Bilde

INGEN GENERELL ANGREFRIST: Selv om du har det hyggelig på bilturtur kan det være mange grunner til å angre på kjøpet. Dessverre er det ingen generell angrerett.

Angrefrist på bilkjøp: Komplett guide (angrefrist, rettigheter, m.m.)

Sist oppdatert: 22. februar 2024

Det er ikke alltid et kjøp går som planlagt. Som regel er det snakk om mindre summer, men når man har investert i større verdier som bil, vil man stå overfor en vanskeligere situasjon. Å angre på et kjøp er en ubehagelig følelse, og uavhengig av om bilen er brukt eller ny, vil kostnaden være stor.

Når kjøpet ikke ble som planlagt, kan det være fristende å angre bilkjøpet. Mange forveksler angrerett med bytterett, garanti og reklamasjon, noe som ofte blir upresist. Ved bruk av angrerett kan man angre kjøpet innen 14 dager og få alle pengene tilbake uten å oppgi grunn.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på mulighetene for å angre på et bilkjøp, og hvilke alternativer du har når kjøpet ikke går som forventet.

Kort oppsummering

  • Hovedregelen er at avtaler skal holdes. Du har ikke angrerett med mindre kjøpet ditt omfattes av angrerettloven, eller selger og kjøper avtalte angrerett ved bilkjøpet.
  • Selv om du ikke har angrerett, er det mange bilforhandlere som har gunstige avbestillings- og returmuligheter.
  • Om det viser seg at bilen du kjøpte har en mange, kan du kreve retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning.

Ingen angrerett på bilkjøp

Enten kjøpet ditt omfattes av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, er utgangspunktet at man ikke har angrerett. Noen ganger kan det hende kjøpet omfattes av angrerettloven, og i så fall har du noen muligheter.

Angrerettloven og avtalefestet angrerett

Angrerettloven gir en kjøper angrerett, men den forutsetter at kjøpet skjer gjennom internett, telefon, i hjemmet, eller på messer for eksempel. I tillegg må kjøper være en privatperson, og selger en næringsdrivende. Private kjøp av bruktbil på Finn.no eller Facebook vil derfor ikke være omfattet. Typiske næringsdrivende er bruktbilforhandlere.

Hvis kjøpet ditt omfattes av angrerettloven, har du en angrefrist på 14 dager etter at bilen er overlevert til deg. Dette gjelder imidlertid ikke for alle bilkjøp, og for eksempel luksusbiler ble et unntak fra denne regelen i en sak som har vært oppe i Høyesterett.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avtalt angrerett

Man kan også ha angrerett hvis man har avtalt dette i kjøpekontrakten, eller om man avtaler det i etterkant av handelen. Forutsetningen her er at både kjøper og selger er enige om at kjøperen kan levere tilbake bilen uten at det er noe galt med den. Noen bruktbilforhandlere gir gode angremuligheter her, men det er sjeldent at privatpersoner går med på en slik avtale.

Ikke glem avbestillingsretten

Et kjøp av ny bil medfører ofte en leveringstid, og bilforhandleren må vente på at bilen blir produsert og levert. Selv om du ikke nødvendigvis har angrerett, vil du i mange tilfeller kunne avbestille frem til levering. Husk at avbestilling kan medføre at du må dekke utgiftene bilforhandleren har i forbindelse med avbestillingen, og størrelsen på disse varierer. Det er derfor viktig at du undersøker hva avbestillingen vil koste før du tar noen avgjørelse her.

AVBESTILLING: Av og til er det mulig å avbestille bilen ved kjøp av ny bil.

Reklamasjonsfrist på bilkjøp

Selv om bilen du har kjøpt ikke omfattes av angreretten eller avbestillingsretten, kan du likevel rette krav mot selgeren. Forutsetningen for å reklamere på et bilkjøp, er at bilen har en feil eller mangel.

Felles for begge lovene må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hvor lang tid som er “rimelig” vil variere fra sak til sak, og avhenger av hvor synlig feilen er. Etter forbrukerkjøpsloven har man minimum 2 måneder på å reklamere, mens kjøpsloven har ingen slik frist.

I tillegg til å reklamere innen rimelig tid, må man også holde seg innenfor den absolutte reklamasjonsfristen. Etter kjøpsloven er denne på 2 år, mens forbrukerkjøpsloven åpner for reklamasjon i opptil 5 år for ting som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. Biler er en slik type ting.

Retting av feil

Hvis bilen du har kjøpt har en mangel, vil du kunne kreve at selgeren retter mangelen for egen regning. Typisk vil retting innebære en reparasjon av bilen, eller bestilling av deler. Selgeren kan også kreve å få rette feilen hvis du velger å kreve prisavslag, heving eller omlevering.

Hvor lang tid selgeren kan bruke på rettingen vil variere fra sak til sak, og leveringstid på deler kan forekomme. Om du tenker at selgeren har brukt for mange forsøk, eller for lang tid, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for en videre vurdering av saken. Det kan hende det blir aktuelt med andre krav, som for eksempel heving.

Omlevering

Det er ikke alltid det er mulig å reparere bilen, og noen ganger er retting så dyrt at det ikke lønner seg. I så fall kan det være aktuelt med omlevering. Omlevering innebærer at du får levere tilbake bilen, og får byttet den til en som er mangelfri. Dessverre er omlevering som regel mest praktisk hvis man har kjøpt bilen fra en forhandler, de færreste privatpersoner har en tilsvarende bil som du kan få.

Be om prisavslag

Prisavslag er i mange tilfeller mer praktisk enn både retting og omlevering. Her vil du få et avslag i prisen, og ofte er dette enklere for selgeren. Prisavslaget kan beregnes på flere måter, men som regel vil det tilsvare verdireduksjonen som mangelen på bilen medfører. Et annet alternativ er å gi et prisavslag som tilsvarer reparasjonskostnader dersom selgeren ikke vil reparere selv.

Heving av avtalen

Heving av avtalen er det mest inngripende kravet overfor selgeren. Siden utgangspunktet er at avtaler skal holdes, er det høy terskel for å få heve kjøpet.

Siden det er såpass høy terskel vil man som regel ikke få heve kjøpet hvis saken kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag. I vurderingen av om du kan få heve kjøpet, vil det være mange faktorer som spiller inn. Blant annet vil størrelsen på mangelen, og om selgeren har opptrådt på en uærlig måte vil ha betydning.

Erstatning

Erstatningskrav kan være aktuelt hvis feilen med bilen forårsaker et ytterligere økonomisk tap. Dette kan for eksempel være skader på eiendom, utgifter til alternativ transport, og lignende. Du kan kreve erstatning i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving. Erstatningen skal dekke økonomisk tap som kommer i tillegg til mangelen, mens de øvrige reaksjonene dekker mangelen i seg selv.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avslutningsvis

Selv om du ikke har noen generell angrerett, kan du rette krav hvis bilen du har kjøpt har en mangel. Uavhengig av om du har kjøpt bilen fra en privatperson eller fra en næringsdrivende, kan du reklamere ved feil. Du kan også rette krav hvis selgeren har holdt tilbake informasjon, eller gitt feil informasjon. Dette gjelder uavhengig om vedkommende gjorde dette med vilje.

Hvis du står overfor en situasjon der du har kjøpt en bil du angrer på, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere hvilke krav du kan rette mot selgeren. Kanskje du kan få heve kjøpet?

Få svar på ofte stilte spørsmål om angrefist på bilkjøp

frase

Gjelder angrefristen også for private bilkjøp?

Nei, angrefristen gjelder ikke for private bilkjøp. Angrefristen på 14 dager gjelder kun ved kjøp fra en forhandler og dersom bilen er kjøpt utenfor selgers faste forretningssted.

frase

Hva må jeg gjøre for å benytte meg av angrefristen ved bilkjøp?

For å benytte deg av angrefristen ved bilkjøp, må du informere forhandleren skriftlig om at du ønsker å angre på kjøpet. Dette kan gjøres ved å fylle ut et angreskjema, som forhandleren skal gi deg ved kjøpet, eller ved å sende en e-post eller et brev til forhandleren.

frase

Hva skjer med bilen hvis jeg benytter meg av angrefristen?

Hvis du benytter deg av angrefristen, må du returnere bilen til forhandleren i samme stand som da du mottok den. Forhandleren skal deretter refundere kjøpesummen, inkludert eventuelle fraktkostnader, innen 14 dager etter at de har mottatt meldingen om at du ønsker å benytte deg av angrefristen.

frase

Hva skjer hvis jeg bruker bilen i angrefristperioden?

Hvis du bruker bilen i angrefristperioden, kan forhandleren kreve en verditapserstatning for bruken av bilen og eventuell verdiminimering som følge av bruken. Dette betyr at du kanskje ikke får refundert hele kjøpesummen, men heller et redusert beløp som tar hensyn til bilens bruk og eventuelle verdireduksjon.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454