Hva sier forbrukerkjøpsloven om reparasjonstid?

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  I mange tilfeller kan det være nødvendig med reparasjon av varer du har kjøpt. Hvis det er noe galt med varen, vil selger være ansvarlig for å reparere produktet, eller levere et nytt produkt. I denne artikkelen får du svar på hvilke krav du har overfor selger når varen din skal repareres.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hva sier loven?

  Hvis du har kjøpt en vare som er ødelagt, vil reglene som handler om reparasjonstiden stå i forbrukerkjøpsloven. I loven brukes ordet «avhjelp» som en samlebetegnelse for reparasjon og omlevering av et nytt produkt. Det er ikke alltid mulig med reparasjon, og i noen tilfeller er det bedre at du får en ny vare. Det er særlig § 29 og § 30 som er relevante for kravene til reparasjonstiden. 

  Merk: For at du skal ha krav på reparasjon fra selgeren, må varen din ha en mangel (se forbrukerkjøpsloven § 16). Hvis den ikke har en mangel, vil ikke selgeren være forpliktet til å reparere eller omlevere varen du har kjøpt.

  I § 29 står det at du selv kan velge mellom å få varen reparert, eller å få levert et tilsvarende produkt. Dette gjelder ikke hvis kravet ditt medfører urimelige kostnader for selgeren. 

  Hvis det er butikken som tilbyr en retting eller omlevering, skal dette skje «uten opphold». I praksis betyr dette at reparasjonen eller omleveringen skal skje uten unødvendige pauser. Selgeren har fremdeles tid til å undersøke varen for å finne ut hvor omfattende feilen er. 

  I § 30 står det at avhjelpen, altså reparasjonen eller omleveringen av produktet skal “skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid“.

  Innen rimelig tid

  Forhandleren som har solgt deg varen, må rette eller omlevere produktet innen rimelig tid. Hva som regnes som rimelig tid, avhenger av hva hvilken vare og feil det er snakk om. Ditt behov for varen vil også være en faktor, men det kan ikke alltid selgeren ta hensyn til. Hvis produktet må sendes til et verksted for å repareres, vil ikke forretningen ha kontroll over reparasjonstiden. 

  Hvis reparasjonen som kreves er liten, bør den kunne gjøres innen noen dager. I mange tilfeller er feilene mer omfattende, og da vil de naturligvis ta lengre tid. Hvor lenge “rimelig tid” er, avhenger av hva som er vanlig i bransjen. Det vil være mer tidkrevende å reparere et ødelagt teppe, enn å reparere en ødelagt motor. 

  Tiden regnes fra du har krevd reparasjon, eller godkjent selgers tilbud om reparasjon. 

  Erstatningsprodukt

  Hvis reparasjonen gjør at du ikke har tilgang på varen i mer enn en uke, kan du kreve å få et låneprodukt i mellomtiden. Kravet om låneprodukt må være rimelig, sett i sammenheng med varens art og hva det koster selgeren å tilby et låneprodukt. I noen tilfeller kan du kreve å få en erstatningsgjenstand selv om avhjelpen tar under en uke. 

  I møbelbransjen er det for eksempel vanlig å gi et erstatningsprodukt hvis sofaen din må repareres utenfor hjemmet ditt. Å ikke ha en sofa å sitte i, anses i bransjen som vesentlig for deg som forbruker. En stol vil derimot ikke være vesentlig, siden de fleste ofte har flere stoler eller andre sittemøbler som kan brukes frem til stolen er reparert. 

  Hva som regnes som rimelig tid for reparasjonen, vil også påvirkes av om du har fått tilbud om et erstatningsprodukt. Merk at tilbudet om et erstatningsprodukt ikke skal være en unnskyldning for at selgeren bruker lengre tid på å reparere varen din. 

  Hvor mange ganger kan selgeren reparere varen?

  Når varen du har kjøpt ikke fungerer som den skal, har selgeren to forsøk på å rette den samme feilen. Det er likevel et unntak for denne regelen hvis det er spesielle grunner som gjør at ytterligere retting er rimelig. Vilkårene for å rette flere enn to ganger vil ikke utdypes her. Hovedregelen er at selgeren kan forsøke å ordne feilen 2 ganger. 

  Uten kostnad

  Varen din skal repareres uten kostnad. Butikken som har solgt deg varen skal reparere produktet ditt gratis, og må selv dekke de eventuelle utgiftene som reparasjonen medfører. 

  Forretningen kan forvente at du legger ut for små utgifter underveis, som for eksempel forsendelseskostnad til selgerens utsalgssted eller verksted. Alle utleggene du har i forbindelse med reparasjonen, skal du få tilbakebetalt av selgeren. Det er ikke forventet at du legger ut for større kostnader, for eksempel utgifter til frakt hvis varen må sendes via et transportbyrå. 

  Uten vesentlig ulempe

  Varen din skal repareres uten at det medfører en vesentlig ulempe for deg. 

  Det vil være individuelt hva som anses som en vesentlig ulempe. Vurderingen skjer basert på hvilken vare du har kjøpt, og hvilke funksjoner varen har for deg. Det vil for eksempel være en vesentlig ulempe hvis produktet som må repareres har en sikkerhetsfunksjon du er avhengig av. Sikkerhetsfunksjoner kan for eksempel være en brannalarm, brannslukningsapparat, eller en elektronisk dørlås. Et eksempel fra forbrukerklageutvalget, er en sikkerhetsgrind som ble brukt i en åpen trapp.

  Det vil for eksempel være til “vesentlig ulempe” hvis den elektroniske dørlåsen din er ødelagt, og må sendes inn til reparasjon. I mellomtiden vil du stå uten mulighet for å låse ytterdøren til huset ditt, og en stor risiko for tyveri og innbrudd. I dette tilfellet vil det være urimelig at du skal vente en uke på å få reparert dørlåsen, og det vil også være lite praktisk hvis må installere og avinstallere et låneprodukt i mellomtiden. I dette tilfellet vil det vil være naturlig at selgeren tilbyr deg en ny, tilsvarende dørlås. 

  Merk: En generell irritasjon over at reparasjonen tar lang tid, eller at varen må repareres flere ganger, vil ikke karakteriseres som «vesentlig». Hvis du får levert gardiner som ikke fungerer som de skal, eller har kjøpt en ny radio som ikke virker, vil det ikke være en «vesentlig ulempe» for deg om disse tingene må tas inn til reparasjon.   

  Samlet sett skal varen din repareres eller omleveres innen “rimelig tid”. Rimelighetsvurderingen gjøres på bakgrunn av hva slags vare det er snakk om, og hvilke funksjoner varen har for deg. Avhjelpen skal skje innen “rimelig tid”, sett i sammenheng med hva som er vanlig praksis for avhjelp av en tilsvarende vare. 

  Denne artikkelen er kun ment for å gi et innblikk i reglene rundt forbrukerkjøpslovens bestemmelser om reparasjonstid. Som alltid er det mange unntak, tilleggsvilkår og nyanser i lovverket som ikke vil presenteres i en så kort fremstilling. Det er anbefalt at du tar kontakt med en advokat hvis du har flere spørsmål, og for at du skal få best mulig hjelp i din konkrete sak.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454