Bilde

GODE GRUNNER: Det kan ha mange gode grunner for seg å inngå forlik.

Forlik: En komplett guide (pris, erfaringer, o.l.)

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Forlik kan være et effektivt alternativ for å løse konflikter på en fredeligere – og kanskje billigere – måte enn lange, kompliserte rettssaker. Her er alt du må vite om forliksklage.

Forlik er langt fra tilfeldige avgjørelser som tas utenfor rettssalen. Forliksklager er en viktig del av det norske rettssystemet som hjelper oss med å unngå lange, kostbare rettssaker. Gjennom mekling og forhandlinger kan man heller komme fram til løsninger som begge parter faktisk kan leve med.

Her i denne guiden tar vi en nærmere titt på hva forlik egentlig er og hvorfor det kan være et smart valg. Vi tar deg også gjennom prosessen med forliksklager og rettsmekling. Ikke minst, så deler vi nyttige tips og råd til deg som skal i forhandling eller ønsker å sende saken til Forliksrådet. 

Kortversjonen

 • Forlik er en avtale mellom to parter for å løse en tvist, enten innenfor eller utenfor retten. Denne løsningen har en lang historie i rettssystemet og er et verktøy for fredelig konfliktløsning.
 • Saker som løses i retten kalles rettsforlik og tilsvarer en juridisk bindende dom. Løser dere saken utenfor retten, inngår dere en helt vanlig avtale – selv om dere har fått hjelp av advokater til mekling.
 • Mange sivile saker behandles i forliksrådet, og dette er ofte det første nødvendige steget man må ta før man kan reise søksmål. Hvis partene ikke blir enige i møtet, kan retten gi en dom.

Forlik? Hva i all verden er det?

Helt enkelt forklart, forlik en avtale som to parter inngår for å kunne løse en tvist, både i og utenfor retten. Tenk på det som en slags fredsavtale ved personlige eller forretningsmessige konflikter. Du og den andre parten finner en løsning dere begge kan leve med, skriver det ned, signerer avtalen og voilà – konflikten er løst! 

Okei, helt så enkelt er det kanskje ikke. Og nettopp derfor er mekling og forhandlinger med tredjeparter til stede en viktig del av prosessen.

Historisk sett har forlik vært en del av rettssystemet i hundrevis av år. Selv i middelalder-Norge forsøkte man å løse tvister gjennom forlik fremfor blodige feider. Joda, selve prosessen har endret seg mye gjennom tidene, men målet er fortsatt det samme: finne en fredelig løsning på konflikten.

Nå bruker vi betegnelsen forlik for å indikere at partene har blitt enige i en rettstvist. Dersom man inngår forlik i retten, kalles det for et rettsforlik. Bestemmelsen føres deretter opp i rettsboken og tilsvarer en dom. Dersom avtalen finner sted utenfor rettssalen, kalles det et utenrettslig forlik. Det vil i så fall være en ordinær avtale, uten rettskraftig dom.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hvorfor i all verden skal jeg velge rettsmekling?

Du lurer kanskje på hvorfor du i det hele tatt skulle vurdere forliksavtale som et alternativ. Et forlik er mye mer enn bare “plan B” når du står overfor en rettssak. Det er et kraftig forhandlingsverktøy som kan hjelpe deg med å løse konflikter på en mer effektiv og fredelig måte. Et godt eksempel på dette er rettsmekling som brukes ved sivile saker.

Rettsmekling kalles også dommerassistert forhandling. Partene møtes da til forhandlinger med dommer til stede. Dommeren hjelper deretter partene med å komme til enighet og inngå et forlik, fremfor å ta saken videre til rettssalen. Det er likevel vanlig at partene tar med seg advokatene sine. Saken blir avgjort med hovedforhandling hvis partene ikke klarer å bli enige om en løsning.

Her er noen grunner til hvorfor du bør vurdere rettsmekling:

 • Spar tid og ressurser: Rettssaker kan være tidkrevende og kostbare. Du kan potensielt spare tid og penger ved å inngå en forliksavtale. Avgjørelsen kan imidlertid ikke ankes.
 • Ta vare på relasjoner: I mange tilfeller kan en rettssak skade forholdet mellom partene, særlig når det er snakk om familie- eller forretningstvister. Mekling og forhandlinger kan hjelpe med å bevare disse relasjonene.
 • Løse kompliserte konflikter: Noen ganger kan tvister være så komplekse at en domstol kanskje ikke fullt ut kan forstå alle aspektene. Det gjelder spesielt for langvarige konflikter eller følelsesladede saker. I slike tilfeller kan en forliksavtale være et bedre alternativ.

Det finnes imidlertid noen grunnleggende prinsipper for rettsmekling som du bør vite om. Først og fremst, det er helt frivillig. Ingen kan tvinge deg inn i slike forhandlinger, hvis du ikke vil det. For det andre, rettsmekling foregår uten rettsmøte og bak lukkede dører. Det som blir sagt under forhandlingene, forblir der. 

Juridisk bindende løsning

Rettsmekling er juridisk bindende. Når du har signert en slik forliksavtale, kan du ikke bare endre mening og bestemme deg for å ikke følge den likevel. Det gir en viss grad av beskyttelse for begge parter i ettertid. En annen stor fordel ved å inngå forlik med rettsmekling er at avtalen kan inneholde akkurat det partene ønsker at den skal inneholde. 

En dom er som oftest bare et “ja” eller “nei”. Forliksavtaler er dermed mye mer fleksible. Det kan derfor være enklere å forhandle seg frem til gode løsninger som alle er fornøyd med.

Forliksrådet: saker, pris og erfaringer

Forliksrådet håndterer kun sivile saker og ikke straffesaker. Det er en slags blanding av både domstol og mekling. Helt enkelt forklart, sivile saker er uenigheter mellom to eller flere. Du må møte til forliksmekling i forliksrådet før du kan gå til søksmål for mange typer sivile saker. Det er som oftest mulig å ta saken videre til tingretten om man ikke er fornøyd.

Slik sender du forliksklage for å få saken behandlet i forliksrådet:

 • Sjekk om du har en gyldig sak: Du må først undersøke om forliksrådet kan behandle saken din. Forliksrådet kan blant annet ikke behandle saker som usaklig oppsigelse og konflikter om boligutleie.
 • Motparten må varsles i forkant: Du må deretter varsle motparten om kravet og spesifisere at saken blir sendt til forliksrådet hvis de ikke gjør opp for seg.
 • Send inn forliksklage: Nå kan du sende inn forliksklagen, enten digitalt via politiet sine nettsider eller per papir. Virksomheter kan bare sende inn skjemaet på papir.
 • Vent på svar eller innkalling: Det kan ta opptil fire uker før du får svar på forliksklagen. Partene kalles inn til møte i forliksrådet, dersom motparten er uenig i kravet ditt.
 • Rettsforlik eller dom: Dere inngår rettsforlik, hvis dere klarer å bli enige i møtet. Hvis ikke, kan forliksrådet gi en dom. De kan også gi fraværsdom, dersom motparten ikke møter opp uten god grunn. De som sender inn forliksklage er nødt til å møte opp, ellers blir klagene deres avvist.

Du som sender inn forliksklage må betale et rettsgebyr for at du fikk saken behandlet i forliksrådet. Prisen er 1404 kroner, og gebyret betales i ettertid. Du kan kreve at den andre parten betaler rettsgebyret, dersom du vinner.

Fra forliksråd til tingrett

Du har flere muligheter om du vil ha saken din behandlet på nytt. Hvis motparten ikke møtte opp, har han eller hun mulighet til å kreve oppfriskning – det vil si at forliksrådet skal behandle klagen på nytt. Motparten må imidlertid betale rettsgebyr til forliksrådet. Prisen er i skrivende stund 637 kroner. Krav om oppfriskning kan bli avvist, og da må man forsøke å anke til tingretten.

Partene i forliksklagen kan også ta saken videre til tingretten for å få overprøvd dommen fra forliksrådet. I så fall må man reise søksmål innen én måned etter at man ble kjent med dommen. Det hender noen ganger at saken blir innstilt, for eksempel hvis dere ikke blir enige og en av partene nekter for at forliksrådet skal gi en dom. I så fall er det mulig å be tingretten om å behandle saken.

Slik fungerer utenrettslig forlik og tvisteløsning

En dyktig advokat kan hjelpe deg med å løse konflikten utenfor retten. Utenrettslig forlik og tvisteløsning er en effektiv metode for å løse konflikter. Det er raskt, effektivt og ikke minst en rimelig løsning – sammenlignet med kostnadene for langvarige rettssaker. Advokaten kan gi deg råd om dine rettigheter og plikter, samt forhandle frem en avtale. 

Og kommer du ingen vei med forhandlingene, kan advokaten hjelpe deg med å ta saken videre til rettssystemet.

Vi anbefaler på det sterkeste at du innhenter tilbud fra flere advokater før du bestemmer deg. På den måten kan du sammenligne både priser og tjenester. Bare husk å ikke fokusere på prisen alene – du bør alltid velge den advokaten som du føler kan best representere deg og saken din. 

Ta deg god tid til å gjøre grundig research, slik at du kan føle deg trygg på at du har valgt den rette advokaten. Du bør blant annet sjekke at advokaten har den rette erfaringen, kompetansen og spesialiseringen for nettopp din sak. Det kan også være lurt å undersøke tidligere resultater og be om referanser. Ikke minst, du må velge noen som du synes er lett å kommunisere med og som forstår deg.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Tips til deg som skal i forhandling

Forhandlinger om forlik kan ofte være utfordrende og komplekse. Vi anbefaler at du forbereder deg godt. Det er viktig å ha et klart mål for forhandlingen, slik at du holder fokus på hva du vil oppnå. Du bør også forsøke å forstå den andre partens behov og interesser. Da blir det enklere å tenke gjennom hvilke argumenter de kan komme med under møtet.

Blir debatten opphetet? Du har alt å vinne på å beholde roen og opptre profesjonelt, uansett hvordan den andre parten opptrer. Da blir det også enklere å lytte aktivt til den andre parten og stille klare, direkte spørsmål. Ikke bare kan det hjelpe deg med å forstå deres synspunkter bedre – men du kan også få bedre frem dine argumenter ved å stille spørsmål.

Vurderer du å inngå et kompromiss, men du føler deg usikker der og da? Et godt tips er å tenke over hva som ikke er forhandlingsbart for deg i god tid i forkant. Det vil gjøre det mye enklere å inngå avtaler under møtet. Hva er det absolutte minimum du er villig til å akseptere? Og husk, ikke alle forhandlinger ender med enighet. Noen ganger må du ta saken videre.

Konklusjon: dette må du vite om forlik og forliksklager

Forlik og forliksklager er viktige verktøy i rettssystemet som kan hjelpe deg med å løse konflikter, uten at det ender i langvarige og dyre rettssaker. Det å løse konflikter gjennom forlik kan ofte være mindre stressende og mer kostnadseffektivt enn å reise søksmål. Og ofte må man først forsøke å løse tvisten med forlik for å kunne sende stevning til tingretten.

Du kan forsøke å inngå forliksavtale både innen og utenfor retten. Advokater kan bistå med tvisteløsning og mekling, uten at saken blir behandlet i domstolene. Men hvis du ønsker å få en rettskraftig dom eller avgjøre, må du velge rettsmekling og rettsforlik. En dyktig advokat kan også hjelpe deg i denne type saker.

Uansett hvilken vei du velger å gå, anbefaler vi at du bruker tid på å velge den rette advokaten. Han eller hun kan deretter hjelpe deg med å vurdere alle alternativene dine. Lykke til!

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454