Angrefrist på bilkjøp: Komplett guide (angrefrist, rettigheter, m.m.)

Det er ikke alltid et kjøp går helt etter planen, og noen ganger angrer vi på en handel vi har gjort. I mange tilfeller er det snakk om mindre summer, men ved dyrere kjøp er det derimot vanskeligere å overse den sure følelsen. Det er ingen god følelse å angre på et bilkjøp, uavhengig av om bilen er kjøpt brukt, eller om den er helt ny. 

Noen angrer på bilkjøpet rett etter at kontrakten er signert, mens for andre tar det lenger tid. De fleste lurer på om de har angrerett på bilkjøpet, eller om de må selge bilen brukt for å få tilbake mest mulig av pengene de har brukt. I denne artikkelen kan du lese mer om hvorvidt du har angrerett på bilkjøpet, og hvilke alternativer du har hvis kjøpet ikke kan angres. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva er angrerett?

Det er viktig å huske at angrerett ikke er det samme som bytterett, garanti eller reklamasjon. Angreretten gir deg muligheten til å returnere bilen du har kjøpt innen 14 dager, uten at du må oppgi noen grunn til det. Selgeren vil på sin side gi deg pengene dine tilbake. 

Angrerettloven og avtalefeste angrerett

Det er angrerettloven som regulerer når du har angrerett, med mindre det er avtale i kjøpekontrakten. Angrerettloven gir deg angrerett hvis du har kjøpt en bil av en forhandler utenfor hans eller hennes faste forretningslokaler. Dette kalles fjernkjøp, og du og selgeren vil ikke møtes under kjøpsprosessen. Den vanligste formen for slik handel av bil vil være gjennom salg på messe, eller gjennom annonser hos forhandleren på internett. Likevel er det sjeldent at bilhandel skjer på denne måten. 

Hvis du har handlet bilen på en måte som omfattes av angrerettloven, har du i utgangspunktet 14 dager på å vurdere om du vil beholde den. Angreretten har noen unntak, og særlig dyre biler (luksusbiler) kan i mange tilfeller holdes utenfor på grunn av kostnadene de medfører for selgeren.   

Avtalt angrerett

I de aller fleste tilfeller vil du altså ikke ha angrerett på bilkjøpet. Dette gjelder uavhengig av om du har kjøpt bilen av en forhandler, eller av en privatperson. Du og selgeren kan likevel velge å avtale at du skal ha angrerett på kjøpet. Hvis dere blir enige om dette, er det viktig at du får det skriftlig i kontrakten slik at du kan bevise det overfor selgeren i etterkant dersom han eller henne slår seg vrang. 

Husk avbestillingsretten

Når du kjøper en bil fra forhandler er det ofte en lang leveringstid mellom produsenten av bilen, og bilforhandleren du har kjøpt den av. Når du har bestilt en bil, har du i utgangspunktet ikke angrerett på denne. Likevel har du en avbestillingsrett frem til bilen er overlevert til deg. 

Hvis du vil benytte deg av avbestillingsretten er det viktig å vite at du kan bli ansvarlig for de kostnadene bilforhandleren har hatt i forbindelse med din bestilling av bilen. Det kan være lurt å spørre bilforhandleren om dette i forkant, og eventuelt hva denne summen kan bli. Kostnadene vil i mange tilfeller variere fra selskap til selskap. 

Reklamasjonsfrist på bilkjøp

Hvis du har kjøpt en bil som hverken har angrerett eller avbestillingsrett, står du heldigvis ikke uten rettigheter hvis bilen ikke er som den skal. I slike tilfeller har du muligheten til å reklamere på bilkjøpet, altså rette et krav mot kjøperen for feil eller mangler ved bilen. 

Når du skal klage til selgeren, er det viktig å huske at det er to frister du må være oppmerksom på: 

  1. Den relative reklamasjonsfristen 
  2. Den absolutte reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen sier at du må reklamere innen rimelig tid innen du oppdaget- eller burde ha oppdaget mangelen. Ved forbrukerkjøp (handel av en næringsdrivende, ofte en bilforhandler) vil du ha minimum 2 måneder på å reklamere, uavhengig av hva feilen er. Ved kjøp av privatpersoner er det ingen lovfestet minstefrist, og det vil i mange tilfeller være forventet at du reklamerer før 2 måneder har gått.

Vær oppmerksom på at fristen begynner å løpe fra du burde ha oppdaget mangelen. Sløvhet eller manglende undersøkelser fra din side vil ikke være noen unnskyldningsgrunn for at du ikke har sett feilen tidligere. 

Den absolutte reklamasjonsfristen på bilkjøp er 2 år hvis den er kjøpt av en privatperson, og opptil 5 år hvis du kjøper av en bilforhandler. Dette er den absolutte fristen for å rette krav mot selgeren, etter fristen har utløpt må du stå for reparasjoner og andre kostnader selv.  

Hvis bilen ikke står til de forventningene du hadde grunn til å ha da du kjøpte den, kan du rette en rekke krav mot selgeren. Nedenfor går vi gjennom de forskjellige kravene du kan stille. 

Retting av feil

Hvis bilen du har kjøpt har en mangel, kan du kreve at selgeren undersøker- og ordner opp slik at bilen blir i den tilstanden dere hadde avtalt. Du har plikt til å gi selgeren mulighet til å reparere feilen, hvis ikke vil du i mange tilfeller miste retten til å stille ytterligere krav. 

Selgeren har anledning til å forsøke å reparere den samme feilen 2 ganger, og i noen tilfeller kan reparasjonsforsøkene bli flere. Likevel er hovedregelen at rettingen ikke skal være til ekstra ulempe for deg, og den skal heller ikke medføre noen ekstra kostnader. Det er selgeren som skal betale for rettingen av mangelen. 

Omlevering

I tilfeller der retting ikke er lønnsomt, eller ikke er mulig, kan selgeren omlevere bilen til en tilsvarende modell i samme stand. I praksis kan du altså ikke kreve å få en splitter ny bil hvis du har reklamert på en bil som er kjøpt brukt. 

Prisavslag

Noen ganger kan det hende at det ikke er mulig å rette problemet, eller omlevere bilen. I så fall kan en god løsning for begge parter være at du får et avslag i prisen. Prisavslaget vil som regel tilsvare verdireduksjonen som mangelen utgjør, eller i noen tilfeller kostnaden en reparasjon medfører hos et verksted.  

Heve kjøpet

Heving av kjøpet er det mest inngripende kravet du kan rette, og det er dermed høy terskel for at du skal få gjennomslag for dette. Mange forveksler angrerett og heving av kjøpet, men disse er forskjellige. 

Der angreretten gir deg mulighet til å få pengene tilbake uten grunn, krever en heving av kjøpet som regel at mangelen ved bilen ikke kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag. Veien til heving av kjøpet er altså mye lenger enn ved bruk av angreretten. 

Erstatning

I tillegg til de overnevnte kravene (retting, omlevering, prisavslag eller heving), kan du kreve å få erstatning for ytterligere utgifter du har hatt i forbindelse med mangelen på bilen. Dette kan for eksempel være utgifter til leiebil eller veihjelp dersom bilen du kjøpte ikke fungerte og måtte på verksted. Erstatningssummen er ment for å dekke de rene økonomiske utgiftene du har hatt, og du vil i utgangspunktet ikke få erstatning for «tort og svie». 

Avslutningsvis

Selv om du i utgangspunktet ikke har noen angrerett på bilkjøp, gir loven deg gode muligheter for å klage hvis bilen har feil eller mangler som oppstår underveis. Dette gjelder uavhengig av om bilen er kjøpt ny eller brukt, eller om selgeren er en forhandler eller privatperson.

Som oftest vil du måtte forvente mindre av en bruktbil enn av en ny bil, så det er viktig at du gjør nøye undersøkelser av bilen før du kjøper den. Hvis du enda ikke har kjøpt en bil, kan det være lurt å spørre om selgeren er villig til å inkludere en 14 dagers angrerett i kjøpekontrakten sånn at du er på den sikre siden. 

Ved å bruke god tid på å velge bil, selger og hvilke vilkår i kontrakten du er villig til å gå med på, sparer du deg for mange mulige problemer i fremtiden. Hvis du står i en situasjon der selgeren nekter å godta reklamasjonskravene dine, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende