Angrerett ved bruktbilkjøp: Se når du kan angre

Enten en er ung og skal kjøpe sin første bil, eller kanskje har kjøpt et titalls biler i løpet av livet, så er det veldig spennende med en ny bil. Det er noe helt eget med den følelsen av å sette seg bak rattet i den nye bilen sin. Dette gjelder uansett om bilen er splitter ny fra fabrikken, eller om det er en bruktbil en har kjøpt.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Ofte tys det til bruktbiler, både fordi en må følge et budsjett, men også fordi det mange ganger bare er økonomisk best. Det sies at en bil mister verdien i det sekundet en kjører den etter et kjøp. Dette kunne ikke vært nærmere sannheten i de tilfellene der en finner ut at bruktbilen har kommet med et par skavanker, uten at selger fortalte om dette.

Hvert år forekommer denne prosessen, da som oftest mellom private parter. I de tilfeller der en selvstendig næringsdrivende selger en bruktbil med feil og mangler uten å ha kommunisert dette, så er det ofte en feil som selger retter opp i umiddelbart. Da får forbrukeren pengene tilbake rimelig enkelt. Men hva med situasjoner der det er snakk om to private parter?

Det er i utgangspunktet mulighet for å bytte, reklamere, angre, eller klage på kjøp ifølge norsk lov, innen gitte rammer. De færreste vet derimot betingelsene for kjøp av bruktbil, og dermed ender de fleste opp med å tenke at saken nok ikke vil komme noen vei. Men er det angrerett på bruktbilkjøp? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Angrerett ved bilkjøp generelt

Skulle du være så uheldig å kjøpe en bil som skulle vise seg å komme med feil eller mangler som selger ikke opplyste, så er det første du skal gjøre å identifisere hvilken lov ditt kjøp faller inn under. Dersom du kjøpte bilen fra en bruktbilforhandler, så vil ditt kjøp være å regne under forbrukerkjøpsloven, da du kjøpte fra en selvstendig næringsdrivende.

Kjøpte du i stedet bilen fra en privatperson, så skal du følge kjøpsloven, da denne loven dikterer kjøp mellom to private parter. Hva er forskjellen mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven? Svaret er i grunn at de to er ganske så like, men det er allikevel viktig å identifisere hvilken lov som gjelder din situasjon, slik at du kan følge de riktige prosedyrene for din sak.

Uansett dikterer begge lover at du ikke har angrerett for dine kjøp. I forbrukerkjøpsloven kan du derimot klage over en periode på opptil 5 år, og loven beskytter deg som forbruker godt. Kjøpsloven på sin side lar deg også klage på kjøpet ditt om noe er feil, men her skal det mer til, samt at maksfristen for klage er på 2 år.

Allikevel bør det nevnes at det under private kjøp og salg uansett er avtalen i seg selv som gjelder. Siden det er avtalefrihet i Norge, så kan kontrakten mellom kjøper og selger fravike kjøpsloven, og en kan dermed fastsette bestemt angrerett i kontrakten. Dersom det allikevel ikke er en spesifisert angrerett i kontrakten, så er det som nevnt kjøpsloven som gjelder.

Angrerett under kjøpsloven

Det er under forbrukerkjøpsloven rimelig like vilkår med kjøpsloven, men noe enklere å klage. Dermed er det mer interessant å se på betingelsene under kjøpsloven. Sistnevnte tilsier at det i utgangspunktet ikke skal være noen angrerett, da avtaler skal holdes. Allikevel finnes muligheten for å klage på kjøpet ditt, og vi skal se nærmere på noen av unntakene nedenfor.

Feil og mangler

Med jevne mellomrom hender det at en kjøper en bruktbil som viser seg å komme med feil og mangler. Allikevel kan dette være en kinkig situasjon, da det tross alt er en bruktbil. En kan ikke forvente det samme fra en bruktbil som en ny bil, og flere vurderinger må tas høyde for her. Forventninger knyttet opp mot pris er muligens det viktigste.

Dersom en kjøpte en relativt dyr bruktbil, så bør bilen være i god stand og uten feil eller mangler. I motsatt tilfelle, der en kjøper en billig og gammel bil som har gått mange kilometer, så er det viktig å innse at en slik bruktbil nok vil komme med en del skavanker. Mange av disse bør en uansett oppdage når en inspiserer bilen før kjøp.

Feilinformasjon og skjulte feil

Det er derimot ikke kjøpers ansvar å finne feilene. Dersom feilene burde vært åpenbare for kjøper, så skal dette tas høyde for. Utvendige feil og mangler er det vanskelige å argumentere for en klage på, mens skjulte feil, da for eksempel med bremser eller motoren, nok vil ha en noe bedre sjanse for å kunne gå gjennom.

Annonsen kan være mangelfull når det gjelder feil på bilen, og selger kan også gi feilinformasjon. I disse tilfellene er det naturligvis mulig å klage på kjøpet, selv ved kjøp av bruktbil. Det vil da for øvrig være et utvalg av forskjellige veier en kan gå for å kompensere de økonomiske tapene, selv om angrerett altså ikke er en av dem.

Alternativer til angrerett på bruktbilkjøp

Siden en ikke har angrerett på bruktbilkjøp, så er kjøper sine rettigheter noe svekket. Allikevel er det fortsatt gode muligheter for å dekke de økonomiske tapene. Har du ikke angrerett på et kjøp, så kan du fortsatt klage og benytte deg av forslag til retting, prisavslag, heving av kjøp, samt erstatning for de økonomiske tapene du ble påført.

Retting

Selger har under kjøpsloven både plikt og rettigheter til å utbedre feil eller mangler ved bruktbilkjøp. Retting kan forekomme opptil 2 ganger, med noen få unntak der dette kan utvides. En ærlig selger har neppe hatt til intensjon å føre deg under lyset, slik at din klage først og fremst bør rettes mot at selger skal reparere feilen eller mangelen i første omgang.

Prisavslag

Enten feilen ikke lar seg rette, eller selger velger å nekte for å rette på den, så kan du be om et prisavslag. Denne reduksjonen skal tilsvare den reduserte verdien av bilen, men det er også mulig å kreve at prisavslaget skal tilsvare hva det vil koste å rette feilen ved et bilverksted.

Heving

Ved bruktbilkjøp vil heving være så nær angrerett du kommer. I tilfeller der feilen eller mangelen er stor, så kan du velge å levere tilbake bruktbilen og kreve pengene tilbake. Her er det derimot høy terskel, slik at din bruktbil virkelig må være i dårlig stand for at dette skal gå gjennom. Alle avtaler skal som nevnt i utgangspunktet holdes under kjøpsloven, men heving kan forekomme.

Erstatning

I alvorlige tilfeller kan erstatning være nødvendig. Dersom kjøpet av bruktbil med mangler eller feil har ført til skader på eiendom, eller enda verre personskader, så er erstatning berettiget. Dersom feilen på andre måter har ført til økonomiske tap kan også krav om erstatning fremmes. Her er det igjen meget høy terskel for at en sak skal kunne få gjennomslag.

Slik går du frem med din klage

Selv om det altså ikke er angrerett på bruktbilkjøp, med mindre dette ble skriftlig avtalt med selger, så finnes det en håndfull alternativer. Du kan be om retting, prisavslag, heving, og erstatning. Heving er som nevnt det som kommer nærmest angrerett. Men hvordan går du frem dersom du skulle ønske å klage på et bruktbilkjøp?

Den beste veien å gå er å kontakte selger umiddelbart. Selger ønsker mest sannsynlig å gjøre opp for seg, og en reparasjon fra selgers side er sannsynligvis et rimeligere alternativ enn både prisavslag og erstatning. Er feilen eller mangelen alvorlig nok, så kan dere heve avtalen, og du vil som kjøper kunne få pengene dine tilbake.

I tilfeller der selger enten ikke svarer, eller velger å avslå dine klager, så kan du ta saken videre. Her er det naturlig å enten kontakte forbrukerrådet eller en klagenemd. Da kan du få en avgjørelse i saken som er fremmet av retten. Skulle du få avslag her, så kan du potensielt ta saken videre i rettssystemet, men dette anbefales kun ved mer seriøse saker.

Uansett omstendighetene rundt ditt bruktbilkjøp, så kan lovverket fremstå som meget komplisert. Derfor kan det lønne seg å investere i en advokat som kan bistå deg gjennom saken. En advokat vil kunne differensiere godt mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, samt identifisere gode punkter for din klage på kjøpet.

Bruktbilkjøp uten frykt

Selv om du ikke har angrerett på bruktbilkjøp, så skal du ikke frykte å kjøpe en bruktbil. Selv fra privatpersoner er det sjeldent at en opplever større feil. Skulle dette derimot oppstå, eller bilen har mangler, så er det flere forskjellige alternativer til å angre sitt kjøp. Heving er det mest naturlige, og selv om en ikke kan heve uavhengig av grunnlag, så kan dette være en mulighet.

Retting og prisavslag er også gode muligheter som lar deg senke skuldrene. Skulle bruktbilen tross alt være annerledes enn i annonsen, eller selger holdt tilbake viktig informasjon, så kan du velge disse prosessene. Sist, men ikke minst, kan de økonomiske tapene du eventuelt måtte møte på, dekkes av en potensiell erstatning. Dermed er det ingenting å frykte ved bruktbilkjøp.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende