Bilde

MANGE VALG: Ved en skilsmisse må man ta mange valg, og det kan lett oppstå konflikt om fordelingen av eiendeler og samværsavtalen som gjelder barna.

Skilsmisseadvokat: Alt du trenger å vite (vilkår, fordeling m.m.)

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Et skilsmisseoppgjør kan være komplisert, vanskelig og tøft på mange måter. I slike saker får ofte advokater en stor rolle, og kan ha en stor betydning på hvordan skilsmissen ender. Det er mange lover og regler å ta hensyn til når du går gjennom et samlivsbrudd, og dette vil variere alt ettersom hvilke forutsetninger ekteparet har fra starten av.

Det kan være en god idé å få kvalifisert hjelp og bistand fra en advokat, når du går gjennom en skilsmisse. En advokat kan være med på å sikre at resultatet av skilsmissen både blir riktig og rettferdig. Advokater som jobber med dette har ofte spesialisert seg på familierett, og kan barneloven, skifteloven og ekteskapsloven inn og ut.

Kortversjonen

  • En advokat som spesialiserer seg innen skilsmisser, er ekspert på reglene som gjelder for fordeling av eiendeler og konfliktløsning.
  • Advokaten kan hjelpe til med kommunikasjon, avtaler og enighet rundt fordelingen. Videre kan advokaten bistå hvis det skal inngås samværsavtale og andre enigheter i forbindelse med felles barn.
  • Det er lurt å bruke litt tid på å finne riktig advokat. En med lang erfaring som du stoler på, vil ofte være det beste alternativet. Budsjett spiller også en viktig rolle for mange.
  • Det kan få store økonomiske konsekvenser å ikke ta kontakt med en advokat. Resultatet etter fordelingen av eiendeler vil være utgangspunktet for etableringen av livet videre.

Skilsmisse

Det er ofte mange spørsmål som må besvares når en går gjennom en skilsmisse. Det er heller ikke sjeldent at det blir uenigheter i forbindelse med fordeling av verdier og økonomi. I en allerede sårbar og frustrerende situasjon, kan det være ekstra vanskelig å finne svaret på de rettslige spørsmålene alene. En advokat derimot, kan komme inn som en nøytral part og bistå ektefellene. I tillegg kan advokaten sørge for at dere har skilsmissepapirene på plass.

Ekteskapsloven vil som regel kunne si hvem av partene som har rett på hvilke verdier, samt hvordan formue og eiendeler skal bli fordelt. Her finnes det dog mange unntak og vilkår, og står du alene er det ikke alltid lett å vite hva du egentlig har rett på. En advokat vil sørge for at fordelingen blir rettferdig, og at alle partene er fornøyde når oppgjøret er over.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva kan en skilsmisseadvokat hjelpe med?

En skilsmisseadvokat kan hjelpe med mye under en skilsmisse. Hovedoppgaven vil være å sørge for at begge partene, eller parten han representerer, skal få et rettferdig og riktig oppgjør når det kommer til verdier og fordeling av disse. God service og hurtig svar på henvendelser er også viktig her.

I tillegg vil en skilsmisseadvokat være en god støttespiller, som kan hjelpe dere med å forstå hva de mange kompliserte lovene og vilkårene egentlig betyr. Lovene er komplekse, og det er sjeldent et fasitsvar på hvordan ting skal fordeles under en skilsmisse. En advokat vil sørge for å ivareta dine interesser, og kan gi deg informasjon om hva du kan forvente.

Det kan fort oppstå uenigheter under en skilsmisse, særlig knyttet til økonomien. Det kan være snakk om uenigheter angående bolig og eiendom, så vel som andre verdier som båt, bil og lignende eiendeler. En advokat vil først og fremst kunne fortelle hva loven sier, og deretter prøve å få partene til å bli enig ut ifra dette. Et forlik er alltid å foretrekke.

En advokat skal sørge for å komme med gode løsninger og bistå partene gjennom den tunge rettslige prosessen. Målet er at begge partene skal være fornøyde etter oppgjøret, men også at selve oppgjøret blir gjort på en korrekt måte. En advokat kan også bistå under meklingsmøter i forbindelse med seperasjoner eller skilsmisser.

Kan jeg få en advokat ved samlivsbrudd?

I disse dager er det ikke uvanlig at mennesker skaper et liv sammen uten å være gift. Det er fint mulig å ta opp lån, kjøpe eiendeler og skape en formue som samboere. Om en da bestemmer seg for å gå fra hverandre, kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter en har, og hvordan en fordeling av verdier skal foregå.

Det finnes ingen konkrete lover for et samlivsbrudd, eller et opphør av samboerskap. Her stilles det ingen krav til likedeling mellom partene, slik som det ville gjort om de hadde vært gift. En advokat kan hjelpe med å ta utgangspunkt i hvem av partene som har anskaffet hvilke verdier. Dette kan være vanskelig å finne ut av på egenhånd.

Selv om det ikke finnes en spesifikk lov angående samlivsbrudd, finnes det noe enkelt regler som inngår i husstandsfellesskapsloven. Her er det noen reguleringen om for eksempel fordeling av en eventuelle felles bolig og innbo, når det oppstår et samlivsbrudd. Det er ikke alle samboere som går under bestemmelsene, her finnes det unntak en advokat kan hjelpe med.

For å gå under husstandsfellesskapsloven, ligger det krav om at samboerne må ha bodd sammen i minimum to år, og de må være over 18 år. Igjen kan det finnes et unntak her hvis samboerne venter barn, eller allerede har fått barn sammen. Ettersom dette er en kompleks lov, vil en advokat komme til god hjelp gjennom denne prosessen.

Skilsmisse og skjevdeling – hva betyr det?

Når noen går gjennom en skilsmisse, vil det i hovedsak foregå noe som kalles for likedeling. I korte trekk betyr dette at ektefellenes verdier skal deles likt mellom begge partene. Dette vil skje etter at hver av ektefellene har tatt fra verdier som kan dekke sin egen gjeld. Som oftest blir ektefellenes netto formue fordelt likt.

Men i noen tilfeller er det ikke grunnlag for likedeling. Dette kan for eksempel være at det ble gjort en annen avtale når ekteskapet ble inngått. Selv om ektefellene har det som kalles felleseie på verdier, finnes det fortsatt en rekke regler og unntak som gjør at fordelingen ikke alltid blir lik mellom partene. En skjevdeling er at disse unntakene.

Ved en skjevdeling blir visse verdier holdt utenfor delingen, og blir forbeholdt en av partene i skilsmissen eller seperasjonen. Som regel er det tre tilfeller som kan utløse en skjevdeling. Det første tilfellet er hvis en av partene har verdier som ble kjøpt med midler den ene parten hadde før de gikk inn i ekteskapet.

Det andre unntaket er om verdier er kjøpt med midler den ene parten har arvet fra sin egen familie eller andre. Det samme gjelder om en av partene har brukt midler de har fått i gave, til å kjøpe en felles verdi. Det kan være vanskelig å bevise disse tilfellene, men advokat vil komme godt med og kan hjelpe dere med å kartlegge hvem verdiene tilhører.

Hvordan velge rett skilsmisseadvokat?

Det kan være en tung prosess å gå gjennom et samlivsbrudd eller en skilsmisse. Her er det mange vanskelige følelser i spill, og derfor kan det være viktig å ha en støttespiller med seg, som har lang og god erfaring innen familierett, separasjon eller skilsmisse. Når du skal velge en advokat, er det flere ting du bør tenke på.

Det finnes mange advokater der ute, og det er ikke alltid lett å bestemme seg for hvilken du ønsker å gå for. Her bør du finne en advokat som gjerne har spesialisert seg på familierett. Velger du en med lang erfaring, vil advokaten mest sannsynlig ha gode og oppdaterte kunnskaper om alle reglene og lovene som blir aktuelle i en skilsmisse.

Når du går gjennom en skilsmisse er det mange faktorer som må fordeles og bestemmes. Dette kan være ting som går under selve ekteskapsloven, men også skifteloven og barneloven. Har partene barn, vil det være en fordel å finne en advokat som ønsker at barnas interesser skal bli ivaretatt gjennom hele prosessen.

Søk deg gjerne rundt på nettet og finn ut hvilke advokatselskap som finnes i området ditt. På nettsidene vil det ofte stå god informasjon om hvilke rettsområder advokatene har spesialisert seg på. Det viktigste er å få en advokat som kan yte god service, som vil være der for deg og kunne svare på dine henvendelser og bekymringer raskt og effektivt.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Skilsmisse vilkår og fordeling av foreldreansvar

Om du eller din ektefelle ønsker å innvilge en skilsmisse, er det noen vilkår og krav som først må oppfylles. Blant annet foreligger det et krav om at begge partene må være separert i minst et år, før en eventuelle skilsmisse kan skje. Under en slik prosess vil en skilsmisseadvokat sørge for at du får vite om de rettighetene du har.

I en skilsmisse er det ofte ikke bare mange eiendeler å ta hensyn til, men også eventuelle barn. Når det skal bestemmes hvor barna skal bo, hvor ofte partene skal få se barna og hva barnas beste er, blir det avholdt et meklingsmøte. Dette bør gjøres så fort som mulig, slik at advokaten kan få god tid på seg til å gjennom saken.

Når det kommer til avgjørelser om foreldreansvar, har vi en lov som heter Barneloven. Denne loven er først og fremst skapt for å sørge for at avgjørelser som blir tatt, alltid skal legge seg etter hva som er det beste barnet. Har du spesielle ønsker angående barna, vil en advokat komme til god hjelp her.

Om ektefellene ikke klarer å komme til enighet, kan en advokat komme inn å bistå foreldrene. Det er ofte ikke lett å se ting i perspektiv, spesielt ikke når det kommer til barn. Her er det mange faktorer som vektlegges, både omsorgsevne og geografisk avstand mellom foreldre. En advokat kan hjelpe med å fremme barnas sak, og se hvilken løsning som vil gagne barnet.

Få svar på ofte stilte spørsmål om skilsmisseadvokat

frase

Hva kan en skilsmisseadvokat hjelpe meg med?

En skilsmisseadvokat kan hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og plikter i forbindelse med en skilsmisse. Advokaten kan også hjelpe deg med å utarbeide og forhandle en avtale om økonomisk oppgjør, barnefordeling og eventuelle andre juridiske spørsmål som oppstår i forbindelse med en skilsmisse. Videre kan en skilsmisseadvokat også representere deg i retten dersom det blir nødvendig.

frase

Hvordan velger jeg en skilsmisseadvokat?

Det er viktig å velge en skilsmisseadvokat som har erfaring og kompetanse på området. Du kan be om anbefalinger fra venner og familie eller søke på nettet etter advokater med gode omtaler. Det kan også være lurt å velge en advokat som du føler deg komfortabel med og som du tror vil representere deg på en god måte.

frase

Hva koster det å ansette en skilsmisseadvokat?

Kostnadene for å ansette en skilsmisseadvokat kan variere avhengig av advokatens erfaring og timepris. Det kan også være ekstra kostnader for utgifter som må dekkes i forbindelse med saken, for eksempel utgifter til rettslige dokumenter eller ekspertvitner. Det er vanlig at advokater tar betalt for timepris og/eller faste honorarer.

frase

Hvordan kan jeg forberede meg til en første konsultasjon med en skilsmisseadvokat?

Det kan være lurt å forberede seg til den første konsultasjonen med en skilsmisseadvokat ved å samle all relevant informasjon om din skilsmisse, inkludert dokumenter som kan være relevante for saken. Det kan også være nyttig å tenke gjennom spørsmål du har om din skilsmisse og hva du ønsker å oppnå. På den måten kan du bruke konsultasjonen til å få svar på dine spørsmål og forstå hva som er de beste alternativene for deg og din situasjon.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454