Få advokathjelp

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

På advokatmatch kan du fylle ut et skjema og få 3 gratis tilbud fra advokater.

  Det er ekstremt mange situasjoner som kan oppstå enten i dagliglivet eller i arbeidslivet som kan gjøre at vi på et eller annet tidspunkt trenger hjelp fra en advokat. I denne artikkelen vil vi skrive om hvordan du best mulig kan få hjelp av en advokat, hvordan du kan finne den advokaten som kan hjelpe deg best, om du har krav på en gratis advokat eller sannsynligvis må betale, og lignende.

  Målet med denne artikkelen er å gi deg all informasjonen du trenger i forbindelse med ditt ønske om å få hjelp av en advokat. Vi vil først starte med å forklare hvordan vår tjeneste fungerer.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Fyll ut skjemaet for å få hjelp av 3 advokater

  Dersom du fyller ut skjemaet på vår side vil du enkelt komme i kontakt med 3 advokater som du kan diskuterer saken med. Denne henvendelsen vil selvfølgelig være helt gratis og uforpliktende, og det er helt naturlig om du i etterkant finner ut at du ikke ønsker å benytte deg av en advokat.

  Fordelen med denne er at du kan få hjelp av advokatene til å undersøke om du burde ansette en advokat eller om det er best å løse saken selv. I mange tilfeller er det nemlig ikke snakk om en stor nok økonomisk sum slik at det kan rettferdiggjøres å benytte seg av advokat. Advokatenes etiske retningslinjer forbyr dem å ta saker som man ikke mener man burde ta, slik at de vil gi deg helt ærlige råd her.

  En annen stor fordel er at advokatene kort vil kunne forklare deg om hvilke rettigheter du har. Det er selvfølgelig grenser for hvor mye en advokat vil hjelpe deg før du offisielt er en klient, men alle advokater vil gi deg en gratis vurdering av saken din. På den måten vil du få hjelp til å se om du har en sak eller ikke, eller om det vil være best å ikke forfølge saken nærmere.

  Den største fordelen er kanskje at du vil kunne sammenligne forskjellige priser og ekspertiser, da du får snakke med 3 forskjellige advokater. På den måten kan du sammenligne den som er best, og den du kanskje føler du får best kjemi med.

  Har jeg krav på gratis advokathjelp?

  De aller fleste som ønsker advokat har naturligvis ikke lyst til å betale for det. Dette er selvfølgelig helt forståelig. Imidlertid ville det kostet samfunnet enormt med ressurser dersom de fleste skulle hatt krav på gratis advokathjelp. Derfor er det bare i noen spesielle tilfeller dette tildeles.

  For det første kan du få en gratis bistandsadvokat i visse saker. Dette er advokater som spesialiserer seg på å hjelpe ofre i saker som overgrep, menneskehandel og lignende. En slik bistandsadvokat vil typisk hjelpe den fornærmede gjennom straffesaken, bistå med søknad om voldsoffererstatning og lignende. All hjelpen fra bistandsadvokaten vil være gratis dersom saken din er kvalifisert til det.

  For det andre vil du i enkelte tilfeller ha krav på fri rettshjelp. Denne vil enten være ubetinget eller betinget av formue. I de tilfellene det er snakk om ubetinget fri rettshjelp vil typisk være i saker der midlertidige inngripende vedtak er fattet i barnevernsretten eller for eksempel der du er siktet eller tiltalt i en straffesak.

  De tilfellene hvor du kan få betinget fri rettshjelp avhengig av inntekt vil typisk være innenfor alvorlige rettsområder som barneretten, familieretten, utlendingsretten og lignende. Imidlertid er inntektsgrensene for slik fri rettshjelp ganske lave.

  I mange tilfeller vil du ikke ha krav på fri rettshjelp fra staten, men allikevel være kvalifisert av private forsikringer. Dette vil som oftest være tilfelle med for eksempel kjøp og salg av biler eller boliger. I disse tilfellene vil bil- eller boligforsikringen din dekke mye av advokatutgiftene.

  Hvor mye vil en advokat koste i timen?

  Dersom du ikke har krav på å få gratis advokathjelp er det mange som naturlig nok lurer på hvor mye det koster å benytte seg av en advokat i timen. Prisene til en advokat vil varierer veldig i forhold til hvem du benytter deg av. Det er også viktig å være klar over at motparten i mange tilfeller må dekke advokatutgiftene dine dersom du vinner i retten.

  Ifølge undersøkelser fra Advokatbladet er gjennomsnittlig timepris på advokater 1673 kr. Som oftest vil det være billigere å velge de mindre firmaene, eller i alle fall ikke en partner eller senioradvokat i et større firma. Ingen advokater vi er kjent med tar mindre enn 1000 kr i timen.

  Ved å fylle ut skjemaet på vår side vil du kunne bli kontaktet av 3 forskjellige advokater som du kan sammenligne prisen på.

  Når burde jeg ikke oppsøke advokat?

  Det er langt fra alle tilfeller det vil lønne seg å få hjelp av en advokat. Dette er særlig i tilfeller der det er snakk om små verdier. Noen synes å tro at advokater er kjempebillige og at det vil lønne seg med en advokat til å klage på en tannlegeregning på et par tusen. Dette er som oftest langt fra tilfellet.

  Er det snakk om små verdier anbefaler vi deg nesten i alle tilfeller å ikke benytte deg av en advokat, da du som oftest vil risikere mer enn du kan vinne på det. Det er ofte du kan nå langt med å ha en minnelig og fredsløsende samtale med motparten. Ved å fylle ut skjemaet på vår side vil advokatene for øvrig kunne anbefale deg om du burde benytte deg av en advokat eller ikke.