Kjøpsloven om bilkjøp: Alt du trenger å vite (rettigheter, klage m.m.)

Livet er fullt av overgangsritualer. Akkurat det å få fatt i sin første bil er derimot kanskje det aller mest spennende. Selv voksne som har hatt en håndfull biler opp gjennom livet synes dette er spennende. Enten det er drømmebilen, eller helt enkelt en splitter ny familiebil, så er det store forventninger knyttet til dette.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Selv for den som kjøper en bruktbil, feks på finn.no, så er det en stolthet knyttet til kjøpet. Kanskje skal en endelig få friheten til å kjøre fritt rundt, eller muligens si adjø til en gammel bil. Dessverre er det ikke alltid slik at ting går etter planen. Spesielt ved kjøp av bruktbil kan mye gå galt, og med mindre du har god peiling på bil kan du bli skikkelig lurt.

Det er ikke alltid kjøp av splitter nye biler fra forhandler går etter planen heller. Tross alt er det nesten hvert eneste år modeller som blir kalt tilbake av produsenten grunnet feil. Med så mange fallgruver har unektelig litt av gleden i det å kjøpe en bil dabbet litt av med årene. Heldigvis er derimot kjøpsloven en god venn ved bilkjøp.

Men hva sier kjøpsloven om bilkjøp? Det bør du som forbruker vite, da et bilkjøp tross alt kan være en dyr affære. Går noe galt, så er det greit å vite hvordan du kan handle videre i henhold til loven. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva kjøpsloven sier om bilkjøp, slik at du står bedre rustet om du skulle være uheldig med ditt kjøp.

Når kan du klage på bilkjøp?

Kjøpsloven dekker kjøp mellom næringsdrivende eller kjøp mellom privatpersoner. Kjøper du som privatperson en bil av en næringsdrivende, så er det forbrukerkjøpsloven du skal følge. Uansett følger kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven mange like punkter for når du kan klage på bilkjøp. Vi har gått gjennom den viktigste klagegrunnen i kjøpsloven, nemlig feil og mangler.

Feil og mangler oppstår med jevne mellomrom. Dette er derimot nærmest å forvente med bruktbiler, og spesielt synlige feil og mangler står du som kjøper ansvarlig for å oppdage. Derfor er det beste rådet ved kjøp av bil å se etter feil. De feil og mangler som til gjengjeld ikke er synlige er selvfølgelig en helt annen sak.

Allikevel er det slik at jo eldre bilen er, jo flere kilometer den har kjørt, og jo mer slitt den er, jo dårligere tilstand skal en tross alt forvente at den er i. Det er ikke grunnlag for å klage ved normal slitasje. I det hele tatt skal det litt til å få gjennom en klage for feil og mangler, spesielt dersom du kjøper bil av en privatperson.

Ofte selges bruktbiler spesielt «som den er». Det utslitte uttrykket gir selgeren en følelse av ansvarsfraskrivelse dersom noe er galt med bilen, men dette stemmer ikke overens med kjøpsloven. Dersom selger har holdt tilbake informasjon, gitt feilinformasjon, eller solgt for en betraktelig høyere pris enn hva som var rimelig, så kan du ha grunnlag for en klage.

Frist for å klage

Det er fort gjort å tenke at et kjøp av bruktbil fra en privatperson muligens ikke er så seriøst å regne. De aller fleste tenker nok at en ikke får pengene tilbake dersom noe skulle gå galt, og at en i hvert fall ikke har rettigheter slik som reklamasjon. Dette stemmer derimot ikke, og om bilen kommer med feil og mangler, så er det lurt å klage med en gang.

Faktisk sier kjøpsloven om bilkjøp at du har to års reklamasjonsrett på bilkjøpet. Dette innebærer at du kan klage innenfor en periode på hele to år dersom du oppdager feil ved bilen. Allikevel er det veldig viktig å merke seg at klagen først og fremst skal rettes mot selger så snart du har oppdaget feilen. Hvis ikke kan du miste retten til reklamasjon.

I tilfeller der bilen er kjøpt av en profesjonell bilformidler, så er det opp til deg som kjøper hvem du ønsker å benytte reklamasjon imot. Dette er derimot med ett unntak, og det er om mellommannen i transaksjonen har kommunisert klart og tydelig at han ikke vil stå ansvarlig ved en eventuell klage på kjøpet. Da skal du gå rett på selger med din klage.

Som en sammenligning til kjøpsloven er det verdt å nevne at forbrukerkjøpsloven har en reklamasjonsrett på hele 5 år. Dette er derimot selvfølgelig mer sannsynlig kjøp av ny bil, og dessuten kjøper du der av næringsdrivende. De 2 årene en får i reklamasjon under kjøp av bil fra privatpersoner er mer enn tilstrekkelig for de aller fleste til å fremme sin klage.

Disse kravene kan du fremme

Det finnes en hel del krav du som kjøper kan fremme under kjøpsloven. Nedenfor har vi gått gjennom de mest aktuelle kravene dersom du opplever feil og mangler med din nykjøpte bil.

Reparasjon av feil og mangler

Selger skal ha rett til å utbedre feil og mangler som du har klaget på. Dette skal derimot ikke komme som en ulempe eller ekstra kostnad for deg som kjøper. Det forventes at selger utbedrer feilen innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet 2 muligheter til å fikse feilen, men i spesielle omstendigheter kan det være rimelig med mer enn 2 forsøk.

Avslag på prisen eller heving

Dersom selger ikke skulle godta å rette opp i feil eller mangler, så har du krav på et avslag på prisen. Dette avslaget skal stå i samsvar med hvor mye feilen eller mangelen reduserer verdien på bilen. Det er også mulig under noen omstendigheter å be om et prisavslag som samsvarer med hva det vil koste å utbedre feil og mangler ved et bilverksted. Er situasjonen alvorlig nok kan du heve bilkjøpet.

Erstatning

I noen tilfeller vil problemene med den nye bilen være så alvorlige at du må utbedre feilene umiddelbart. For eksempel kan dette være at bremsene slutter å virke. Dersom feil og mangler som er selgers ansvar har påført deg kostnader, så kan du kreve disse erstattet. Dette kommer som et tillegg til punktene nevnt ovenfor, altså reparasjon og avslag på prisen.

Slik klager du på bilkjøp

Dersom du har et punkt for en klage under kjøpsloven, så er det viktig at du klager innen de tidligere nevnte fristene. Selv om du har 2 års reklamasjonsrett, skal klagen fremmes innen rimelig tid etter du har oppdaget feilen. Det er dessuten lurt å klage umiddelbart uansett, slik at det ikke kan påvises at din slitasje på bilen har noe med mangler eller feil å gjøre.

Et viktig punkt er å starte klageprosessen med å kommunisere med selger. Det er slettes ikke sikkert at selger hadde onde intensjoner ved å selge deg en bil med feil og mangler. Faktisk er det fullt mulig at selger vil bistå med reparasjon, avslag på prisen, eller la deg heve ditt kjøp, uten at du trenger å ta videre steg for å løse situasjonen.

Det finnes derimot situasjoner der tvister oppstår. Kanskje avslår selger din klage, eller kanskje svarer ikke han eller hun i det hele tatt. Da er det beste du kan gjøre å klage inn saken til Forbrukerrådet. Her vil saken gå sin gang til mekling, der du potensielt kan få en rettskraftig avgjørelse som gir deg den kompensasjonen du har krav på.

Vær derimot sikker når du fremmer din klage på bilkjøp. Husk på at bruktbiler vil ha skavanker, slitasje, og enkelte problemer etter flere år på veien og mange kilometer. Allikevel har du selvfølgelig en god sak ved feilinformasjon eller mangelfull informering om feil og mangler på bilen. Utover dette skal det derimot en del til å få gjennom sin klage på kjøp av brukte biler.

Kjøpsloven beskytter deg ved bilkjøp

Dessverre er det ikke noen angrerett på bilkjøp under kjøpsloven. Det er ganske enkelt fordi lovverket har funnet det uberegnelig at kjøper skal ha denne makten under forholdet. Et kjøp under kjøpsloven er som nevnt tidligere ikke det samme som under forbrukerkjøpsloven, der en privatperson kjøper bilen fra en næringsdrivende.

Allikevel beskytter altså kjøpsloven deg ved bilkjøp, selv når dette er fra en annen privatperson. Nevnte reklamasjon på 2 år er for eksempel en relativt lang periode, der kjøper er tilstrekkelig beskyttet. Dessuten kan en altså fremme krav om reparasjon, prisavslag, og til og med heve sitt kjøp, dersom selger ikke har informert om eller har feilinformert om mangler og feil.

Forskjellen mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven ved kjøp av bil kan altså sies å være at førstnevnte lar deg angre bilkjøpet uten å oppgi grunn for det. Dette betyr derimot bare i praksis at du må tenke noe mer gjennom valget av bil når du kjøper denne fra en privatperson enn hva du skal når du kjøper hos en forhandler.

Uansett, dersom noe altså skulle gå skikkelig galt, så er du dekket av kjøpsloven. Det kan derimot være lurt å søke bistand fra en advokat i kompliserte saker. Kjøpsloven er omfattende, og tvister kan bli vanskelige ved bilkjøp. Det viktigste er jo til syvende og sist at du skal bli fornøyd med din nye bil.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende