Skilsmisseadvokat: Alt du trenger å vite (vilkår, fordeling m.m.)

En skilsmisse er en komplisert, vanskelig og sårbar situasjon. Skilsmisseoppgjøret kan være tøft på mange måter, og i denne typen saker kan en advokat ha en avgjørende betydning for hvordan saken ender. I tillegg til å ha kunnskap om de mange lovene og reglene som gjelder, er det viktig at advokaten også kan fungere som en støttespiller for deg. Mange velger å si fra seg gjenstander de har krav på for å forhindre konflikt med personen de skiller seg fra, noe som kan resultere i en stor økonomisk skjevhet. 

Kort fortalt er advokatens viktigste rolle å påse at resultatet i skilsmissen blir riktig og rettferdig. Personen har ofte spesialisert seg innen familieretten, og har god kjennskap til konfliktene som kan oppstå. I en sårbar og frustrerende situasjon kan det være vanskelig å tenke langsiktig. Advokaten vil derimot se helheten i situasjonen, uten å være påvirket av følelsene og minnene dine.  

I denne artikkelen kan du lese mer om skilsmisser, og hvorfor en advokat kan være avgjørende for at skillsmisseoppgjøret blir riktig.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Fordeling av eiendeler ved skilsmisse

Det er ekteskapslovens regler som gir utgangspunktet for hvilke verdier man har krav på, og hvordan formue og eiendeler blir fordelt. Her finnes det likevel mange unntak og nyanser som gjør det vanskelig å forstå hva som egentlig er riktig. En advokat vil sørge for at fordelingen blir gjennomført på riktig måte. 

Utgangspunktet ved en skilsmisse er at man har felleseie, hvis man ikke har avtalt noe annet. Felleseie innebærer at ektefellenes felles verdier deles likt etter fratrekk fra eventuell gjeld, og dette kalles likedeling

Noen ganger har ektefeller avtalt at hele- eller deler av sine formuer er deres særeie, og dermed kan holdes utenfor likedelingen. En slik avtale må gjøres gjennom en ektepakt, og må ha fulgt de kravene som stilles for at den skal være gyldig. Et av disse kravene er at begge ektefellene signerer avtalen i nærvær av to vitner. Du kan altså ikke kreve særeie på tingene dine uten at ektefellen din er enig i dette. Særeie kan også bestemmes av en eventuell gavegiver eller testator. Hvis du for eksempel arver en bil av bestefaren din, vil han kunne bestemme i testamentet sitt at bilen er ditt særeie. 

Skjevdeling

Et annet unntak fra likedelingen vil være hvis en av ektefellene kan skjevdele eiendeler. En skjevdeling innebærer at en verdi holdes utenfor delingen, og det er tre tilfeller der skjevdeling kan være aktuelt. 

For det første kan du skjevdele verdier som klart kan føres tilbake til verdier du hadde før ekteskapet ble inngått. Hvis du for eksempel hadde en bil før dere giftet dere, og solgte bilen til fordel for en båt, vil du kunne skjevdele verdien av båten (så lenge du har betalt hele båten med pengene du fikk etter salget av bilen). 

Her er vilkåret at verdien klart kan føres tilbake til tidligere verdier. Hvis du solgte bilen og brukte pengene på litt av hvert, er det ikke sikkert at du kan bevise at verdiene stammer fra bilen. Verdiene må også være i behold, så penger du har brukt opp vil ikke kunne skjevdeles. Hvis pengene fra bilen gikk til en sydentur for hele familien, kan du ikke skjevdele verdien av feriereisen. 

For det andre kan du skjevdele verdier som stammer fra arv etter andre enn ektefellen. Hvis du arvet 200 000 kroner etter en besteforelder, kan du skjevdele verdien så lenge den er i behold, og du kan bevise at det er arvepengene som skjevdeles. I likhet med eksempelet over, vil det ikke alltid være like lett å bevise hvor pengene kommer fra. En advokat vil være et godt verktøy for å skaffe bevis for skjevdelingskravet ditt. 

For det tredje kan du skjevdele verdier som du har fått i gave fra andre enn ektefellen din. 

Bevisbyrden

Det er ektefellen som krever skjevdeling som har bevisbyrden for at verdiene stammer fra skjevdelingsmidler (verdier før ekteskapet, arv eller gaver fra andre enn ektefellen). Hvis du ikke kan bevise at verdien stammer fra skjevdelingsmidler, vil verdien deles på to etter hovedregelen om likedeling så lenge dere ikke har særeie. 

En advokat kan hjelpe deg med utformingen og dokumentasjonen av et skjevdelingskrav. 

Hva kan en en skilsmisseadvokat hjelpe med?

En skilsmisseadvokat kan hjelpe deg med en rekke problemer under skilsmissen. Hovedoppgaven vil være å sørge for at begge partene, eller parten advokaten representerer, skal få et rettferdig og riktig oppgjør når eiendelene og verdiene deres skal fordeles. I denne forbindelsen vil et godt samarbeid, effektiv kommunikasjon og god service være viktige faktorer. 

I tillegg vil en skilsmisseadvokat være en god støttespiller, og kan bidra med et nøytralt syn på saken. Vedkommende kan hjelpe dere med å forstå hva loven sier om situasjonen deres, og hvilke konsekvenser de ulike valgene vil ha for dere i fremtiden. Det er mange lover på området, og disse kan være veldig innviklet. Advokaten vil bidra til oppklaring, og ivareta dine interesser på best mulig måte.  

Dessverre er det ofte store uenigheter under en skilsmisse, spesielt når det kommer til økonomien og andre verdier. Hvem eier egentlig boligen, fritidseiendommen, båten, bilen, og lignende gjenstander? Advokaten har god kjennskap til lovens regler, og kan hjelpe dere å komme til enighet. Den beste løsningen er at dere finner en fordeling som begge kan leve videre med. 

Advokaten vil komme med løsninger som dere kanskje ikke har tenkt over selv, og målet er at begge ektefellene er fornøyde med oppgjøret. Det er likevel ikke alltid sånn at begge blir fornøyde, og advokatens jobb vil være å sørge for at oppgjøret gjøres korrekt etter loven. Vedkommende kan også bistå under meklingsmøter og forhandlinger i forbindelse med skilsmissen.

Krav til skilsmisse, og fordeling av samværet med barna

Om du eller din ektefelle ønsker å skille dere, er det noen krav som først må oppfylles. Blant annet er det et krav om at dere må ha vært separert i minst et år før en skilsmisse kan skje. Under denne prosessen vil en advokat kunne begynne forberedelsene til skilsmisseoppgjøret, slik at du er best mulig forberedt når forhandlingene skal gjøres. 

I en skilsmisse er det ofte ikke bare mange eiendeler å ta hensyn til, men også eventuelle barn. Når det skal bestemmes hvor barna skal bo, og hvor ofte de skal være hos hver av foreldrene, er det ikke alltid foreldrene blir enige. I løpet av skilsmisseprosessen vil dere måtte møte til et meklingsmøte der målet er å finne en samværsavtale som skal gjelde for begge foreldrene. En advokat kan bidra til å sørge for at avtalen ivaretar barna, samtidig som at dine interesser blir hørt. 

Når det kommer til avgjørelser om foreldreansvar, vil Barnelovens regler gjelde. Denne loven er først og fremst skapt for å sørge for at avgjørelser som blir tatt, alltid skal baseres på hva som er det beste for barnet.  

Om ektefellene ikke klarer å komme til enighet, kan en advokat komme inn å bistå foreldrene. Det er ofte ikke lett å se ting i perspektiv, spesielt ikke når det kommer til barn. Her er det mange faktorer som vektlegges, både omsorgsevne og geografisk avstand mellom foreldrene. En advokat kan hjelpe med å fremme barnas sak, og se hvilken løsning som vil gagne barnet.

Advokathjelp ved samlivsbrudd

I dag er det ikke uvanlig at man skaper et liv sammen uten å være gift. Det er ingenting i veien for å ta opp lån, kjøpe ting og bygge seg opp en formue som samboere. Ved et samlivsbrudd mellom samboere kan det være vanskeligere å vite hvilke rettigheter man har, og hvordan fordelingen av eiendelene skal gjøres.

I motsetning til skilsmisser, er det ingen ekteskapslov for samboere. Det er dermed ikke noe krav til likedeling mellom partene, og samboerne må i stor grad finne ut av fordelingen selv. Hovedregelen for samboere er at hver person eier sine ting, men det er vanskelig i mange tilfeller å si sikkert hvem som faktisk eier hva. 

Selv om det ikke finnes en spesifikk lov angående samlivsbrudd, finnes det noen regler i husstandsfellesskapsloven som kan være relevante. Her er det for eksempel noen regler om fordeling av felles bolig og innbo ved samlivsbrudd, men disse gjelder ikke for alle. En advokat kan hjelpe dere med å avklare om reglene gjelder for dere, eller ikke. 

Noen av reglene i sameieloven kan også være relevante for fordelingen mellom dere. 

Hvis dere har skrevet en samboerkontrakt, vil denne gjelde for fordelingen av eiendelene mellom dere. 

Skilsmisse og skjevdeling – hva betyr det?

Når noen går gjennom en skilsmisse, vil det i hovedsak foregå noe som kalles for likedeling. I korte trekk betyr dette at ektefellenes verdier skal deles likt mellom begge partene. Dette vil skje etter at hver av ektefellene har tatt fra verdier som kan dekke sin egen gjeld. Som oftest blir ektefellenes netto formue fordelt likt.

Men i noen tilfeller er det ikke grunnlag for likedeling. Dette kan for eksempel være at det ble gjort en annen avtale når ekteskapet ble inngått. Selv om ektefellene har det som kalles felleseie på verdier, finnes det fortsatt en rekke regler og unntak som gjør at fordelingen ikke alltid blir lik mellom partene. En skjevdeling er at disse unntakene.

Ved en skjevdeling blir visse verdier holdt utenfor delingen, og blir forbeholdt en av partene i skilsmissen eller seperasjonen. Som regel er det tre tilfeller som kan utløse en skjevdeling. Det første tilfellet er hvis en av partene har verdier som ble kjøpt med midler den ene parten hadde før de gikk inn i ekteskapet.

Det andre unntaket er om verdier er kjøpt med midler den ene parten har arvet fra sin egen familie eller andre. Det samme gjelder om en av partene har brukt midler de har fått i gave, til å kjøpe en felles verdi. Det kan være vanskelig å bevise disse tilfellene, men advokat vil komme godt med og kan hjelpe dere med å kartlegge hvem verdiene tilhører.

Hvordan velge rett advokat?

Det kan være en tung prosess å gå gjennom et samlivsbrudd eller en skilsmisse. Her er det mange vanskelige følelser i spill, og derfor kan det være viktig å ha en støttespiller med seg, som har lang erfaring innen familierett, separasjon eller skilsmisse. Når du skal velge en advokat, er det flere ting du bør tenke på.

Det finnes mange advokater der ute, og det er ikke alltid like lett å bestemme seg for hvilken du har lyst til å samarbeide med. Her bør du finne en advokat som har spesialisert seg på familierett, og erfaring med konflikten du står i. En advokat med lang erfaring vil i mange tilfeller jobbe mer effektivt enn en nyutdannet advokat, og på denne måten kan du spare en del penger selv om timeprisen i utgangspunktet er høyere. 

I en skilsmisse er det ikke bare eiendeler som skal fordeles. Det er mange som er uenige om hvordan samvær og bosituasjonen til barna skal løses, og i denne sammenhengen kan en advokat være en god mekler. Advokaten vil i dette tilfellet ha barnets beste i fokus, og bidra med et nøytralt synspunkt på hvilken løsning som best ivaretar barnet. 

Det er lurt å bruke god tid på å velge en advokat du stoler på. På nette kan du finne oversikt over advokater i nærheten av deg, og på advokatfirmaenes nettsider kan du lese mer om de aktuelle advokatenes erfaring og spesialiseringsområder. Her vil det i mange tilfeller være mulig å finne andre personers erfaringer med advokater, og dette kan gi en god pekepinn. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende