Angrerett på bilkjøp: Alt du trenger å vite (unntak, erstatning m.m.)

Hvert år selges og kjøpes biler både mellom privatpersoner, og fra bilforhandler til privatperson. Det er noe virkelig spennende med å det å sette seg bak rattet på en ny bil. Allikevel er det ikke alltid at en blir helt fornøyd med kjøpet, og kanskje var dette til og med et impulskjøp som en endte opp med i all hast.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Da er det naturlig å ønske å angre sitt kjøp. Det å investere i en bil er tross alt vanligvis en betydelig investering, selv ved kjøp av bruktbiler. Men har du angrerett på bil? Angrerett vil tilsi at en altså kan angre et kjøp, returnere varen, og ikke minst få alle pengene sine tilbake. Det skiller seg dermed fra bytterett, garanti, og reklamasjon.

Siden bilkjøp ofte fører til tvister, så er det altså mange som stiller seg selv spørsmålet om slike transaksjoner kan falle under angreretten, som varer 14 dager etter visse kjøp. Vi skal i denne artikkelen se på om angrerett for bil er gjeldende, og i så fall i hvilke tilfeller.

I utgangspunktet ikke angrerett på bil

Enten du kjøper bruktbil eller ny bil fra privatpersoner eller forhandlere, så er det i utgangspunktet ingen angrerett på bil. Dette er helt enkelt fordi det ifølge norsk lov er slik at avtaler skal holdes. Dersom du har signert en avtale som sier at du skal kjøpe en bil, så skal du holde denne. Dette gjelder både under kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Allikevel finnes det både unntak til denne regelen i visse tilfeller, samt alternative veier å gå dersom du ikke er fornøyd med ditt bilkjøp. For eksempel er det jo naturligvis slik at du fortsatt kan klage inn kjøpet dersom noe ikke er i orden, selv om du altså ikke kan angre uten å oppgi grunnen for dette.

Unntak som gir angrerett på bil

Som nevnt sier utgangspunktet at det ikke er angrerett på bil. Dette er derimot ikke tilfelle dersom kontrakten mellom partene presiserer en angrerett ved kjøpet. Det er nemlig slik at det er avtalen som gjelder først og fremst, slik at en altså kan velge å inkludere dette. En angrefrist på 14 dager er her det mest populære alternativet.

Dessuten er det også slik at angreretten gjelder for kjøp over nett, telefonsalg, i hjemmet, og på messer blant annet. Dersom ditt bilkjøp skulle falle inn under en av disse alternativene, så kan du altså benytte deg av en standard angrerett på 14 dager. Denne trenger i de ovennevnte tilfellene ikke å være nedfelt i kontrakt, da det inkluderes naturlig gjennom angrerettloven.

Avbestillingsrett før leveranse

Dersom ditt bilkjøp er en leveranse, så vil du ha avbestillingsrett helt opptil levering. Da kan du trekke deg fra kjøpet, men derimot er det viktig å huske at en her skal dekke kostnadene bilforhandler vil ha gjennom erstatning. Summene her varierer stort, og de er helt avhengige av hvor dyr bilen var, hva import kostet, også videre.

Det er verdt å nevne at selger ikke kan fravike avbestillingsretten i en kontrakt. Dette er helt enkelt fordi forbrukerkjøpsloven sier at det ikke kan skrives kontrakter som er mindre gunstige enn loven. Det kan til gjengjeld skrives kontrakter med lengre avbestillingsrett, men det kan altså ikke fjernes retten til å avbestille før levering.

Reklamasjon som alternativ til angrerett

Unntak som fører til angrerett, samt avbestillingsretten, hører derimot kun til et fåtall av tilfeller. De aller fleste bilkjøp faller ikke under angrerett, slik at en er nødt til å ty til andre alternativer. Her er det først og fremst reklamasjon, som finnes under både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, som er nyttig å ha med seg ved en klage.

Forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er for øvrig at sistnevnte stiller kjøper i en noe sterkere posisjon. Dette er fordi forbrukerkjøpsloven dikterer kjøp mellom private og næringsdrivende, der sistnevnte er en sterkere part. Kjøpsloven dikterer på sin side kjøp mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende, men denne loven gir også kjøper rett til reklamasjon.

Retting

Har du kjøpt en bil som det viser seg at har feil eller mangler du ikke ble informert om, så kan du be om retting av disse. Dette er både en plikt og rettighet fra selger sin side. For eksempel vil det veldig sannsynlig lønne seg for et bilverksted som har solgt deg bilen å ta seg av reparasjonen selv, fremfor at du skal kontakte andre aktører.

Det er i utgangspunktet slik at selger skal få mulighet til å rette feilen 2 ganger før du kan ta saken videre. Hopper du over rettingen, forsøker å rette feilen selv, eller lar andre rette feilen uten å kontakte selger først, så vil du mest sannsynlig miste retten til å klage på andre punkter. Det er allikevel slik at selger skal rette feilen innen rimelig tid og uten større ulemper for forbruker.

Omlevering

Omlevering tilsier at selger kan gi deg en tilsvarende bil, da uten feil og mangler, i bytte mot bilen du kjøpte med feil og mangler. Dette er praktisk, da du får din bil så raskt som overhodet mulig. Det er derimot ikke noe som vil være veldig sannsynlig ved kjøp av bruktbiler, og det er som oftest bilforhandlere, som da har lignende bilmodeller på lager, som kan tilby omlevering.

Avslag på prisen

Prisavslag tilsier at selger gir kjøper et avslag på prisen for bilen. Dette avslaget skal da tilsvare hvor mye feilen eller mangelen reduserer verdien av bilen. Denne løsningen er praktisk, da kjøper i mange tilfeller kan leve med feilen, men allikevel ønsker en økonomisk kompensasjon for dette. Spesielt innen bruktbilkjøp blir dette alternativet veldig aktuelt.

Heving av kjøp

Å heve bilkjøpet er det alternativet innenfor reklamasjon som kommer nærmest angrerett. Ofte blander nordmenn dette med angreretten. Forskjellen er at heving ikke kan forekomme uten grunnlag. Her må en ha gode grunner for å heve kjøpet, og da spesielt om kjøpet skulle relatere til en bruktbil.

Klagen kan dessuten strekkes utover de 14 dagene som en angrerett er begrenset til. Reklamasjonsfristen under kjøpsloven er på hele 2 år, mens den under forbrukerkjøpsloven er på opptil 5 år. Heving kan kun forekomme dersom punktene ovenfor ikke er mulige å oppfylle, og dersom kjøpet ikke har gitt noen form for verdi til kjøper.

Erstatning

En bil som er kjøpt med feil og mangler er ikke bare frustrerende, men det kan også føre til skader. Dersom skader er blitt påført person eller eiendom følge av feilen, eller dersom feilen har påført økonomiske tap på annen måte, så kan kjøper søke om erstatning. Da vil selger måtte dekke de økonomiske tapene som er påført kjøper.

Dette hører derimot til sjeldenhetene, og det er unektelig det mest seriøse utfallet av en tvist innen bilkjøp. Allikevel, dersom ingen av de ovennevnte alternativene og virket, og dersom kjøper har lidd økonomiske tap, så er erstatningen noen ganger eneste utvei. Her anbefales det å få bistand fra en advokat, da lovverket tross alt kan bli komplisert ved erstatning, og da spesielt hvilke summer som kan kreves.

Ikke glem reklamasjonsfristen

Selv om reklamasjon er et godt alternativ til angrerett, så kommer det også med et par krav til deg som kjøper. For eksempel skal du reklamere innen 2 år under kjøpsloven, mens forbrukerkjøpsloven gir deg opptil 5 år. Dette er allikevel ikke hele historien, da du først og fremst skal fremme din klage innen rimelig tid etter feilen blir oppdaget.

Rimelig tid vil i de fleste tilfeller innebære innen et par uker etter at feilen ble oppdaget. Det vil i henhold til loven også her legges til at en potensielt skulle ha oppdaget feilen innen en viss tidsramme. Det viktigste er å ikke glemme reklamasjonsfristen og det faktum at en må klage innenfor en rimelig tidsperiode.

Sikre et knirkefritt bilkjøp med loven i dine hender

Enten du vurderer et bilkjøp, eller allerede har kjøpt en bil, så er det viktig å kjenne til sine rettigheter. Som vi har avklart i denne artikkelen, så er det veldig få unntak der du har angrerett på bil. Det må i så tilfelle være for kjøp som faller under angreretten, eller ved at du og selger har skrevet ned en spesifisert angrerett i kontrakten.

Dersom ditt bilkjøp ikke har angrerett, så betyr det derimot ikke at det er umulig å klage. Reklamasjon er en rettighet kjøper har under både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, og denne kan du benytte dersom ditt kjøp ikke faller inn under angrerett. Da kan du som nevnt kreve retting, omlevering, prisavslag, heving, eller erstatning.

Heving er det som havner nærmest angrerett på bil, men det kreves altså her et godt grunnlag for hvorfor kjøpet skal heves. Enda bedre grunnlag kreves det ikke overraskende dersom en skal ha erstatning. Her skal det gjerne føres bevis godt, og en bør kjenne bra til lovverket, slik at bistand fra advokat vil være veldig aktuelt her.

Din bilforsikring vil tross alt dekke store deler av kostnadene ut mot advokat uansett. Uansett skal du være klar på at selv om angrerett ikke gjelder for ditt bilkjøp, så har du alltid reklamasjon å lene deg på ved feil og mangler.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende