Klage på håndverker: Alt du trenger å vite (mangler, frister m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

En rekke mennesker opplever problemer med håndverkere

  Hvert eneste år bruker nordmenn flere titalls millioner på å pusse opp hjemmene sine. Det sies ofte at vi nordmenn er blant de som investerer mest penger i egen bolig. En slik investering er naturlig siden boligen er stedet de fleste tilbringer mest tid.

  Selv om mye kan gjøres på egenhand, må noen oppdrag gjøres av en håndverker.

  I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du klager på håndverkertjenestene dersom de ikke skjer i tråd med det du forventet. Du an også lese om hvilke krav du har når du hyrer håndverker, og hva som kan påklages. Hvilke frister som gjelder, og hvilke krav du kan fremme vil også presenteres.

  Vi kontakter snekkere, rørleggere, murere, eller andre håndverkere i den tro at de hjelper oss med å komme ett steg nærmere drømmeboligen. Ofte så gjør de jobben sin raskt og smertefritt, men i noen tilfeller oppstår forsinkelser og større mangler i arbeidet.

  Mange oppdrag må utføres av fagpersonell på grunn av sikkerhet. Det er håndverkernes arbeid som ofte er den største utgiftsposten under oppussingen.

  Feil og mangler etter håndverkertjenester kan gjøre oppussingen mye dyrere enn planlagt. Enten annet arbeid utsettes på grunn av forsinkelser, eller ved at arbeidet gjøres slurvete slik at ting blir ødelagt fortere.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hva kan du klage på?

  Det er mange tenkelige klager som kan oppstå etter at håndverkerne har utført sitt arbeid. Kanskje arbeidet er mangelfullt, eller at sikkerhetskrav ikke er fulgt? eller kanskje det har blitt brukt feil materialer?

  De fleste ønsker å gjøre arbeidet sitt skikkelig, men noen ganger kan håndverkeren ha tenkt at arbeidet gikk fortere enn det egentlig gjorde. I andre tilfeller kan han ha overbooket oppdrag, slik at forsinkelser oppstår.

  Mangel i arbeidet

  Mangel i arbeidet er et kjent problem hvis de velger de rimeligste alternativene. Eksempelvis kan håndverkeren ha valgt en dør som ikke passer karmen, lister er montert slurvete, og stikkontaktene sitter ikke ordentlig fast i veggen.

  Kort sagt kan alle feilene du oppdager påklages.

  Mange er nølende med å kreve at slike feil rettes opp siden de er usikre på om feilen er “stor nok” til at den kan klages på. Det kan være ubehagelig å stille seg kritisk mot fagpersonellets utførte oppgave, men det er viktig å stille spørsmålstegn ved hvordan arbeidet er utført. Et godt tips kan være å ringe en annen fagarbeider eller en “handyman” du kjenner, og be dem vurdere om du burde klage hvis du er usikker.

  Forsinkelse i arbeidet

  Forsinkelser kan skje i alle virksomheter, og ofte er grunnen så enkel som at oppdragene tar lenger tid enn forventet, eller at noen materialer har lang leveringstid.

  I andre tilfeller jobber håndverkerne saktere fordi de får timesbetalt. Det er fint at arbeidet utføres skikkelig, men om dette gjør at forsinkelser oppstår utover avtalt tid er det grunnlag for å si fra.

  Om ditt oppdrag utsettes eller tar lenger tid enn avtalt, burde du ta kontakt med håndverkerne og be om en forklaring. Undersøk også om kontrakten din inneholder rettigheter til dagmulkt.

  Dagmulkt er en “straff” for forsinket arbeid. Dette er et vederlag som er ment å dekke ekstrautgifter og ulemper som oppstår for deg som forbruker. Det er ingen automatikk i dette, så en slik klausul burde du selv kreve i forkant av oppdragets oppstart.

  Mer enn 15 % over prisanslaget

  Ofte vil en håndverker gi sine kunder et prisanslag. Dette er mer gunstig enn en fastsatt pris, da uforutsette hendelser kan forekomme. Et prisanslag gir litt mer spillerom, slik at håndverkeren kan tjene penger, samtidig som forbrukeren ikke får sjokk. Dessverre hender det at håndverker kommer tilbake med en pris langt over prisanslag.

  Lovverket sier derimot at håndverker ikke kan komme tilbake med en ny pris som er mer enn 15 % over det originale prisanslaget. Dersom dette skjer, kan du fremme en klage mot prisøkningen. Mange tenker at de skal betale for de uforutsette hendelsene, men i henhold til loven vil altså kun 15 % økning fra prisanslag være rettferdig overfor forbruker.

  Hva er fristen for å klage på håndverker?

  Det er viktig at en fremmer sin klage så snart du oppdager mangler ved arbeidet, forsinkelser oppstår, eller store prisøkninger skjer.

  Det kan være vanskelig å oppdage feil, og noen ganger vil det ta lang tid før det viser seg at håndverket er dårlig utført. Det vil være stor forskjell på et hull i taket, og en svak bærebjelke i veggen.

  Noen ganger oppdages ikke feilen før år etter at arbeidet er ferdigstilt. Reklamasjonsfristen på håndverkertjenester på er på 2 år. Dersom tjenesten er ment å vare over lengre tid enn 2 år gjelder en frist på 5 år. Denne er absolutt, og teller fra dagen oppdraget avsluttes.

  Selv om du har god tid til å klage, er det lurt å rette krav med en gang en feil oppstår. Dette vil også forhindre at du klandres for feilens omfang ved at tingen har blitt brukt over lengre tid i svakere tilstand.

  • Vi anbefaler at klagene alltid skjer skriftlig. På denne måten vil du kunne bevise at du har klaget innen fristen.

  Hvilke krav kan du fremme?

  Det finnes flere forskjellige krav du kan fremme ved klage på håndverker. Situasjonene varierer, og en ærlig feil vil skille seg fra mer grov slurv. Nedenfor går vi gjennom hvilke krav du kan fremme når du retter en klage mot håndverkeren.

  Vent med betaling

  Dersom du oppdager en feil før håndverker har fått sin fulle betaling, kan du holde igjen penger. Etter loven kan du holde igjen en sum som tilsvarer kostnaden du vil ha til utbedring av feilen eller mangelen.

  Krev retting av håndverkerarbeidet

  Dersom en feil har oppstått har håndverkeren både rett og plikt til å rette opp i arbeidet som er gjort. Om håndverkeren ønsker å rette feilen, må dette skje innen en rimelig tidsramme og uten ekstra ulemper og kostnader for deg. Håndverkeren må reparere feilen etter egen kostnad.

  Reduksjon i prisen

  Det kan hende at håndverker sier nei til å rette feilen. Grunnen til dette kan variere, men som regel skyldes det at de ikke har tid til å rette feil hos deg uten at dette går ut over andre forbrukere.

  En god løsning for dem vil i så fall være å gi deg en prisreduksjon på arbeidet som er utført. Prisreduksjonen skal tilsvare kostnadene for å utbedre feilen. Dersom bare deler av byggeprosjektet er mangelfull, vil du måtte betale for det som er gjort ordentlig.

  Oppsigelse av avtalen

  I noen tilfeller er det så mange feil og mangler at håndverkeren ikke kan, eller ønsker å rette feilene. I så fall har du rett til å si opp avtalen.

  Merk at resultatet i så fall ikke har gitt deg noen nytte, og at andelen av feil er så stor at hele prosjektet er mislykket. Materialer skal i utgangspunktet leveres tilbake til håndverker, men hvorvidt dette er praktisk gjennomførbart varierer.

  Krav på erstatning for feil

  Det mest alvorlige kravet er erstatning.

  I noen tilfeller vil feilene i arbeidet medføre ytterligere skader. Et dårlig konstruert tak vil gjøre at lekkasjer og fuktskader kan skje i resten av huset. I slike tilfeller har du rett til å kreve erstatning.

  Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og andre krav du måtte ha mot håndverkeren. Den er ment å gi deg dekning for de ytterligere kostnadene du har hatt i forbindelse med feilen.

  Slik går du frem med klagen

  Hvis du vil klage på et håndverkeroppdrag er det viktig at du gjør dette på riktig måte.

  Det første du må gjøre er å ta kontakt med håndverkeren. Her kan du beskrive problemet, og se om dere kommer frem til en løsning som fungerer for begge parter. Det er du som må ta initiativ til denne prosessen gjennom en reklamasjon. Håndverkeren skal ha mulighet til å gjøre opp for seg, og de fleste ønsker å gjøre deg fornøyd. Om en retting ikke er mulig vil de fleste gi en god prisreduksjon som plaster på såret.

  Dersom håndverkeren avslår reklamasjonen eller lar være å svare, må du ta saken videre. Om dere ikke blir enige, vil neste steg være mekling, gjerne hos Forbrukerrådet.

  Uavhengig av om du fremmer klagen direkte, eller gjennom meklingen, kan det være en fordel å benytte en advokat. Dette gjelder særlig hvis saken er omfattende og uoversiktlig. Store summer er ofte involvert, så en bistand fra en advokat vil sikre at saken får best mulig utfall for deg.

  En advokat er også fordelaktig å ha med under mekling eller i andre forhandlinger siden de har lang erfaring og god kunnskap om hva som er vanlig praksis på området. Advokaten din kan også bistå med å ta saken til retten dersom dere ikke kommer til en løsning.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454