Få gratis juridisk hjelp og tilbud fra advokater innen familierett

Fyll ut skjemaet til høyre og få tilbud fra flere advokater innen familierett, helt gratis og uforpliktende.

 • check
  Fyll ut skjemaet
 • check
  Vi videresender det til advokater
 • check
  Motta tilbud

Få tilbud fra flere advokater

Advokatmatch er helt gratis og uforpliktende.

Bilde

  Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med familierettslige spørsmål? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor familierett.

  Få advokathjelp

  Rettslige spørsmål innenfor familierett skiller seg ofte fra andre rettslige områder. I mange rettsområder er partene ofte profesjonelle eller har ikke så mye forhold til hverandre.

  Rettslige konflikter innenfor famlierett involverer som oftest parter som har et nært forhold til hverandre, og sakene kan få større konsekvenser enn rent økonomiske eller rettighetsmessige.

  Familierettslige spørsmål involverer ofte spørsmål om arv eller fordeling av barn. I slike tilfeller er det ekstremt viktig at man er klar over at konfliktene kan få store konsekvenser.

  Skal man benytte seg av en advokat er det viktig at vedkommende har erfaring innenfor området, slik at han eller hun kan håndtere alle aspekter av konflikten.

  Siden familierett er et stort rettsområde er det mange advokater som arbeider med dette. Ved å fylle ut skjemaet på denne siden vil vi hjelpe deg med å komme i kontakt med 3 forskjellige familierettsadvokatersom kan hjelpe deg med din problemstilling.

  Det er mange områder en kan ha behov for en advokat i forhold til famlierett. Under er noen av de tilfellene vi opplever at det oftest oppstår tvister i forbindelse med rettslige spørsmål.

  Arveoppgjør

  Når en person dør må arven fordeles til de etterlatte. Arv og arveoppgjør reguleres hovedsakelig av arveloven. Loven regulerer en rekke forhold rundt opprettelse av testament, hvem som kan arve, livsarvingers arverett og lignende.

  I Norge er de rettslige grunnlagene for arv enten testament eller lov. Dersom den avdøde har etterlatt seg et testament er det testamentet som er bestemmende, så lenge dette følger arvelovens preseptoriske regler. Har ikke den avdøde etterlatt seg et testament er det arvelovens regler som blir avgjørende.

  Ønsker du å fordele arven din etter andre regler enn de som følger av arveloven må du opprette et testament. Her må du følge både viktige prosesuelle og materielle regler, hvis ikke kan du risikere at testamentet blir ugyldig.

  En sentral regel innenfor arveretten er regelen om pliktdelsarv. Har avdøde livsarvinger følger det av arveloven at disse skal arve 2/3 av avdødes nettoformue. Pliktdelsarven kan imidlertid begrenses til 1.000.000,- til hver livsarving dersom arven overgår dette. Denne regelen kan ikke fravikes med testamente.

  Arvereglene kan være kompliserte, særlig da avdødes ektefelle eller partner som oftest har rett til å sitte i uskiftet bo. En rekke andre arverettslige tvister kan også oppstå.

  Derfor kan det ofte lønne seg å kontakte en advokat i forbindelse med arverett, opprettelse av testamentet, tolkning av testamentet, fordeling av arv og lignende. Ved å fylle ut skjemaet øverst til høyre vil vi sørge for at du blir kontaktet av 3 advokater med erfaring innenfor feltet du beskriver.

  Samlivsbrudd og skilsmisse

  Et samlivsbrudd eller en skilsmisse kan ha store konsekvenser. I første rekke er det de økonomiske, men er det barn og lignende involvert vil prosessen ofte bli langt mer vanskelig og emosjonell.

  Det er viktig å bli klar over de sentrale reglene før man blir samboere eller særlig dersom man skal gifte seg.

  Ekteskapsloven regulerer reglene rundt den økonomiske fordelingen etter skilsmisse mellom ektefeller. Dersom dere i forkant av ekteskapet opprettet en ektepakt vil denne også være sentral.

  Hovedregelen er at ektefellenes samlede formuer skal deles likt mellom ektefellene. Denne hovedregelen følger imidlertid vesentlige begrensninger. Noen verdier er nemlig ikke gjenstand for likedeling. Dette er blant annet den formuen en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått, den formuen en ektefelle har arvet i løpet av ekteskapet, og den formuen en ektefelle har fått i gave i løpet av ekteskapet.

  En rekke andre problemstillinger kan også oppstå i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd, og det kan ofte være en god ide å kontakte en advokat.

  Dersom du fyller ut skjemaet på vår side vil vi sørge for at du blir kontaktet av 3 advokater med erfaring innenfor samlivsbrudd, naturligvis helt uforpliktende.

  Barn

  Fordeling av barn innenfor familieretten omfatter et av de mest emosjonelle områdene innenfor rettslige problemstillinger. Her er det ikke bare partene – foreldrene – som rammes, men også barnet tvisten handler om.

  Det er derfor viktig at man avveier mange sentrale hensyn i disse tvistene, og man burde rette et sterkt fokus på å finne frem til en løsning som er til det beste for barnet.

  Ifølge Grunnloven og EMK skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som berører barn. Ofte kan det dessverre også være tvist om hva som er barnets beste.

  Ved samlivsbrudd må en finne ut av hvem av foreldrene som skal ha den daglige omsorgen for barnet og hvor det skal bo fast. Her har foreldrene avtalefrihet.

  Når en har bestemt spørsmålet om daglig omsorg må man avklare spørsmålet om den andre forelderens samværsrett. Den parten barnet ikke bor hos og barnet selv, har etter norsk rett en gjensidig rett til samvær med hverandre.

  En rekke andre regler er også sentrale innenfor barneretten. Dersom du har et behov for en advokat innenfor barnerett er det bare å fylle ut skjemaet på siden, så vil du bli kontaktet av 3 advokater med erfaring innenfor barnerett.

  logo

  Advokatmatch har hjulpet over 15 000 mennesker finne en passende advokat

  For oss i Advokatmatch er det viktig å levere en god tjeneste. Dette innebærer at du som fyller ut skjemaet får tilbud av 3 seriøse advokater som faktisk kan fagfeltet du trenger hjelp til, slik at du kan sammenligne best mulig. Tjenesten er helt anonym og vi gir naturligvis ikke informasjonen din ut til andre tjenester, eller forfølger deg med markedsføring i sosiale medier.

  Bilde
  Kari Andersen

  Arbeidsrett

  fnutt

  Advokatmatch fungerte for meg. Jeg fikk tilbud av forskjellige advokater og opplevde tjenesten som seriøs. Kan anbefale til andre som trenger en advokat raskt.

  fnutt
  Bilde
  Jan Fredrik Borg

  Familierett

  fnutt

  Jeg brukte advokatmatch til å få hjelp med en familiesak. Tjenesten var enkel og endte opp med en advokat som hjalp meg med saken uten å bruke enormt mye timer.

  fnutt
  Bilde
  Per Arne Oddsrud

  Trafikksaker

  fnutt

  Alt i alt synes jeg dette var en bra tjeneste. Det er mange advokater der ute og det er fint å kunne sammenligne forskjellige konkrete tilbud ut fra det du trenger.

  fnutt

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454