Kjøpsloven om angrerett: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Nordmenn handler mer enn noen sinne, og enten det er dagligvarer eller julegaver, blir nye rekorder satt hele tiden. Handel er på mange måter en stor del av livene våre, og innkjøpene vi gjør er en blanding av nødvendigheter, og ting vi ønsker oss. I tilfeller kjøpet kun er gjort på impuls, er det lett å spørre seg om man egentlig hadde bruk for tingen.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva kjøpsloven sier om angrerett. Hva er angrerett? Og har man angrerett gjennom kjøpsloven?

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva er kjøpsloven?

Kjøpsloven er loven som regulerer handel mellom to privatpersoner, eller mellom to næringsdrivende.

Det er mange som forveksler kjøpsloven med forbrukerkjøpsloven, og det er viktig å holde disse fra hverandre siden lovene omfatter ulike situasjoner. Forbrukerkjøpsloven gjelder i en situasjon der du som privatperson kjøper en vare av en næringsdrivende. Du kan lese mer om forbrukerkjøpsloven her.

Et av de vanligste tilfellene der kjøpsloven kommer til anvendelse, er hvis du kjøper en brukt vare av en annen privatperson på Finn.no eller andre salgsplattformer. For næringsdrivende vil det typiske eksempelet være kjøp av materialer som skal brukes i egen virksomhet.

Gir kjøpsloven angrerett?

De aller fleste har gått på et bomkjøp i løpet av livet, og kjenner igjen den sure følelsen når du angrer i etterkant. På grunnlag av misnøye med kjøp er det mange som spør seg om det finnes en angrerett i kjøpsloven.

Hva er angrerett?

Angrerett er en mulighet til å angre på et kjøp, uten å oppgi grunn. Du kan altså få pengene dine tilbake uten at det er noe feil med tingen du har kjøpt.

Det er angrerettloven som bestemmer hvilke tilfeller som omfattes av denne rettigheter. Den krever blant annet at det har skjedd et forbrukerkjøp, altså at du har kjøpt en vare av en næringsdrivende. Siden kjøpsloven bare gjelder for handel mellom privatpersoner, eller mellom næringsdrivende, vil ikke angrerettloven gjelde. Likevel finnes det flere muligheter hvis du er produktet du har kjøpt ikke står til forventningene.

Ta kontakt med selgeren

Det første du burde gjøre hvis du er misfornøyd med tingen du har kjøpt, er å ta kontakt med selgeren. De færreste selgere ønsker å ta imot en vare de har kjøpt fordi at du angrer, men i noen tilfeller tar det seg gjøre. Hvis varen var veldig dyr, kan du spørre om du kan få levere den tilbake mot en lavere kjøpesum. I så fall vil du tape litt penger på handelen, men det er bedre å få tilbake størsteparten av pengene du har brukt.

Hvis tingen du har kjøpt er ødelagt, eller ikke virker som selgeren har sagt, kan det hende at du har en reklamasjonssak. i så fall åpner kjøpsloven for en rekke muligheter:

  • Selgeren må rette opp feilen eller mangelen
  • Selgeren må omlevere varen
  • Du kan få et avslag i prisen
  • Heve kjøpet
  • Krav på erstatning

Reklamasjon under kjøpsloven

En reklamasjon er en melding til selgeren om at tingen du har kjøpt har en mangel.

Kjøpsloven gir veiledning om hva du kan- og ikke kan forvente av tingen du har kjøpt, og selgerens opptreden under handelssituasjonen. Utgangspunktet er at varen har en mangel hvis den ikke er i tråd med avtalen dere inngikk. Det må gjøres en helhetsvurdering av handelssituasjonen, der både salgsannonsen, kjøpekontrakten, dialogen med selgeren før- under og etter handelen, og eventuell tilbakeholdt informasjon.

  • Eksempel: Hvis salgsannonsen for en bil sier at den er “så god som ny” og har “mange år igjen” på veien, vil den ha en mangel hvis det viser seg at viktige motordeler er så slitt at de må byttes. Om bilen derimot selges som “delprosjekt”, vil det ikke være en mangel hvis bilen ikke starter.

Det er ikke noe krav til hvordan reklamasjonen skal gjøres, men for å sikre bevis til en eventuell rettssak eller meklingsmøte, er det lurt å reklamere skriftlig.

Retting av feil og mangler

Når du kjøper en brukt ting, vil det i mange tilfeller være naturlig å forvente litt bruksslitasje. Likevel skal ikke tingen du har kjøpt være mer slitt enn det som selgeren har gitt deg informasjon om.

Hvis varen er i dårligere tilstand enn du hadde forventet, eller selgeren har holdt tilbake informasjon om varens egentlige tilstand, kan du be om at han eller henne retter feilen. De fleste selgere er ærlige, og ønsker å gjøre opp for seg.

I utgangspunktet har selgeren 2 forsøk på å rette opp i feilen før du kan kreve at kjøpet heves. Hvis du nekter selgeren i å forsøke å reparere tingen, kan det hende at du mister retten til å fremme ytterligere krav (for eksempel omlevering, erstatning, eller prisavslag).

Hvis selgeren ikke svarer, eller bruker unødvendig lang tid på å se på feilen, kan du ta med tingen til et verksted og få den ordnet der. I så fall vil utgiftene til denne reparasjonen være noe du må be om å få dekket av selgeren i etterkant.

Omlevering

I mange tilfeller er det enklere å omlevere et nytt produkt, enn det er å reparere det gamle. En omlevering innebærer at selgeren får tilbake tingen du kjøpte (i tilstanden du kjøpte den i), og gir deg en tilsvarende vare uten feil eller mangler.

  • Merk! Ved en omlevering har du rett på en tilsvarende vare i den samme tilstanden som du kunne forvente etter handelssituasjonen. Hvis du har kjøpt en brukt bil, har du ikke krav på en ny bil av samme modell.

Fordelen med omlevering er at det gir deg akkurat det produktet du ønsker, bare i en feil- og mangelfri tilstand, slik at du ikke trenger å gå gjennom retting eller økonomiske krav. Allikevel er omlevering, som på noen måter ligner litt på bytterett, ikke et så altfor vanlig alternativ, siden selger sjeldent sitter med et tilsvarende produkt i feilfri tilstand.

I tilfeller der produktet ikke kan omleveres, er det enklere å rette et krav om prisavslag eller retting. Dette gjelder for eksempel svært gamle biler og andre antikviteter. Unike varer, for eksempel malerier, kan heller ikke omleveres.

Prisavslag

Prisavslag er som ordet tilsier et avslag i prisen som tilsvarer verdireduksjonen som feilen medfører. I noen tilfeller er prisavslaget utregnet etter hvor mye det vil koste å reparere feilen hos et verksted.

Prisavslag er særlig aktuelt i tilfeller der selgeren ikke har anledning til å rette eller omlevere tingen du har kjøpt. I mange tilfeller har ikke selgeren tid, ressurser, eller kunnskap nok til å ordne feilen på selv. Et prisavslag vil i så fall være den enkleste løsningen for begge parter.

Heving

Ved å heve kjøpet, vil du få pengene dine tilbake mot at du leverer tilbake varen du har kjøpt til selgeren. I praksis er dette det nærmeste man kommer angrerett i kjøpsloven, men en viktig forskjell er at tingen må ha en feil for at heving skal være aktuelt.

Heving av kjøpet er den mest inngripende formen for reaksjon ovenfor selgeren av varen, og det er dermed også i mange tilfeller “siste løsning” når prisavslag, retting eller omlevering ikke er nok til å ordne problemet.

Etter vår erfaring synes mange å tro at det er en generell angrerett på bilkjøp i kjøpsloven. Dette stemmer ikke, og du må også her gå veien om heving hvis du vil levere bilen tilbake.

Erstatning

I tillegg til de overnevnte kravene (retting, omlevering, prisavslag og heving) kan du kreve erstatning for ytterligere økonomisk tap som feilen medfører. Det kan for eksempel hende at bruktbilen du kjøpte kneler midt på motorveien, og at du må betale for veihjelp til et verksted som kan reparere den. I så fall vil utgiftene til veihjelp være noe du kan kreve erstattet av selgeren (i tillegg til at han eller henne må dekke kostnadene til reparasjonen av selve bilen).

Du kan lese mer om krav om erstatning her.

Frist for reklamasjon

I tillegg til å reklamere (helst skriftlig), må du holde deg innenfor reklamasjonsfristen.

Når du har oppdaget en feil eller mangel ved tingen du har kjøpt, er det 2 frister du må forholde deg til.

  • Den relative reklamasjonsfristen
  • Den absolutte reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen sier at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget feilen. I praksis betyr dette at du burde si ifra med en gang du ser at noe ikke er som det skal. Siden fristen begynner å løpe fra du burde ha oppdaget feilen, er det viktig å være nøye med undersøkelser både før og etter handelen. Hvis du ikke gir beskjed innen rimelig tid, kan du miste reklamasjonsmulighetene dine.

Den absolutte reklamasjonsfristen i kjøpsloven er på 2 år. Feil og mangler som oppdages etter at 2 årsfristen har gått ut, vil du ikke kunne kreve at selgeren skal ordne.

I forbrukerkjøpsloven har du en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år hvis varen er ment å vare lengre enn 2 år. Dette har du ikke i kjøpsloven.

Reklamer skriftlig

I mange tilfeller vil det oppstå konflikt om hvorvidt du har reklamert “innen rimelig tid” eller ikke. Om du har reklamert innen 2 år er som regel enkelt å slå fast.

For å sikre bevis for at du har overholdt reklamasjonsfristene, anbefaler vi at du reklamerer skriftlig. Om du bruker e-post, eller andre digitale kommunikasjonsverktøy, vil du også ha datoer for når du klagde, og når (og hva) selgeren svarte. Ved å ha dialogen skriftlig i størst mulig grad, sikrer du deg viktige bevis hvis saken må tas videre i rettssystemet.

Forskjellen mellom reklamasjon og angrerett

Hvis du fremdeles er usikker på hva som er forskjellen mellom reklamasjon og angrerett, er du ikke alene. Dette skillet er det mange som har vanskeligheter med å forstå, og det er derfor også mange konflikter som oppstår på grunn av feiloppfatninger.

Ved angrerett har du anledning til å returnere produktet du har kjøpt til selgeren av tingen innen 14 dager, uten at du trenger å ha noen grunn. Et helt nytt produkt, uten noen som helst feil eller mangler, kan altså leveres tilbake kun fordi du ikke har lyst på det likevel.

Dette gjelder forbrukerkjøp i visse situasjoner som kalles fjernkjøp, eller salg utenfor selgerens faste forretningslokaler. I de aller fleste tilfellene er det snakk om dørsalg, salg over telefon, eller salgsboder på messer eller på gaten.

Hvis du skal reklamere på en ting du har kjøpt, må du ha en grunn til å klage til selgeren. En reklamasjon forutsetter at varen du har kjøpt har en mangel, altså at den ikke samsvarer med avtalen som ble gjort mellom deg og selgeren. Dette kan for eksempel være at den ikke fungerer som avtalt, eller at den er mye mer slitt enn selgeren ga uttrykk for.

Ved reklamasjon kan du kreve å få et prisavslag, at selgeren reparerer varen, omlevering eller heving av kjøpet. I noen tilfeller kan du også få erstatning. Ved bruk av angreretten vil ikke disse være aktuelle siden tingen returneres uten at den har noen feil eller problemer.

  • Selv om resultatet etter heving av kjøpet ved reklamasjon er det samme som ved bruk av angreretten, er forskjellen at varen ikke er som den skal ved reklamasjon. Du kan heller ikke heve kjøpet fordi at du angrer.

Hvordan reklamerer jeg?

Som nevnt tidligere, burde du reklamere skriftlig. Du må også være innenfor de to reklamasjonsfristene, altså klage innen rimelig tid, og senest 2 år etter at kjøpet ble gjennomført.

I reklamasjonen burde du skrive hva som er feil ved varen du har kjøpt. Hvis du ikke vet nøyaktig hva problemet er, men merker at noe ikke er som det skal, kan du også skrive dette. Ikke vent med å reklamere til du selv har funnet ut hva feilen er, da kan det hende at du ikke lenger har reklamert innen rimelig tid etter at du oppdaget problemet.

I saker som gjelder varer av større verdi, for eksempel kjøretøy eller dyrere elektronikk, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for veiledning i saken din. Advokaten kjenner godt til lovverket, og kan hjelpe deg med å samle bevis og argumenter slik at saken har det beste grunnlaget for å ende i din favør.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende