Bilde

EKSPERT PÅ BILSAKER: En advokat med spesialisering innen bilsaker kan hjelpe deg med juridiske utfordringer knyttet til kjøp, salg, forsikring, erstatning eller andre rettsspørsmål angående bilen din.

Advokat innen bilsaker: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Visste du at det finnes nesten 3 millioner personbiler i Norge? Det vil si at de fleste av oss kjøper en eller flere biler i løpet av livet. Noen sverger til bruktbiler, andre velger en ny bil. Noen kjøper privat, mens atter andre velger å kjøpe bil gjennom en forhandler. Uansett hva du foretrekker, er det fullt mulig at ting ikke går helt som ønsket. Det kan være at du angrer på bilen du har valgt, eller at den viste seg å ikke være i henhold til avtalt.

Som kjøper har du en rekke rettigheter, men til tross for dette kan det oppstå konflikter med kjøperen. Det er ikke alltid det er like lett å bli enige om en løsning, spesielt ikke om det er en dyr bil du har kjøpt, og dermed kan det være greit å få hjelp fra en advokat.

Kortversjonen

 • En advokat innen bilsaker kan hjelpe deg med å løse konflikter knyttet til kjøp og salg av biler, både for bruktbiler og nye biler, kjøpt privat eller fra en forhandler.
 • Advokaten kan hjelpe både kjøpere og selgere med ulike aspekter som å heve kjøpet, kreve retting av feil, kreve prisavslag, kreve oppfyllelse av avtalen, og kreve erstatning.
 • Mange forsikringer og medlemskap kan dekke utgiftene til advokat, og det finnes også muligheter for fri rettshjelp for dem med lav inntekt.
 • Det finnes en egen klagenemnd for bilsaker, Klagenemda for bilsaker, hvor saker kan bli vurdert. Det er viktig å dokumentere saken godt, og en advokat kan hjelpe til med dette.

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

En advokat som jobber med bilsaker er ekspert innen kjøpsretten, og har god kunnskap om både forbrukerkjøp (der bilselgeren er en næringsdrivende) og privatkjøp (der bilselgeren er en privatperson). Advokaten vil ha god kjennskap til mange forskjellige problemer på området, og kan finne løsninger som du og selgeren ikke har tenkt på.

En advokat innen bilsaker har solid kunnskap om kjøpsrett, enten det er forbrukerkjøp eller privatkjøp det dreier seg om. Dersom du har handlet bil hos en forhandler, regnes det som et forbrukerkjøp siden forhandleren er næringsdrivende. Dersom du har handlet bil hos en privatperson, regnes kjøpet som et privatkjøp. Det er viktig å være klar over dette skillet, ettersom lover og regler ikke er helt de samme.

En advokat som er ekspert på bilsaker, kan hjelpe deg som kjøper bil med følgende:

 • Heve kjøpet og få pengene tilbake dersom du mener at det er noe galt med bilen.
 • Kreve retting av eventuelle feil og mangler.
 •  Kreve prisavslag og erstatning dersom bilen er i så dårlig forfatning at den ikke kan brukes.

En advokat innen bilsaker, kan hjelpe deg som selger bil med følgende:

 • Kreve oppfyllelse av avtalen og betaling dersom bilkjøperen ikke overholder avtalen
 • Kreve heving av kjøpet når kjøperen ikke betaler.
 • Kreve erstatning.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Gratis advokat

Det er mange som ikke ønsker å bruke advokat fordi de er redde for kostnadene dette kan medføre. Det finnes flere forsikringer som dekker utgiftene til advokat, og det vil derfor lønne seg å se om forsikringen din er blant disse. Noen innboforsikringer har også en egen rettshjelpsforsikring. Det vil altså være en god idé å sjekke forsikringene dine, eller eventuelle organisasjoner du er medlem av. Er du, for eksempel, medlem av NAF, kan det være at medlemskapet dekker hjelp fra en advokat.

Har du under en viss inntekt, under 320 000 om du er enslig eller under 490 000 om du har samboer eller ektefelle, kan det hende du er kvalifisert for fri rettshjelp. Dette er noe en advokat kan hjelpe deg med å undersøke, og eventuelt sende inn en søknad om.

Klagenemda for bilsaker

Det kan være greit å vite at det også finnes en egen klagenemd for bilsaker. Den heter ganske enkelt Klagenemda for bilsaker, og ble opprettet av Norges Bilbransjeforbund. Her kan du få saken din vurdert dersom du ønsker å klage på et bilkjøp eller et bilverksted. Det er viktig at du er klar over at du må ha handlet bil hos en forhandler, og at du må være medlem av NAF, MA eller KNA og forhandleren må være medlem av Norges Bilbransjeforbund. Har du kjøpt bruktbil frafaller kravet om medlemskap i en av organisasjonene nevnt over. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at du må dokumentere saken din grundig. Nemnda behandler saken utelukkende basert på mottatt informasjon, og det kan derfor være en god idé å få hjelp av en advokat til å belyse saken grundig.

Har du kjøpt bil med feil og mangler?

Det er ikke så rent sjeldent at kjøperen av en bruktbil i ettertid føler at bilen ikke helt stod til forventingene. Skulle det være tilfelle med deg, er det viktig at du klager til selgeren innen det som kalles «rimelig tid». Hva som er rimelig tid, avhenger av om du har kjøpt bilen av en privatperson eller hos en forhandler. Generelt sett opererer man med at kjøper må reklamere innen det har gått to måneder etter at man oppdaget, eller burde ha oppdaget, feilen/mangelen.

Å reklamere vil si at du først og fremst må fortelle selgeren at du mener det foreligger en feil eller mangel. Deretter har du mulighet til å få bilen undersøkt, slik at du kan dokumentere feilen samt hva det vil koste å utbedre dette.

Bilkjøp hos en profesjonell forhandler reguleres gjennom det som kalles forbrukerkjøpsloven. Her gjelder det blant annet en reklamasjonsfrist på 5 år. Har du derimot kjøpt bilen av en privatperson, reguleres dette gjennom kjøpsloven. Her er reklamasjonsfristen ikke lenger enn 2 år.

Selges «som den står»

Det er ganske vanlig at den som selger en bruktbil har med en egen klausul, som sier at bilen selges som den er / som den står. Dette er naturlig nok selgerens måte å unngå en masse krav i ettertid. Selv om slike klausuler gjør det vanskeligere for deg som kunde, er det likevel ikke umulig å vinne frem med et krav dersom du har grunn til å være misfornøyd med kjøpet ditt.

Da handler det hele om at bilen må være i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med da du kjøpte bilen. Du kan også vinne frem med en reklamasjon dersom det viser seg at selgeren har gitt deg uriktige opplysninger.

Du har sikkert fått med deg at du har angrerett når du kjøper en vare. Det vil si at du kan levere varen tilbake innen 14 dager, og få pengene igjen. Fullt så enkelt er det ikke når det gjelder kjøp av bil. I henhold til loven har du ikke angrerett på kjøp av bil, og dermed avhenger det hele av om du har fått denne rettigheten med i kontrakten med selgeren.

Årsaken til den manglende angreretten er rett og slett at det ville vært veldig kostbart for enhver bilselger å håndtere denne retten. Om du har bestilt en bil hos en forhandler, har du derimot mulighet til å angre kjøpet helt frem til bilen er levert. Trekker du bestillingen din, vil det være du som er ansvarlig for utgiftene selgeren får i forbindelse med dette. Synes du at beløpet selgeren krever er for høyt, kan du kontakte en advokat for å få hjelp og råd.

Bilen må ha en vesentlig feil eller mangel

En vesentlig veil eller mangel betyr at bilen ikke samsvarer med det som er avtalt mellom deg og selgeren. Teksten i salgsannonsen og kjøpekontrakten vil være av avgjørende betydning. Om du mener at bilen ikke samsvarer med avtalen, kan du komme med følgende krav mot selgeren:

 • Retting av feilen/mangelen – Her gis selgeren mulighet til å rette feilen/mangelen. Når dette er gjort, kan du ikke kreve ytterligere kompensasjon. I tillegg kan du ikke kreve å få hevet kjøpet dersom selgeren ønsker å få anledning til å rette feilen.
 • Omlevering av bilen – Dette er aktuelt dersom det ikke er mulig eller lønnsomt å rette feilen. Omlevering vil si at du får en ny bil som samsvarer med kontrakten. Har du kjøpt bruktbil, vil det i de fleste tilfeller være vanskelig med omlevering. Dette er derfor en mulighet som oftest benyttes i forbindelse med nye biler.
 • Avslag i prisen – Dette vil si at du får et avslag i prisen som tilsvarer verdireduksjonen feilen/mangelen har resultert i. Dette er ofte det enkleste, og derfor også mest brukte, kravet. Spesielt når det kommer til kjøp og salg av brukte biler mellom privatpersoner.
 • Heving av kjøpet – Dette vil ganske enkelt si at du leverer bilen tilbake til selgeren og får pengene igjen. Heving kan virke enkelt, men det er generelt vanskelig å nå gjennom med dette kravet. Kravet er at mangelen må være vesentlig, og det er sjeldent kjøper og selger er enige i om mangelen eller feilen er vesentlig eller ikke lar seg rette på annen måte.
 • Erstatning for ytterligere økonomisk tap – Det vil, for eksempel si at du får dekket utgifter til leiebil. Dette er altså et krav som dekker utgiftene du har blitt påført fordi bilen du kjøpte hadde feil/mangler. Dersom ekstrautgiftene dine er av en viss størrelse, kan det være nyttig å få hjelp av en advokat.

Urimelige avtaler

Dersom du har inngått noe som kan kalles en urimelig avtale, kan du kreve å få denne annullert. Det kan være hvis du har blitt tvunget til å inngå den gjeldende avtalen, eller at det er grunn til å tro at du ikke hadde mulighet til å forstå hva avtalen innebar. Selv om lovverket åpner opp for at urimelige avtaler kan annulleres, skrives det ikke mye om hva man legger i ordet urimelig. Det kan derfor være viktig å få hjelp av en advokat til å vurdere avtalen, og hjelpe deg med å få den annullert.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Når du som bilselger trenger hjelp

Selv om langt de fleste saker handler om bilkjøpere som har vært uheldige med kjøp av bil, hender det også at bilselgeren har behov for hjelp. Det kan være i forbindelse med at kjøperen ikke betaler inn det avtalte beløpet, eller at kjøperen krever heving av kjøpet mens du helst vil rette feilen eller gi et prisavslag. En advokat innen bilsaker vil også kunne hjelpe selgeren av bilen enten det dreier seg om reklamasjon eller manglende oppfylling av kontakt.

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat innen bilsaker

frase

Hva gjør jeg om bilen jeg har kjøpt har feil eller mangler?

Da må du først og fremst melde fra til selgeren. Dette må gjøres innen rimelig tid, noe som i de fleste tilfeller vil si 2 måneder etter at du oppdaget feilen. Du kan reklamere både skriftlig og muntlig, men det anbefales at du gjør det skriftlig.

frase

Hva kan jeg kreve om bilen har en vesentlig feil eller mangel?

Generelt kan du kreve retting, avslag i pris, heving av kjøpet og/eller erstatning for ekstra kostnader.

frase

Har jeg angrerett på kjøp av bil?

Nei, i henhold til lovverket har man ikke angrerett når det kommer til kjøp av bil. Dersom bilen har vesentlige mangler, kan du kreve å få kjøpet hevet. Har du bestilt en ny bil, som ikke er levert enda, kan du heve kjøpet frem til bilen er levert. Du må da betale kostnadene bilselgeren får ved at du hever bestillingen. Dette er det nærmeste man kommer angrerett.

frase

Hvor lang er reklamasjonsfristen?

Du må reklamere innen rimelig tid. Dette kalles relativ reklamasjonsfrist, og normalt anses 2 måneder etter at feilen ble oppdaget for rimelig tid. Det finnes også en såkalt absolutt reklamasjonsfrist. Den er på 2 år dersom du har kjøpt bil av en privatperson og 5 år dersom du har kjøpt bil hos en profesjonell forhandler.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454