Bilde

NØYE REGULERT: Kjøpsloven har en rekke regler som gjelder for kjøp dersom bilen ikke er som avtalt.

Kjøpsloven om bilkjøp: Alt du trenger å vite (rettigheter, klage m.m.)

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Å kjøpe bil er en stor investering for mange. Enten det er din første bil, eller en ny familiebil, er det store forventninger og ønsker involvert. Kjøpsloven regulerer salg av biler mellom privatpersoner, og det er denne typen privatkjøp artikkelen handler om. Ofte vil det være snakk om kjøp av bil gjennom sider som Finn.no eller Facebook Marketplace. Handel av bil fra forhandler omfattes av forbrukerkjøpsloven, og den kan du lese mer om her.

I denne artikkelen kan du lese mer om kjøpslovens regler om bilkjøp, og hvilke rettigheter du har hvis bilen ikke samsvarer med det som følger av avtalen.

Kort oppsummering

 • Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom to privatpersoner, eller mellom to næringsdrivende. Typiske eksempler er handel av brukt bil på Finn.no.
 • Hvis det viser seg at bilen ikke samsvarer med avtalen, kan du rette krav mot selgeren. Eksempler på slike krav er retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning.
 • For å kunne rette krav, må du gi selgeren beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Det er en absolutt klagefrist på 2 år.

Når kan du klage på bilkjøp?

Det er mange som forveksler angrerett med reklamasjon eller klage. Angrerett betyr at du kan levere tilbake varen uten å oppgi noen grunn. Så lenge den er i samme stand som du mottok den, vil du få pengene tilbake.

Ved en klage eller reklamasjon, må bilen du har kjøpt ha en mangel. Hva som utgjør en mangel vil variere ut fra bilens tilstand da handelen ble gjort. Om du har kjøpt en bruktbil vil det være høyere terskel for å klage enn hvis bilen var helt ny.

Undersøk bilen du skal kjøpe nøye før du inngår en avtale. Gjerne be om å få gjennomført en tilstandsrapport, for eksempel fra NAF. Her vil fagfolk inspisere bilen, og som oftest vil feil og mangler dukke opp ved undersøkelsen.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bilen selges “som den er”

Det er vanlig at bruktbiler selges med et “som den er” forbehold. Uttrykket gir selgeren en utvidet ansvarsfraskrivelse, men denne er ikke absolutt. Dersom selgeren bruker uttrykket for å dekke over feil og mangler han visste om i forkant, vil du fremdeles ha grunnlag for reklamasjon. Det samme gjelder hvis bilen er vesentlig dårligere stand enn du med rimelighet kunne forvente.

 • Når bilen selges “som den er” er det større forventning om at du undersøker den nøye før handelen inngås. Er det feil du burde oppdaget etter en enkel gjennomgang av bilen, vil det være vanskeligere å nå gjennom med en klage i etterkant.

Frist for å klage

For å bevare rettighetene dine ved reklamasjon, er det viktig at du sender kravet tidsnok. Det er to frister du må være oppmerksom på:

 1. Den relative reklamasjonsfristen
 2. Den absolutte reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må reklamere “innen rimelig tid”. Fristen løper fra da du oppdaget, eller burde ha oppdaget problemet. Det kreves dermed at du er oppmerksom på eventuelle feil, og tar kontakt med selger så snart du oppdaget dem. Hva som ligger i “rimelig tid” vil variere fra tilfelle til tilfelle. For å være på den sikre siden anbefaler vi at du tar kontakt med selgeren så fort du kan. Du trenger ikke finne ut nøyaktig hva feilen er før du tar kontakt, og en e-post der det står at bilen lager en ulyd og at du ønsker en reparasjon er tilstrekkelig i første omgang.

Den absolutte reklamasjonsfristen i kjøpsloven er på 2 år. Feil og mangler som oppdages etter 2 år er derfor ditt ansvar.

Som en sammenligning til kjøpsloven er det verdt å nevne at forbrukerkjøpsloven har en reklamasjonsrett på 5 år. Om du velger å kjøpe bruktbilen fra forhandler, vil du få 3 år lenger reklamasjonstid.

Disse kravene kan du fremme

Det er en rekke krav du kan rette mot selgeren hvis bilen har en feil eller mangel:

 1. Retting eller omlevering
 2. Prisavslag
 3. Heving av kjøpet
 4. Erstatning

Retting

Hvis bilen har en mangel, kan du kreve at selgeren retter denne for egen regning. En retting av feilen skal ikke medføre ulemper eller ekstra kostnader for deg, og skal skje innen rimelig tid. Tiden det tar å reparere feilen vil variere avhengig av problemet, og leveringstid på deler kan forekomme.

Omlevering

Noen ganger er det bedre for selgeren å gi deg en tilsvarende vare, enn å reparere feilen. Dette gjelder særlig hvis det ikke er mulig å få tak i delen som er ødelagt, eller om reparasjonen er så omfattende at det ikke lønner seg.

Omlevering er vanligere ved bruktbilkjøp hos forhandler enn ved kjøp fra privatpersoner. De færreste har en tilsvarende bil tilgjengelig for levering.

Prisavslag

Hvis selgeren ikke ønsker å rette/omlevere, kan et prisavslag være en god løsning. Avslaget vil som regel tilsvare verdireduksjonen bilen har som følge av mangelen, eller eventuelt hva en reparasjon vil koste hos et verksted.

Heving av kjøpet

Ved store feil og mangler kan det hende at de overnevnte reaksjonene ikke er tilstrekkelige. I så fall er heving et alternativ. Ved heving av kjøpet vil du få pengene dine tilbake mot at selgeren får igjen bilen.

 • Merk! Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. For at prinsippet skal kunne tilsidesettes, må feilen være alvorlig nok. Hvis problemet kan løses gjennom et prisavslag eller retting/omlevering er heving som oftest ikke aktuelt.

Erstatning

Ved problemer kan du kreve erstatning dersom mangelen medfører ytterligere økonomisk tap. Der problemet med bilen medføre ytterligere økonomiske tap. Dette kan for eksempel være utgifter til tauebil, utbedring av feilen dersom selger ikke order dette, og andre kostnader som skyldes mangelen. Der retting/omlevering, prisavslag eller heving skal ordne den aktuelle feilen, vil erstatning dekke andre utgifter som følger av den.

Slik klager du på bilkjøp

Det første du må gjøre hvis du oppdager en feil, er å ta kontakt med selgeren. De fleste ønsker å ordne opp, og en god tone vil være fordelaktig for begge parter. Sinte e-poster og trusler vil sjeldent gi noen god løsning.

Det kan være lurt å ta kontakt med selgeren skriftlig. Dette er ikke et krav, men vil kunne sikre deg bevis for at du har reklamert i tide hvis det blir konflikt om det i etterkant. Husk å klage “innen rimelig tid”, og før det har gått 2 år.

Om selgeren ikke er enig, eller ikke svarer, vil neste steg være å klage inn saken til forbrukerrådet eller annen klagenemnd. Her vil saken gå til mekling, og de fleste tilfeller ender her.

Hvis resultatet i klagenemnda ikke er tilfredsstillende, vil en ordinær saksgang i domstolene være alternativet. Om du ønsker å ta saken til domstolen, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere hvilke sjanser du har. En sak i domstolene er kostbar, og om du taper vil du kunne idømmes motpartens utgifter.

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avslutningsvis

Den enkleste måten å forhindre problemer er å unngå at de oppstår. Før du inngår en avtale, er det lurt å la fagfolk til å se på bilen du vil kjøpe. Dette kan gjøres gjennom en tilstandsrapport hos et verksted.

Om bilen du har kjøpt har en mangel, vil du kunne kreve retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. For å sikre at reklamasjonsretten ikke faller bort, er det viktig at du reklamerer “innen rimelig tid”, og ikke senere enn 2 år etter handelen.

Om du og selgeren ikke kommer til enighet, anbefales det at du tar kontakt med en advokat. På denne måten kan du sikre at saken belyses så godt som mulig, at at du har best mulig sjanse for at resultatet blir i din favør.

Få svar på ofte stilte spørsmål om kjøpsloven om bilkjøp

frase

Hva er reklamasjonsfristen ved bilkjøp?

Reklamasjonsfristen ved bilkjøp er 2 år fra leveringstidspunktet for nye biler og brukte biler som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år. For eldre bruktbiler kan fristen være kortere.

frase

Hvilke rettigheter har kjøperen hvis det oppdages en mangel ved bilen?

Hvis det oppdages en mangel ved bilen, har kjøperen rett til å kreve retting av mangelen, omlevering, prisavslag, eller heving av kjøpet, avhengig av mangelen og omstendighetene rundt kjøpet. Kjøperen kan også kreve erstatning for eventuelle tap som følge av mangelen.

frase

Hva er forbrukerkjøpsloven, og hvordan er den relevant for bilkjøp?

Forbrukerkjøpsloven er en særskilt lov som gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og forbrukere. Den gir forbrukeren sterkere rettigheter enn kjøpsloven, inkludert en presumsjon om at mangler som oppdages innen 6 måneder etter kjøpet, antas å ha eksistert ved levering.

frase

Hva bør kjøperen gjøre hvis selgeren ikke aksepterer reklamasjonen ved bilkjøp?

Hvis selgeren ikke aksepterer reklamasjonen ved bilkjøp, kan kjøperen søke hjelp fra en advokat som er spesialisert i kjøpsrett. Advokaten kan gi råd og veiledning om hvordan man kan gå videre med saken, inkludert muligheten for å ta saken til Forbrukerrådet eller eventuelt til retten.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454