Advokat til byggesaker: Slik finner du den beste advokaten

Hvert år bygges det en rekke nye boliger, firmabygninger, offentlige bygg, og infrastruktur som veier og jernbanelinjer. For at landet skal utvikle seg er det viktig at utbygging skjer, men underveis i prosessen er det en rekke utfordringer som kan føre til konflikt.

Enten det offentlige skal bygge en vei over jordet ditt, eller naboen bygger har et sjenerende tilbygg, finnes det mange eksempler på at ikke alt går etter planen. Ofte utvikler konflikter og uenigheter seg raskt til søksmål siden det er store økonomiske og personlige interesser involvert.

Hvis du står overfor en konflikt, kan en byggesaksadvokat være et godt tiltak for å løse saken. Lovene som gjelder på området er omfattende, og vanskelige å sette seg inn i. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en advokat innen byggesaker kan hjelpe til med å løse saken i din favør.  

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva kan en advokat i byggesaker hjelpe deg med?

En advokat innen byggesaker er ekspert innenfor plan- og bygningsrett. Det vil si at personen har spesialisert seg innen området, og har god erfaring med saker innen plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, og byggeteknisk forskrift. En slik advokat er gjerne borti et bredt spekter av saker i løpet av sin karriere, og kan derfor bistå i kompliserte og sammensatte saker. 

Fagområdet dekker som vist mange forskjellige tvister og regler. Alt ifra oppføring av store firmabygg, til reguleringer for hvordan du kan pusse opp badet, er omfattet av dette lovverket. Nedenfor har vi gått gjennom de vanligste punkter en advokat i byggesaker møter på. Slik kan du bedre få innsikt i hva en advokat kan hjelpe deg med.

Heving av boligkjøp

Mange byggesaker som fører til konflikter, handler om oppføringen av nye boliger. Enten en har valgt ut en skisse fra en tegner, eller kjøpt et ferdig nybygg, kan det oppstå feil, mangler, og misforståelser. 

Uansett situasjon, så er heving av boligkjøp ved feil og mangler en viktig rettighet å ha. Det er derimot langt fra enkelt, uansett om en avbestiller før boligen er ferdigbygget, eller ønsker å klage etter å ha flyttet inn. En slik situasjon vil som regel føre til en vanskelig konflikt med selgeren, og en advokat kan være et godt verktøy for å løse uenighetene uten at man forverrer situasjonen.  

Klage på håndverker

Nordmenn er blant de som bruker mest penger og tid på interiør, og hvordan vi har det rundt oss i hjemmet. Dette omfatter også renovering, noe vi i mange tilfeller velger å la håndverkere ta seg av. Selv om mange ender opp med et godt resultat, så finnes det også noen mindre hyggelige historier. Det er da en klage på håndverkeren kan være nødvendig for å rette opp i feilen. Her har en under reklamasjon krav på retting, prisavslag, heving, og til og med erstatning. Allikevel skal en følge prosedyren riktig, og dersom en ikke er kjent med lovverket kan dette være vanskelig. En advokat i byggesaker hjelper deg med å forme en klage mot håndverker, i tillegg til videre veiledning i prosessen om klagen ikke blir tatt til etterfølge.

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon er en situasjon der det offentlige bruker en privat eiendom for å bygge noe som er nødvendig for offentligheten. Det vanligste eksempelet er om staten skal bygge en ny vei, og har behov for å legge den over noens private eiendom. I så fall vil staten betale erstatning mot at veien kan bygges over eiendommen.  

Personen som utsettes for ekspropriasjon har sin fulle rett til å få oppnevnt advokat for byggesaker helt gratis, og alle kostnader knyttet til saken skal dekkes fullt ut. Her anbefales det å skaffe seg en advokat tidlig i prosessen, slik at byggearbeidet ikke settes i gang før man har fått satt seg ordentlig inn i konsekvensene utbyggingen kan medføre. Dette gjelder for eksempel reduksjon i eiendommens verdi, støy fra en eventuell ny vei, og lignende. 

Veirett

En rekke nabotvister oppstår når naboen mener at du har veirett over din eiendom, og at denne bygger på hevd eller en tidligere avtale med grunneier. Her er det mange spørsmål som er aktuelle, og en advokat kan gi veiledning tilpasset din konkrete sak. 

Vanlige konflikter er hvem som har veirett, og eventuelt i hvilken utstrekning. Har man bare veirett til fots, eller kan man kjøre bil på veien hvis man vil det? Hvor ofte kan veien brukes, og til hvilke tider? Advokaten kan besvare disse spørsmålene, og se på hvilke muligheter du har for å hindre naboens bruk av veien hvis den er uønsket. 

Reguleringsplan

En reguleringsplan fastsetter hvordan et område skal brukes, noe som ofte føre til konflikt. Disse planene er i utgangspunktet opprettet etter plan- og bygningsloven, men de kan til tider føles veldig urettferdige. Reguleringer for hva som er akseptert av bygg og påbygg innenfor et nabolag kan også være spesifikke.

For eksempel kan et nabolag kreve at du skal bygge i en stil som ikke skiller seg ut fra de andre boligene. Dette kan bli et problem hvis du allerede har bygget i en stil som skiller seg ut, og naboene krever at bygget skal rives. Om du har behov for bistand i en slik sak, kan en advokat være til god hjelp. 

Byggesaker i strandsonen

Det har blitt mer og mer attraktivt å ha hytter og hus nær vannet. Hvis du har lyst til å bygge i strandsonen, må du sende inn en søknad til kommunen. Utgangspunktet er at det er byggeforbud 100 meter ned mot strandsonen, og generelt sett er det et ønske om at strandsonen holdes åpen for alle. 

Hvis du eier en eiendom som allerede befinner seg i strandsonen og ønsker å bygge på denne, kan det være vanskelig å få godkjent en utbygging på grunn av boligens plassering. I så fall kan en godt utarbeidet søknad, og en dyktig advokat øke sjansene for at du får gjennomslag for ideen din. 

Dette koster advokat i byggesaker

Som nevnt ovenfor er en advokat i byggesaker som skyldes ekspropriasjon gratis. Det er dessuten mulig i mange saker å søke om fri rettshjelp, eller se om man har forsikringer som dekker utgifter til juridisk bistand. Fri rettshjelp er reservert for individer med lav inntekt og formue, og saker som er veldig alvorlige. I noen tilfeller må du dekke en egenandel, mens det i andre tilfeller vil være helt gratis. 

Hvis du hverken har en forsikring som dekker utgiftene, eller kvalifiserer for fri rettshjelp, kan du likevel redusere kostnadene på egenhånd. Ved å gjøre mye av grovarbeidet selv, kan du spare mange timers arbeid for advokaten. Dette kan være å samle- og organisere alle dokumentene i saken, slik at advokaten fort kan sette seg inn i dem uten å måtte lete og sortere selv. 

Det er sjeldent at du får en fastpris fra advokaten siden det er vanskelig å si på forhånd hvor lang tid det vil ta å vurdere saken. Et godt råd er å spørre om å få en oppdragsbekreftelse der du får informasjon om hvordan prisen utregnes. Å etterspørre informasjon om kostnadene fortløpende i saken er også lurt for å beholde oversikten. 

Slik velger du en byggesaksadvokat

Det viktigste ved valget av advokat, er erfaring med lignende saker. I mange tilfeller oppgis erfaringer firmaets nettsider, og hvis ikke kan du etterspørre denne informasjonen. Referanser kan gi et godt bilde av hvordan advokaten er å jobbe med, og om han eller henne gjorde en tilfredsstillende jobb. 

En annen viktig faktor for mange er prisen. Som regel oppgis denne per time, men husk at timeprisen ikke nødvendigvis reflekterer kvaliteten i arbeidet. En mindre erfaren advokat vil bruke lenger tid på de samme arbeidsoppgavene som en mer erfaren advokat bruker, og den totale kostnaden kan dermed bli høyere. Gjerne sett opp et budsjett, og forbered deg på at rettssaken kan ende med at du må dekke motpartens utgifter i tillegg til dine egne. 

Ofte kan det være lurt å velge en advokat som holder til i nærområdet. På denne måten kan du spare penger og tid på reisevei. Kortere avstand gjør det enklere å samarbeide, og innen byggesaker er det ofte en fordel at advokaten er kjent med området som skal vurderes. 

Finn din advokat i dag

Dersom du står overfor en byggesak, kan prosessen føles overveldende og utmattende. Alt fra reguleringsplaner til ekspropriasjon kan være energitappende for hvem som helst, og lovverker er vanskelig å få oversikt over. Ikke bare er det viktig å få veiledning fra en advokat, men hans eller hennes erfaring kan være avgjørende for resultatet i saken din.

Som nevnt kan det være lurt å velge en advokat som er kjent i området. Hvis du for eksempel bor i Asker, kan du lese mer på denne siden. Du kan også sende inn en henvendelse under «Få 3 tilbud» og presisere at du ønsker en advokat som holder til i ditt område. Skriv for eksempel: “Ønsker advokat i Ålesund“. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende