Klage på dårlig utført arbeid: Dette må du vite (feil, mangler m.m.)

Nordmenn er viden kjent for å bruke mye penger på interiør, noe som kanskje ikke er så overraskende med de kalde, lange vintrene. Faktisk har en rekke statistikker de siste årene vist at vi bruker aller mest i verden på dette. Oppussing av kjøkken og bad er bare noen få av de punktene som står på agendaen til mange nordmenn.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Noen velger å gjøre enkelte oppgaver på egenhånd. Har en litt kunnskap om håndverk, så er det tross alt både lov og mulig å gjøre mye selv. Allikevel er det fortsatt enkelte oppgaver som både er best, og ikke minst pliktig, å sette ut til håndverkere med sertifiseringer. Da velger vi en håndverker i nærområdet som kan bistå med oppussingen.

Det er fint å sette av arbeidet til en håndverker i den hektiske hverdagen. Selv om det koster, så kan en senke skuldrene og se jobben bli gjort skikkelig. Det vil si, noen ganger går ikke alt etter planene. Forsinkelser, feil, og direkte mangler kan oppstå. Kanskje går også håndverkeren langt over prisanslaget.

I samtlige av de ovennevnte tilfellene har du som forbruker mulighet til å klage på dårlig utført arbeid. Men hvordan klager du egentlig på dette, og hva er kravene for en klage? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan legge inn en klage på dårlig utført arbeid av en håndverker, samt hva rammene rundt klagen bør være.

Dette er det lov å klage på

Det finnes mange grunnlag for klager som forbrukeren kan belage seg på. Dessverre er det ikke slik at en bare klage på at resultatet muligens ikke var så pent som en ønsket. Det må ligge en reell årsak for klage til grunn. For eksempel er et helt klart punkt for klage at håndverkeren ikke har fulgt de sikkerhetsstandardene som er nedfelt i loven.

En klage på dårlig utført arbeid av håndverker kan også belage seg på forsinkelser, feil i arbeidet, direkte mangler, eller overprising av tjenester. Dette kan oppstå selv med den mest ærlige håndverker, og det forekommer selv den beste. Nedenfor skal vi gå nærmere gjennom akkurat hva du klage på.

Feil og mangler

Har du gått for den rimeligste håndverkeren, så kan det hende du er uheldig med resultater. Faktisk hender dette selv den beste håndverker innimellom. Enkle feil kan være at en dør ikke passer helt, eller at lister er satt på feil. Grovere feil kan være problemer med at grunnmuren til huset sekker ned i jorda for eksempel.

En klage på dårlig utført arbeid kan i tilfeller også være relatert til direkte mangler. Dersom maleren tok seg av hele fasaden, men glemte listene, som du hadde inkludert i prisen, så kan du fremme en klage. Uansett om det er feil eller mangler, så kan det føles skummelt å måtte fremme klager, da du tross alt hentet inn ekspertisen av en grunn. Allikevel bør du stå på din sak.

Forsinkelser

En forsinkelse er ikke uvanlig i byggebransjen. Først og fremst er det vanskelig å anslå når prosjekter blir ferdig, spesielt om de er av en viss størrelse. Samtidig kan også håndverkeren ende opp med å få mange oppdrag over en kort periode. Du kan dermed fremme en klage på dårlig utført arbeid i henhold til de fristene kontrakten hadde satt.

Det er lurt å inkludere dagmulkt, eller dagbøter som det også heter, i kontrakten. Disse påløper uansett automatisk for mange byggeprosjekter, men det er allikevel lurt å ha de nedfelt på papiret. Det er spesielt gjeldende for mindre oppussingsprosjekter, da dagmulkt ikke automatisk tillegges akkurat disse.

Kraftig prisøkning

Ved ethvert oppdrag innen byggebransjen gir håndverkeren et prisanslag til forbrukeren. Dette er egnet for å gi håndverkeren en ide om budsjettet, men kanskje enda viktigere gir det forbrukeren forutsigbarhet på pris. Dette er derimot kun et anslag, og håndverkeren kan dersom han ønsker jekke prisen sin opp om arbeidet viser seg å koste mer.

Allikevel kan ikke håndverker øke prisen helt vilkårlig. Det er nemlig innfelt i loven at håndverker maksimalt kan øke prisen med 15 % mer enn det som ble kommunisert i anslaget. Dersom håndverker altså argumenterer for en mye høyere pris for prosjektet, så kan du klage og vise til denne delen av loven.

Klagefrist på håndverksarbeid

En klage på dårlig utført arbeid bør forekomme raskest mulig. Enten det er feil, direkte mangler, forsinkelser, eller kraftige prisøkninger, så anbefales det på det sterkeste å ta tak i dette umiddelbart. Der mangler, forsinkelser, og prisøkninger er enkle å identifisere, så er det derimot ikke alltid tilfellet at feil blir identifisert før en god stund etter prosjektet er ferdig.

Det er her reklamasjonen på håndverkertjenester er meget nyttig å ty til. Denne varer nemlig i utgangspunktet over en periode på 2 år. Skulle det være feil ved det håndverket som ble utført, så burde tross alt feilen bli oppdaget innenfor denne perioden. Dessuten, er intensjonen at oppussingsarbeidet skal vare over lang tid, så er faktisk reklamasjonen på hele 5 år.

Denne reklamasjonen påløper sin frist umiddelbart etter at oppdraget avsluttes. Selv om du riktignok har flere år på å klage inn feilen, så anbefales det igjen å klage så snart du oppdager feilen. I verste tilfelle kan du miste rett til å klage på dårlig utført arbeid, og dessuten kan enkelte feil utvikle seg til å bli enda mer alvorlige enn hva som er håndverker sin skyld.

Forskjellige typer krav

Hvilke krav kan du fremme ved klage på dårlig utført arbeid? Det avhenger selvfølgelig helt av situasjonen. Noen feil kan for eksempel være grove, mens mangler kan være et resultat av en stresset håndverker, som ikke hadde noen intensjoner bak glippen. Vi har gått gjennom de forskjellige typer krav du kan fremme ved klage på dårlig utført arbeid.

Ikke betal før arbeidet er ferdig

Du kan vente med betaling dersom arbeidet ikke er ordentlig utført. Enten det er forsinkelse, feil, eller direkte mangler, så er du ikke pliktig til å betale før du får det du har bestilt. Allikevel kan du ikke holde tilbake hele kontraktssummen. Summen du kan holde tilbake kan kun tilsvare kostnaden av å utbedre feil eller fullføre arbeidet som håndverkeren ikke har utført.

Krav om utbedring

Veldig ofte vil håndverkeren ønske å utbedre sine feil, da det tross alt er rimeligst for han. Dette har håndverkeren både plikt og rett til, slik at du alltid skal kontakte håndverkeren før du tyr til andre løsninger. Allikevel må feilen rettes innen en rimelig tidsperiode, og håndverkeren kan ikke påføre deg ekstra ulemper, samt ekstrakostnader.

Prisreduksjon i samsvar med feil/mangler

Dersom håndverkeren ikke ønsker å utbedre feilen, så kan du kreve en prisreduksjon som samsvarer med hvor mye det koster å rette på feilen. Det kan være fristende å ikke betale håndverkeren i det hele tatt når større feil oppstår, men dette er altså ikke lov. Håndverkeren skal ha betalt for den delen av oppdraget han fullførte.

Si opp avtalen

Som nevnt skal håndverker ha betalt for de delene av oppdraget han fullførte. Dersom din klage på dårlig utført arbeid belager seg på alle delene av oppdraget, så kan du derimot kreve å få si opp avtalen. Hovedregelen her er at arbeidet håndverkeren igangsatte på ingen måte har tilført deg noen som helst nytte.

Erstatningskrav for feil

En klage på dårlig utført arbeid kan sist, men ikke minst, belage seg på erstatning. Dette er naturligvis det mest alvorlige tilfellet, og her skal arbeidet ha tilført ingen nytte, samt påført deg økonomiske tap. Vannskader som følge av dårlig utført arbeid av en rørlegger er et godt eksempel, og her kan du i tillegg til å både si opp avtalen og kreve retting, nemlig også ha krav på erstatning.

Hvordan klage på dårlig utført arbeid?

Som en hovedregel er det viktig at du først og fremst kontakter håndverker. Det er som tidligere nevnt en rett for håndverker til å utbedre sin feil, og dersom du forespør dette blir det også en plikt. Følger du ikke den rette prosessen her kan du selv miste muligheten for å få kompensert dine kostnader.

Det er uansett fullt mulig at en håndverker ikke har gjort feilen med vilje. Dersom dette stemmer, så vil håndverkeren helt sikkert ønske å utbedre feilen, og dette vil da være på håndverkers egen regning. Skulle håndverkeren derimot være fullbooket, så vil han helt sikkert gå med på en prisreduksjon, slik at du kan finne en annen ledig håndverker for å ta på seg jobben med utbedring.

Noen ganger spiller derimot ikke håndverker på lag med dine ønsker, og da må kraftigere tiltak settes til verks. Får du skriftlig avslag på din klage, eller kanskje ikke mottar noe svar i det hele tatt, så står du i din fulle rett til å ta din klage på dårlig utført arbeid videre i rettssystem. Da er mekling neste steg.

Prosessen kan ved vrange håndverkere bli lang. Da kan det være fornuftig å motta hjelp fra en advokat. Dersom du skal pusse opp kjøkken eller bad for eksempel, så har du helt sikkert hatt store forhåpninger til dette. Det er kjedelig å måtte vente på avklaring, slik at det kan lønne seg både tidsmessig og økonomisk å motta hjelp fra en advokat til å utforme og fremme din klage.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende