Bilde

EFFEKTIV MARKEDSFØRING: Reklame i sosiale medier gir bedrifter en unik mulighet til å nå et bredt publikum og markedsføre sine produkter eller tjenester.

Reklame i sosiale medier: Hvilke regler gjelder? 

Sist oppdatert: 12. april 2024

Det har blitt mer og mer vanlig å reklamere for produkter på nett. Flere personer med store profiler på sosiale medier tjener mye penger på å markedsføre produkter for andre aktører gjennom annonser og innlegg. Reklame i sosiale medier reiser mange spørsmål, og i denne artikkelen skal vi forsøke å gi deg en oversikt over hvilke regler som gjelder. 

Kort oppsummering

  • Reklame og markedsføring i sosiale medier må følge norsk lov og markedsføringsloven, som stiller krav til at reklame skal være tydelig merket og ikke villedende.
  • Påvirkere og annonsører har et ansvar for å overholde reglene og kan bli straffet med bøter eller andre sanksjoner ved brudd på markedsføringsloven.
  • Ved tvil om reklame i sosiale medier er i samsvar med gjeldende regelverk, kan det være lurt å søke juridisk bistand fra en advokat med erfaring innen markedsføringsrett.

Hva regnes som reklame i sosiale medier? 

Kort fortalt innebærer reklame og markedsføring at man fremmer et produkt eller en tjeneste for å øke salget. I sosiale medier vil reklame og markedsføring som regel gjøres gjennom betalte annonser på et nettsted, eller som betalt promotering gjennom kanalen til en influenser eller annen person som rekker ut til en mulig kundegruppe. 

Når en aktør velger hvor annonsene sine skal plasseres, er det ofte tatt en avgjørelse ut ifra hvor deres kundegruppe bruker tiden sin på nett. Et selskap som markedsfører betakaroten, vil prøve å finne en influenser som har denne typen følgere. Om man selger produkter innen hus, interiør og hage, prøver man å finne kontoer som når ut til interessenter på dette området. 

  • Det er viktig å huske at noe er reklame, selv om det gir uttrykk for en ærlig mening. Mange tror at noe bare er reklame hvis man har fått betalt for måten man legger frem et produkt, men dette stemmer ikke. 

Det er snakk om reklame der man får penger, eller andre fordeler, ved å legge ut innhold om en tjeneste, et produkt, et merke, eller lignende. I tillegg er det reklame hvis man har fått fordeler med en forventning om å bli nevnt i influenserens sosiale mediekanaler. Noen aktører har også faste avtaler om profilering gjennom avtaler om «samarbeidspartnerskap» eller «ambassadør» for virksomheten. 

En konkurranse eller utdeling av produkter på vegne av en næringsdrivende er også reklame. Dette gjelder for eksempel såkalte «giveaways» som er vanlige på nett. Flere tjener også penger på såkalte «affiliate» lenker eller lignende der man får betalt per antall salg eller per klikk på lenken. 

  • Husk at også arbeid med veldedige organisasjoner eller egenreklame også er reklame som skal merkes. Førstnevnte gjelder når man får betaling, eller på andre måter får fordeler mot at man legger ut innhold som fremmer salg for organisasjonen.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 advokater med kunnskap innen markedsføring. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Har innlegget markedsføringsverdi? 

For at man skal snakke om markedsføring, må innholdet også ha en form for markedsføringsverdi. Dette innebærer at innholdet bidrar til økt oppmerksomhet eller interesse for en aktør, eller dens varer og tjenester. Som regel bidrar denne typen innhold til et økt salg over tid. 

Produktplassering er en type markedsføring som er mindre synlig for forbrukeren. Forbrukervern er viktig i kontraktsretten, og er blant annet grunnen til at vi har en egen forbrukerkjøpslov. Ved produktplassering kan man for eksempel ha et bilde av et produkt, en logo, eller lignende godt synlig i forbindelse med innholdet som legges ut. Kanskje det står en fin sjampo på vasken, eller en flaske med noe godt å drikke på bordet? Dette har i mange tilfeller også markedsføringsverdi.   

Hvorfor er det regler mot skjult reklame? 

Forbrukervern har blitt mer og mer i fokus, og det er hensynet til forbrukeren som ligger bak reglene mot skjult reklame. Det er viktig at privatpersoner skal skjønne når de utsettes for reklame. Ellers kan det være vanskeligere å forholde seg nøytral eller kritisk til det man ser. Det er viktig at man skal kunne skille markedsføring fra andre innlegg i sosiale medier slik at man ikke kjøper produkter man ellers ikke ville kjøpt. Det kan være lett å la seg friste til å kjøpe samme klær, sminke, elektronikk, eller annet som en man ser opp til, uten at man egentlig ville ha det.

Hva sier loven? 

Når man har reklame i sosiale medier, er det viktig å være klar over at det er flere lover og regler som regulerer hvordan dette skal gjøres. I markedsføringsloven § 3 står det at reklamen som legges ut skal bli utformet slik at det er tydelig at det er snakk om markedsføring. Hvis man ikke får frem dette på en god nok måte, vil man bryte andre regler i markedsføringsloven om villedende utelatelse av opplysninger. Dette kan være straffbart hvis det gjør at forbrukeren kan komme til å ta en økonomisk avgjørelse som de ikke hadde tatt ellers. 

I tillegg til markedsføringsloven § 3, er det regler i forskriften om urimelig handelspraksis. Her står det at det er forbudt å gi feilaktig inntrykk av at man ikke opptrer for formål som gjelder forretnings- eller yrkesvirksomheten. Man kan heller ikke feilaktig fremstille seg selv som en forbruker hvis man driver markedsføring for virksomheten. 

Sist er det også viktig at man oppgir hvem man reklamerer på vegne av. Hvis et selskap velger å reklamere gjennom en influenser, vil influenseren måtte altså gjøre det klart for forbrukeren hvem som står bak markedsføringen. Dette følger av ehandelsloven. 

Merking av reklame i sosiale medier

Det er viktig at den som utsettes for reklame eller betalt innhold på nett får informasjon om dette. Reklame som gjøres gjennom sosiale medier skal derfor merkes slik at man tydelig kan forstå at det er snakk om reklame. 

  • I vurderingen av hva som må merkes, gjøres det en helhetsvurdering i hver enkelt sak. Hvis det er åpenbart at det er snakk om reklame, for eksempel gjennom en profil som bare reklamerer for produkter, er det ikke sikkert at man må merke reklamen i tillegg. Denne typen kontoer har ofte et kontonavn og en biografi som gir klart uttrykk for at alt innholdet på kontoen er kommersielt. Samtidig vil det i mange tilfeller være «utenforstående» som kommer innom kontoen, og dette må man ta hensyn til. Alle som ser et innhold skal skjønne at det er snakk om reklame, og at profilen driver med promotering. 

Videre er det også viktig at merkingen skjer før innlegger, eller samtidig som man ser innholdet. 

Hvordan markerer man at noe er reklame? 

Det er ikke alltid like enkelt å forstå hvordan reklamen skal merkes. Loven har ingen andre krav enn at det er tydelig for forbrukeren at det er snakk om reklame. Hvordan du velger å utforme merkingen er derfor opp til deg. 

  • Husk at forbrukeren må få informasjon om at man utsettes for reklame før, eller samtidig som de ser innholdet der reklamen presenteres.

Reklame og markedsføring gjøres på mange ulike plattformer. Om man har tenkt å annonsere, kan det være lurt å ha i bakhodet hva slags innhold man legger ut, og hvordan det utformes. Hva slags merking man velger å bruke kan ha betydning for om man oppfyller kravene i loven, eller ikke. Små bokstaver, liten kontrast mellom merkingen og bakgrunnen, eller kortvarige innlegg som historier på Instagram, Snapchat, eler lignende gjør at det blir vanskeligere å oppfatte at innlegget er en annonse for en aktør. 

I innlegg med kortere varighet stilles det strengere krav til klarhet i merkingen. Dette kan man oppfylle ved å gi merkingen en tydelig skrift som har kontrast til bakgrunnen, og velge en font og skriftstørrelse som gjør det enkelt å se at det er snakk om markedsføring. Videre er det viktig å gi merkingen en tydelig plassering i innlegget. 

  • Det er ikke lurt å plassere merkingen sånn at den er helt i kanten av bildet, bortgjemt i et hjørne, plassere merkingen bak brukernavn, annen tekst og funksjonsknapper.

Hvilke konsekvenser kan skjult reklame medføre? 

I markedsføring gjennom sosiale medier er det ofte snakk om store verdier, og muligheten til å påvirke mange til å ta avgjørelser om kjøp som de kanskje ikke hadde tatt om de visste at innholdet var kjøpt og betalt av en aktør. For at man skal kunne ivareta forbrukernes interesser på nett, kan skjult reklame få store konsekvenser for påvirkeren og annonsøren. 

Hvis man bryter reglene som gjelder for markedsføring, vil man kunne få gebyr eller forbudsvedtak. Brudd på forbudsvedtak kan få videre konsekvenser, gjerne med tvangsmulkt på flere tusen kroner. En forbruker som har vært offer for skjult markedsføring kan også ta rettslige skritt mot annonsøren og den som reklamerer på vegne av annonsøren. Erstatningskrav kan også være aktuelt.

Hvem er det som holder tilsyn med markedsføringen i sosiale medier? 

Det er mange ulike organer som sørger for at det som legges ut på nett er i tråd med gjeldende regelverk. Når det gjelder markedsføring, er det særlig Markedsrådet og Forbrukertilsynet som passer på at lovverket overholdes. Hvis står overfor en situasjon der man mener at regelverket brytes, kan man ta saken til Forbrukertilsynet. Det er i utgangspunktet gratis å få saken behandlet av Forbrukertilsynet, og mange saker løser seg ofte her. Om du ønsker juridisk bistand i meklingsprosessen må du betale for dette selv. At du selv må bære advokatkostnadene gjelder uavhengig av om du vinner eller taper saken, så her må du velge selv ut ifra egen økonomi og andre interesser.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 advokater med kunnskap innen markedsføring. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat i saker som gjelder reklame i sosiale medier

Det blir mer og mer vanlig å annonsere gjennom sosiale medier, og store verdier er involvert. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat som spesialiserer seg på området hvis du mistenker at du har vært utsatt for skjult reklame, eller hvis du er anklaget for å ha skjult markedsføringen din. Advokaten vil kunne vurdere saken, og gi deg veiledning tilpasset din konkrete situasjon. En influenser som blir dømt for skjult markedsføring kan få utfordringer med å få nye oppdrag, eller med at de som følger ikke lenger har tillitt til innholdet som publiseres. Som annonsør er det heller ikke heldig å bli kjent for skjult markedsføring. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454