Angrerett ved bruktbilkjøp: Se når du kan angre

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Enten du er ung og skal kjøpe din første bil, eller om du er eldre og har hatt en rekke biler, er det alltid spennende med et nytt kjøretøy.

  Uavhengig av om bilen er ny eller brukt, er det lett å la seg rive med. Mange ønsker å kjøpe en brukt bil fordi de er rimeligere, og passer økonomien bedre. Det sies at bilen synker i verdi sekundet den er startet, og dette gjelder særlig hvis du oppdaget problemer som selgeren ikke nevnte.

  Handel av bil kan skje mellom to privatpersoner (som regel bruktbil gjennom Finn.no), eller mellom deg og en næringsdrivende. Ved handel med næringsdrivende kan bilen være brukt eller ny.

  I denne artikkelen kan du lese mer om hvorvidt du har angrerett ved bilkjøp.

  For å unngå problemer i etterkant av et bilkjøp, anbefaler vi at du ber om at en tilstandsrapport av bilen følger med når du betaler. Dette kan for eksempel gjøres hos NAF. Her vil bilen bli grundig gjennomgått av fagfolk, og du kan føle deg tryggere på at de fleste problemene vil oppdages før kontrakten er signert.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Angrerett ved bilkjøp generelt

  Om du kjøper en bil som viser seg å ha feil eller mangler som selger ikke opplyste om, er det første du må gjøre å finne hvilken lov som omfatter handelen.

  • Ved kjøp av bilen fra en forhandler (enten brukt eller ny) vil kjøpet ditt være omfattet av forbrukerkjøpsloven.
  • Hvis du derimot kjøpte bilen fra en privatperson, er det reglene i kjøpsloven som kommer til anvendelse.

  Hovedforskjellene mellom disse lovene er at forbrukerkjøpsloven gir deg er sterkere vern. I tillegg kan kjøpsloven fravikes ved avtale til ulempe for deg, noe forbrukerkjøpsloven ikke kan. Med andre ord sikrer forbrukerkjøpsloven deg en rekke minimumsrettigheter under handelen.

  • Tips! Spør selgeren om mulighetene for angrerett i forkant av handelen. Noen selgere går gjerne med på å inkludere en angrerett i kontrakten hvis det gjør at du kjøper bilen.

  Felles for begge lovene er at du ikke har noen lovbestemt angrerett for kjøpet. For å kunne bryte avtalen må du kunne påvise at bilen har en mangel, og reklamere (sende klage) til selgeren. Her gir forbrukerkjøpsloven deg en absolutt frist på 5 år, og kjøpsloven en frist på 2 år. Disse fristene kommer vi tilbake til senere i artikkelen.

  • Merk! Det er avtalen som gjør deg bundet til handelen. I noen tilfeller kan du bryte avtalen dersom den strider mot avtalelovens § 36, altså at det vil “virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende”. Siden utgangspunktet er at avtaler skal holdes, vil det være en høy terskel for at en avtale skal kunne heves etter § 36.

  Angrerett under kjøpsloven

  Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven har stort sett like vilkår.

  Som nevnt er utgangspunktet at avtaler skal holdes. For å kunne rette krav mot selgeren i etterkant må bilen du har kjøpt ha en feil eller mangel som utgjør et avvik fra avtalen.

  Feil og mangler

  Dessverre er det flere som finner du feil og mangler i etterkant av handelen. Utfordringen ved bruktbilkjøp er at det er vanskelig å slå fast hva du kan forvente- og ikke forvente av tilstanden.

  I vurderingen av om bilen har en mangel er det flere forhold som kan bidra; kjøpskontrakten, salgsannonsen, dialog med selgeren, prisen på bilen i forhold til nypris, ol. vil kunne belyse hvilke forventninger du hadde bakgrunn for da du inngikk avtalen.

  Hvis bilen du kjøpte var dyr, vil det være større krav til tilstanden enn hos en billigere og eldre bil.

  • Merk! Når du kjøper en brukt bil er du pliktig til å undersøke den før du inngår avtalen. Om det oppstår feil som du burde ha oppdaget ved en vanlig inspeksjon, vil det være vanskeligere å nå fram med krav mot selgeren. Testkjøring, undersøkelser under panseret, test av det elektriske, osv. er derfor sterkt anbefalt før du signerer kontrakt.

  Feilinformasjon og skjulte feil

  Selv om det forventes at du inspiserer en bruktbil, er det ikke ditt ansvar å finne eventuelle feil.

  Dersom selgeren har latt være å informere om problemer, eller gitt uriktige opplysninger, vil det være gode sjanser for at du har grunnlag for å be om å få levere bilen tilbake. Dette vil ikke være en angrerett, men en heving av kjøpet.

  Feilinformasjon kan skje i flere ledd av handelen. Salgsannonsen kan gi uriktige, eller mangelfulle opplysninger. Kontrakten kan være misvisende, eller selgeren kan ha “pyntet på sannheten” underveis.

  Selv om det viser seg at bilen har en mangel, eller at det foreligger feilinformasjon fra selgerens side, er det ikke alltid grunnlag for å gå fra avtalen. Etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det en rekke alternative løsninger som ofte erstatter angreretten.

  Alternative løsninger

  Siden du ikke har angrerett på bilkjøp vil dine økonomiske tap måtte dekkes gjennom reklamasjon på feil eller mangler.

  Om bilen samsvarer med avtalen, og det ikke er noen forhold som tilsier at avtalen er urimelig, vil du være bundet av den. Det er derfor viktig at du tenker deg godt om før du signerer kontrakten.

  Når bilen har en feil eller mangel, kan de alternative løsningene være:

  • Retting eller omlevering
  • Prisavslag
  • Heving av kjøpet
  • Erstatning

  Retting og omlevering

  Etter loven kan selgeren kreve å få utbedre feil eller mangler etter egen regning. Dette kan gjøres to ganger for samme feil, med noen unntak der rettingsmulighetene kan utvides.

  De fleste selgere ønsker å gjøre opp for seg, og et krav ved reklamasjon bør i første omgang åpne for reparasjon eller omlevering av bilen eller en del av bilen.

  I noen tilfeller vil ikke retting være mulig, særlig hvis en del har gått ut av produksjon. I så fall kan selgeren i noen tilfeller ønske å gi deg en tilsvarende bil gjennom en omlevering. Hva som ligger i “tilsvarende” vil variere, men du vil ikke ha krav på en splitter ny bil av den samme typen som du har kjøpt brukt. En brukt bil av samme merke, modell og tilstand, vil ofte være tilstrekkelig.

  Prisavslag

  Dersom feilen ikke er mulig å rette eller omlevere, kan du be om et prisavslag. Det samme gjelder i tilfeller der selgeren ikke ønsker- eller tar seg tid til å rette feilen.

  Prisavslaget skal tilsvare den reduserte verdien mangelen utgjør, eller eventuelt kostnaden for å rette feilen hos en annen forhandler eller verksted.

  Heving

  Heving er det nærmeste du kommer angrerett. Her vil du få tilbake pengene dine, mot at du leverer bilen tilbake til selgeren.

  Som nevnt er det en høy terskel for å gå fra avtaler i Norge, og som regel er det retting, omlevering eller prisavslag som blir aktuelt. Heving er siste utvei.

  Erstatning

  Dersom feilen eller mangelen medfører et ytterligere økonomisk tap for deg, kan et krav om erstatning bli aktuelt.

  Erstatningen er en tilleggsreaksjon, og kan kreves ved siden av retting/omlevering, prisavslag og heving. Forutsetningen er at du har et økonomisk tap som skyldes feilen eller mangelen, og det er en årsakssammenheng mellom bilens problem om ditt økonomiske tap.

  • Et typisk eksempel er om bilen du har kjøpt har så dårlige bremser at du kjørte ned naboens gjerde og postkasse. I så fall vil erstatningen dekke skadene på gjerdet og postkassen, og retting/omlevering, prisavslag eller heving dekke bilens problem.

  Det er viktig å forstå forskjellen mellom erstatning og de øvrige kravene. Erstatningen vil dekke økonomiske tap du har som skyldes feilen eller mangelen, mens de andre kravene dekker feilen eller mangelen i seg selv.

  Merk! Du har tapsbegrensningsplikt, og dersom du bevisst kjører en bil med dårlige bremser slik at flere gjerder, eiendommer og andre ting blir skadet vil du i mange tilfeller ikke få erstatning til å dekke disse kostnadene. Utgifter til busskort som følge av at bilen står vil være greit å be om dekning av.

  Slik går du frem med klagen

  Selv om det ikke er angrerett på bruktbilkjøp, med mindre dette ble skriftlig avtalt med selger, finnes det en håndfull alternativer. Du kan be om retting, prisavslag, heving, og erstatning. Heving er som nevnt det som kommer nærmest angrerett. Men hvordan går du frem dersom du skulle ønske å klage på et bruktbilkjøp?

  Det første du må gjøre er å kontakte selger så fort du oppdager at noe er galt. Selger ønsker som regel å gjøre opp for seg, og en reparasjon fra selgers side er ofte et rimeligere alternativ enn både prisavslag og heving. Er feilen eller mangelen alvorlig nok, kan dere heve avtalen, og du vil som kjøper kunne få pengene dine tilbake.

  I tilfeller der selger enten ikke svarer, eller velger å avslå klagen, kan du ta saken videre. Her er det naturlig å kontakte forbrukerrådet eller en klagenemd. Da kan du få en avgjørelse i saken som er fremmet av retten. Skulle du få avslag her, så kan velge å ta saken videre i domstolene, men nemnden- eller forbrukerrådets avgjørelse vil trolig gi en indikasjon for hvordan saken vil arte seg der.

  Bruk av advokat ved reklamasjon

  Denne artikkelen er kun ment for å gi deg et innblikk i hvilke muligheter du har hvis bilen du har kjøpt ikke står til forventningene. Loven har en rekke tilleggsbestemmelser, nyanser og unntak som ikke kan presenterer i en så generell fremstilling.

  Dersom du er usikker kan det være lurt å kontakte en advokat. På denne måten kan du sikre deg at saken din blir så belyst som mulig, samtidig som du vil få veiledning og rådgivning gjennom hele prosessen.

  • Husk! Selv om du ikke har angrerett på bilkjøp, vil selgeren i de fleste tilfeller være villig til å komme til en løsning som fungerer for begge partene. Om bilen har skjulte feil og mangler, vil de fleste selgere ønske å gjøre opp for seg. Du har gode muligheter gjennom lovverket om selgeren ikke er samarbeidsvillig, så det er ikke nødvendig å bekymre seg for handelen. Still spørsmål, inspiser nøye, og be om en tilstandsrapport.

  Lykke til med handelen.