Bilde

MANGLER GIR RETTIGHETER: Hvis tingen du har kjøpt har en mangel, kan du rette krav mot selgeren ved å reklamere på feilen.

Kjøpsloven § 32 (Reklamasjon): Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 19. mai 2023

Kjøpsloven regulerer kjøp mellom to privatpersoner, eller mellom to næringsdrivende. Lovens § 32 handler om tap av retten til reklamasjon hvis dette ikke gjøres innen de to oppgitte fristene. Hvis du ønsker informasjon om kjøp du har gjort av en næringsdrivende, et såkalt «forbrukerkjøp», kan du lese mer her. 

I denne artikkelen kan du lese mer om fristen for å gjøre en mangel gjeldende, altså en reklamasjon.  

Kortversjonen

 • Reklamasjon er en beskjed til selgeren om at tingen du kjøpte ikke samsvarer med avtalen, og at du ønsker å rette krav som følge av dette.
 • For at du skal kunne reklamere på en ting du har kjøpt, må tingen ha en mangel.
 • I kjøpsloven står det at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
 • Hva som anses som “rimelig tid” vil variere fra sak til sak, og det er en absolutt frist på 2 år etter overtakelsen. Du må være innenfor begge fristene for å rette krav.
 • Fristen begynner å løpe fra du burde ha oppdaget mangelen, altså kan manglende oppmerksomhet fra din side gjøre at du taper kravet ditt.

Hva sier loven?

Som nevnt er det kjøpsloven som kommer til anvendelse hvis du har kjøpt en vare av en annen privatperson. Typiske eksempler på slike handler vil være varer på Finn.no. Kjøpsloven er fravikelig, noe som betyr at du og selger av tingen kan avtale andre vilkår enn det som står i loven. 

Kjøpsloven § 32:

(1)  Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder

(2)  Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hva er reklamasjon?

Når du reklamerer, gir du selgeren beskjed om at tingen du har kjøpt har en feil eller mangel.  Reklamasjonsretten gir deg mulighet til å kreve at en mangel rettes, omleveres, at du får prisavslag, eller at kjøpet kan heves. 

For at du skal kunne reklamere, må varen ha en “mangel”. Det kan være flere årsaker til mangel, blant annet: 

 • Tingen er ikke i samsvar med mengden, kvaliteten, eller andre egenskaper som følger av avtalen
 • Den passer ikke til formålet tilsvarende ting vanligvis brukes til
 • Den passer ikke til et bestemt formål som selgeren var kjent med da kjøpet ble gjort
 • Tingen har ikke egenskapene som selgeren viste ved en prøve eller modell 
 • Varen er ikke pakket på en forsvarlig måte sånn at den er bevart og beskyttet

Nøytral reklamasjon

Når du reklamerer, må du gi selgeren av tingen beskjed om at du mener at det foreligger en mangel, og hva slags mangel det er snakk om. For å kunne bevise at du har reklamert i tide, er det anbefalt at du reklamerer skriftlig ved å sende e-post eller annet dokument til selgeren. 

Reklamasjonsfrister

For at reklamasjonen skal være gyldig, må den leveres innen lovens angitte frister: 

 • Reklamasjonen må skje «innen rimelig tid» etter at du oppdager eller burde ha oppdaget mangelen
 • Reklamasjonen må skje «innen to år» etter dagen du overtok tingen. Reklamasjoner etter to år er ikke gyldige, med mindre selgeren har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid enn loven tilsier gjennom garanti eller annen avtale. 

Reklamasjonsfristene må ses i sammenheng, og begge fristene må være overholdt. Hvis du reklamerer innen 2 år, men flere måneder etter at du burde ha oppdaget feilen, vil du ikke kunne reklamere. Det samme gjelder dersom du reklamerer «innen rimelig tid», men det er over 2 år siden du kjøpte tingen.

Innen rimelig tid

Utgangspunktet for tidsfristen er da du oppdaget, eller burde ha oppdaget, mangelen. Når du burde ha oppdaget mangelen, avhenger av hva slags mangel det er. Etter kjøpsloven § 31 har du en undersøkelsesplikt når du mottar varen, for å se at alt er i orden. Burde du ha oppdaget mangelen allerede da, løper fristen fra dagen du mottok varen. 

Noen ganger kan det være skjulte feil som ikke er synlige før du har brukt tingen en stund. I så fall kan man ikke forvente at du oppdaget den da du mottok tingen. I så fall begynner reklamasjonsfristen når feilen burde ha blitt oppdaget av kjøperen. 

Hva som anses som «rimelig tid» vil variere ut ifra hvem som er kjøperen av tingen, hva slags vare det er snakk om, og hvor mye kunnskap kjøper har om tingen. Hvis det er en næringsdrivende som kjøper tingen til sin egen virksomhet, vil man forvente raskere reklamasjon enn av en privatperson som ikke har kunnskap om tingen.  

For forbrukerkjøp er fristen i utgangspunktet rundt 2 måneder, men for kjøp etter kjøpsloven kan det tenkes tilfeller der fristen er kortere enn dette. 

Innen to år

Kjøpsloven har en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år. Reklamasjonsfristen vil løpe fra dagen kjøperen overtok tingen, dersom selgeren ikke har påtatt seg ansvaret for eventuelle mangler i lengre tid gjennom garanti eller annen avtale.

Hvis du ikke reklamerer innen fristen på 2 år, vil du miste retten til å reklamere.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avslutningsvis

Noen ganger ønsker folk å «samle» feil, sånn at de kan gi beskjed om flere mangler samtidig i den tro at dette gir dem større styrke i kravet. Dette er ikke å anbefale, da man ofte risikerer at reklamasjonsfristen utløper for flere av dem. Det lureste er å reklamere på hver feil fortløpende, sånn at du er sikker på at fristene blir holdt. 

I noen tilfeller kan det hende at selgeren opptrer grovt aktløst eller i strid med redelighet og god tro. Hvis dette er tilfellet, kan du reklamere utenom reklamasjonsfristen i § 32, og på tross av feil du burde sett når da du undersøkte den. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om kjøpsloven § 32

frase

Hva menes med "risikoens overgang" i kjøpsloven § 32?

Med "risikoens overgang" menes det tidspunktet da kjøperen overtar ansvaret for varen, og dermed også risikoen for at varen blir skadet eller går tapt. Dette tidspunktet kan variere avhengig av hva som er avtalt mellom partene.

frase

Hva kan kjøper kreve hvis det foreligger en mangel ved varen i henhold til kjøpsloven § 32?

Hvis det foreligger en mangel ved varen i henhold til kjøpsloven § 32, kan kjøper kreve at selger retter mangelen, leverer ny vare eller gir prisavslag.

frase

Hva er fristen for å reklamere ved mangler i henhold til kjøpsloven § 32?

Kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget. Hva som anses som rimelig tid vil variere avhengig av omstendighetene i det konkrete tilfellet.

frase

Hvordan kan man bevise at det foreligger en mangel i henhold til kjøpsloven § 32?

For å bevise at det foreligger en mangel i henhold til kjøpsloven § 32, må kjøper kunne dokumentere at varen ikke har den kvaliteten eller egenskapene som var avtalt eller forventet. Dette kan for eksempel gjøres ved å vise til faktura eller andre avtaler, eller ved å dokumentere at varen ikke fungerer som den skal.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454