Advokat til arveoppgjør: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Når en person dør, så skal personens eiendeler fordeles til individets etterlatte. Det er dette som kalles arv, og her finnes det helt eget lovverk. I en sorgprosess kan det være tøft å skulle tenke på det praktiske og økonomiske, men dette er allikevel veldig viktig. Dessverre er lovverket meget komplisert og tar lang tid å sette seg inn i.

  Hvordan er det for eksempel med arverekkefølgen dersom den døde ikke etterlot seg et testament? Hvordan behandles potensielle kreditorer? Hva med arvefristen? Der de sørgende trenger tid til å bearbeide tapet, så er det en god nytte å ha en arveoppgjørsadvokat til å avgjøre hvordan eiendelene til den etterlatte skal fordeles.

  I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan et arveoppgjør foregår, hvilke ting som er viktige å huske på, og hvordan en advokat kan hjelpe deg med å gå gjennom denne prosessen. Lovverket er som nevnt meget komplisert, og med den ekstra byrden et tap kan gi, så anbefales det å benytte seg av en arveoppgjør advokat.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Slik fungerer arverekkefølgen

  Dersom den avdøde ikke har tegnet et testament, så gjelder arverekkefølgen ifølge arveloven. Denne rekkefølgen skisserer hvem som skal arve etter den avdøde. Her er det i utgangspunktet ektefeller og barn, som befinner seg i det som kalles arveklasse 1, som har fortrinnsrett på arven. For at samboere skal havne i denne klassen må de enten vente, ha, eller ha hatt barn med den avdøde.

  Arveklasse 2 inkluderer den avdødes foreldre, samt søsknene og deres barn. Sist, men ikke minst, vil arveklasse 3 inkludere besteforeldrene, tanter, onkler, samt fettere og kusiner. Her stopper derimot arveklassene, slik at barn av fettere og kusiner, oldeforeldre, og tremenninger blant annet ikke arver noe fra den avdøde.

  Dersom den avdøde kun har andre arvinger som befinner seg i arveklasse 3, så vil ektefellen arve alt. Finnes det arvinger i klasse 2 gjenværende, så har ektefellen krav på halvparten. Dersom det finnes arvinger i klasse 1, så har ektefellen kun krav på 1/4. Merk at samboere er begrenset til å arve 4G, noe som i skrivende stund tilsvarer litt under 400,000 kr.

  I de tilfellene der den døde ikke etterlater seg arvinger i noen av de ovennevnte klassene, så vil eiendelene gis til frivillige organisasjoner. Allikevel kan det i enkelttilfeller være naturlig at andre slektninger eller veldig nære venner krever arv, men dette må det søkes til departementet om, slik at bruk av en arveoppgjør advokat er å anbefale.

  Oppretting av testament

  Selv om arveloven har fornuftige arverekkefølger som er ment å passe til enhver situasjon, så er det ikke alle som sier seg enige. Familiekonflikter, men også sunn fornuft, kan påvirke den avdøde til å ha skrevet et testament. Dette testamentet vil trumfe arveloven, slik at når en person går bort, så er det testamentet som skal følges for å fordele arven.

  Et testament er forholdsvis enkelt å sette opp, men det skal følge visse formkrav. Det er fordelaktig å la en arveoppgjør advokat ta seg av dette. Dersom en gjør feil, så kan det ende opp med at dokumentet ikke blir gyldig. Da er det ganske enkelt slik at testamentet ikke kan brukes, og arveloven trer inn for å ta over prosessen.

  Selv om det i enkelte tilfeller kan være fristende å sette opp testamentet akkurat slik en måtte ønske, så er det dessverre ikke slik det fungerer. Loven tilsier at en ikke kan gi arven til hvem som helst her, da det er en såkalt pliktdel. Som nevnt under arveloven skal for eksempel ektefellen ha en viss prosent, og dette gjelder uavhengig av testament.

  Den eneste formen for testament som kan gå utenfor arvelovens bestemmelser er nødtestament, men her går det ikke på fordeling. I stedet handler et nødtestament om at den avdøde kan lage et testament hurtig før sin død. Har testamentet blitt opprettet tidlig, så skal det som nevnt følge formkrav, og det er også lurt å deponere det i tingretten for god oppbevaring.

  Arveoppgjørsadvokat til dødsboskifter

  Når en person dør er det helt vanlig at han eller hun har gjeld og andre forpliktelser som må gjøres opp. Dette kan være alt fra lån i banken til små kredittkort. Uansett er det her kreditorer som først og fremst har krav på midlene til den avdøde. Så sant disse får sine midler vil først fordelingen mellom arvingene settes i gang.

  For midlene spesifikt, og da ikke nødvendigvis eiendeler som bolig, bil, sykkel, og annet løsøre, så benyttes enten privat eller offentlig skifte. Dette er det som en helhet som kalles dødsboskifte. Her fordeles de gjenværende midlene mellom de etterlatte, enten da privat eller offentlig som nevnt.

  Et privat dødsboskifte innebærer at de etterlatte tar seg av forpliktelsene rundt bobestyringen selv. Dette innebærer at de kontakter kreditorer, samt vurderer hvordan midlene skal fordeles på de etterlatte. Det er en praktisk mulighet, men mange velger uansett en arveoppgjørs advokat for å forhandle mellom arvingene.

  Ved offentlig skifte er det til motsetning en bobestyrer som tar seg av hele prosessen med å fordele midlene etter den avdøde. Dermed slipper familien å involveres i stort mer enn å bare vente på at midlene fordeles. En arveoppgjør advokat kan eventuelt blandes inn i saken dersom en mener at noe har blitt feil i oppgjøret.

  Arveoppgjør tidsfrist

  I tillegg til at arveoppgjør oppleves utfordrende etter bortgang av et nært familiemedlem, så er det også frister som må overholdes. En arveoppgjør tidsfrist kan fort komme overraskende på en person som nok er mest opptatt av å sørge. Både reglene for privat skifte og uskifte tilsier at søknaden må leveres innen 60 dager. Uskifte vil si at gjenlevende ektefelle disponerer alt fra den avdøde.

  Når det gjelder offentlig skifte, så er tidsfristen for arveoppgjør her satt til 3 år etter dødsfallet. Dette er derimot ingen absolutt frist. I enkelttilfeller, det vil si under spesielle omstendigheter, så kan en bobestyrer settes til å ta seg av arveoppgjøret her, også etter fristen på 3 år er gått.

  I forhold til testamenter, så er fristen for å melde frem sine krav her på 6 måneder. Det vil si, fristen begynner ikke å løpe før en var klar over både dødsfallet og det faktum at en var oppført i testamentet. Det er tross alt ikke alltid tilfelle at arvinger vet at et testament har blitt skrevet.

  Sist, men ikke minst, så er det verdt å nevne at det siden 2014 også har vært en tidsfrist for hvor lenge en kan vente med å melde arv til Skattefogden. Denne meldingen skal nemlig sendes innenfor 6 måneder, slik at Skattefogden kan avgjøre eventuell skatt som må betales på den arven som er blitt mottatt.

  Arveoppgjørsadvokatens arbeidsoppgaver

  I en periode med sorg vil neppe noe slikt som arveloven være spesielt enkelt å sette seg inn i. Dette lovverket er ikke bare komplekst, men det endrer seg også med jevne mellomrom. Dermed er ikke alltid den informasjonen en for eksempel finner på nett den aller beste, da den konstant må oppdateres som følge av lovendringene.

  Selv med arverekkefølgen og arveklassene er det ingen enkel oppgave å avgjøre hvem som arver hvilke summer. Testamenter er heller ingen enkel oppgave, hverken når de opprettes, eller når de skal leses opp av de etterlatte. En arveoppgjørsadvokat har derimot bred erfaring med problemstillingene som her kan oppstå.

  Fra du ønsker å opprette et testament, til de etterlatte skal avgjøre hvordan arven fordeles gjennom forhandlinger, så kan en advokat bistå. Den juridiske rådgivningen, samt eventuelle saksføringen og forhandlingene, vil være helt uvurderlige i en tid der det siste en ønsker er å fokusere på den økonomiske biten.

  En arverettoppgjørsadvokat sørger for at alle prosesser blir gjort etter lovens bestemmelser, samtidig som han eller hun også leverer viktige dokumenter innenfor fristene. Dermed slipper en unødvendige problemstillinger, samt potensielle bøter for å ikke ha fulgt tidsfristene i det som er en slitsom periode for de etterlatte.

  Finn din advokat

  Dersom du befinner deg i den vanskelige situasjonen der en person nær deg har dødd, så er det fortsatt viktig at du tar deg av arveoppgjøret. Dette kan du med god effekt sette ut til en arverettoppgjørsadvokat, men du må naturligvis finne frem til en først og fremst. Her er det kanskje pris folk først og fremst tenker på.

  Dersom du sørger for å organisere alt av dokumenter, og ikke minst datere disse, så kan du få en rimeligere regning. Dette er fordi advokater tar seg betalt per time, og med egeninnsatsen slipper du at advokaten gjør unødvendig jobb. Det er sjeldent mulig å få en fastpris på arverettoppgjørsadvokat, men du kan i hvert fall minimere kostnadene effektivt på egenhånd.

  Et annet godt tips er å velge en advokat i ditt nærområde, men helst ikke en med nærhet til familien, da dette kan bli problematisk. Uansett bør en derimot ty til en arverettoppgjørsadvokat, med mindre en har særlig ekspertise innenfor feltet. Selv da kan det være lurt å benytte en advokat, slik at en får sørge i fred, mens det økonomiske ved dødsfallet behandles av andre.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454