Feil og mangler nybygg: Alt du trenger å vite (klage m.m.)

I et raskt voksende land kreves det naturligvis nybygg. Over hele Norge reises nye leiligheter og boliger hver eneste dag. Disse skal i fremtiden bli hjem til familier, og minner og flotte øyeblikk skal finne sted her. Faktisk trenger en ikke engang vente til bygget er reist i disse dager, og en kan kjøpe et nybygg utelukkende basert på prospekter.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Da skal en selvfølgelig vente en god stund, men det er også til gjengjeld fint for å ha tid til å gjøre seg klar til livet i en ny bolig. Uansett om en skal flytte inn i et nybygg med en gang, eller skal kjøpe et prospekt og vente over en periode, så er det nok mange sommerfugler i magen. Da er det ganske kjedelig når ikke alt går etter planen.

Forsinkelser, feil ved bygget, dårlig kvalitet, eller ganske enkelt mangler, er bare et utvalg av de tingene som kan gå feil når en kjøper nybygg. Det kan være en virkelig gledesdreper, men heldigvis finnes det løsninger der ute. Ved feil og mangler ved nybygg, så kan en nemlig klage på feilene, samt eventuelt kreve pengene sine tilbake.

I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på nettopp hvordan en gjør dette. Feil og mangler ved nybygg kan være ufattelig frustrerende, men med loven ved din side, så er du godt beskyttet mot å havne i en kinkig situasjon. Les videre for å se hvordan du kan klage når entreprenøren er forsinket, det er feil og mangler ved nybygget, eller andre klageberettigede situasjoner oppstår.

Hvilke lover gjelder for nybygg?

Nordmenn er generelt sett godt beskyttet ved kjøp og salg. Angrerett og reklamasjon er tilnærmet tilgjengelig for ethvert produkt her til lands. Det er også ofte spesifikke lover som er oppført innenfor visse kategorier, og dette gjelder også i henhold til nybygg. Her er det bustadoppføringsloven og avhendingsloven som gjør seg gjeldende.

Bustadsoppføringsloven definerer forholdet mellom entreprenør og forbruker ved oppføring av nybygg. Loven har klare retningslinjer for hvordan avtaler bør inngås, og ikke minst hva disse skal inneholde. Ved forsinkelser for eksempel vil bustadsoppføringsloven kunne anvendes av forbruker. Boligen skal være helt klar til innflytting, selv om små avvik skal kunne godtas med skjønn.

Avhendingsloven er til motsetning en lov som definerer enten forholdet mellom kjøper og selger, eller forholdet mellom entreprenør og forbruker. Loven gjør seg gjeldende for boliger som ikke har vært bosatt i mer enn 1 år og dermed altså nesten faller innunder bustadsoppføringsloven. Forenklet kan en si at avhendingsloven gjelder ved salg av nybygg innenfor en periode på 1 år fra bygget ble reist.

Kvalitet på nybygg er en viktig faktor for klage

Kvalitet er unektelig for mange subjektivt, men det er allikevel en viktig faktor i både bustadsoppføringsloven og avhendingsloven. Hvert år hender det at kjøpere blir misfornøyde med nybygg på bakgrunn av kvalitet. Kanskje så for eksempel prospektet eller den første delen av byggeprosjektet veldig bra ut, men kvaliteten var til syvende og sist ikke god nok.

Under bustadsoppføringsloven vil det legges mye vekt på skjønn, men som et minimum skal materialer være av god kvalitet og arbeidet som er utført må følge god byggeskikk. Dessuten er det viktig at det er fagpersoner som gjennomfører dette arbeidet. Sist, men ikke minst, så skal arbeidet også følge en rekke lover og forskrifter for å kunne sies å være godkjent.

Avhendingsloven vil på sin side være tilnærmet helt lik som bustadsoppføringsloven. Selgers leveranse av nybygg skal følge de kravene som er satt til kvalitet, utrustning, og andre faktorer som er skrevet ned i avtalen mellom de to partene. Kanskje har det for eksempel blitt avtalt at stua skulle bygges med en spesiell type treverk?

Et annet eksempel er at badet skulle kunne kvalifisere som våtrom. Dersom dette ikke stemmer ved nybygg der dette har blitt avtalt, så er det et grunnlag for klage. Det finnes altså flere muligheter for klager rettet mot kvaliteten på nybygg, men det er verdt å merke seg at dette i henhold til de ovennevnte lovene ikke bare skal relatere til at en er litt misfornøyde i forhold til forhåpningene.

Garanti kan være grunnlag for klage ved nybygg

Boligkjøp har i utgangspunktet ingen garantier, med unntak av nybygg under bustadsoppføringsloven. Her er det nemlig lovfestet at entreprenøren må stille en garanti. Dette innebærer at entreprenøren skal oppfylle alle de betingelsene som er tegnet ned i kontrakten med forbrukeren.

Garantien skal begynne å løpe rett etter at avtalen er påbegynt. Denne skal dessuten dekke 10 % av kjøpesummen, samt gjelde for de neste 5 årene. Så snart nybygget er ferdigstilt vil entreprenør kun måtte stå som garantist for 5 % av kjøpesummen frem til garantien er ferdig. I situasjoner der eiendomsmegler er involvert, så vil de ha det fulle ansvaret for å fastsette garantier.

Under avhendingsloven er det til motsetning slik at kjøper ikke har noen form for garanti, med mindre dette er avtalt i kontrakten. Garantien kan gjelde byggefeil eller bøter ved forsinkelser for eksempel, og her er det vanlig å følge forhåndssatte standarder i bransjen. En garanti i avtalen er å anbefale, da det gjør for eksempel en rettslig prosess mye enklere.

Med andre ord er en dekket av garanti automatisk under bustadsoppføringsloven, mens det under avhendingsloven er viktig å få inn dette under kontrakten. Som kjøper av nybygg er denne forskjellen helt essensiell å holde styr på, og du må umiddelbart identifisere hvilken lov ditt kjøp faller innunder, slik at du kan sikre deg garantien.

Direkte feil og mangler ved nybygg

Utover selve kvaliteten på materialene og garantien, så finnes det selvfølgelig tilfeller med flere feil og mangler ved nybygg. Under bustadsoppføringsloven og avhendingsloven er dette definert som det eksakt samme: Mangler betyr at det ganske enkelt er avvik fra det partene hadde avtalt på forhånd. Det kan være noe så enkelt som at et gelender til trappen mangler.

Samtidig kan byggefeil også være mye mer alvorlige. Strid mot lover, forskrifter, forventet standard, byggeskikk, og selvfølgelig den ordren som ble lagt inn av kjøper, er alle eksempler på byggefeil. Slike direkte feil og mangler ved nybygg vil falle innunder reklamasjon, men her er det viktig for kjøper å være obs på tidsrammene.

En kan nemlig ikke reklamere når som helst etter kjøpet naturligvis. Reklamasjon er begrenset til rimelig tid etter kjøpet er fullført. Dette innebærer i praksis at kjøper har rundt 2 måneder på seg til å reklamere, selv om det i enkelte tilfeller kan både reduseres og utvides hvor lang denne perioden bør være.

Hvem har det økonomiske ansvaret for feil og mangler?

Det økonomiske ansvaret vil falle på enten selger eller garantist. Sistnevnte er da oftest entreprenør. Det økonomiske løses oftest på 2 forskjellige måter. Naturligvis vil en entreprenør først og fremst være interessert i å fikse på feilene eller manglene selv, da dette vil være det rimeligste alternativet for deres del.

Dersom entreprenøren enten ikke ønsker å utføre utbedringene, eller simpelthen ikke sier seg enig i kravet, så må kjøper finne en annen leverandør. Vinner en da frem i retten med bevis for at det var feil og mangler ved nybygg, så skal entreprenøren som sto ansvarlig for dette betale kostnaden det var å utbedre de nevnte feilene eller manglene.

Det kan for øvrig også forekomme at det ikke var entreprenøren selv, men en av deres underleverandører som sto for feilen. For eksempel kan en innleid rørlegger ha hatt ansvaret for feilen med rørsystemet. Da er det derimot entreprenøren som fortsatt er ansvarlig for å ta opp dette med rørleggeren, og kjøperen trenger ikke å kreve utbedringene fra underleverandøren selv.

Sist, men ikke minst, er det viktig å påpeke at en reklamasjon skal behandles innenfor en fornuftig tidsramme. Dette gjelder altså ikke bare kjøper, som bør reklamere innen 2 måneder etter kjøpet. Det gjelder også for entreprenøren, som skal utbedre feilene eller manglene det ble reklamert for innenfor en rimelig tidsperiode.

Bistand fra advokat for feil og mangler ved nybygg

Feil og mangler ved nybygg er veldig kjedelige. Enten du har gledet deg til ferdigstillingen av et prospekt, sett på et nesten ferdig hus du ønsket å flytte inn i, eller kjøpt et hus som har vært bosatt i mindre enn 1 år, så forventer du nok en del. Der sommerfuglene kribler i magen, så er det surt å se feil og mangler ved ditt nybygg.

Heldigvis dekker både bustadsoppføringsloven og avhendingsloven situasjoner som de nevnt ovenfor. Dette omfatter selve kvaliteten på materialene, garantien for denne kvaliteten, og ikke minst nevnte feil og mangler ved nybygg. Dermed er kjøper tungt beskyttet av loven dersom de kjedelige situasjonene skulle inntreffe.

En kan for eksempel etter loven kreve at entreprenøren utbedrer feil og mangler, at de betaler for eventuelle utbedringer som du mottar fra andre leverandører, eller eventuelt å heve boligkjøpet. Det økonomiske ansvaret faller på entreprenøren ved feil og mangler, selv når disse var et resultat av deres egne underleverandører.

Dersom du skulle oppleve feil og mangler ved nybygg vil det nok uansett være lurt å få bistand av en advokat. Lovverket er tross alt komplisert, og det kan til tider være vanskelig å identifisere hvilken lov som gjelder for akkurat din situasjon, og ikke minst hvilke punkter du bør gå til retten på.

Dersom du skal finne en advokat innen eiendomsrett gjelder det å velge den rette advokaten. Det finnes en rekke forskjellige advokater og det gjelder å velge den advokaten som har erfaring innen faktisk dette feltet. Noen advokater spesialiserer seg på eiendomsrett, mens andre advokater jobber innenfor en rekke forskjellige områder ikke har den samme kompetansen. Det gjelder selvfølgelig da å velge den advokaten som har mest erfaring innenfor akkurat eiendomsrett.

Forsikringen dekker ofte advokat

I mange tilfeller vil du kunne ha en forsikring som dekker advokathjelp i forhold til for eksempel kjøp og salg av bolig. I dette tilfellet vil forsikringsselskapet dekke store deler av advokatutgiftene, slik at du kun trenger å betale en egenandel og av og til en liten prosent. Dette er greit å ha i bakhodet dersom det blir en tvist som medfører store økonomiske kostnader.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende