Kjøpsloven om reklamasjon: Alt du trenger å vite

Nærmest hver eneste dag kjøper vi noe. Det kan være alt fra mindre gjenstander til noen kroner, og opp til et boligkjøp til millioner av kroner. Vi nordmenn har generelt sett en god økonomi, og vi elsker å kjøpe nye ting til oss selv. Enten det er fra en butikk eller private, så finner vi garantert både ting vi trenger og ting vi ønsker oss.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Det er dessverre derimot ikke alltid at kjøpet går etter planen. Kanskje hender det at produktet ikke var helt det vi så for oss, eller kanskje har det en skade assosiert ved seg. Det hender ofte også at en bare kjøper noe på impuls. Uansett er det fort gjort å angre et kjøp, men da er jo kjøpet allerede gjort. Under forbrukerkjøpsloven har norske forbrukere den såkalte angreretten.

Denne retten gjelder derimot ikke under kjøpsloven, som dikterer kjøp og salg mellom næringsdrivende og kjøp og salg mellom private personer. Om du derfor kjøper et produkt av en privatperson, så har du ikke angrerett. Det betyr i praksis at du ikke kan angre kjøpet uten å oppgi en gyldig grunn.

Grunnen du oppgir må nemlig være god nok til å be om reklamasjon. Men hva sier kjøpsloven om reklamasjon? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan gå frem for å avgjøre om du kan be om reklamasjon for det produktet du har kjøpt. Vi går også gjennom hva du kan kreve, samt hvordan du klager til selger.

Når kan du klage?

Det kan være vanskelig å avgjøre når du kan klage på et kjøp innenfor kjøpsloven. Mange er tross alt ikke klar over at de en gang har rettighetene til å klage på et slikt kjøp. Oftest ender en opp med å bare godta feil og mangler ved produktet, da det tross alt kanskje var billig. Ikke minst forventet en muligens også at det ikke skulle være i perfekt tilstand.

Allikevel står det i kjøpsloven at produktet skal være akkurat slik som selger har annonsert det. Dersom selger har annonsert at alt fungerer og er i stand med produktet, så kan du altså klage dersom deler av produktet ikke skulle virke. Dessuten, om selger holder tilbake informasjon, eller velger å feilinformere, så er dette også grunnlag for en klage.

Dersom du kjente til feilen når du kjøpte produktet, hadde et uhell med produktet selv, eller var delaktig i feilen eller skaden på produktet, så er alt ansvaret ditt. I slike tilfeller er du nødt til å betale for utbedringen av feilen fra egen lomme. Allikevel kan du potensielt søke forsikring, men altså ikke klage til selger.

Klagefrist under kjøpsloven

Dersom du har funnet en feil eller mangel ved ditt produkt, så er det viktig at du klager inn dette til selger rett etter du oppdager feilen. Selv om det er en ganske så lang klagefrist på produkter i Norge er det viktig at du klager tidlig. Det er ganske enkelt fordi din klage kan bli avvist dersom du visste om feilen over lengre tid uten å klage.

Generelt sett er klagefristen for alle kjøp i Norge på 2 år. Dersom varen er ment å vare lengre, så kan du under forbrukerkjøpsloven få en frist på opptil 5 år. Kjøpsloven har derimot ingen slik klagefrist, og dermed må du ha klaget innen 2 år etter at produktet ble kjøpt. Om du altså kjøper noe fra en privatperson, så er ditt kjøp sikret over en lang periode.

Krav under reklamasjon

Det finnes flere forskjellige krav du kan rette i din klage. Feil og mangler er ikke bare irriterende, men det kan tross alt også føre til ekstra kostnader, dersom du for eksempel trenger produktet til jobben din. Nedenfor har vi gått gjennom noen enkle krav du kan sette til selger dersom ditt produkt kommer med feil eller mangler.

Reparasjon

Dersom dere kommer frem til at det er selgerens ansvar at produktet kom med feil eller mangler, så er det også selgerens ansvar å utbedre disse. Dette har selger både rett og plikt til å gjøre. Dessuten skal reparasjon foregå innenfor rimelig tid, og det skal ikke koste deg noe ekstra eller være en ulempe. Selger får også generelt sett 2 forsøk på å reparere varen, men dette kan variere noe.

Prisavslag eller heving

Det er ikke sikkert at selger ønsker å utbedre feilen, eller at feilen i det hele tatt kan fikses. Da skal selger tilby et prisavslag som står i samsvar med den nye verdien på produktet. Allikevel, har du som forbruker benyttet produktet over lengre tid, så kan selger velge å redusere prisavslaget i samsvar med ditt bruk.

På den andre siden kan du be om forsinkelsesrenter dersom du ikke får produktet i tide. Sist, men ikke minst, er det fullt mulig å heve avtalen, da selger tross alt ikke har holdt sin del av denne. Dermed kan du be om pengene dine tilbake, og ved større feil og mangler er dette mest sannsynlig den beste løsningen.

Erstatningskrav

I noen tilfeller koster feil og mangler deg. Har du fått ekstra utgifter grunnet feil og mangler som var selgers ansvar å kommunisere, så kan du kreve erstatning for dette. For eksempel kan feil ved produkter føre til store konsekvenser, med skade på eiendom, og til og med personskader. Erstatningssummen er ment å dekke utgiftene med å utbedre denne formen for skader.

Hva om varen «selges som den er»?

Innen salg mellom private er det populært å markere annonser på nett med «selges som den er». Dette er en ansvarsfraskrivelse fra selger som gjør det noe vanskeligere å kreve reklamasjon. Allikevel gjelder mer eller mindre de samme reglene, selv om selger her altså har indikert på mange måter at produktet ikke er i den beste tilstand.

Selgeren skal fortsatt ha kommunisert om vesentlige feil, ha gitt deg informasjon du spurte om, og han skal ikke ha misledet deg med feilinformasjon. Dersom du har utført et kjøp fra en privatperson, så skal det være et betydelig dårligere produkt enn man kunne forvente, dersom annonsen sa «selges som den er».

Forskjellen på reklamasjon og garanti

Mange bruker begrepene reklamasjon og garanti om hverandre. Dette er derimot to forskjellige konsepter ifølge loven. Garanti er en egen avtale mellom kjøper og selger. Her garanterer selger for at produktet vil vare over en viss periode, og denne kontrakten går lengre enn hva en standard reklamasjonsrett vil tilsi.

Reklamasjonsretten er på sin side innlemmet i norsk lovgivning. Dette betyr i praksis at du ikke skal skrive under på noen spesiell avtale, og derfor velger heller ingen å annonsere at et produkt har reklamasjonsrett. Dette er tatt for gitt for alle produkter du kjøper under kjøpsloven, og dermed trenger du ikke noen skriftlige garantier fra selger for å klage.

Slik går du frem med din klage

De færreste ønsker å klage på produkter, da folk flest er konfliktsky. Har du derimot opplevd feil og mangler ved et produkt, så bør du på det minste vite at du har rett til å klage på dette. Det gjør du først og fremst ved å kontakte selger. Ved mange klager er det naturlig å være frustrert på selger, men det kan hende det er en ærlig feil.

Som nevnt tidligere vil selger altså ha mulighet til å tilby reparasjon av produktet opptil 2 ganger, samt gi prisavslag og heve avtalen, der du får pengene tilbake. Dessuten kan du som forbruker klage inn at du ønsker erstatning. De 3 første alternativene vil en redelig selger mest sannsynlig gå med på, mens sistnevnte nok kan være litt tøffere å få gjennom.

Dersom selger av en eller annen grunn ikke skulle gå med på dine krav i klagen, så kan du sende klagen din videre til Forbrukerrådet eller klagenemd. Da kan du få en rettskraftig avgjørelse i saken, slik at selger må kompensere deg på en eller annen måte. Kanskje spesielt viktig er dette dersom feil og mangler påførte deg økonomiske tap utover produktet i seg selv.

Reklamasjon er en sentral del av kjøpsloven

Kjøpsloven er til for å beskytte kjøper i transaksjoner mellom næringsdrivende og i transaksjoner mellom privatpersoner. Innlemmet i kjøpsloven finner vi reklamasjon, som ikke må forveksles med garanti. Sistnevnte skal avtales med selger i kontrakt, mens reklamasjon automatisk følger med for ethvert kjøp.

Dersom du oppdager feil eller mangler ved et produkt du har kjøpt, selv om det er fra en privatperson, så kan du altså klage på dette. Sannsynligheten for at klagen blir godkjent er mindre dersom kjøpet er fra en privatperson enn ved kjøp fra næringsdrivende. Allikevel kan dårlig informasjon, feilinformasjon, og informasjon holdt tilbake slå dårlig ut for selger.

Det er naturligvis også et forbehold om at en selv ikke skal ha vært ansvarlig for feilene og manglene. Dette er et område hvor det raskt kan oppstå en tvist, og det anbefales å ty til en advokat for å løse flokene i slike situasjoner. Reklamasjon er ikke alltid rett frem, men har du kjøpt et produkt av en betydelig verdi, så er det absolutt verdt å benytte seg av om du ikke er fornøyd.

Vanlige spørsmål

Hva sier Kjøpsloven om dine krav?

Når din vare eller tjeneste har en mangel har du i følge Kjøpsloven flere muligheter. Du kan blant annet kreve erstatning, omlevering, prisavslag, reparasjon eller heving av kjøpet.

Hva er reglene for reklamasjon?

Man har normalt to års reklamasjonsrett. Ved varer eller tjenester som er forventet å vare i lenger tid er reklamasjonsretten satt opp til fem år. Reklamasjonsrett er kun gjeldende dersom selger ikke har lagt ved garanti for feil eller mangler i lengre tid.

Hvordan skal du gå frem hvis selger nekter?

Dersom selgeren nekter å godta at varen eller tjenesten har en feil eller mangel burde man kontakte Forbrukerrådet.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende