Angrerett bruktbil: 14 dagers angrerett på bruktbil?

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Bruktbilkjøp går dessverre ikke alltid slik som begge parter ønsker seg. I noen tilfeller kan lysten til å angre melde seg bare kort tid etter at pennen har signert kontrakten. Denne artikkelen vil gå nærmere inn på hvilke rettigheter som gjelder, og om det finnes en 14 dagers angrerett på kjøp av bruktbil.

  • Det er veldig få tilfeller hvor 14 dagers angrerett vil gjelde for kjøp av bruktbil

  Selv om kjøp av 14 dagers angrerett veldig sjeldent gjelder for bruktbilkjøp finnes det mange tilfeller hvor det aktuelt å heve bilkjøpet. Dette er når bruktbilen inneholder vesentlig feil eller mangler.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Bruktbilkjøp har i utgangspunktet ikke angrerett

  Det er i utgangspunktet ikke angrerett på bruktbilkjøp. Angreretten er for øvrig en rett til å angre et kjøp og returnere en vare for pengene tilbake, uten å måtte oppgi en grunn. Det sier seg selv at dette vil være problematisk for bruktbilkjøp, og dessuten er det i utgangspunktet ikke mulig for kjøp av ny bil heller.

  Unntaket kommer derimot om avtalen inkluderer angrerett, eller om angrerettloven gjelder for kjøpet. I Norge er det først og fremst avtalen som gjelder, så lenge den ikke er mindre gunstig enn hva loven tilsier. Dermed kan en avtale mellom kjøper og selger inkludere 14 dagers angrerett for bruktbil, og da vil denne klausulen gjøre seg gjeldende om kjøper ønsker å benytte den.

  Et annet alternativ er dersom angrerettloven altså gjelder for kjøpet. Har du kjøpt bruktbil på nett, over telefon, i hjemmet, eller på en messe for eksempel, så kan det hende at denne loven vil dekke deg. Allikevel er ikke angrerett gitt her, og i noen tilfeller kan loven fravikes, selv om det for bruktbil nok oftest vil bli godkjent å angre seg.

  14 dagers angrerett for bruktbilkjøp er derimot sjeldent. Til tider forekommer det, men spesielt mellom to privatpersoner er det veldig lite praktisk. For biler med en høyere verdi er det heller ikke spesielt gunstig å inkludere en slik klausul fra selgers side. Dermed må en som oftest ty til andre alternativer enn angrerett dersom en vil angre sitt kjøp.

  Reklamasjon dekker bruktbilkjøp

  Det er nemlig slik at det er reklamasjon som dekker bruktbilkjøp. Selv om reklamasjon ikke har samme status som angrerett, så er dette fortsatt en praksis som beskytter forbrukerens beste interesse. Spesielt i bilkjøp under forbrukerkjøpsloven, mellom private og næringsdrivende altså, så er kjøper meget godt beskyttet.

  Reklamasjon gir kjøper muligheten til å klage dersom bruktbilen har feil eller mangler som selger ikke informerte om, eller om selger har gitt feilinformasjon med vilje. Da kan kjøper velge å be om retting, omlevering, prisavslag, heving, og i de mest alvorlige tilfellene erstatning. Nedenfor skal vi se nærmere på disse alternativene til 14 dagers angrerett på bruktbil.

  Retting av feil

  En bruktbil forventer en ganske ofte at skal ha et par feil og mangler. Det er når selger ikke kommuniserer disse til kjøper at de fleste tvister oppstår. I slike situasjoner skal det første steget være å be selger om retting av feilen. Dette er du som kjøper pliktig til å gjøre, og dersom du hopper over dette steget, så kan du miste retten til videre økonomisk kompensasjon.

  Selgeren får i de aller fleste tilfeller 2 muligheter til å rette opp feilen. Skulle det derimot være et komplisert produkt, noe en bruktbil tross alt kan være til tider, så kan det gis flere sjanser. Reparasjon av en motor er for eksempel ikke nødvendigvis noe som alltid lar seg gjøre enkelt, slik at det kan være fornuftig å gi flere sjanser i enkelte tilfeller.

  Omlevering og ny, tilsvarende bruktbil

  Omlevering innebærer at du leverer inn bilen med feil og mangler, for så å motta en bruktbil som er uten disse feilene og manglene. Dette er en veldig vanlig praksis for nye biler, da en bilforhandler gjerne har flere tilsvarende modeller stående. Dersom en av modellene skulle ha feil, så er det enkelt å replassere med tilsvarende bil, og dessuten er det raskest og rimeligst for begge parter.

  Ved et kjøp mellom to private parter egner derimot omlevering seg sjeldent. Dette er helt enkelt fordi privatpersoner neppe sitter med tilsvarende modeller, og det å skaffe en tilsvarende modell er heller neppe aktuelt. Omlevering er altså i svært få tilfeller et godt alternativ til 14 dagers angrerett på bruktbil.

  Be om prisavslag

  Muligens sier selger at han ikke har kapasitet til hverken retting av feilene eller omlevering, men at det kan være aktuelt med et avslag på prisen. Du kan naturligvis også som kjøper velge å spørre om dette alternativet etter at du har bedt om retting. Her vil selger kunne tilby et avslag på prisen som samsvarer med tapet i verdi på bilen.

  Heving fungerer nesten som angrerett

  Fordelen med angreretten er at en kan returnere produktet og få pengene tilbake raskt. Det kan en også med heving, men her skal det til motsetning en rekke beviser til for å kunne overbevise om at det virkelig er nødvendig. Spesielt dersom kjøpet er av en bruktbil, så skal tross alt feil og mangler være rimelig alvorlige.

  En fordel med heving av bruktbilen gjennom reklamasjon er derimot at fristen for å reklamere strekker seg langt utover 14 dagers angrerett på bruktbil. Faktisk kan en klage innen 2 år under kjøpsloven, mens forbrukerkjøpsloven tilsier at du kan klage i opptil 5 år ved kjøp som er ment å vare over lengre tid.

  Angreretten er på mange måter en ekstra bonus som kommer med ved visse kjøp. Først og fremst er det ment å beskytte forbrukere ved salg over nett og på døra. Selv om de fleste bruktbilsalg ikke dekkes av dette, så er det altså mulig å få mer eller mindre samme effekt med heving, bare under andre rammer.

  Erstatning

  Erstatning er det mest alvorlige steget å ta innen reklamasjon. Dette steget betyr at en ønsker å få dekket økonomiske ulemper knyttet til feil og mangler fra bruktbilkjøp. Om en måtte ta taxi til et viktig møte fordi bilen sluttet å virke, eller om det blir skader på eiendom og person følge av kaputte bremser for eksempel, så kan erstatning være aktuelt.

  Dette er derimot ikke bare det mest alvorlige steget å ta, men også noe som forekommer veldig sjeldent. Mange tvister oppstår ved bruktbilkjøp, men det er sjeldent at reklamasjon for et kjøp går helt til erstatning. Her skal det ved et bruktbilkjøp gjerne fremmes veldig fremtredende beviser for at saken skal ha noen form for gjennomslagskraft.

  Frist for reklamasjon

  Der 14 dagers angrerett på bruktbil altså er veldig begrenset, både i henhold til antallet aktuelle tilfeller, og i forhold til tidsbegrensninger, så varer reklamasjonen mye lengre. Fristen for å reklamere på bruktbil varierer i henhold til hvilken lov ditt kjøp faller inn under og hvor lenge din bruktbil er ment til å vare.

  Under kjøpsloven, som altså dikterer kjøp mellom to private parter eller kjøp mellom to næringsdrivende parter, så er det en frist på 2 år. Under forbrukerkjøpsloven, som dikterer salg mellom private og næringsdrivende parter, så kan denne fristen strekkes opp til 5 år dersom bruktbilen er ment å vare så lenge.

  Tross disse fristene er det viktig å huske på at en uansett skal klage så fort som overhodet mulig etter at feilen er oppdaget. Gjør en ikke dette, så kan en miste retten til å få klage. Merk at det er først når feilen er oppdaget, eller bør oppdages, som gjør seg gjeldende, og ikke når den aktuelle feilen faktisk oppstår.

  Slik angrer du innen 14 dager

  Som nevnt hører det altså med til sjeldenhetene at det er 14 dagers angrerett på bruktbilkjøp. Denne retten relaterer oftest til kjøp over telefon, nett, messer, og på døra. Dessuten kan en avtalefeste 14 dagers angrerett på bruktbil, men de aller færreste gjør dette, da det ganske enkelt er veldig upraktisk for selger med en slik klausul.

  Et godt alternativ til angrerett for bruktbil er derimot reklamasjon. Dette innebærer helt enkelt at du som kjøper kan klage på feil og mangler. Da er det første steget du skal ta å be om retting, før du senere kan gå på forslag om omlevering, prisavslag, heving, og til og med erstatning. Spesielt for sistnevnte kan bistand fra en advokat være aktuelt.

  Merk at bilforsikringen din dekker majoriteten av advokatkostnader, selv ved kjøp av bruktbil. Selv om du altså mest sannsynlig ikke har 14 dagers angrerett på ditt bilkjøp, så har du derimot altså et godt alternativ i reklamasjon, samt muligheter for å motta rimelig støtte av en advokat i tilfelle saken din skulle eskalere.