Bilde

VANSKELIG Å FÅ TILBAKE PENGENE: Det er ingen automatikk i angreretten ved kjøp av bruktbil, men du har fortsatt rettigheter hvis bilen ikke samsvarer med selgerens opplysninger.

14 dagers angrerett på bilkjøp: Komplett guide

Sist oppdatert: 22. februar 2024

Bruktbilkjøp går dessverre ikke alltid slik som begge parter ønsker seg. I noen tilfeller kan lysten til å angre melde seg bare kort tid etter at pennen har signert kontrakten. Denne artikkelen vil gå nærmere inn på hvilke rettigheter som gjelder, og om det finnes en 14 dagers angrerett på kjøp av bruktbil.

Selv om kjøp av 14 dagers angrerett veldig sjeldent gjelder for bruktbilkjøp finnes det mange tilfeller hvor det aktuelt å heve bilkjøpet. Dette er når bruktbilen inneholder vesentlig feil eller mangler.

Kort oppsummering

  • Med mindre kjøpet ditt faller innunder angrerettloven, har du i utgangspunktet ingen angrerett på bilkjøp.
  • Kjøper og selger kan inngå en avtale om angrerett i forbindelse med salget.
  • Selv om du ikke har angrerett, kan du rette krav mot selgeren hvis bilen du kjøpte har skjulte feil eller mangler. Typiske krav er retting, omlevering, avslag i prisen, heving av kjøpet eller erstatning for ytterligere utgifter som mangelen medførte.

Bruktbilkjøp har i utgangspunktet ikke angrerett

En angrerett innebærer at man kan returnere bilen og få pengene tilbake, uten å måtte oppgi en grunn. Det er i utgangspunktet ikke angrerett på bruktbilkjøp, hverken i kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Angrerettloven åpner for at du kan angre på kjøpet, men denne forutsetter at en privatperson har handlet av en næringsdrivende gjennom fjernkjøp eller kjøp utenfor vedkommendes faste forretningslokaler. For kjøp av brukte biler på Finn.no eller Facebook fra privatpersoner, er det ikke noen angrerett gjennom angrerettloven.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avtale om angrerett

Selv om det ikke er noen generell angrerett ved bruktbilkjøp, kan man inngå avtale om dette i forkant av handelen. Her kan man for eksempel si at vanlige regler om angrerett som man finner i angrerettloven skal gjelde, selv om man ikke omfattes av loven direkte. Noen forhandlere åpner for gunstige løsninger her, men privatpersoner går sjeldent med på at de må ta tilbake bilen uten at det er noen annen grunn enn at du angrer på kjøpet.

Krav dersom bilen har feil eller mangler

I mange tilfeller vil du kunne rette krav mot selgeren dersom du finner feil eller mangler ved bilen du har kjøpt. På denne måten kan det hende at du i praksis oppnår samme resultat som ved angrerett.

Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å kreve retting, omlevering, prisavslag, heving av kjøpet, eller erstatning dersom man finner feil eller mangler ved bilen. Feilinformasjon, eller tilbakeholdt informasjon fra selgeren kan også gjøre det aktuelt med krav.

Retting av feil

Det er ikke uvanlig at en bruktbil har flere feil og skavanker enn en ny bil, og det er derfor viktig at man gjør nøye undersøkelser før man inngår en avtale om kjøp av en bil som er brukt tidligere. Hvis det viser seg at bilen har en mangel, kan du kreve at selgeren retter denne. Typisk vil retting innebære en reparasjon, eller bytte av deler som ikke fungerer som du skal.

Selgeren kan også kreve å få rette mangelen dersom du i utgangspunktet ønsker et prisavslag, heving eller omlevering. Hvor lang tid selgeren har på å rette feilen vil avhenge av hvor omfattende saken er. I mange saker må man også bestille deler, noe som kan ta lang tid.

Omlevering

En omlevering innebærer at du leverer bilen tilbake til selgeren, og får en bil som tilsvarer den avtalte tilstanden. Med andre ord får du en bil som ikke har de feilene og manglene du har oppdaget. Omlevering er mer aktuelt ved kjøp av nye biler, eller ved kjøp av bruktbil fra forhandler. De færreste privatpersoner har en tilsvarende bil liggende.

Det er viktig å huske at du har krav på omlevering av en bil som svarer til den avtalte tilstanden i avtalen. Du kan ikke levere tilbake bruktbilen og forvente å få en ny bil tilbake.

Be om prisavslag

Det er ikke alltid selgeren kan, eller vil, rette eller omlevere mangelen. I så fall kan man kreve prisavslag. Avslaget vil som regel tilsvare verditapet mangelen utgjør for bilens totalverdi, eller utgiftene til reparasjon.

Heving av kjøpet

Heving av kjøpet er den mest inngripende reaksjonen overfor selgeren. Det er en høy terskel for å få heve kjøpet siden utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Forutsetningen er at mangelen er “vesentlig” etter kjøpsloven, eller ikke “uvesentlig etter forbrukerkjøpsloven, og her må det gjøres en helhetsvurdering i hver enkelt sak.

Ved heving av kjøpet vil du få pengene dine tilbake mot at du leverer tilbake bilen. Siden det er såpass høy terskel for heving, vil man som regel måtte se seg fornøyd med retting, omlevering eller prisavslag.

I praksis vil heving få det samme resultatet som angreretten, men dette krever at det foreligger en mangel.

Erstatning

Erstatning kan kreves i tillegg til prisavslag, omlevering, retting eller heving av kjøpet. Formålet med erstatning er å dekke ytterligere økonomisk tap som mangelen medfører. Der retting, omlevering, prisavslag eller heving skal gjøre opp for mangelen i seg selv, vil erstatningen åpne for at du kan kreve ytterligere utgifter betalt av selgeren.

Hvis du har kjøpt en bil som havarerer på veien, vil de øvrige kravene dekke motorhavariet. Utgifter til taxi, buss, eller tauebil vil du kunne kreve erstattet.

KRAV PÅ ERSTATNING: Bryter bilen sammen og du må bruke penger på å sende den hjem vil du ha krav på erstatning for dette dersom det foreligger en mangel.

Frist for reklamasjon

For at du skal kunne rette krav mot selgeren som følge av mangelen, må du gjøre dette innenfor lovens frister. Her er det to frister du må være oppmerksom på, den relative fristen, og den absolutte fristen. Begge fristene må overholdes.

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må gi selgeren beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Dette gjelder både ved forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Hva som anses som “rimelig tid” varierer fra sak til sak, men under forbrukerkjøpsloven har man alltid minst 2 måneder på seg. Etter kjøpsloven er det ingen minimumsfrist.

Den absolutte fristen er på 2 år i begge lovene, men forbrukerkjøpsloven åpner for at man kan utvide fristen til 5 år dersom tingen man har kjøpt er ment å være vesentlig lenger enn 2 år. Som regel er dette innfridd for biler, og man har dermed en lengre absolutt frist ved kjøp fra en næringsdrivende.

For å unngå problemer, anbefaler vi at du gir selgeren beskjed så fort du har tid etter at feilen er oppdaget. Manglende reklamasjon inne fristen medfører at du taper kravet ditt.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avslutningsvis

Som du sikkert har skjønt, er det sjeldent man har en generell angrerett på bruktbilkjøp. Hvis handelen ikke omfattes av angrerettloven, og man ikke har avtalt angrerett i kjøpekontrakten, er man avhengig av at bilen har en mangel for å kunne kreve noe av selgeren. Det er ofte store verdier involvert i bilkjøp, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat som kan gi videre veiledning i saken om du ikke når gjennom hos selgeren. Advokaten kan gi deg en vurdering av hvilke krav som kan være aktuelle, hjelpe til med forhandlinger, og ta saken videre i rettssystemet dersom det blir nødvendig.

Ved en reklamasjon kan du kreve at selgeren retter, omleverer, gir deg et avslag i prisen, eller hever kjøpet. Om det er snakk om et ytterligere økonomisk tap, kan det være aktuelt med erstatning i tillegg til de øvrige kravene. Flere forsikringer dekker utgifter til advokat, så det kan være lurt å undersøke om du har en forsikring som tar seg av advokatkostnadene.

Få svar på ofte stilte spørsmål om angrerett bruktbil

frase

Er det noen begrensninger på angreretten ved kjøp av bruktbil?

Angreretten gjelder ikke dersom bilen er kjøpt på auksjon eller ved konkursbo. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp fra private selgere.

frase

Hva er prosessen for å benytte seg av 14-dagers angrerett ved kjøp av bruktbil?

For å benytte seg av 14-dagers angrerett, må du informere forhandleren skriftlig om at du ønsker å angre på kjøpet. Du kan bruke et angreskjema, som forhandleren skal gi deg ved kjøpet, eller sende en e-post eller et brev til forhandleren.

frase

Hvordan returnerer jeg bilen etter å ha benyttet meg av angreretten?

Etter å ha informert forhandleren om at du ønsker å benytte deg av angreretten, må du returnere bilen i samme stand som da du mottok den. Forhandleren skal deretter refundere kjøpesummen, inkludert eventuelle fraktkostnader, innen 14 dager etter at de har mottatt meldingen om at du ønsker å benytte deg av angreretten.

frase

Hva skjer hvis jeg har brukt bilen i løpet av angrefristen?

Dersom du har brukt bilen i løpet av angrefristen, kan forhandleren kreve en verditapserstatning for bruken av bilen og eventuell verdiminimering som følge av bruken. Dette betyr at du kanskje ikke får refundert hele kjøpesummen, men heller et redusert beløp som tar hensyn til bilens bruk og eventuelle verdireduksjon.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454