Advokat Ålesund: De 5 beste advokatfirmaene i 2024

Trenger du en advokat i Ålesund? Det er mange alternativer å velge mellom. På denne siden kan du begynne med å se en liste med de best omtalte advokatfirmaene i Ålesund. Send inn en forespørsel gjennom vårt kontaktskjema, så vil du få tilbud fra flere advokater som er tilpasset ditt behov. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Advocator Advokatfirma

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2012
 • Checkmark
  9 ansatte
 • Checkmark
  Skansegata 20, 6002 Ålesund

Les mindre

Advocator Advokatfirma sitt eneste kontor finner du i Ålesund. De er et lite advokatfirma. Klientene består av organisasjoner, bedrifter, det offentlige og privatpersoner. De har kompetanse innen de fleste rettsområder.

Advokatkontoret Skaar

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1995
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Kongens gate 3, 6002 Ålesund

Les mindre

Advokat Ellings Skaar er både bedriftsøkonom og advokat. Det er et lite advokatkontor som ble startet i 1987. Advokat Skaar er spesialisert innenfor fire rettsområder. Disse er arbeidsrett, selskapsrett, forbrukerrett og familie, arv og skifte.

Advokatkontoret Moa

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2012
 • Checkmark
  4 ansatte
 • Checkmark
  Langelandsvegen 51, 6010 Ålesund

Les mindre

Advokatkontoret Moa finner du i Ålesund på Amfi Moa Gård, men de har klienter fra hele Norge. De dekker en rekke forskjellige rettsområder for både privatpersoner og bedrifter. De har et spesielt fokus på å levere verdifullt arbeid til sine klienter.

Advokatfirmaet Judicia

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2015
 • Checkmark
  6 ansatte
 • Checkmark
  Grimmergata 5, 6002 Ålesund

Les mindre

Du kan få bistand fra Advokatfirmaet Judicia uavhengig om du er en privatperson eller bedrift. De er en mellomstor bedrift med et lokale i Ålesund og bistår klienter i hele landet. Judicia dekker alle de sentrale rettsområdene.

Bilde

Advokat Ålesund: De 5 beste advokatfirmaene i 2024

Sist oppdatert: 31. desember 2023

Velg riktig advokat for oppdraget

Ålesund har som alle andre norske storbyer et behov for advokattjenester. Siden byen er i vekst, har det her kommet mange nye advokatbyråer med årene, da i tillegg til de advokatene som har vært i byen en god stund. Dermed er det mange å velge mellom, noe som kanskje ikke alltid er en fordel å regne. Tross høy konkurranse, blir det vanskeligere å finne den rette med så mange alternativer.

Dersom du er på søken etter en advokat i Ålesund, er nok det viktigste at du finner frem til advokater som har ekspertkunnskap innenfor det feltet du skal føre en sak. Har du en tvist på jobben som trenger advokatbistand, er ditt beste alternativ å finne en advokat i Ålesund som kjenner godt til arbeidsrett, fremfor mer generelle advokater eller andre spesialiseringer.

Videre bør du lete godt etter hvilken erfaring denne advokaten baserer sine tjenester på. Det er tross alt en merkbar forskjell på advokater som har tatt en utdanning, og de som opptil flere ganger har vunnet saker innenfor det området din sak befinner seg. Dersom du kan finne en advokat i Ålesund med gode referanser innenfor arbeidsrett for det ovennevnte eksempelet, er dette optimalt.

Dessuten er selvfølgelig pris også alltid en viktig faktor å ta høyde for. De aller fleste advokater har en timepris, men det hender for mindre oppdrag at du kan få fatt på en fastpris for disse. Dessuten er det mulig at du kan få redusert pris eller til og med gratis advokat i Ålesund. Det viktigste er derimot til syvende og sist at advokaten faktisk passer inn i det budsjettet du har for saken.

Motta uforpliktende tilbud

Du kan gjennom å fylle ut skjemaet på denne siden motta uforpliktende tilbud på advokater i Ålesund. Alt du behøver å gjøre er å fylle inn informasjon rundt den aktuelle saken, samt din e-post. Det er nemlig over e-post at du innen kort tid vil motta 3 uforpliktende og gratis tilbud fra advokater. Naturligvis er disse tilbudene da fra gode advokater i Ålesund.

Disse uforpliktende tilbudene gir deg en perfekt mulighet for å sammenligne de forskjellige advokatene. Her trenger ikke du å søke opp advokatene selv eller ringe for tilbud. Dette gir deg en stor fordel, og ved å be om tilbud setter du konkurransen bedre i spill. Det er tross alt her slik at advokater i Ålesund kjemper om deg og ikke omvendt.

Dessuten er selvfølgelig et viktig poeng at du her får en god oversikt, uten at du behøver å gjøre en hel del jobb selv. Mange bruker for eksempel over 1 time i Google bare på å finne et par gode alternativer. Det er ofte uten å få fatt i prisen, erfaringen, eller andre viktige faktorer rundt hvordan en advokat i Ålesund faktisk kan hjelpe deg med saken din.

Siden tilbudene er helt uforpliktende, så bør du merke deg at du kan velge og vrake som du vil. Du kan både si nei til samtlige tilbud, og si ja til ett mens du takker nei til de to andre. Faktisk trenger du ikke en gang å kontakte de advokatene du ikke ønsker å velge. Du står fritt til å ignorere disse tilbudene om du skulle ønske det.

Merk til slutt at det i noen situasjoner viser seg at du ikke trenger advokat. I tilbudene kan du faktisk få beskjed av advokatbyråene om at din sak nok er best egnet til forlik for eksempel. Det kan også hende at du havner i andre enden av skalaen, der saken muligens er så komplisert at du må se utenfor byen.

Advokattjenester gratis i Ålesund

Det er mulig å få gratis advokat i Ålesund, men da selvfølgelig under noen spesifikke rammer. Disse vilkårene beløper seg til bistandsadvokatordningen, fri rettshjelp, og forsikringer. Noen av ordningene kan gi deg helt gratis advokat, mens det ofte er vanlig at du skal betale noe, da for eksempel gjennom egenandel. Uansett skal vi nedenfor gå gjennom muligheter for gratis advokat i Ålesund.

Ordningen med bistandsadvokater

Den norske ordningen med bistandsadvokater er viktig og gunstig. Ordningen sikrer ofre av voldssaker, da for eksempel voldtekt og overgrep, at de har de nødvendige mulighetene innenfor rettssystemet. Bistandsadvokatordningen lar her ofre kreve voldsoffererstatning hurtig gjennom staten, da fremfor å vente på innkreving fra en gjerningsmann.

Utover denne løsningen, er det videre mulig å få tilbud om bistandsadvokat. Dette er en løsning som videre har som hensikt å gi ofrene en mulighet til å føre saker under alle omstendigheter. Dette har spesielt vært en viktig ordning for kvinner. Alle de som har opplevd å være ofre for vold og overgrep kan søke å benytte seg av bistandsadvokat.

I de aller mest alvorlige sakene, slik som for eksempel voldtekter, familievold, og menneskehandel, er det helt gratis å benytte bistandsadvokat til anmeldelser. Det blir dessuten også ofte gratis å føre saken videre, samt motta fritt rettsråd fra bistandsadvokat. Dette er en viktig løsning som sikrer ofret et alternativ til advokat fra anmeldelse til eventuell dom.

Kort om fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning i mange land, og i Norge er det en utbredt løsning for mange forskjellige saker. Det er først og fremst basert på inntekt og formue, men i enkelte saker er det fri rettshjelp automatisk. Dette er for å sikre at en får ført saken for retten. Fri rettshjelp deles opp i fritt rettsråd og fri saksføring. Førstnevnte referer til bistand fra advokat, mens sistnevnte referer til rettssaken.

Der noen saker som nevnt har garantert fri rettshjelp som et utgangspunkt, er det også noe som heter behovsprøvd rettshjelp. Denne ordningen tar for seg saker der en part i rettssaken ikke har økonomi til å dekke alle kostnadene. Dette kan både relatere til kostnadene som er knyttet til bistand fra advokat, samt kostnadene som er knyttet til saksføringen.

Her er det først og fremst, som nevnt i innledningen, kravene til inntekt og formue som gjelder. Denne løsningen skal sikre at de med lavere inntekter og formuer også skal ha muligheten til å forsvare seg på lik linje med de som har en høyere økonomisk evne. Grensen ligger for øyeblikket på 350 000 kr i skattbar inntekt i året, samt en skattbar formue på totalt 150 000 kr.

Forsikringsordninger kan dekke

Dekning fra forsikring er nok ikke det første en tenker på, men i mange saker kan dette være høyst aktuelt. Dersom du for eksempel akkurat har kjøpt et nytt hus, så er det veldig gunstig å ha tegnet boligforsikring. Oppdager du nemlig feil eller mangler ved den nye boligen din, så kan boligforsikringen hjelpe deg med advokatkostnader når du krever inn din erstatning.

De samme prinsippene gjelder selvfølgelig ved bilforsikring også for eksempel. Dermed bærer disse forsikringene en god del mer verdi enn bare å dekke direkte tap. Selv om de dekker alle kostnader til advokater, så er det ikke teknisk sett gratis advokat i Ålesund du mottar her. Du må nemlig oftest ut med en egenandel på rundt 5000 kr, samt en prosentsats av sakens totale kostnader.

Forsikringen kan derimot igjen dekke veldig mye, noe som gjør det mer sannsynlig at du kan føre en sak rimeligere enn først antatt. Mange vet ikke om dette, men gode advokater informerer om dette underveis i rådgivningen til å begynne med. De har tross alt ingenting å tape på å få betalt av forsikringen fremfor deg, slik at det kan være lurt å spørre dem om råd her.

Typiske saker for advokat i Ålesund

Det er en rekke forskjellige saker som oppstår i en storby som Ålesund, men det finnes enkelte som dukker opp med jevne mellomrom. Det er gode nyheter for deg dersom sakene ofte dukker opp, da advokatene i byen mest sannsynlig har god erfaring med dette. Familierett og arbeidsrett er for eksempel to områder der de aller fleste advokater i Ålesund har veldig god erfaring.

De som søker etter advokat i Ålesund, søker etter et vidt spenn av forskjellige ekspertiser. Alt fra såkalt normale og små saker som kjøpsrett, til alvorlige straffesaker, krever en god advokat til å føre saken. Dette er en viktig rett en har i Norge når en fører saken i rettssystemet. Dersom en skal ha høyest mulig sjanse for å vinne frem i sin sak, er det viktig å finne best mulig advokat.

Best mulig advokat i Ålesund

Jakten på best mulig advokat i Ålesund kan begynne på Advokatmatch.no. Siden gir deg tross alt en helt uforpliktende og gratis mulighet til å få en innsikt i prisen og annen viktig informasjon som gjelder 3 forskjellige advokater i byen. Dette gir deg en rask oversikt over hva noen av de aller beste alternativene i Ålesund faktisk kan by på.

Det viktigste er uansett at du er god på å sammenligne og finne frem til forskjeller mellom de mange alternativene. Sammenligne godt på pris, erfaring, og ekspertise, så finner du best mulig advokat i Ålesund for din sak. Det er viktig for at du skal kunne vinne frem i din sak og la rettferdigheten seire.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454