Bilde

SMART BILKJØP: For å unngå bomkjøp av bil er det viktig å gjøre grundig research, sette opp klare kriterier og være bevisst på budsjettet ditt.

Hvordan unngå bomkjøp av bil?

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Kjøp av bil er en stor investering for mange, og det er ingen hemmelighet at man kan spare mye penger på å kjøpe drømmebilen brukt. Utfordringen ved kjøp av brukte biler, er at det er vanskelig å oppdage skjulte feil og mangler ved gjennomgang av bilen i forkant av kjøpet. De færreste har kompetanse til å finne feilene på egenhånd, og stoler mer på selgerens vurdering av bilen enn sin egen. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du unngår bomkjøp av bil, og hva du kan gjøre når bilen ikke er som forventet. 

Kort oppsummering

 • Ved kjøp av bil kan forbrukeren ha rettigheter ved feil eller mangler, som rett til reparasjon, prisavslag, heving av kjøpet, eller erstatning.
 • Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven regulerer rettighetene ved kjøp av bil og gir ulike rettigheter avhengig av om selger er privatperson eller forhandler.
 • Kjøper bør undersøke bilens tilstand nøye før kjøp, og dokumentere eventuelle avtaler eller løfter fra selger, for å styrke sin posisjon ved eventuelle konflikter.
 • Hvis man opplever problemer etter bilkjøpet, kan det være nyttig å søke juridisk bistand fra en advokat med erfaring i kjøpsrett og forbrukerrett for å sikre sine rettigheter.

Hvordan unngå bomkjøp? 

Det kan være lett å la seg rive med når drømmebilen dukker opp til en god pris. Samtidig er det viktig å forberede seg godt i forkant av kjøpet, og sette seg nøye inn i bilen man er ute etter. Noen bilmerker og modeller har godt kjente feil som man kan sette seg inn i på forhånd. Om man er klar over de vanligste feilene på bilen man ser etter, vet man hva man må være oppmerksom på når man undersøker bilen hos selgeren. 

Videre er det viktig å finne ut av hva som er viktig for en selv. For noen er det viktig at prisen er lavest mulig, mens andre er mest opptatt av at bilen fremdeles er dekket av garantiordninger. I mange tilfeller kan man spare mye penger på å kjøpe en bil som fremdeles er dekket av garantien, selv om den er dyrere i kjøpsøyeblikket. Her vil flere ulike problemer ordnes opp i av produsenten. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Sett et budsjett

Når man skal kjøpe bil, er det lurt å lage seg en økonomisk oversikt. Mange glemmer at biler er mye dyrere enn kjøpesummen tilsier. Utgifter til forsikringer, tilbehør, vedlikehold, drivstoff og lignende utgjør store summer i løpet av et år. Om man ikke setter seg inn i totalkostnadene for de ulike bilene man er interessert i, risikerer man å kjøpe en bil som er mye dyrere i drift enn planlagt. Bilansvarsloven krever at man tegner forsikring, og manglende forsikring blir dyrt i form av dagbøter.

Velg en bruktbil du kan undersøke selv

Etter at du har forberedt deg så godt du kan på bilkjøpet, er det tid for å lete etter den riktige bilen. Norge er et stort land, og det er ikke uvanlig at drømmebilen befinner seg langt unna. Vi anbefaler at du kjøper en bruktbil du kan se i virkeligheten, og lar være å kjøpe en bil usett på nett. På denne måten kan du møte selgeren, og gjøre deg opp en egen mening om bilens tilstand.  

Undersøk bilen nøye

Når du har funnet en bil du er interessert i, er det viktig at du undersøker den nøye. Det er mange som lar seg rive med, og glemmer å spørre om bilens tilstand og historikk. 

Serviceheftet

Et typisk spørsmål man burde stille selgeren, er om bilen har fulgt de anbefalte servicene fra produsenten, og gjerne se i serviceheftet at informasjonen du får oppgitt stemmer med det selgeren sier. Om bilen har fulgt alle servicene til riktig tid, kan dette være et tegn på at bilen har blitt godt tatt vare på og vedlikeholdt.  

Tidligere historikk

Når du kjøper en bruktbil, er det lurt å finne ut om bilen har gjennomgått omfattende reparasjoner, eller om den har vært i ulykker tidligere. En bil som har vært skadet i kollisjon eller på andre måter vil kunne ha følgeskader som man burde undersøke nærmere. Om selgeren har reparert skadene selv, eller ikke gått til et verksted som har utbedret skaden nærmere, vil man kunne få utfordringer i etterkant av kjøpet. 

 • Om du kjøper en bil som har vært utsatt for større reparasjoner eller sammenstøt er det lurt å skaffe så mye informasjon om dette som mulig. Gjerne ta kontakt med den som har utført reparasjonen, og hør deres vurdering. Vi anbefaler også at du skaffer dokumentasjon på reparasjonen som ble gjort, og hva reparasjonen innebar. 

Skriv en kjøpekontrakt

Om du velger å kjøpe bilen du har funnet, er det viktig å skrive en ordentlig kjøpekontrakt. Man kan enkelt finne flere maler på nett, og legge til det man mener er relevant i sin sak. I kjøpekontrakten er det lurt å få skrevet så mye som mulig av informasjonen om bilen slik at man har sitt på det rene når det oppstår feil og mangler man ikke var klar over. 

I kjøpekontrakten er det lurt å bruke et mer konkret språk enn «bilen er som ny», «helt strøken», eller i «god stand». Forklar gjerne hva som eventuelt ligger i disse begrepene siden flere konflikter oppstår på grunn av uenigheter her. 

 • I kontrakten burde du sørge for at alt som har blitt avtalt kommer klart frem. Det er ingenting i veien for en lang og utfyllende kontrakt, og det blir mye enklere å rette krav mot selgeren om man har gjort et godt arbeid med utformingen av kontrakten. 

Kan du angre på bilkjøpet? 

Det er ikke alltid bilkjøpet blir som man forventet, og mange lurer på om de kan angre i etterkant av handelen. Kort fortalt har du ingen generell angrerett når du kjøper en bruktbil fra en privatperson, og du er derfor avhengig av at angrerett er avtalt mellom dere for å kunne levere bilen tilbake. Om du ikke har avtalt noen form for angrerett, kan du bare rette krav hvis bilen har en mangel. 

Skjulte feil og mangler ved bilkjøp

For at du skal kunne rette krav mot selgeren av bilen, er du avhengig av at den har en mangel. Mangel betyr, kort fortalt, at bilen ikke samsvarer med det du kunne forvente i lys av salgsannonsen, kjøpekontrakten og informasjon fra selgeren. 

Du må si ifra tidsnok

I tillegg til at bilen må ha en mangel, må du si ifra til selgeren om mangelen tidsnok. Loven opererer med en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist, og begge må overholdes. 

Det er en relativ reklamasjonsfrist som sier at du må gi selgeren beskjed «innen rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Hva som anses som «rimelig tid» vil variere fra sak til sak, men jo mer åpenbar feilen er, jo kortere er fristen. Om du har kjøpt bilen fra en forhandler vil fristen aldri være kortere enn 2 måneder. Ved kjøp fra privatpersoner er det ingen minstefrist, og i mange tilfeller forventes det at du sier ifra lenge før 2 måneder har gått. 

 • Merk at fristen begynner å løpe fra du «burde ha oppdaget» mangelen. Du kan altså oversitte fristen ved å ikke være oppmerksom nok i etterkant av handelen. 

Den absolutte reklamasjonsfristen er på 2 eller 5 år, avhengig av om du har kjøpt bilen fra en privatperson eller fra en forhandler. Etter denne er utløpt må du som regel dekke alle mangler selv. 

Hva kan du kreve når bilen har en mangel? 

Hvis det viser seg at bilen har en mangel, er det flere krav du kan rette mot selgeren: 

 • Retting av mangelen
 • Omlevering
 • Prisavslag
 • Heving av kjøpet
 • Erstatning

Retting av mangelen

Ved retting av mangelen må selgeren utbedre den for egen regning og risiko. Som regel innebærer retting at bilen repareres slik at den er i den tilstanden som fremgår av kontrakten og salgsannonsen, eller at det bestilles nye deler. Selgeren kan også kreve å få rette mangelen hvis du kommer med andre krav, men i så fall må dette kunne gjøres uten store ulemper for deg. 

Omlevering

Noen ganger kan det hende at retting ikke er mulig, eller ikke er lønnsomt. I så fall kan omlevering være aktuelt. Omlevering innebærer at selgeren tar bilen i retur, og gir deg en tilsvarende bil i bytte mot den du allerede har kjøpt. De færreste har en tilsvarende bil liggende tilgjengelig, så omlevering er som oftest bare aktuelt ved kjøp av bil fra forhandler. 

Avslag i prisen

Det er ikke alltid selgeren ønsker, eller har tid til å rette mangelen. Et prisavslag innebærer at du får tilbake deler av kjøpesummen, og størrelsen på prisavslaget vil variere fra situasjon til situasjon. Det finnes flere måter å regne ut et prisavslag på, men det vanligste er at du får tilbakebetalt verdireduksjonen mangelen utgjør. Et prisavslag som tilsvarer kostnaden av reparasjon hos et verksted, er også mye brukt. 

Heving av kjøpet

Heving av kjøpet er den mest inngripende reaksjonen overfor selgeren, og innebærer at man leverer bruktbilen tilbake og får igjen kjøpesummen. Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og heving av kjøpet krever som regel av mangelen er «vesentlig». Her gjøres det en konkret vurdering av hver enkelt sak, og flere faktorer spiller inn. Om du ønsker å heve bilkjøpet, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere om det er grunnlag for et slikt krav. Som regel må du nøye deg med et prisavslag eller retting av feilen.

Erstatning

Sist, men ikke minst, kan man kreve erstatning i tillegg til de overnevnte kravene. Her vil selgeren måtte dekke ytterligere økonomisk tap som mangelen medfører. Dette kan for eksempel være utgifter til tauebil om bilen havarerte på veien, eller til alternativ transport mens bilen ble reparert. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved kjøp av bruktbil

Det er mange feil og mangler som kan oppstå på en bruktbil, men gjennom grundige undersøkelser og forarbeider kan du redusere sjansene for konflikt med selgeren. Samtidig er det ikke til å unngå at problemer oppstår, og i så fall er det lurt å ta kontakt med en advokat. Mange blir overrasket over at bilforsikringen dekker utgifter til advokat, og er ikke klar over hvilke muligheter de har til å få redusert utgiftene. Advokaten kan bidra med veiledning tilpasset saken din, og sørge for at du får gjennomslag for kravene dine. Om selgeren ikke går med på kravene du retter, og konflikten eskalerer, kan advokaten hjelpe deg med å ta saken videre i rettssystemet.  

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454