Billig advokat: Alt du trenger å vite (priser, fri rettshjelp, m.m.)

Advokattjenester er noe de fleste forbinder med store utgifter og høye regninger. Selv om advokater som regel har høye timespriser, er det mulig å finne løsninger som reduserer advokatutgiftene slik at de blir rimeligere. Noen har også mulighet til å få utgiftene til advokaten dekket av staten eller forsikringsselskapet sitt.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hvis du ønsker å gå til sak, eller har blitt saksøkt, er det også advokater som arbeider under prinsippet om “no cure no pay”. En slik arbeidsmåte innebærer at advokatfirmaet bærer saksomkostningene dine dersom du taper saken. På denne måten kan du minimere risikoen for å tape saken, samtidig som at du ikke må betale hvis saken ikke går din vei. 

I denne artikkelen kan du lese mer om ulike ordninger som dekker advokatutgiftene for deg, og hvordan du selv kan bidra til at regningen blir lavere. 

Hvordan finne billig advokat 

På lik linje med alle andre tjenester, er det lurt å undersøke og sammenligne prisene i markedet. Hvis du er ute etter en god og billig advokat, kan det være lurt å henvende deg til flere advokater før du velger hvem du vil samarbeide med. Her kan du høre mer om deres erfaringer, spesialiseringsområder, og hva de kan tilby. En erfaren advokat vil som regel bruke færre timer på arbeidet enn en som er nyutdannet, og den sammenlagte timesprisen vil bli lavere. 

Det kan også være en fordel å velge en advokat som oppholder seg i samme område som deg. På denne måten unngår du utgifter til reise og opphold, samtidig som det er enklere og raskere å møtes. 

Du kan bruke Advokatmatch sin sammenligningstjeneste for å motta tre tilbud fra forskjellige advokater. Tilbudene er uforpliktende, og tjenesten er helt gratis. Dette gjør at du enkelt kan sammenligne tilbud fra flere aktører, og velge det alternativet som passer deg best. 

Tips til reduksjon av advokatutgiftene

Når du har funnet en advokat du ønsker å samarbeide med, er det lurt å tenke på måter du kan redusere antallet timer vedkommende arbeider. 

For å redusere advokatens arbeidstimer kan du blant annet gjøre enklere oppgaver på egenhånd. Før du og advokaten begynner på arbeidet, er det lurt å innhente alle relevante dokumenter og papirer i saken. Hvis du organiserer disse på en enkel måte, vil du også kunne redusere antallet timer advokaten bruker på å sette seg inn i saken. 

Ved å unngå at advokaten må hente inn all dokumentasjon og strukturere den på egenhånd, sparer du mange arbeidstimer som totalt sett vil redusere advokatutgiftene dine. 

Fri rettshjelp 

I noen saker har du krav på fri rettshjelp. Dette vil si at staten dekker hele, eller deler av utgiftene til advokaten. Det er to situasjoner som kan gi deg fri rettshjelp, den ene er behovsprøvd, og den andre avhenger av hva slags sak du trenger hjelp til. 

Den behovsprøvde rettshjelpen krever i utgangspunktet at du ikke har en inntekt som overstiger 320 000 kroner i året, og en formue på over 100 000 kroner. Det er verdt å merke seg at fri rettshjelp som regel innebærer at du må betale en egenandel på 1060 kroner for fritt rettsråd, i tillegg til 25% av kostnadene saken medfører i domstolene. Her er det satt en øvre grense på 8480 kroner. Hvis inntekten din er på under 100 000 kroner i året, trenger du ikke å betale egenandel. 

Egenandelen for fritt rettsråd er 1121 kroner. Denne egenandelen er maks 25% av kostnadene dersom du mottar fri sakførsel, men taket er 8960 kroner. Du trenger ikke betale egenandel dersom inntekten din er på under 100.000 kroner i året. 

Hva slags sak du trenger hjelp til kan også ha innvirkning på om du får fri rettshjelp, uavhengig av din økonomiske situasjon. Dette er blant annet saker som gjelder asyl, oppholdstillatelse og bortvisning. Det gjelder også saker som gjelder vold, overgrep, barnevernssaker, tvangsekteskap, umyndiggjøring, eller lignende. 

Som regel er det advokaten som sender inn søknad om fri rettshjelp på dine vegne. Hvis du er usikker på om saken din kvalifiserer for fri rettshjelp, anbefaler vi at du tar kontakt med fylkesmannen eller en advokat for en vurdering. Flere advokater gjør denne typen kartlegging gratis. 

Advokat gjennom forsikringen

Det er mange som ikke vet at de kan få advokatutgiftene dekket av forsikringene sine. Flere forsikringer gir deg dekning av utgifter til advokat, avhengig av hva saken handler om. For å finne ut om dine forsikringer dekker advokatutgiftene, er det lurt å ta kontakt med forsikringsselskapet. 

Priser på advokat

Hvor mye en advokat koster varierer i stor grad, og avhenger av en rekke faktorer. 

For det første vil rettsområdet saken din gjelder, og hvor omfattende saken er, ha stor innvirkning på prisen. Hvor lang erfaring advokaten har, kan også spille inn. Hvis du får advokatbistand fra en advokatfullmektig (en som har fullført juridisk embetseksamen, men ikke fått advokatbevilling enda), kan også prisen være rimeligere.  

Selv om du står i en situasjon der du ikke må ha advokat, kan det i mange tilfeller lønne seg å få juridisk bistand. Dette kan for eksempel være i forbindelse med utarbeidelse av testamenter, fremtidsfullmakter eller kontrakter. Det er flere som velger å skrive denne typen dokumenter på egenhånd, og ender i en situasjon der konflikter oppstår i etterkant. Ved å la en advokat se gjennom dokumentet, kan du unngå problemer i fremtiden. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende