Klage på håndverker: Alt du trenger å vite (mangler, frister m.m.)

En rekke mennesker opplever problemer med håndverkere

Hvert eneste år bruker nordmenn flere titalls millioner på å pusse opp sine hjem. Det sies ofte at vi nordmenn er blant de kulturene som investerer mest penger i egen bolig. Tross alt er det her vi tilbringer mest tid. Enten det er nytt kjøkken eller nyoppusset bad for eksempel, så er det en god følelse å ha det fint i hjemmet.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Mye jobb kan gjøres på egenhånd, mens enkelte oppdrag både er lovpålagt og føles tryggere å sette ut til fagpersonell. Det er her nordmenn bruker aller mest penger på oppussing ved å hyre inn håndverkere. Enten det er snekkeren, rørleggeren, mureren, eller andre håndverkere, så setter vi vår lit til at disse individene skal hjelpe oss med å oppfylle drømmen.

I de fleste tilfeller oppfyller håndverkerne sine forpliktelser. Allikevel oppstår det forsinkelser, og noen ganger også større mangler i arbeidet. Det kan føles som en håpløs situasjon når drømmen også helt plutselig blir langt dyrere enn du så for deg. Enten du føler håndverkeren ikke oppfyller frister, har mangelfullt arbeid, eller tar for godt betalt, så kan du klage.

Vi vil i denne artikkelen gå gjennom hvilke krav du har når du hyrer inn håndverkere i Norge. Hva kan du egentlig klage på? Hva er fristen for å klage på håndverker? Hvilke krav kan du fremme? Les videre for å få innsikt i dine rettigheter når håndverkeren ikke oppfyller forpliktelsen i deres kontrakt.

Hva kan du klage på?

Det finnes et bredt spenn av klager du potensielt kan ha til håndverkeren sitt arbeid. Det kan for eksempel være at arbeidet er mangelfullt, i den grad at sikkerhetskrav ikke er fulgt, eller at feil materialer ble brukt for eksempel.

I andre tilfeller møter du på en dyktig og ærlig håndverker som enkelt og greit har blitt overbooket. Da er sjansene store for at det blir forsinkelser, og disse har du rett til å klage på. Det hender også at håndverker kommer med et gunstig prisanslag til å begynne med, for deretter å plutselig heve en kraftig økt prislapp for prosjektet.

Nedenfor har vi gått gjennom de forskjellige situasjonene hvor du kan klage på håndverker:

Mangel i arbeidet

Mangel i arbeidet er noe mange opplever når de går for det litt rimeligere alternativet. En dør som ikke helt passer, lister som er satt på feil, skjev veranda, og mye mer kan oppstå i form av mangler i arbeidet. En klage på håndverker kan her ganske så enkelt rettes mot enhver feil du oppdager.

Klagen på mangler er kanskje den som det føles mest skummelt å fremme. Det er simpelthen fordi du tross alt ansatte ekspertise av en grunn – du har mest sannsynlig ikke så mye peiling på den typen håndverk du fikk hjelp til. Da kan det føles fryktinngytende å skulle fremme en klage, men det er viktig å stå på sine krav. Et godt tips er å be et erfarent familiemedlem ta en vurdering av mangelen.

Forsinkelse i arbeidet

Forsinkelser forekommer innen enhver bransje. Ofte er det noe så enkelt som at en bedrift har fått inn mange oppdrag og ikke kan dekke behovet på alle fronter. Da utsettes enkelte av oppdragene. Dersom du er en av de uheldige, så vil du kunne fremme en klage. Helst bør din kontrakt inneholde rettighetene til dagmulkt.

Dagmulkt er i byggebransjen en straff for forsinkelsene. Dette vederlaget er ment å dekke ekstrautgifter og ulemper som oppstår for forbrukeren. Dessverre er disse derimot ikke automatisk inkludert for oppussingsprosjekter. Dermed må disse altså implementeres direkte i kontrakten du skriver med en håndverker.

Mer enn 15 % over prisanslaget

Ofte vil en håndverker gi sine kunder et prisanslag. Dette er mer gunstig enn en fastsatt pris, da uforutsette hendelser kan forekomme. Et prisanslag gir dermed litt mer spillerom, slik at håndverkeren kan tjene penger, samtidig som forbrukeren ikke får sjokk. Dessverre hender det at håndverker kommer tilbake med en pris langt over prisanslag.

Lovverket sier derimot at håndverker ikke kan komme tilbake med en ny pris som er mer enn 15 % over det originale prisanslaget. Dersom dette forekommer, så kan du altså fremme en klage mot prisøkningen. Mange tenker at de skal betale for de uforutsette hendelsene, men i henhold til loven vil altså kun 15 % økning fra prisanslag måtte dekkes av forbruker her.

Hva er fristen for å klage på håndverker?

Det er viktig at en fremmer sin klage med en gang mangel i arbeid, forsinkelser, eller bratte prisøkninger er avdekket. I henhold til feil er det derimot ikke alltid så enkelt å avdekke disse umiddelbart. Det er tross alt stor forskjell på et stort hull i taket og en bærebjelke av et materiale som mest sannsynlig bare vil vare de neste par årene.

Dermed ender mange i den situasjonen at feilen ikke blir avdekket før måneder og år etter at håndverker har blitt ferdig med arbeidet. Heldigvis er det slik at reklamasjonsretten på tjenester innen håndverk er på 2 år. Ved tjenester som er tilsiktet å vare over lengre tid, så er den absolutte klagefristen på 5 år.

Klagefristen igangsettes dagen oppdraget avsluttes, men med flere år på deg til å klage, så står du godt beskyttet som forbruker. Igjen er det derimot viktig at du fremmer din klage så hurtig som mulig, da du i verste tilfelle kan miste retten til å klage. Her bør det nevnes at loven derimot er fornuftig, og dersom du avdekker feil er du først og fremst beskyttet.

Hvilke krav kan du fremme?

Det finnes flere forskjellige krav du kan fremme ved klage på håndverker. Situasjonene varierer stort, og en ærlig feil skiller seg tross alt fra de mest grove. Nedenfor har vi gått gjennom hvilke krav du kan fremme ved klage på håndverker:

Vent med betaling

Dersom du oppdager en feil før håndverker har fått sin fulle betaling, så kan du holde igjen penger. Summen du etter loven kan holde igjen tilsvarer hvor mye det vil koste deg å utbedre denne feilen eller mangelen.

Krev retting av håndverkerarbeidet

Ved en feil i arbeidet har håndverker retten, og ikke minst en plikt, til å rette opp i arbeidet. Det kan som nevnt tidligere tross alt være en helt ærlig feil. Rettelsen må derimot fullføres innenfor en rimelig tidsramme, og den skal ikke påføre unødvendige ulemper for deg som forbruker. Dessuten skal rettingen gå for håndverker sin regning.

Reduksjon i prisen

Det kan hende at håndverker sier nei til å rette feilen. Enten håndverker ikke ønsker å rette feilen, eller simpelthen ikke har tid til dette, så har du krav på en reduksjon i prisen. Denne reduksjonen skal samsvare med hvor mye det vil koste å utbedre feilen. Du kan altså ikke altså ikke frasi deg alt betalingsansvar dersom kun deler av prosjektet har medført feil.

Oppsigelse av avtalen

Dersom hele prosjektet har hatt en rekke feil, og håndverker ikke kan eller vil rette opp i disse, så har du rett til å si opp avtalen. Her er det viktig at resultatet ikke har tilført deg noe nytte, da du ikke kan unngå betaling dersom for eksempel bare deler av prosjektet ikke tilfredsstilte deg. Materialer skal her i utgangspunktet leveres tilbake til håndverker.

Krav på erstatning for feil

Det mest alvorlige kravet er selvfølgelig erstatning. Muligens har et dårlig konstruert tak ført til lekkasje, eller andre feil har ført til permanente skader. I slike tilfeller har du rett til å kreve retting, avslag på prisen, og oppsigelse av avtalen som et tillegg til erstatningen. Sistnevnte er tiltenkt å dekke dine økonomiske tap som følge av feilen.

Slik går du frem med din klage

Dersom du sitter på en klage på håndverker sitt arbeid, så er det viktig at du følger den rette prosessen. Her skal du gå gjennom visse kanaler for å få frem klagen på riktig måte. Det begynner med kontakt hos håndverker, før du går videre til mekling, da for eksempel i Forbrukerrådet.

Du skal initiere prosessen med å reklamere til håndverker. Det er ganske enkelt fordi han eller hun skal ha rett til å gjøre opp for seg. Dersom det er en ærlig feil, så vil mest sannsynlig håndverker tross alt rette opp i denne. Har han ikke kapasitet til å rette opp feilen i tide, så får du helt sikkert også en fornuftig prisreduksjon.

Dersom håndverker avslår din klage, eller muligens ikke svarer i det hele tatt, så har du rett til å gå ett steg videre. Dette skal du gjøre dersom du får skriftlig avslag fra håndverker, eller dersom han eller hun ikke har svart innen rimelig tid. Her vil du og håndverker måtte gå til mekling for å avgjøre resultatet i saken.

Uansett om du skal fremme klagen mot håndverker direkte, eller gjennom mekling, så kan det lønne seg å benytte en advokat. Spesielt dersom kravet er komplekst, eller for større summer, så vil bistanden fra en advokat være nyttig å ha med seg inn i forhandlinger og eventuelle rettslige steg videre. Har du en klage på håndverker, så er det viktig at du vinner frem, slik at boligdrømmen kan realiseres

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende