Bilde

TRYGG BILHANDEL: Med bruktbilgaranti får du ekstra trygghet. Finn ut hva garantien dekker og hvordan den kan beskytte din neste bilinvestering.

Bruktbilgaranti: Komplett guide

Sist oppdatert: 2. november 2023

Du får ekstra trygghet som forbruker når du kjøper bruktbil med garanti. Selv om det kan være spennende å kjøpe bil, kan det også være skummelt med tanke på potensielle reklamasjoner og uventede problemer. Her forklarer vi nøyaktig hva denne garantien er for noe, enten den tilbys av forhandler eller av et forsikringsselskap.

Kortversjonen

  • Bruktbilgaranti gir ekstra trygghet ved kjøp av bruktbil, og beskytter kjøperen mot uforutsette kostnader. Garantien kan tilbys av forhandler, forsikringsselskap, importør, eller bilprodusent.
  • Vær nøye med å sjekke garantibetingelsene; hvor lenge garantien varer, hva den dekker, og sørg for å få alt skriftlig.
  • Bruktbilgarantien er viktig da den gir økonomisk trygghet. Skjulte feil og mangler kan dukke opp etter kjøp, som uten garanti kan føre til kostbare reparasjoner.
  • Ved kjøp fra privatpersoner er det viktig å være klar over at de ikke tilbyr bruktbilgaranti. Man kan derimot kjøpe garantien fra et forsikringsselskap.

Kjøpe bruktbil fra forhandler vs. privat

En bruktbilgaranti styrker dine rettigheter og beskytter deg mot uforutsette kostnader ved eventuelle feil eller mangler. Det kan også være mulig å kjøpe bruktbilgaranti fra et forsikringsselskap, hvis du kjøper bruktbil privat. Da må du imidlertid betale for den, mens bilforhandlerne gir deg garanti med på kjøpet.

Enten du kjøper bruktbil fra en privatperson eller en profesjonell bilforhandler, bør du ta visse forholdsregler. Vi anbefaler blant annet at du sjekker bilen grundig og undersøker hvilke reklamasjonsrettigheter du har. Mange synes at det er tryggest å kjøpe bil fra en forhandler, slik at de får med garanti på kjøpet. 

Du bør likevel være forsiktig og velge forhandler med omhu:

– Velger du å kjøpe fra en forhandler, er det lurt å velge en stabil forhandler som har et godt rykte i markedet, forteller Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding. Han legger til:

– Er du grundig, går det stort sett veldig greit å kjøpe bruktbil av en privatperson, men vær klar over at du som regel har sterkere rettigheter hvis det dukker opp problemer i etterkant når du har kjøpt gjennom forhandler.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hva er en bruktbilgaranti, sånn egentlig?

Bruktbilgaranti er en garanti som bilforhandleren, importøren, forsikringsselskapet eller bilprodusenten tilbyr deg og som skal styrke rettighetene dine som forbruker. Du trenger kun å bevise at bilen har feil eller mangel – du slipper å måtte bevise at denne feilen oppstod før du kjøpte bilen.

Dette må du huske på når du kjøper bruktbil med garanti fra en forhandler eller et forsikringsselskap:

  • Undersøk nøyaktig hvor lenge garantien varer, ettersom dette kan variere mellom ulike forhandlere.
  • Det er også viktig å sette seg grundig inn i nøyaktig hva garantien dekker. Hvis garantien er mangelfull, så risikerer du å kjøpe falsk trygghet.
  • Pass på at du får vilkår og betingelser skriftlig og ikke bare muntlig. Ellers kan det oppstå tvister og konflikter som kan være vanskelige å løse.
  • Få bilen din undersøkt før garantien går ut. Dette kalles for en garantiutløpstest.
  • Eventuelle nybilgarantier skal også følge med bruktbilen, så lenge den fortsatt gjelder. Nybilgarantier varer lengre enn bruktbilgarantier.
  • Ta kontakt med en advokat hvis det oppstår problemer og du trenger hjelp med å tolke garantien.

Selv om du har reklamasjonsrett under norsk lov, så kan konflikter i etterkant av bilkjøp være krevende og oppta mye tid. Det kan ofte bli ord mot ord. Du må for eksempel bevise at funksjonssvikten skyldes en skjult feil eller mangel, og ikke noe som oppstod i etterkant av salget. I tillegg kan klagesaker dra ut, og du risikerer å måtte legge ut for kostbare reparasjoner mens saken din blir behandlet.

Du kan derimot gå rett til forhandleren eller forsikringsselskapet for å få hjelp om det dukker opp uventede feil og mangler som dekkes av garantien. Vi anbefaler at du uansett sjekker bilen grundig før garantien går ut. Deretter kan du bruke den til å fikse eventuelle problemer som avdekkes på testen, og du får størst mulig utbytte av bruktbilgarantien din.

Hvorfor er denne garantien så viktig?

Konflikter kan oppstå i etterkant av salget. 37 % av deltakerne i bruktbilundersøkelse har opplevd konkrete utfordringer etter bruktbilkjøp. Enda flere føler seg usikre når de kjøper brukt. Ifølge en undersøkelse som Norstat gjennomførte for NAF, svarte nesten 78 % av deltakerne at de følte stor usikkerhet rundt bilens tekniske tilstand:

– Det er ikke enkelt å sjekke bilens tekniske tilstand på egen hånd. Mye er skjult både når det gjelder rust og tekniske feil. Derfor er det lurt å dra på et verksted eller et av våre sentre for å få vurdert bilen nøye før man kjøper den, sier Nils Sødal.

I tillegg til å undersøke bilens tilstand, bør du også undersøke hvilke rettigheter du har om noe går galt i etterkant av kjøpet. Noen ganger kan det dukke opp skjulte feil og mangler som hverken kjøper eller selger oppdaget når kjøpet ble gjennomført. Du har visse rettigheter under reklamasjonsretten hvis dette skjer. I følge Testen.no er bruktbilgaranti spesielt viktig for ungdom som har dårlig økonomi, i tillegg sikrer det at bilen holdes vedlike og at sikkerheten er på topp.

Rettighetene dine blir styrket ytterligere hvis kjøpet dekkes av bruktbilgaranti. En av de største fordelene ved å kjøpe en bruktbil med garanti er den økonomiske tryggheten det gir. Når du kjøper en bruktbil uten garanti, kan du risikere å stå overfor uventede og kostbare reparasjoner. 

Les vilkårene for garantien nøye

Noen ganger kan det oppstå tvister og uenigheter om hva garantien egentlig dekker, særlig om teksten er åpen for tolking. Kjøpers reklamasjonsrettigheter skal stå eksplisitt i garantien. Garantien skal dessuten styrke forbrukerens rettigheter, utover de rettigheter man har under forbrukerkjøpsloven

Det er altså ikke mulig for bilforhandlerne å tilby en garanti som svekker rettighetene dine. For eksempel, forbrukerkjøpsloven dekker normalt sett ikke slitasjeskader ved bruktbilkjøp. Det kan derimot hende at bruktbilgarantien dekker enkelte slitasjeskader, slik at du kan få erstatning likevel.

NBF utformet en ny standard for bruktbilgarantier i 2022 som er tilpasset norsk lov. Formålet er å gjøre garantiene så enkle å forstå som mulig:

– Det er naturligvis mulig å formulere bruktbilgarantier på andre måter enn det vi har gjort i NBF-bruktbilgarantien. NBF mener imidlertid at den teksten vi har laget er rimelig samtidig som det er sikret at den er innenfor lovverkets krav til garantier, forteller NBF-advokat Anna E. Nordbø.

Noen bruktbilgarantier er bedre enn andre, både med tanke på hvilke feil som dekkes og hvor lenge de varer. For eksempel, noen varer i seks måneder mens andre varer i 12 måneder eller mer. Sammenlign gjerne garantier på tvers av bilforhandlere for å se hvem som kan tilby deg de beste vilkårene.

Sørg for å få klarhet i hva garantien dekker, hvor lenge den varer, og hva dine forpliktelser kan være.

Garantien kan ikke redusere reklamasjonsrettighetene dine

Nøyaktig hva som er inkludert i garantien kan altså variere mellom ulike forhandlere. Det er viktig å lese gjennom vilkår og betingelser, slik at du forstår hvilke rettigheter du har. Du bør også undersøke hvordan disse rettighetene samsvarer med norsk lov. For eksempel, mange bilforhandlere ønsker å begrense rettighetene til kun reparasjon og ikke prisavslag eller erstatning. Andre ønsker at kunden skal betale egenandel.

– Dersom det for eksempel er snakk om en feil som er dekket av garantien, men som samtidig er en mangel som gir reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven, kan ikke selger kreve at forbrukeren betaler en egenandel for utbedring/reparasjon. Da kan forbrukeren kreve det som gir mest fordelaktig løsning; etter garantien eller etter forbrukerkjøpsloven, og etter loven har forbruker krav på kostnadsfri utbedring, forklarer Nordbø.

Hvis bruktbilgarantien ikke presiserer at kunden kun har krav på reparasjoner, så gjelder forbrukerkjøpsloven. I så fall kan det hende at kunden kan velge, for eksempel mellom reparasjon, erstatning, oppheving av kjøp eller prisavslag. Valget må likevel samsvare med de vilkårene som er fastsatt under forbrukerkjøpsloven. Du kan for eksempel bare oppheve kjøpet under forbrukerkjøpsloven ved alvorlige mangler.

Bruktbilgaranti og kjøp fra privatpersoner

Bruktbilgaranti tilbys av bilforhandlere og ikke privatpersoner – med mindre du kjøper bruktbilgaranti fra et forsikringsselskap. Hvis du kjøper bruktbil privat og uten å tegne en slik forsikring, så har du kun en reklamasjonsrett på to år. Den kan du bruke om du avdekker en skjult feil eller mangel som ikke skyldes normal slitasje eller skader som du har påført bilen selv. 

Noen ganger blir bruktbiler solgt “som den er” eller uten reklamasjonsrett under kjøpsloven § 19. Du står likevel ikke helt uten rettigheter, men du må kunne bevise at selgeren har holdt tilbake eller bevisst gitt deg uriktig informasjon om bilen. Hvis bilen selges som den er, så må alder, kilometerstand og pris likevel samsvare med bilens tilstand.

Det kan være vanskeligere å få innvilget reklamasjonskrav mot privatpersoner enn næringsdrivende. Vi anbefaler at du får en sakkyndig vurdering av en nøytral tredjepart. Det er kjøper som må betale for vurderingen, men det kan være mulig å kreve refusjon for denne kostnaden fra selger om du får medhold i saken.

Du har fem års reklamasjonsrett om du kjøper bil fra næringsdrivende, for eksempel bilforhandlere. Det er viktig å klage så snart feilen avdekkes og ikke senere enn to måneder. Du risikerer å miste reklamasjonskravet ditt, hvis du venter altfor lenge med å klage.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Kort oppsummert: Dette må du vite om bruktbilgaranti

For å oppsummere, en bruktbilgaranti gir deg ekstra trygghet som forbruker. Du kan unngå uventede kostnader og tidkrevende konflikter i etterkant ved å kjøpe en bruktbil med garanti. Bare pass på at du setter deg grundig inn i vilkår og betingelser, ettersom de ulike bilforhandlerne og produsentene står fritt til å utforme sine egne garantier.

Husk at garantiene ikke tilbys av privatpersoner, og du må da kjøpe garantien direkte fra et forsikringsselskap. Det er også viktig å være obs på at garantien ikke reduserer dine reklamasjonsrettigheter under norsk lov. Dersom forbrukerkjøpsloven gir deg bedre rettigheter enn garantien, så er det loven som gjelder.

Vi anbefaler at du undersøker hva du har krav på både under forbrukerkjøpsloven og garantien, slik at du vet hvilken av disse du skal bruke hvis uhellet er ute. Lykke til med bruktbilkjøpet!

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454