Bilde

FLERE ØNSKER PENGENE TILBAKE: Det er ikke uvanlig å angre på et bilkjøp.

Angrerett på bilkjøp: Alt du trenger å vite (unntak, erstatning m.m.)

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Hvert år gjennomføres en rekke kjøp og salg av biler. Handel skjer både mellom privatpersoner, og mellom privatpersoner og bilforhandlere. Kjøp av bil er en viktig investering, og skuffelsen er stor når bilen ikke står til forventningene.

Det er ikke alltid handelen går som planlagt. Kanskje du egentlig hadde sett for deg en annen modell, men ble fristet av prisen? Eller kanskje handelen var et rent impulskjøp. Uavhengig av årsaken til at du angrer, er det naturlig å lure på om du kan levere bilen tilbake. I denne artikkelen kan du lese mer om angrerett på bil.

Kort oppsummering

 • Hovedregelen er at du ikke har angrerett ved kjøp av bil. Samtidig er det ingenting i veien for å inngå en avtale om selgeren om at du skal kunne angre på nærmere bestemte vilkår.
 • Flere forhandlere har gunstige avbestillings- og angrevilkår som ofte er tilstrekkelige. Det er sjelden privatpersoner gir de samme fordelene.
 • Uavhengig av angrerett kan du rette krav mot selgeren hvis bilden du kjøpte har en mangel. I så fall kan du kreve retting, omlevering, prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Hva sier kjøpskontrakten?

I Norge har vi avtalefrihet. Det betyr at du kan inngå avtale om hva du vil, med hvem du vil, så lenge det er innenfor lovens rammer. Grunnlaget for avtalen mellom deg og selgeren av bilen vil som oftest være en kjøpskontrakt. Om det står i kontrakten at du har angrerett, vil dette gjelde mellom dere.

Angrerett betyr at du kan levere bilen tilbake og få pengene dine igjen. Når du benytter deg av angreretten er det ikke nødvendig å oppgi noen grunn til hvorfor du ønsker å gå fra avtalen. Det er viktig å ikke forveksle angrerett med de andre kravene du kan stille når bilen du har kjøpt ikke samsvarer med kontrakten.

Når du kjøper en bil kan du be om at angrerett skal inkluderes i avtalen. Her kan du og selgeren selv velge hvilke vilkår angreretten skal ha. Det vanligste etter angrerettloven er 14 dager, men dere kan fritt velge selv.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

I utgangspunktet ikke angrerett på bil

Utgangspunktet er at det ikke er noen angrerett på bil. Dette gjelder uavhengig av om du har kjøpt en bil av en privatperson, eller fra en forhandler.

 • Merk! Det er to lover som ofte blandes sammen. Kjøpsloven gjelder for handel mellom privatpersoner, mens forbrukerkjøpsloven gjelder når du har kjøpt bilen gjennom en forhandler. Forskjellen mellom disse er at forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, altså kan man ikke inngå avtaler som gir forbrukeren dårligere vilkår enn loven tilsier. Kjøpsloven kan fravikes ved avtale.

Selv om du ikke har angrerett gjennom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, kan det hende at kjøpet ditt omfattes av angrerettloven.

Du vil også ha rettigheter dersom du angrer på kjøpet fordi bilen ikke stod til forventningene du fikk gjennom annonsen og kjøpssituasjonen. I tilfeller der du ikke har mottatt bilen enda, vil du ofte kunne avbestille den.

Angrerettloven

Angrerettloven sier at du har 14 dagers angrerett på kjøp fra næringsdrivende ved fjernsalg og salg utenfor faste forretningslokaler.

Et fjernsalg skjer når du og selgeren kun kommuniserer gjennom fjernkommunikasjonsverktøy (over telefon, e-post, eller lignende) og ikke møtes underveis i handelen. Salg utenfor selgeren faste forretningslokaler er typisk salg ved stand, på messer, og dørsalg.

Et av hensynene angrerettloven ivaretar, er at du skal vernes mot handel du ikke var forberedt på. Du vil for eksempel ha tenkt nøyere over et bilkjøp hvis du går direkte til forhandleren, enn om du ser en reklame eller annonse på nett.

 • Merk! Angrerettloven vil ikke gjelde hvis du ringer en bilforhandler og ber om et tilbud tilsendt på e-post. Selv om hele handelen foregår med fjernkommunikasjonsmidler, vil det ikke være et uforventet salg. Hvis du aksepterer dette tilbudet, vil du være bundet av avtalen.

Avbestillingsrett før leveranse

Hvis du har bestilt en bil med levering fra en forhandler, vil du ha mulighet til å avbestille den frem til leveringen er gjennomført. Her er det viktig å huske at du ofte må stå for utgiftene forhandlere har hatt, eksempelvis kostnad til frakten dersom bilen allerede er sendt. Hvilke kostnader de ulike forhandlerne krever at skal dekkes vil som oftest følge av avtalen. Det kan være lurt å lese gjennom avbestillingsvilkårene før du signerer kontrakten.

Selgeren kan ikke fravike avbestillingsretten din ved å skrive at den ikke gjelder i kontrakten. Her er du vernet i forbrukerkjøpsloven. Etter kjøpsloven har du ikke denne rettigheten lovfestet. Hvis du ønsker avbestillingsrett må dette avtales med selgeren før kontrakten signeres.

Reklamasjon som alternativ til angrerett

Tilfellene som faller innunder angrerettloven og forbrukerkjøpslovens avbestillingsrett er kun et fåtall. Om du angrer på handelen etter at bilen er levert, er du avhengig av at den har en feil eller mangel for å stille krav til selgeren. Reklamasjonsretten innhold er i stor grad den samme gjennom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Bilen du har kjøpt har en mangel hvis den ikke samsvarer med det som følger av avtalen. Hva som følger av avtalen avgjøres ut fra en helhetsvurdering av salgssituasjonen. Her vil kontrakten og salgsannonsen være et godt utgangspunkt, men andre faktorer som utsagt fra selgeren, prisen, hva du kunne forvente etter en normal inspeksjon av bilen og lignende være relevant.

Hvis bilen har en mangel kan du kreve:

 • Retting
 • Omlevering
 • Avslag i prisen
 • Heving av kjøpet
 • Erstatning

Retting

Hvis bilen har en feil eller mangel, kan du be om at selgeren retter denne for egen regning. Selgeren kan selv kreve å få rette mangelen dersom du krever prisavslag eller heving av kjøpet.

Ofte lønner det seg for selgere å rette problemet. Flere forhandlere har mulighet til å gjøre dette selv, eller gunstige avtaler med et verksted i nærheten. Om selgeren er en privatperson vil alternativet ofte være å betale for en reparasjon hos bilverksted før du får bilen tilbake.

Utgangspunktet er at selgeren skal kunne rette den samme feilen 2 ganger før du kan stille ytterligere krav. Det skal også sies at selgeren skal rette feilen innen rimelig tid, og uten større ulemper for deg.

Omlevering

Noen ganger kan ikke feilen rettes. Eksempelvis kan en del som trengs være tatt ut av produksjon, eller at feilen er så stor at det lønner seg for selgeren å gi deg en ny bil.

Ved omlevering har du krav på en tilsvarende vare. Hvis bilen du har kjøpt er brukt, vil du ikke ha krav på en ny bil. En brukt, tilsvarende modell vil være tilstrekkelig. Det vil være mer nærliggende å få omlevering om bilen er kjøpt fra forhandler, enn om bilen er kjøpt av en privatperson.

Avslag i prisen

Om retting eller omlevering ikke er aktuelt, vil prisavslag ofte være en god løsning. Her vil du få et avslag i prisen som tilsvarer verdireduksjonen mangelen eller feilen medfører. Noen ganger regnes prisavslaget ut fra hva det koster å reparere feilen hos et bilverksted.

Heving av kjøpet

Å heve bilkjøpet er det alternativet innenfor reklamasjon som er nærmest angrerett, og det er mange som forveksler disse. Som nevnt tidligere kan du bruke angreretten uten å oppgi noen spesiell grunn for hvorfor du vil levere varen tilbake. For å heve kjøpet er det mye strengere krav.

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og det skal mye til før dette prinsippet kan settes til side. Hvis feilen eller mangelen kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag, vil det ofte ikke være grunnlag for å heve kjøpet.

I noen tilfeller vil du kunne heve kjøpet selv om feilen eller mangelen ikke er vesentlig. Dette kan være aktuelt hvis selgeren har gitt deg feilaktige opplysninger, eller holdt tilbake informasjon som kan tenkes å ha påvirket ditt valg. Ved alvorlige tilfeller av tilbakeholdt informasjon eller feilopplysninger kan avtalen være ugyldig (og det vil ikke være behov for å kreve heving).

Erstatning

Erstatning kan kreves i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving. Der de sistnevnte skal kompensere for feilen ved bilen, vil erstatning dekke ytterligere økonomiske tap som følger av at bilen ikke er som den skal.

 • Merk! Det er som regel ikke erstatning for såkalt “tort og svie” i Norge. Frustrasjon og lang ventetid er ikke grunnlag for erstatning, med mindre ventetiden medfører et økonomisk tap. Husk at du har tapsbegrensningsplikt. Du kan ikke la være å dra på jobb fordi bilen ikke fungerer, for så å kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt. Du vil derimot ha krav på erstatning for utgifter til bussbillett eller lignende.

Reklamer i tide

Reklamasjonsretten er en gunstig rettighet hvis bilen du har kjøpt har en feil eller mangel som gjør at den ikke samsvarer med avtalen.

For å bruke reklamasjonsretten, må du reklamere i tide. Både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven har to forskjellige frister du må forholde deg til.

 1. Den relative reklamasjonsfristen
 2. Den absolutte reklamasjonsfristen

For begge lovene innebærer den relative reklamasjonsfristen at selgeren må få beskjed “innen rimelig tid” etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget problemet. Siden fristen løper fra du burde ha oppdaget feilen, er det et visst krav til at du må følge med selv. Hvor lang tid som er “rimelig” er vanskelig å avgjøre for kjøpsloven, men etter forbrukerkjøpsloven er det aldri mindre enn 2 måneder.

Den absolutte reklamasjonsfristen i kjøpsloven er 2 år. Etter forbrukerkjøpsloven har du en absolutt frist på 2 år, med mindre varen er ment å vare vesentlig lenger. En bil vil derfor ha en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år hvis den er kjøpt fra forhandler.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvordan unngå problemer?

Uavhengig av om du har kjøpt en bil, eller om du fremdeles er i tenkeboksen, er det viktig at du kjenner til rettighetene dine. Når avtalen du inngår i de aller fleste tilfeller er bindende fra kontrakten er signert, vil det være enda viktigere å tenke nøye gjennom handelen på forhånd. Ved å ha kunnskap om loven på forhånd, kan du blant annet på forhånd sjekke heftelser på kjøretøyet og samtidig be om at angrerett skal inkluderes i kontrakten.

Om problemet først har vist seg, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat hvis du og selgeren ikke kommer til enighet. Advokaten kan bidra med veiledning gjennom konflikten, og sørge for at resultatet blir best mulig for deg.

 • Tips! Sjekk om forsikringen din dekker advokatutgifter.

Sist er det viktig å påpeke at du ikke står uten rettigheter om bilen ikke har angrerett. Du kan fremdeles reklamere ved feil og mangler.

Få svar på ofte stilte spørsmål om angrerett på bilkøp

frase

Gjelder angreretten alle typer bilkjøp?

Nei, angreretten gjelder ikke alle typer bilkjøp. Den gjelder hovedsakelig ved fjernsalg eller dørsalg, og ikke for eksempel ved kjøp av bil hos en forhandler der kjøperen er fysisk til stede.

frase

Hvordan utøver man angreretten ved bilkjøp?

For å utøve angreretten ved bilkjøp, må kjøperen informere selgeren om at han eller hun ønsker å angre kjøpet innen 14 dager etter at bilen er levert. Dette kan gjøres skriftlig eller muntlig, men det anbefales å gjøre det skriftlig for å ha dokumentasjon.

frase

Hva skjer med bilen når angreretten utøves?

Når angreretten utøves, må bilen returneres til selgeren i samme stand som ved levering. Kjøperen har ansvar for å dekke kostnadene ved å returnere bilen, og selgeren skal tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager etter å ha mottatt bilen.

frase

Er det noen unntak fra angreretten ved bilkjøp?

Ja, det er unntak fra angreretten ved bilkjøp. Angreretten gjelder ikke for eksempel ved kjøp av spesialtilpassede biler som er produsert etter kjøperens spesifikasjoner eller ved kjøp av varer som raskt forringes eller blir foreldet.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454