Reklamasjonsrett på bil: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Det hender fra tid til annen at man angrer på kjøp man har gjort. Den følelsen er aldri noe god, og særlig ikke om du har kjøpt noe dyrt. En bil er en av de større privatøkonomiske kjøpene man gjør, og her er det lett å velge bil på impuls, uten å tenke nøye igjennom hvilken bil man burde kjøpet. Kanskje bilen ikke har plass til alt du trenger å ha med deg? Eller kanskje det er en nyere modell som nettopp kom på markedet, og som du har mer lyst på? Eller kanskje du valgte en bruktbil som viser seg å ha flere feil enn selgeren oppga? 

Uavhengig av grunnen til at du angrer, er det vanlig å lure på hvilke rettigheter man har overfor selgeren. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan reklamasjonsretten på bil fungerer, og hvordan du kan klage hvis det viser seg at bilen har noen feil eller mangler du ikke var klar over i forkant av handelen. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Angrerett på bilkjøp

Det er mange som forveksler reklamasjon, garanti og angrerett. Angreretten gir deg mulighet til å levere bilen tilbake til selgeren, uten at du behøver å oppgi noen grunn for det. Garanti er en fordel som leverandøren av bilen gir, og er ofte tidsbestemt. Reklamasjon er dine muligheter for å klage hvis bilen ikke samsvarer med det som ble avtalt. 

I noen tilfeller har du angrerett på bilkjøp, men dette gjelder de færreste. I utgangspunktet er du avhengig av at kjøpekontrakten lar deg levere bilen tilbake, eller at bilen har feil eller mangler hvis du skal få pengene dine tilbake. 

Reklamasjonsfristene på bilkjøp

For at du skal kunne reklamere på bilkjøpet må bilen ha en mangel. Hva som utgjør en mangel vil variere fra situasjon til situasjon, men overordnet kan vi si at bilen har en mangel hvis den ikke samsvarer med det som ble avtalt mellom deg og selgeren. 

Uavhengig av hva slags mangel bilen din har, er det viktig å sette seg inn i hvilke reklamasjonsfrister du må overholde for at du skal kunne rette krav mot selgeren. Her er det forskjellen på kjøp som faller innunder kjøpsloven, og kjøp som faller innunder forbrukerkjøpsloven

  •  Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom to private eller kjøp mellom to næringsdrivende, mens forbrukerkjøpsloven gjelder situasjoner der privatpersoner kjøper en bil av en næringsdrivende (ofte bilforhandlere).

Det er to reklamasjonsfrister du må være oppmerksom på: 

For det første må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget problemet med bilen. Dette gjelder både for kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, men sistnevnte gir deg en minstetid på 2 måneder. Kjøpsloven har ingen tilsvarende minstetid. Her er det også viktig å merke seg at fristen begynner å løpe fra du burde ha oppdaget feilen, så sløvhet eller manglende undersøkelser kan gjøre at du mister kravet ditt mot selgeren av bilen. 

For det andre må du reklamere innen den absolutte tidsfristen. Denne er forskjellig i de to lovene. Kjøpsloven gir deg en absolutt frist på 2 år etter at handelen ble gjort, mens forbrukerkjøpsloven åpner for at du kan reklamere inntil 5 år etter handelen så lenge bilen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. Dette er særlig relevant for nyere biler. 

Du må være innenfor begge reklamasjonsfristene for å kunne rette krav mot selgeren for problemer som oppstår med bilen. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med selgeren så snart du problemene melder seg, og ikke venter unødvendig lenge. 

Reklamasjonsrett på feil, mangler, og dårlig informasjon

Det er i Norge mulig å benytte sin reklamasjonsrett i en rekke tilfeller. Dersom du kjøper en bil med feil og mangler kan du som nevnt benytte seg av retten. Det du kan klage på er derimot noe begrenset til usynlige feil. Feil og mangler på utsiden av bilen kan det hende at klagenemda mener du burde ha oppdaget på egenhånd.

Videre er det også mulig å klage på dårlig informasjon eller uærlig markedsføring. En selger som bevisst svarer feil på spørsmål, eller gir villedende informasjon, kan også påklages. Det er også mulig å klage i situasjoner der bilen «selges som den er», men allikevel kommer i dårlige tilstand enn du har grunn til å forvente ut fra annonsen, eller annen dialog med selgeren. Samlet sett har du altså en rekke muligheter for å reklamere.  

Alternativer innen reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett for bil er som nevnt ikke det samme som angrerett. Der du under angreretten kan sende bilen tilbake til forhandler og motta pengene dine, er det andre krav til reklamasjonen. Nedenfor vil vi gå gjennom de vanligste kravene som stilles når man klager inn et problem, og hvilken rekkefølge som er naturlig i prosessen. 

Ved reklamasjon kan du kreve at: 

  • Selgeren retter feilen
  • Omleverer bilen
  • Gir deg et prisavslag
  • Kjøpet heves
  • Erstatning for økonomisk tap

Retting

Retting innebærer en utbedring av feilene eller manglene ved bilen. Både privatpersoner og bilforhandlere har rett til å kreve at problemet rettes, og som kjøper er det naturlig å be om retting først. 

Hvis du ikke lar selgeren forsøke å rette mangelen, vil du i mange tilfeller ikke få gjennomslag for andre krav (omlevering, prisavslag, heving eller erstatning). 

Selgeren har mulighet til å forsøke å retten den samme feilen 2 ganger, men dette skal ikke medfører noen ekstra kostnader eller store ulemper for deg. Feilen skal også utbedres innen rimelig tid, så om selgeren ikke har anledning til å se på saken kan de videre reaksjonene være mer aktuelle. 

Omlevering

Omlevering vil si at selger gir deg en tilsvarende bil som er i samme tilstand som avtalt, i bytte mot den andre bilen. Dette er ofte det beste alternativet mellom private og bilforhandlere siden det ofte krever minst tid og utbedring. 

Hvis du derimot har kjøpt bilen av en privatperson er det lite sannsynlig at vedkommende har en tilsvarende bil du kan bytte i. I så fall vil retting eller prisavslag være mer aktuelt. 

Prisavslag

Dersom du har bedt om retting, så hender det at selger ikke har tiden til disposisjon eller ressursene til å utbedre feilen. Da kan det hende at det er enklere for selgeren å tilby et avslag i prisen. Du kan også foreslå et prisavslag i tillegg til retting dersom du mener at verdien av bilen har redusert seg ytterligere. 

Størrelsen på prisavslaget kan regnes ut på flere måter. Enten kan prisavslaget regnes ut fra verditapet bilen har på grunn av mangelen sett i lys av tilstanden var avtalt, eller så kan den regnes ut fra det det vil koste å reparere den hos et verksted. 

Bilforhandlere vil i mange tilfeller ville utbedre feilene selv, men mellom private parter er det enklere å få til et prisavslag på grunn av manglende kunnskap. Likevel er prisavslag en rask og enkel mulighet for å løse konflikten for begge parter. 

Heving

I noen tilfeller kommer bilen med såpass mange feil og mangler at retting, omlevering, eller prisavslag ikke kan løse konflikten. I så fall kan det være aktuelt å heve kjøpet. 

Heving av kjøpet innebærer at du får levere bilen tilbake til selgeren, og få igjen pengene dine. Utgangspunktet i Norge er at avtaler skal holdes, og det er derfor en høy terskel for at du skal få heve kjøpet. Hvis konflikten kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag, vil du som regel ikke nå gjennom med et krav om heving av kjøpet. 

Erstatning

Erstatning er et krav du kan stille i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving. Erstatningen skal dekke ytterligere økonomisk tap du har i forbindelse med mangelen, i tillegg til at selgeren skal dekke eventuell reparasjon eller omlevering. Dette kan for eksempel være erstatning for skaden på naboens gjerde på grunn av defekte bremser.   

I de fleste tilfeller vil retting, omlevering, prisavslag eller heving være tilstrekkelig for å løse konflikten, men hvis det skjer ytterligere skader kan erstatning kreves i tillegg. Det er viktig at du skaffer så mye dokumentasjon for denne skaden som du kan, og gjerne ta bilder av hendelsen/skaden som viser tydelig hva som har skjedd. Behold alle kvitteringer og annen relevant dokumentasjon hvis du har anledning til dette. 

Slik bruker du reklamasjonsrett på bil

Uansett om du har kjøpt en bruktbil eller en helt ny bil, er ikke feil og mangler noe du vil oppdage. Selv om du må forvente flere skavanker på en bruktbil, skal du ikke akseptere feil som ikke ble nevnt i salgsannonsen, eller av selgeren i etterkant.  

Reklamasjonen er en god trygghet for kjøper, men det er vanskelig å få gjennomslag hvis selgeren ikke samarbeider. Om selgeren ikke er villig til å utbedre feilen, gi deg prisavslag, heve kjøpet eller omlevere bilen, er det lurt å ta kontakt med en advokat for å få videre veiledning og bistand for hvordan du kan løse saken. 

Bilkjøp er en stor investering, og det er viktig du at blir fornøyd.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende