Angrerett bruktbil: 14 dagers angrerett på bruktbil?

Den er ikke alltid slik at et bruktbilkjøp går sånn som begge parter hadde sett for seg. I noen tilfeller kan lysten til å angre kjøpet melde seg kort tid etter at kjøpekontrakten er signert. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på hvilke rettigheter som gjelder ved bruktbilkjøp, og om du har en 14 dagers angrerett.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Når har man angrerett?

Angrerett innebærer at du kan levere bilen tilbake uten at det er noe feil med den.

Det korte svaret er at det er veldig få tilfeller du har angrerett på bruktbilkjøp. Angrerettloven gjelder for handel der du og selgeren ikke møtes, altså såkalte fjernsalg, eller salg utenfor selgerens faste forretningslokaler. De vanligste situasjonene man har slike salg ved kjøp av bil er ved kjøp gjennom stand på messer, eller gjennom bilforhandleres nettsider.

Hva sier kjøpekontrakten?

Det er kjøpekontrakten som er grunnlaget for avtalen mellom deg og selgeren. Hvis dere har avtalt at du kan få levere bilen tilbake innen et visst antall dager om du ikke er fornøyd, vil du ha angrerett selv om ikke angrerettloven omfatter situasjonen. Med andre ord kan altså du og selgeren avtale at angrerett skal være inkludert i salget.

Selv om du sjeldent har angrerett på bilkjøpet, finnes det likevel andre alternativer dersom bilen ikke står til forventningene dine. Hvis du har grunnlag for å heve bilkjøpet vil du få levere bilen tilbake. Dette krever imidlertid at bilen har en feil eller mangel du ikke ikke ble gjort oppmerksom på i forkant av kjøpet.

Reklamasjon på bruktbilkjøp

Hvis det er noe med bilen som ikke svarer til forventningene dine, kan det hende at du kan rette et reklamasjonskrav mot selgeren av bruktbilen. For at du skal kunne reklamere, må bilen ha en mangel. Hva som utgjør en mangel vil variere fra sak til sak, men utgangspunktet er at bilen har en mangel hvis den ikke samsvarer med det som ble avtalt da du kjøpte den.

Typiske mangler kan være at bilen ikke er i den samme tilstanden som er beskrevet, eller at noen deler mangler/må byttes ut. Det kan også hende at bilen er eldre enn du ble fortalt, eller har gått flere kilometer.

Hvis du har kjøpt en bil av en forhandler, er det forbrukerkjøpslovens regler som gjelder for reklamasjon på bilkjøpet. Dette kan du lese mer om her.

Et reklamasjonskrav åpner for at du kan klage på problemer med bilen som du ikke visste om da du inngikk kjøpsavtalen. Du kan blant annet kreve at:

  • Selgeren reparerer feilen
  • Omleverer bilen
  • Gir deg et prisavslag
  • Heve kjøpet
  • Kreve erstatning for ytterligere kostnader

Retting av feil

Ved kjøp av bruktbil må man være forberedt på at den ikke er like feilfri som en ny bil. Dette betyr likevel ikke at du skal finne deg i feil og mangler som selgeren ikke har opplyst om i forkant av salget, uavhengig av om han eller hun var klar over dem. Det er de overraskende feilene som skaper de fleste konfliktene, og i disse situasjonene burde man prøve å løse konflikten gjennom en god dialog med selgeren. 

Hvis en dialog ikke fører noe sted, vil du kunne kreve at selgeren retter feilen på egenhånd, og på egen regning. Reparasjonen skal ikke medføre ytterligere kostnader for deg. Som regel har selgeren 2 forsøk på å rette den samme feilen før du eventuelt kan gå videre med et krav om å få levere bilen tilbake. 

Omlevering av en tilsvarende bruktbil

Noen ganger er det ikke mulig, eller lønnsomt, å reparere bruktbilen. Det kan hende at deler ikke lenger produseres, eller at det er så kostbart å reparere bilen at det lønner seg å levere en ny. Bilforhandlere har i mange tilfeller flere alternative biler de kan omlevere, men dersom du har kjøpt bruktbilen av en privatperson vil omlevering sjeldent være et alternativ. Det kan ikke forventes at en privatperson har en tilsvarende modell, og det vil sjeldent være et alternativ at selgeren skaffer en slik bil for omleveringens skyld. Hvis dette er tilfellet, vil det være mer aktuelt å be om retting, prisavslag eller heving av kjøpet. 

Be om prisavslag

Det er ikke alltid omlevering eller retting lar seg gjøre. Enten selgeren ikke har mulighet til å rette på grunn av manglende tid eller ressurser, eller om han ikke har kunnskap på området, kan et godt alternativ for begge parter være at du får et avslag i prisen. 

Prisavslaget regnes som oftest ut på en av to måter. Enten er prisavslaget verdireduksjonen på bilen som følge av feilen, eller så kan prisavslaget regnes ut fra hva det vil koste å reparere bilen hos et godkjent verksted. I mange tilfeller er det sistnevnte som er aktuelt siden man tross alt ønsker å reparere bilen slik at den fungere som forventet. 

Heving av kjøpet

Det er mange som forveksler heving av kjøpet med angrerett. Angreretten innebærer som nevnt at du kan levere et produkt til selgeren og få pengene tilbake. Ved bruk av angreretten er det ingen krav om at bilen ikke er som den skal, da holder det at du ikke vil ha den likevel.

Når du hever kjøpet, må bilen ha et problem som ikke lar seg løse gjennom de overnevnte metodene (retting, omlevering og prisavslag). Som regel vil du ikke få gjennomslag for heving hvis en av de andre kravene lar deg gjennomføre innen rimelig tid. 

Angreretten er på mange måter en ekstra bonus som kommer med ved visse kjøp. Først og fremst er det ment å beskytte forbrukere ved salg over nett og på døra der kjøperen ikke oppsøker selgeren selv. I praksis er resultatet av heving og bruken av angreretten den samme, men førstnevnte krever at det faktisk er noe i veien med bilen du har kjøpt. 

Erstatning

Erstatning for tap av ytterligere kostnader som problemet medfører er noe du kan kreve i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. Erstatningen er ment for å dekke utgifter du har i tillegg til de kostnadene problemet i utgangspunktet medfører. Dette kan for eksempel være utgifter til leiebil mens bruktbilen du kjøpte er på verksted, eller utgifter til veihjelp hvis den kneler langs veien. Det vil også kunne være aktuelt å kreve erstatning hvis feilen med bilen medfører skade på andre ting eller personer. Defekte bremser kan fort resultere i at naboens gjerde blir ødelagt. I så fall kan du kreve erstatning for å dekke denne kostnaden. 

Frist for reklamasjon

For at du skal kunne nå gjennom med et krav om retting, omlevering, prisavslag eller heving, må du reklamere innen lovens reklamasjonsfrister. Det er 2 frister du må forholde deg til: 

  1. Den relative reklamasjonsfristen
  2. Den absolutte reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget mangelen. I forbrukerkjøpsloven er det en minstefrist på 2 måneder, og du har dermed aldri kortere frist enn dette hvis du kjøper bruktbilen fra en forhandler. Kjøpsloven har ikke noen tilsvarende lovfestet minstetid, og i mange tilfeller er trolig 2 måneder for lenge å vente. 

  • Merk! Reklamasjonstiden begynner å løpe fra du burde ha oppdaget feilen. Det er derfor veldig viktig at du undersøker bilen nøye både før og etter handelen er gjennomført. Sløvhet eller utsettelser fra din side vil ikke være noen unnskyldning for at fristen oversittes.

Den absolutte reklamasjonsfristen er det siste tidspunktet du kan rette krav mot selgeren av bilen. Etter denne fristen har gått ut må du som regel ordne alle problemer på egenhånd. I kjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen på 2 år, og forbrukerkjøpsloven har en frist på 5 år for ting som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. Som hovedregel vil biler gå innunder denne, men det kan nok tenkes tvilstilfeller der bilene er i ekstremt dårlig stand, og dermed ikke vil vare så lenge. 

Uansett om du har kjøpt bilen fra en forhandler, eller fra en privatperson, anbefaler vi at du tar kontakt med selgeren så snart du har oppdaget en mangel. Mange tenker at de skal finne ut nøyaktig hva som feiler bilen før de tar kontakt med selgeren, men på denne måten kan du risikere at fristen for rimelig tid har utløpt.  

Hvordan retter jeg krav mot selgeren? 

I tilfeller som omfattes av angrerett (enten fjernkjøp/salg utenfor faste forretningslokaler, eller at angrerett er gitt i kjøpekontrakten) er det bare å ta kontakt med selgeren for videre avtale om tilbakelevering av bruktbilen. 

Ved reklamasjon

Ved reklamasjon er det som nevnt viktig at du tar kontakt med selgeren så snart et problem melder seg. Vi anbefaler at du reklamerer skriftlig, sånn at du kan sikre bevis på at du har reklamert innen reklamasjonsfristene. 

I reklamasjonen er det vanligste å be om at selgeren undersøker muligheter for å rette feilen. Om dette ikke lar seg gjøre, vil omlevering eller prisavslag være det neste kravet som er aktuelt å stille. Hvis hverken retting, omlevering eller prisavslag løser problemet, kan du be om at kjøpet heves. I tilfeller der du har ytterligere kostnader ved bilen, for eksempel utgifter til veihjelp eller leiebil, kan du kreve erstatning.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende