Advokat til byggesaker: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 30. Dec, 2022

  Hvert år bygges det ut i Norge med en rekke nye boliger, firmabygninger, offentlige bygg, og infrastruktur som veier, jernbane, og mye mer. For at landet skal gå fremover, så er det viktig at vi bygger videre på det. Med på veien i prosessen med å bygge er derimot også en rekke forskjellige utfordringer som kan føre til tvister.

  Enten det offentlige skal bygge en vei over jordet til bonden, eller naboen bygger et tilbygg som muligens er litt sjenerende, så finnes det en rekke eksempler på at ikke alt går etter planen. Ofte utvikler diskusjoner og uenighet seg raskt til rettssak, da eiendom og egne bygg er noe veldig personlig for folk flest.

  Da kan en advokat for byggesaker være praktisk å sette på saken, da dette området innen loven tross alt er meget komplekst. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hvordan en advokat i byggesaker kan bistå deg med å oppnå et bedre sluttresultat i rettsaken. Byggesaker som går til retten er neppe noe du vil ønske å stå alene om.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hva kan en advokat i byggesaker bistå med?

  En advokat i byggesaker er en ekspert innenfor plan- og bygningsrett. Det vil si at de har studert og har god erfaring med saker under plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, og byggeteknisk forskrift. En slik advokat er gjerne borti litt av hvert i løpet av sin karriere, men det er også naturlig å videre spesialisere seg innenfor en enkelt gren av fagområdet.

  Fagområdet dekker tross alt mange forskjellige tvister og regler. Alt ifra oppføring av store firmabygg, til reguleringer for hvordan du kan pusse opp ditt bad, er ført under dette lovverket. Nedenfor har vi derimot gått gjennom de vanligste punkter en advokat i byggesaker vil møte på. Slik kan du bedre få innsikt i hva en slik advokat kan bistå deg med.

  Heving av boligkjøp

  Mange byggesaker som fører til tvist omhandler oppføring av nye boliger. Enten en har valgt ut en skisse fra en tegner, eller kjøpt et ferdig nybygg, så kan det oppstå feil, mangler, og misforståelser. Kanskje er ikke trappen i det samme materialet som dere valgte, eller taket lekker etter bare et par dager i den nye boligen.

  Uansett situasjon, så er heving av boligkjøp ved feil og mangler en viktig rettighet å ha. Det er derimot langt fra enkelt, uansett om en avbestiller før boligen er ferdigbygget, eller ønsker å klage etter å ha flyttet inn. Uansett vil det ganske sannsynlig føre til en tvist med selger, slik at å ha en advokat i byggesaker her vil være meget hjelpsomt.

  Klage på håndverker

  Nordmenn blir ofte trukket frem som det folket som bruker aller mest på interiør. Dette omfatter da også renovering, noe vi ofte er veldig villige til å la håndverkere ta seg av. Selv om mange ender opp med et godt resultat, så finnes det også noen mindre hyggelige historier. Det er da en klage på håndverker er på sin plass for å rette opp i feilen.

  Her har en under reklamasjon krav på retting, prisavslag, heving, og til og med erstatning. Allikevel skal en følge prosedyren riktig, og dersom en ikke er kjent med lovverket kan dette være vanskelig. En advokat i byggesaker hjelper deg med å forme en klage mot håndverker, samt rådføre deg om videre steg i prosessen om denne ikke blir tatt til etterfølge.

  Ekspropriasjon

  Ekspropriasjon er best kjent som en situasjon der det offentlige tar en eiendom fra en privat part for å bygge noe som skal gagne offentligheten. Det kanskje beste eksemplet her er dersom kommunen ønsker å bygge en motorvei, men bønders jorder blokkerer den mest naturlige veien. Da kan kommunen gjennom ekspropriasjon gi erstatning og bygge motorveien.

  Personen som utsettes for ekspropriasjon har sin fulle rett til å få oppnevnt advokat for byggesaker helt gratis, og alle kostnader knyttet til saken dekkes fullt ut. Her anbefales det å skaffe seg en advokat tidlig i prosessen, slik at byggearbeidet ikke settes i gang før en er klar med sine innsigelser mot ekspropriasjonen.

  Veirett

  En rekke nabotvister oppstår av at naboen har funnet ut at de har hevdsbasert veirett. Dette kan være en veirett som ikke har vært praktisert i løpet av flere tiår, og når en slik byggesak oppstår blir det veldig raskt en tvist. Det er her mange problemstillinger som reises, slik som om veiretten overføres ved salg av eiendom.

  En advokat innen byggesaker kan veilede deg for hvordan du best kan komme deg ut av denne situasjonen, om det er mulig. Hvor mange som kan kjøre på veien, når de kan kjøre på denne, hvor ofte, og mange flere spørsmål kan dessuten oppstå om veiretten opprettholdes, og et byggeprosjekt settes i gang.

  Reguleringsplan

  En reguleringsplan fastsetter hva som kan bygges i et område, noe som ofte kan føre til tvister. Disse planene er i utgangspunktet opprettet etter plan- og bygningsloven, men de kan til tider føles veldig urettferdige. Reguleringer for hva som er akseptert av bygg og påbygg innenfor et nabolag kan også være spesifikke.

  For eksempel kan et nabolag påkreve at du skal bygge i en stil som ikke skiller seg ut fra de andre boligene. Slike lover og regler kan oppleves urettferdige. Dersom du har behov for bistand i en kamp som helt sikkert er hard mot kommunen, så kan en advokat i byggesaker ved slike tvister være en god hjelpende hånd å ha.

  Byggesaker i strandsonen

  Dersom du ønsker å bygge i strandsonen, så er det ett av de strengeste regelverkene som her gjør seg gjeldende. Det er for eksempel et 100-meters belte ned mot strandsonen som du må søke om å bygge innenfor. Her slipper ikke engang de minste byggesakene gjennom, slik som levegger for eksempel gjør. Det er fordi friluftsloven gjør seg gjeldende i tillegg til plan- og bygningsloven.

  Hvis du eier en eiendom i strandsonen og ønsker å bygge, så oppleves det helt klart urettferdig å måtte møte såpass strenge krav. Ved hjelp av gode søknader og en advokat i byggesaker kan du derimot øke sjansene for å reise det byggverket du ønsker.

  Dette koster advokat i byggesaker

  Som nevnt ovenfor er en advokat i byggesaker som omfatter ekspropriasjon helt gratis. Det er dessuten mulig i mange saker å søke om fri rettshjelp, samt bruke sin boligforsikring. Fri rettshjelp er reservert for individer med lav inntekt og formue. I noen tilfeller må du dekke en egenandel, mens det i andre tilfeller vil være helt gratis, med forbehold om at du vinner saken.

  Dersom en ender opp med å betale for en advokat i byggesaker, så er det også mange gode måter å redusere kostnadene på. For eksempel kan du med god effekt organisere alt papirarbeidet i rekkefølge, slik at advokaten ikke bruker tiden sin på dette. Det er et ganske viktig poeng, siden advokatene oftest opererer med timepris.

  Det er tross alt sjeldent i en byggesak at advokaten kan sette en fastpris, da det er vanskelig å forutsi hvor stor tidsbruk det vil være. Dette bunner først og fremst i at motparten veldig sannsynlig vil komme med innsigelser. Et godt råd er å forespørre en oppdragsbekreftelse. Denne vil gi informasjon om hvordan prisen utregnes. Kontinuerlig informasjon om kostnadsutvikling er også viktig.

  Slik velger du advokat i byggesaker

  Det viktigste ved valg av advokat i byggesaker er at denne advokaten har erfaring innenfor feltet. Denne erfaringen oppgis gjerne på advokatfirmaets nettsider, men du kan også forespørre referanser og se tidligere resultater av saker. Referanser kan også avdekke hvorvidt dette er en advokat som det er enkelt å jobbe sammen med.

  Et annet essensielt moment ved valg av advokat i byggesaker er som nevnt ovenfor prisen. Dette er ofte en timepris, men det er også i enkelte byggesaker mulig å avtale fastpris. Merk som nevnt at du kan få gratis advokat for enkeltsaker, slik at du her kan velge en advokat som er utenfor ditt budsjett. Ellers bør ditt budsjett holdes, og du bør være klar over at du uansett skal dekke motpartens kostnader ved tap.

  Det bør også være en viktig faktor å velge en advokat i nærområdet. I de fleste saker er dette viktig, slik at du kontinuerlig kan møte advokaten i person. Dette gjør samarbeidet enklere. I byggesaker er det dessuten et ekstra poeng at advokaten vil kunne kjenne til områdene det er snakk om, samt tidligere byggesaker som har gått til retten her.

  Finn din advokat i dag

  Dersom du har havnet oppi en byggesak, så kan regelverket føles meget komplekst. Alt fra reguleringsplaner til ekspropriasjon er ikke hverdagskost, og lovverker er vanskelig å forstå seg på uten en spesialisering. Det er derfor viktig å ikke bare få bistand fra en advokat, men også å finne en advokat som har spesialisert seg innenfor dette feltet.

  Det kan være nyttig å velge en advokat som holder til i nærheten. Så for eksempel dersom du bor i Asker, kan du lese mer på denne siden. Du kan også sende inn en henvendelse på denne nettsiden og presisere at du ønsker en advokat som holder til i ditt område. Skriv for eksempel: “ønsker advokat i Ålesund“.

  En advokat i byggesaker kan bidra med juridisk rådgivning, forhandlinger med motpart, samt eventuell saksføring i retten. Dermed sikres du den bistanden du vil trenge innenfor et fagområdet som både er omfattende, samt komplekst innenfor hver disiplin.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454