppfylle reklamasjonsrett. Vi har nedenfor gått gjennom de vanligste prosessene når kjøper klager inn sitt bilkjøp og ønsker å benytte reklamasjonsretten sin.

  Retting

  Retting innebærer å utbedre feilene eller manglene ved bilen. Både privatpersoner og bilforhandlere har retten til å gjøre dette, og ikke minst har du som kjøper en plikt til å be selger om dette. Dersom du ikke oppfyller denne plikten, og heller ber noen andre utbedre feilene først, så kan potensielt selger slipper unna hele reklamasjonen.

  Det er dessuten slik at selger har rett til 2 runder med utbedringen av feilen. Dette skal allikevel ikke komme som en ulempe for kjøper, slik at feilen skal rettes opp innen rimelig tid. Dessuten kan selger i enkelttilfeller ha behov for å få mer enn 2 forsøk på å utbedre feilen. Dette er etter loven kun i tilfeller med komplekse feil, noe for eksempel en bilmotor kan regnes å være.

  Omlevering

  Omlevering vil si at selger gir kjøper en tilsvarende bil uten noen feil eller mangler i bytte mot den andre bilen. På denne måten kan kjøper raskt få tak i bilen de faktisk ønsket seg, samtidig som selger kan bruke god tid på å utbedre feilene ved den andre bilen. Dette er i transaksjoner mellom private og bilforhandlere ofte det beste alternativet.

  I situasjoner der to private parter er involvert i handelen er derimot ikke dette særlig gunstig. Det kommer selvfølgelig av at den private parten som selger sin bil neppe har en tilsvarende modell stående som er av akkurat samme verdi. Dermed vil et kjøp av ny bil mest sannsynlig være det som passer best for å kreve omlevering gjennom reklamasjonsrett på bil.

  Prisavslag

  Dersom du har bedt om retting, så hender det at selger ikke har tiden til disposisjon eller ressursene til å utbedre feilen. Da kan det hende at selger tilbyr prisavslag. Du kan også som kjøper foreslå et prisavslag etter steget med retting er gjennomført. Her kan prisavslaget baseres på den tapte verdien som følge av feilen, eller som et anslag av hva det vil koste å utbedre feilen.

  En bilforhandler eller et bilverksted vil mest sannsynlig ønske å utbedre feilen selv, slik at prisavslag er mest populært i handler mellom private. Det er en god måte å løse tvisten på dersom feilen er mulig å kjøre videre med. Da slipper en tross alt ofte langsomme prosesser med retting og potensiale for videre etterspill i retten.

  Heving

  I noen tilfeller kommer bilen med såpass mange feil og mangler at kjøper ikke ser noen fordeler i å be om retting, omlevering, eller prisavslag. Allikevel er det kanskje heller ikke slik at kjøper har opplevd økonomiske tap, eller at disse tapene har vært betydelige. Da er det et alternativ å benytte reklamasjonsfrist på bil til å heve bilkjøpet.

  En avtale skal tross alt holdes fra begge sider, og dersom åpenbare feil og mangler er å finne, eller om selger for eksempel har holdt tilbake viktig informasjon, så er det mulig å heve kjøpet. Her skal det derimot være gode bevis på at kjøper på ingen måte gjennom retting, omlevering, eller prisavslag kan oppnå noen form for fordeler, da avtalen i utgangspunktet skal holdes.

  Erstatning

  I noen tilfeller blir erstatning nødvendig. Beløpet som her kreves er ment å dekke økonomiske tap som kjøper har opplevd som følge av feil og mangler. Dette kan variere fra kostnader knyttet til bilen, samt kostnader ved skade på eiendom og person som oppsto som følge av bilens feil og mangler.

  Reklamasjonsrett på bil ender sjeldent opp med krav om erstatning, da de foregående punktene ofte er gode nok til å løse tvister. Allikevel hender det med jevne mellomrom at det søkes om erstatning, og her anbefales det for begge parter å søke bistand fra advokat. Det er gjerne krav til en sterk bevisføring for å få gjennomslag for en slik sak. Siden majoriteten av kostnadene til advokatbistand dekkes av bilforsikringen, så er dette å foretrekke.

  Slik bruker du reklamasjonsrett på bil

  Uansett om du har kjøpt en bruktbil eller helt ny bil, så er ikke feil og mangler du ikke har blitt informert om noe gøy å oppdage. Ofte forventes det et par skavanker på en bruktbil, men dersom disse ikke har blitt opplyst av selger i annonse, eller dersom informasjon har blitt holdt tilbake, så vil du ha reklamasjonsrett på bil.

  Reklamasjonsretten er hendig i de tilfeller en ikke har angrerett. Sistnevnte er kun reservert et fåtall tilfeller, og det er i utgangspunktet ikke angrerett på bilkjøp. Dermed er det reklamasjonsrett på bil de aller fleste som ønsker å klage på sitt bilkjøp tyr til. Her finnes det flere forskjellige alternativer en kan benytte seg av for å løse situasjonen.

  En kan be om retting, omlevering, prisavslag, heving, og til og med erstatning. Enkelte punkter egner seg best for nye biler, mens andre nok er best for bruktbiler. Det viktigste du skal huske på er uansett at du alltid må informere selger om behov for retting før du tyr til andre aktører. Du har som standard reklamasjonsfrist på bil på 2 år, men noen tilfeller tillater opptil 5 år.

  Kjøp av bil er noe av det viktigste du gjør i livet, og da er det viktig at du blir fornøyd. Med reklamasjonsrett på bil kan du vite at du ved feil og mangler på bilen vil være mer eller mindre beskyttet.