Angrefrist på bilkjøp: Komplett guide (angrefrist, rettigheter, m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Det hender med jevne mellomrom at vi angrer våre kjøp. I de fleste tilfeller er det heldigvis snakk om mindre summer. Når det derimot dreier seg dyre kjøp, slik som for eksempel kjøp av bil, så er det derimot en litt vanskeligere situasjon. Det er ingen god følelse å angre på et kjøp som, uansett om du har kjøpt ny eller brukt, mest sannsynlig kostet en hel del for ditt budsjett.

  Noen ønsker å angre bilkjøpet bare timer etter de fikk overlevert bilen, mens andre ønsker å angre flere måneder senere. Uansett er det et veldig vanlig spørsmål fra kjøper sin side om en kan angre et bilkjøp. Dette er tross alt ikke det samme som hverken bytterett, garanti, eller reklamasjon. Angreretten sier at en skal kunne angre kjøpet innen 14 dager og få alle pengene tilbake.

  Dessverre er det i utgangspunktet slik at det ikke finnes angrerett på bilkjøp. Allikevel finnes det et par unntak fra denne regelen, og vi skal se på blant annet hvordan dette fungerer og hvilken angrefrist på bilkjøp som du kan få. Dessuten skal vi gå nærmere inn på hvilke alternativer du har dersom ditt bilkjøp ikke faller inn under angreretten.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Ingen angrerett på bilkjøp

  Enten ditt kjøp faller inn under kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, så er utgangspunktet at en ikke kan angre kjøpet sitt. Spesielt ved kjøp av bruktbil ville dette tross alt vært meget upraktisk. Dersom kjøp av luksusbiler kunne hatt angrerett, så ville dette også vært veldig lite gunstig for bilforhandlere som selger disse.

  Selv om loven tilsier at en altså ikke har angrerett i utgangspunktet, så finnes det unntak fra denne regelen. Det er også andre muligheter der ute som ligner på angreretten. Vi skal gå nærmere inn på disse emnene i avsnittene nedenfor, slik at du kan få bedre innsikt i hvordan du kan angre eller klage på ditt bilkjøp.

  Angrerettloven og avtalefeste angrerett

  Angrerettloven sier at kjøpet må foregå over nett, telefon, i hjemmet, eller på messer for eksempel. Dersom en altså kjøper en bil gjennom en av disse kanalene, så vil kjøpet falle inn under angreretten. Da har en angrefrist på bilkjøp som løper opptil 14 dager etter at bilen er overlevert til kjøper. Dette gjelder derimot ikke alle bilkjøp, da for eksempel luksusbiler ble et unntak fra denne regelen ved en sak i Høyesterett.

  Et annet unntak fra regelen er dersom kjøper og selger inngår en avtale. Her kan en i utgangspunktet inngå en avtale som har en angrefrist på bilkjøp som varer så lenge en vil. En standard angrefrist på bilkjøp for 14 dager er derimot vanligst dersom en skulle velge denne løsningen. Det bør bemerkes at dette heller hører med til sjeldenhetene.

  Ikke glem avbestillingsretten

  Et kjøp av ny bil medfører ofte en leveranse, der bilforhandler må vente på at bilen skal komme fra produsenten. Når du har bestilt en bil, så har du kanskje ikke angrerett på denne, men til gjengjeld kan du benytte avbestillingsretten. Dette blir i praksis en rett til å angre på kjøp før leveransen er fullført av selve bilen.

  Her må derimot kjøper ut med kostnader bilforhandleren har hatt, og disse kan variere stort. Allikevel er avbestillingsretten lovfestet, og selger kan for eksempel ikke endre dette i en avtale. Denne retten kan kun forlenges, da den ikke skal være mindre gunstig enn loven. Dermed er det mulig å angre bestillinger av bil, og her er fristen på å angre opptil leveransen er fullført.

  Reklamasjonsfrist på bilkjøp

  Dersom du har kjøpt en bil uten angrerett eller avbestillingsrett, så er ikke alt håp ute. Fremfor angrefrist på bilkjøp skal du da ganske enkelt se på reklamasjonsfrist på bilkjøp. Under reklamasjon er ikke dine rettigheter som kjøper like sterke som ved angreretten, men allikevel er dette en gunstig del av loven som en kan dra nytte av.

  Reklamasjonsfrist på bilkjøp er under kjøpsloven på 2 år, mens det under forbrukerkjøpsloven kan være på opptil 5 år, da avhengig av bilen du kjøper. Allikevel skal du klage innen rimelig tid etter at feil og mangler oppdages. Selv om du altså får år på å klage, i kontrast til angrefrist på bilkjøp innen 14 dager, så må du ha en gyldig klage. Du kan med andre ord ikke bare angre uten grunnlag.

  Det finnes mange grunnlag for å klage, men disse retter seg først og fremst mot feil og mangler i de fleste tilfeller. Spesielt ved kjøp av bruktbiler oppstår det ofte tvister rundt dette. Nedenfor har vi gått gjennom de forskjellige formene for klager en da kan benytte seg av.

  Retting av feil

  Der du innen angrefrist på bilkjøp bare kan levere bilen tilbake og få pengene dine, så fungerer reklamasjon ganske så annerledes. Reklamasjon tillater nemlig selger å begå retting av feil. Dette er du som kjøper pliktig til å gi selger muligheten til. Hvis ikke kan det hende at du mister retten til økonomisk kompensasjon videre.

  Rettingen kan dessuten foregå over 2 runder, og i enkelte tilfeller kan det anses forsvarlig å gi selger enda flere runder med retting. Hovedregelen er allikevel at retting ikke skal være til noen ekstra ulempe for kjøper, og dessuten er det selger alene som skal dekke alle utgifter assosiert med dette.

  Omlevering

  Feil og mangler oppstår regelmessig innen bilbransjen. Noen ganger kalles biler tilbake, mens det i andre tilfeller er kjøper som krever omlevering først. Dette innebærer ganske enkelt at bilforhandler tilbyr en tilsvarende bil, uten feil og mangler, i bytte mot den gamle, da for å kompensere for feilene. Dette skjer veldig sjeldent ved kjøp og salg av bruktbiler.

  Be om prisavslag

  Et godt tips i tilfeller der selger kanskje ikke har tid eller får til å fikse feilen, er å be om et avslag i prisen. Du kan da be om at prisen reduseres enten i henhold til tapet i verdi eller i forhold til hvor mye det vil koste å utbedre feilen hos en ekspert. Denne løsningen kan dessuten sikre en raskere reparasjon av feilene, men det er viktig å gi selger muligheten til å rette på egenhånd først.

  Hev kontrakten med selger

  Heving baserer seg på en klage om at bilen ikke på noen måte var det en ble fortalt, og at feilene og manglene for eksempel er så store at reparasjoner ikke lønner seg. En bruktbil som ble solgt til blodpris kan også være grunnlag for at avtalen skal heves. En heving er ved angrefrist på bilkjøp en slags forlengelse av denne, da du kan heve kjøpet opptil 5 år senere.

  Denne handlingen skiller seg derimot ut fra angrefrist på bilkjøp, da sistnevnte tross alt ikke krever at du oppgir noen grunn for å angre kjøpet. Ved heving av bilkjøp er det strenge krav til bevisføring, slik at du ikke bare kan klage på hva som helst. Allikevel er dette altså så nær angreretten som reklamasjon vil komme.

  Erstatning

  Erstatning er selvfølgelig kun reservert veldig alvorlige tilfeller, men ved bilkjøp forekommer dette fra tid til annen. Ved feil og mangler som fører til skader på person og eiendom, eller andre økonomiske tap for kjøper, så kan krav om erstatning være aktuelt. Akkurat som ved heving vil det her være strenge krav til bevisføring.

  Summen fra erstatningen er ment å dekke de økonomiske tapene som blir påført kjøper. Dersom kjøpet av bil har gått gjennom de ovennevnte prosessene, eller kanskje ikke har mulighet til dette, og feil og mangler fortsatt foreligger med økonomiske tap for kjøper, så er erstatning i noen tilfeller den eneste utveien.

  Reklamasjonsfrist på bilkjøp sikrer at du kan klage

  Selv om det ikke er angrefrist på bilkjøp generelt sett, så er du fortsatt dekket godt av loven som kjøper. Enten ditt kjøp faller inn under kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, så har du tilgang til å kreve reklamasjon for ditt kjøp. Skulle det være feil og mangler ved bilen du har kjøpt, enten det er snakk om en ny bil eller bruktbil, så har du rett til å klage dersom dette ikke var å forvente.

  Ved bruktbiler oppgis ofte feil av selger, slik at det her er vanskeligere å få gjennom en klage. Allikevel kan det for eksempel være tilfelle at selger har holdt tilbake informasjon, eller potensielt gitt feil informasjon. Dette forekommer både i samtaler med næringsdrivende og privatpersoner, selv om sistnevnte nok må ta på seg skylden for de fleste tvistene.

  Dersom du skulle komme i den uheldige situasjonen at du skulle ønske å angre et bilkjøp, men ditt kjøp ikke faller inn under angrefristen, så kan du fortsatt benytte deg av reklamasjonen. Alternativer slik som retting, omlevering, prisavslag, heving, og erstatning er alle gode muligheter for deg som ikke er fornøyd med bilkjøpet.

  Dette sikrer at du kan klage innen de første 2 årene av kjøpet på et minimum. Allikevel er det viktig å huske at du skal klage så fort du enten oppdager feilen eller feilen burde ha blitt oppdaget. Avhengig av hvilken klage du skal utforme, så kan det også være en god ide å få bistand fra en advokat. Reklamasjonsfristen sikrer deg uansett muligheten til å kunne klage.