Hva er håndverkertjenesteloven?

Sist oppdatert: 05. Feb, 2023

  Hvert år setter vi i gang med diverse prosjekter for å utvikle hjemmene våre.

  Enklere prosjekter som maling, sparkling og hobbysnekring kan de fleste gjøre på egenhånd. Andre, mer innviklede oppgaver er det best å sette ut til profesjonelle håndverkere.

  Oppføring av tilbygg eller påbygg på huset er oppdrag som ofte settes ut til fagfolk. Dette gjelder spesielt dersom arbeidet krever legging av rør eller elektrisitet. Forbrukerrådet har laget en sjekkliste som gir god veiledning for hvordan du kan velge den riktige håndverkeren for jobben.

  Alle håndverkere må følge håndverkertjenesteloven. Denne regulerer hvordan tjenstene mellom deg som privatperson og de som næringsdrivende skal gjennomføres. Loven gjelder ikke mellom næringsdrivende, eller mellom privatpersoner. Dessuten gjelder den heller ikke for blant annet oppføring av hus.

  I denne artikkelen kan du lese mer om innholdet i håndverkertjenesteloven, og hvorfor det er viktig for deg å være kjent med innholdet i den.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Bestilling og utføring av tjenester

  Håndverkertjenesteloven inneholder klare retningslinjer for hvordan en kontrakt mellom deg og fagpersonen bør se ut. Det anbefales alltid å inngå en skriftlig avtale før arbeidet utføres for å forhindre uenigheter under- og etter arbeidet. Kontrakten bør inneholde en detaljert beskrivelse av arbeidet som skal gjøres, når det skal ferdigstilles, og et prisanslag. Det kan også være lurt å inkludere om det skal gis dagpenger for forsinket arbeid. Dere kan selv bestemme hvordan disse punktene skal behandles.

  Etter loven plikter håndverkeren å gi deg beskjed dersom arbeidet ikke vil kunne gi deg resultatet du ønsker.

  • Om du for eksempel kontakter en snekker for å restaurere en eldre hytte i tråd med de tradisjonelle byggeskikkene, vil snekkeren plikte å gi beskjed dersom dette ikke tar seg gjøre.

  Videre følger det av loven at håndverkeren må gi beskjed dersom tjenesten ikke vil være til nytte for deg. Dette kan skje om du ønsker en omfattende reparasjon av garasjen, men snekkeren ser at det kan være gunstigere å heller bygge en ny garasje.

  Håndverkertjenesteloven sier at arbeidet skal gjøres fagmessig, og at materialene som brukes skal være av god kvalitet. Sistnevnte punkt kan fravikes ved avtale av annenrangs materialer. Om du ikke er fornøyd med håndverkeren din, kan du lese mer om hvordan du klager her.

  Avslutningsvis plikter håndverkeren å kontakte deg dersom kostnaden for prosjektet i stor grad vil overgå prisanslaget.

  Betaling og prisen for arbeid

  Hvordan utregningen for prisen av arbeidet gjøres, samt betalingsmåte, vil som regel avklares før kontrakten signeres. Dersom dette ikke er avklart, er du pliktig til å betale når håndverkeren krever det etter arbeidet er fullført. Det anbefales likevel på det sterkeste at betalingsmåte og pris avklares i kontrakten. På denne måten vil det være mindre mulighet for uenighet og misforståelser.

  Håndverkertjenesteloven har strenge krav til hvordan utregningen av prisen skal gjøres. Her må det være enkelt å se hvor omfattende arbeidet har vært, og hva materialene har kostet. Dessuten skal det også tydeliggjøres hvordan sluttprisen er kalkulert. Om du er uenig i prisen må du gi beskjed til håndverkeren så snart som mulig.

  Ved håndverkertjenester er det vanlig å gi et prisanslag i forkant av arbeidets begynnelse. Her vil du kunne se hva kostnadene vil bli, i tillegg til at du og håndverkeren kan innrette dere etter beløpet og sette opp et budsjett. Sluttprisen kan bli opptil 15% over anslaget, og dette er en standard som gjelder dersom ikke annet er avtalt. Ved større prosjekter kan det være vanlig å gi håndverkeren større spillerom for prisavvik.

  Sist er det også viktig å merke seg at prisen skal inneholde merverdiavgift og andre avgifter. Ekstra gebyrer, som faktureringsgebyr, kan ikke legges til i etterkant av prisanslaget. Du skal heller ikke belastes for befaring før arbeidet igangsettes. Som nevnt er dette bare standarder som gjelder så lenge annet ikke er avtalt. De ulike håndverkerfirmaene har som regel sine egne kontrakter som kan variere fra disse standardene.

  Dette kan du kreve ved mislighold

  Mislighold av avtalen kan skje fra tid til annen ved håndverkertjenester. I håndverkertjenesteloven er det flere forslag til hvordan du som forbruker kan reagere i forskjellige situasjoner. Blant annet kan du holde tilbake betalingen, kreve retting av feil eller mangler, kreve en prisreduksjon, si opp avtalen, eller kreve erstatning for mulige skader.

  Den vanligste reaksjonen ved feil, mangler eller forsinkelse er å holde tilbake betalingen. Etter håndverkertjenestelovens trenger du ikke å betale for tjenester som ikke er utført, eller som ikke er utført riktig. Du må likevel betale for tjenestene som er fullført i tråd med avtalen.

  • Tips! Dersom du oppdager problemer kan du kreve retting på håndverkerens regning. Dette vil som regel være det rimeligste for dem. Alternativt kan du kreve reduksjon i prisen tilsvarende kostnaden for en utbedring av feilen. På denne måten kan du finne en annen håndverker som kan fullføre oppdraget.

  Den siste utveien er å si opp avtalen. Her er det høy terskel, og det skal mye til for at en heving av avtalen er aktuelt. For å kunne si opp avtalen vil håndverkerens arbeid ikke ha tilført deg noen nytte.

  Sist, men ikke minst, så er erstatning en mulig reaksjon. Grove feil, mangler, eller lange forsinkelser kan føre til større økonomiske tap utover feilen håndverkeren har gjort. Med unntak av dette punktet skal derimot håndverker dekke dine ytterligere økonomiske tap som følge av deres arbeid.

  Reklamasjon og avbestilling

  Reklamasjon er en av de mest sentrale rettighetene norske forbrukere har ved handel. Siden du ikke har angrerett på håndverkertjenester, vil reklamasjon sikre at tjenesten du har betalt for er i tråd med avtalen.

  Ved en reklamasjon, altså en klage på mangelfult arbeid og et krav om retting, prisavslag, heving eller erstatning, må du si fra så snart du oppdager feilen.

  Etter håndverkertjenestelovens har du en reklamasjonsfrist på 2 år etter at oppdraget ble fullført. For tjenester som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, er fristen 5 år. Fristene er såpass lange fordi at ikke alle feil eller mangler viser seg med en gang.

  Etter håndverkertjenestelovens kan du når som helst avbestille tjenesten. Dette kan bli aktuelt dersom du ikke stoler på håndverkeren, ikke har råd til oppdraget likevel, eller simpelthen ønsker å avslutte prosjektet. Når du avbestiller tjenesten må du betale for arbeidet som er utført så langt, i tillegg til eventuelle økonomiske tap han har grunnet avbestillingen.

  Forbrukerens plikter i håndverkertjenesteloven

  Det er ikke bare håndverkeren som har forpliktelser etter håndverkertjenesteloven. Som forbruker plikter du å betale for arbeidet i henhold til avtalen. Du er også forpliktet til å møte håndverkeren, motta materialene til prosjektet, og lagre og oppbevare det som er nødvendig for at arbeidet gjennomføres. Hvordan dere skal gjennomføre disse punktene er det lurt å skrive i kontrakten med håndverkeren før arbeidet settes i gang.

  Dersom du ikke oppfyller dine forpliktelser i kontrakten kan håndverkeren avslutte oppdraget eller kreve erstatning for økonomiske tap de lider som følge av ditt kontraktsbrudd. De kan også heve avtalen og kreve betaling for arbeidet som allerede er gjennomført.

  Håndverkere har også rett til å kreve renter dersom du er for sen med betalingen. De kan også holde tilbake materialer eller gjenstander som arbeides med, så sant de er i besittelse av disse. Dersom forbrukeren ikke betaler for gjenstanden inn 3 måneder, står de fritt til å selge denne videre.

  Hvordan klage på håndverker

  Som du har lest, stiller håndverkertjenesteloven en rekke krav til gjennomføringen av arbeidet. Dersom det skjer et kontraktsbrudd fra håndverkeren, er det første steget å sende inn en klage.

  Om du ikke når gjennom med klagen, er det neste steget å holde tilbake betaling, kreve retting, prisreduksjon, heving av avtalen eller erstatning for økonomisk tap. Om dere ikke blir enige, er det lurt å kontakte Forbrukerklageutvalget.

  Dersom dere ikke er enige i avgjørelsen der, vil neste steg være å ta saken videre i rettssystemet. Om saken går så langt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning og rådgivning underveis. På denne måten sikrer du at saken din belyses i størst mulig grad, og at resultatet blir så bra som mulig.

  Avslutningsvis er denne artikkelen kun ment som en generell fremstilling av hvilke muligheter du har. Loven er komplisert og omfattende, så det vil være unntak, nyanser og tilleggsbestemmelser som ikke kan omfattes her. Dersom du har spørsmål, eller trenger veiledning i din sak, vil en advokat kunne besvare disse.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454