Bilde

IKKE UVANLIG Å ANGRE: Det er ikke alltid kjøpet går etter planen, og flere lurer på om de kan få tilbake pengene sine.

Kjøpsloven om angrerett: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Kjøp av varer og tjenester er en stor del av hverdagen, og det er ikke uvanlig at man handler ting brukt på tjenester som Finn.no eller Facebook Marketplace. Det er ikke alltid kjøpet blir som forventet, og det kan hende man angrer. Kanskje du handlet på impuls, eller har en tilsvarende ting hjemme allerede?

Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom to privatpersoner, eller mellom to næringsdrivende. Mange lurer på om de har angrerett etter kjøpsloven, noe som innebærer at man trekke seg fra avtalen og få tilbake pengene sine. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva kjøpsloven sier om angrerett, og hvorvidt du kan angre på kjøpet ditt. Du kan også lese mer om mulighetene for å rette krav ved reklamasjon, og hvilke rettigheter du har når tingen du kjøpte ikke er som forventet.

Kort oppsummering

  • Angrerett er en mulighet til å gå fra avtalen om et kjøp. Her trenger du ikke å oppgi noen grunn for å få pengene dine tilbake.
  • Du har ingen angrerett gjennom kjøpsloven, men angrerettloven kan være aktuell i noen saker. Her må kjøpet være av en næringsdrivende som selger utenfor faste forretningslokaler. Angrerettloven gjelder mellom forbrukere og næringsdrivende.
  • Om tingen du kjøpte ikke er som den skal, har du muligheten til å kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

Hva er angrerett?

En angrerett innebærer at du kan trekke deg fra avtalen og få tilbake pengene dine. Dette er et unntak fra hovedregelen om at avtaler skal holdes. Forbrukere kan ha angrerett gjennom angrerettloven for kjøp som skjer utenfor selgerens faste forretningslokaler. Dette er ikke aktuelt ved kjøp etter kjøpsloven der begge parter er privatpersoner eller næringsdrivende.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avtale om angrerett

Selv om angreretten ikke gjelder automatisk ved kjøp etter kjøpsloven, kan man inngå avtale om angrerett. Her vil man for eksempel kunne si at selgeren går med på å ta tilbake varen hvis kjøperen angrer innen 14 dager, eller en annen formulering man blir enige om. Det er som regel ikke vanlig å ha slike avtaler ved kjøp av brukte ting på nett, men noen ganger kan det hende at selgeren går med på avtalen for å få solgt tingen. Om man ikke inngår avtale om angrerett ved kjøpet, kan man ikke kreve dette i etterkant.

Reklamasjon når varen ikke er som den skal

Hvis du ikke kan angre på kjøpet ditt, er du avhengig av at tingen har en mangel for å kunne rette krav mot selgeren. En mangel innebærer at tingen ikke står til de rimelige forventningene du har i lys av avtalesituasjonen. Hvis det viser seg at tingen du har kjøpt har en mangel, kan du rette krav mot selgeren i form av en reklamasjon.

Retting av feil og mangler

Hvis tingen du har kjøpt har en mangel, kan du kreve at selgeren retter feilen. Dette kan for eksempel være en reparasjon, eller bestilling av reservedeler. Selgeren kan også kreve å få rette mangelen hvis du krever prisavslag, omlevering eller heving av kjøpet.

Hvor lang tid selgeren kan bruke på rettingen, og hvor mange forsøk vedkommende skal få, vil variere. Noen produkter er mer avanserte enn andre, og det kan også hende at det er lang leveringstid på deler. Det er ikke alle mangler som lar seg rette, og i så fall kan det være mer aktuelt med en av de andre kravene.

Omlevering

Omlevering er ofte aktuelt hvis ikke retting er mulig, eller dersom retting er så dyrt at man like gjerne kan tilby et nytt produkt. Ulempen når det gjelder omlevering ved kjøpsloven, er at de færreste privatpersoner har flere tilsvarende ting liggende klar til levering. Ved handel mellom næringsdrivende er omlevering mer aktuelt.

Prisavslag

Dersom retting eller omlevering ikke er ønskelig eller mulig, vil et prisavslag ofte være en god løsning for begge parter. Prisavslag krever ikke noen ytterligere innsats fra selgeren, og mange kjøpere er fornøyde med et avslag i prisen som kompensasjon.

Det finnes flere måter å avgjøre størrelsen på prisavslaget, men som regel vil det gjenspeile verdireduksjonen som mangelen utgjør. Noen ganger kan man også ta utgangspunkt i hva en reparasjon vil koste hos en annen aktør, eller hvor stor betydning mangelen har for deg som kjøper.

Heving

Den mest inngripende reaksjonen overfor selgeren, er et krav om heving av kjøpet. Ved heving vil man kunne få pengene tilbake mot at tingen leveres tilbake til selgeren. Siden utgangspunktet er at avtaler skal holdes, skal det mye til for at du kan heve kjøpet. Hvis problemet kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag, vil heving som regel ikke være aktuelt.

Det er mange som tror at det finnes en ulovfestet generell angrerett ved bilkjøp, men dette stemmer ikke. Her gjelder de samme reglene som for andre kjøp.

Erstatning

Erstatning kan kreves i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving. Der de øvrige kravene skal gjøre opp for mangelen ved tingen du har kjøpt, skal erstatningen dekke øvrig økonomisk tap i saken. Hvis du for eksempel har kjøpt en bil med ødelagte bremser, vil retting, omlevering, prisavslag eller heving gjøre opp for bremsene. Om du i tillegg har kjørt ned naboens gjerde og postkassestativ, er det disse utgiftene som kan kreves erstattet.

Reklamasjonsfristen

For at du skal kunne rette krav mot selgeren, er du avhengig av at du overholder reklamasjonsfristene i kjøpsloven. Her er det to ulike frister du må være oppmerk som på, den relative og den absolutte fristen.

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må gi selgeren beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen begynner å løpe da du burde ha oppdaget mangelen, så fravær av oppmerksomhet eller undersøkelser fra din side kan gjøre at du taper kravet.

For det andre, må du reklamere senest innen 2 år etter kjøpsloven. Etter 2 år må du stå for utgiftene selv. Etter forbrukerkjøpsloven er reklamasjonsfristen inntil 5 år for produkter som er tiltenkt å vare over lengre tid. Det er altså et sterkere vern for privatpersoner som handler fra næringsdrivende.

Forskjellen mellom reklamasjon og angrerett

Det er mange som forveksler heving av kjøpet og angrerett.

Angrerett gir deg mulighet til å returnere tingen du har kjøpt innen 14 dager, uten at du trenger noen grunn til dette. Her er det stor forskjell mellom heving og angrerett, siden heving gjennom et reklamasjonskrav forutsetter at tingen du har kjøpt har en mangel.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvordan går man frem ved reklamasjon?

Kjøpsloven har altså ingen automatisk regel om angrerett, og du er avhengig av at tingen du har kjøpt har en mangel for å kunne rette krav mot selgeren. Her vil du få kompensasjon for feilen på tingen du har kjøpt.

For at du skal kunne rette krav, må du være innenfor reklamasjonsfristene i loven. Det er ikke alltid like enkelt å få gjennomslag for kravet sitt hos selgeren, og man kan ha god nytte av bistand fra en advokat som kjenner til lovens muligheter og begrensninger. Advokaten kan bistå med forhandlinger med motparten, og hjelpe deg med å ta saken videre dersom man ikke kommer til enighet.

Ofte stilte spørsmål om kjøpsloven om angrerett

frase

Hva er kjøpsloven og angreretten?

Kjøpsloven regulerer kjøp og salg av varer mellom næringsdrivende og forbrukere i Norge. Angreretten er en rettighet for forbrukere som gjelder ved kjøp av varer og tjenester utenfor fast utsalgssted, for eksempel ved netthandel, telefonsalg og dørsalg. Angreretten gir forbrukeren rett til å angre kjøpet innen en viss frist uten å oppgi noen grunn.

frase

Hvor lang er angrerettsfristen ved forbrukerkjøp?

Angrerettsfristen ved forbrukerkjøp er normalt 14 dager fra forbrukeren har mottatt varen eller inngått avtale om kjøp av tjenester. Fristen kan forlenges til 12 måneder dersom selgeren ikke har opplyst om angreretten, men fristen går aldri ut over 12 måneder fra utløpet av den opprinnelige fristen.

frase

Hva må en forbruker gjøre for å benytte seg av angreretten?

For å benytte seg av angreretten må forbrukeren informere selgeren om at de ønsker å angre kjøpet innen fristen. Dette kan gjøres ved å fylle ut et angreskjema som selgeren skal stille til rådighet, eller ved å gi en annen utvetydig erklæring om at de ønsker å angre.

frase

Hvilke kjøp er unntatt fra angreretten?

Noen kjøp er unntatt fra angreretten, blant annet kjøp av varer som raskt forringes eller blir foreldet, varer med personlig preg eller spesialtilpassede varer, forseglede varer som av helse- eller hygieneårsaker ikke egner seg for retur, og tjenester som allerede er fullført med forbrukerens samtykke.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454