Advokat til arveoppgjør: Slik finner du den beste advokaten

Når noen dør, vil hans eller hennes eiendeler fordeles mellom de etterlatte. Dette kalles arv, og det er arvelovens regler som regulerer hvordan fordelingen skal gjøres. Under sorgprosessen er det tøft å måtte forholde seg til de praktiske og økonomiske tingene som må ordnes, men dette er likevel viktig. For mange oppleves lovens regler som kompliserte, og flere har god erfaring med å bruke en advokat som ansvarlig for arvefordelingen. 

Advokaten har kunnskap om hvordan arverekkefølgen fungerer, og hvordan man skal forholde seg til eventuell gjeld den avdøde hadde. I tillegg har han eller henne oversikt over frister som må overholdes, og hvordan et eventuelt testament vil ha innvirkning på arvefordelingen. I en periode der man trenger tid til å bearbeide et tap av en nærstående, er det en god støtte i advokaten. 

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan et arveoppgjør foregår, og hva som er viktig å huske underveis. Vi ser også på hvordan en advokat kan bidra til å gjøre hele prosessen enklere slik at dere har tid til å fokusere på det som faktisk er viktig. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Slik fungerer arverekkefølgen

Dersom den avdøde ikke har skrevet et testament, er det arvelovens regler som regulerer hvordan arven skal fordeles. Arveloven har delt opp slektsarvingene i arvegangsklasser, og disse avgjør hvem som arver.

  1. I den første arvegangsklassen er den avdødes barn, barnebarn og deres etterkommere. Disse kalles livsarvinger. 
  2. I den andre arvegangsklassen er den avdødes foreldre, søsken og nieser eller nevøer. 
  3. I den tredje arvegangsklassen finner vi den avdødes besteforeldre, tanter, onkler, fettere og kusiner. Fjernere slektninger enn disse har ikke krav på arv gjennom arvelovens regler, med mindre de er tilgodesett i et testament. 

Arvegangsklassene fungerer slik at en klasse vil utelukke den neste. I praksis betyr dette at dersom den avdøde har barn som lever, vil ikke foreldrene eller besteforeldrene arve noe. 

Grunnbeløpet i folketrygden

Videre i artikkelen vil benevningen «G» brukes som en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp. Per 1. mai 2021 er denne summen på 106 399 kroner. For enkelthetens skyld runder vi av til 100 000 kroner videre i artikkelen. Du kan holde deg oppdatert på grunnbeløpet i folketrygden på NAV sine nettsider

Ektefelle og samboers arverett

En gjenlevende ektefelle har krav på ¼ av arven som den avdøde etterlater seg hvis det er livsarvinger med angrerett. Ektefellen har krav på ½ hvis det er gjenlevende arvinger i 2. arvegangsklasse, og vil arve alt hvis det bare er arvinger i 3. arvegangsklasse. 

Ektefeller har også et minstekrav på å arve 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (4G). I praksis betyr dette at dersom arveformuen er på mindre enn 400 000 kroner, arver ektefellen alt. Dette gjelder uavhengig av hvilken arvegangsklasse som også har krav på arv. 

Samboere som har, har hatt, eller venter barn med den avdøde har også rett på å arve 4G. På samme måte som for ektefeller, vil hans eller hennes rett på arv prioriteres foran de andre slektsarvingene. Dette betyr at samboeren vil arve alt dersom arveformuen er på under 400 000 kroner. 

Samboere som har bodd sammen i de siste fem årene før dødsfallet kan få arv opptil 4G gjennom et testament, og denne summen vil gå foran de andre slektsarvingenes krav på arv på samme måte som for ektefeller og samboere med felles barn. 

Hva om arvelater ikke etterlater seg arvinger?

Det er ikke alle som har slektsarvinger eller testamentsarvinger. I så fall vil eiendelene bli gitt til frivillige organisasjoner. Likevel er det mange tilfeller der andre slektninger eller nære venner ser det naturlig at de mottar arv, og i så fall kan de søke om dette. Ved en slik søknad kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å sørge for at saken er best mulig presentert.  

Opprettelse av testament

Arvelovens regler er en ramme som er ment å passe de fleste familieforhold. Det er likevel ikke sånn at den passer alle, og hvis man ønsker en annen løsning kan man skrive et testament. Testamentet vil i så fall være utgangspunktet for arvefordelingen, men det må likevel følge lovens regler for å være gyldig. 

Når man skriver et testament, er det visse formkrav man må følge. For å sikre at testamentet gir uttrykk for det du ønsker, og at det er gyldig og følger lovens regler, kan det være en fordel å be en advokat se gjennom testamentet før du signerer det. Hvis du gjør feil, kan det hende at testamentet er ugyldig, og arvelovens regler vil fordele arven etter deg. 

Mange tror at de har fritt spillerom når de skriver testamentet sitt, men dette stemmer ikke. For det første må du ta hensyn til dine livsarvingers minstekrav på 2/3 av arven (eller minimum 15G per livsarving), og for det andre må du tenke på din gjenlevende ektefelle eller samboers arverett. 

Formkravene for testamentet

Loven har som nevnt noen egne krav til hvordan et testament skal være skrevet: 

  • Testamentet må være skriftlig, og du må signere det. 
  • Det må være to vitner som bevitner din signatur (eller at du vedkjenner deg din signatur for dem), og disse kan enten være til stede samtidig, eller hver for seg. 
  • Vitnene må være over 18 år, og de må vite at dokumentet er et testament. De trenger likevel ikke å vite innholdet i testamentet. 
  • Vitnene må signere testamentet mens du er til stede. 

Det er ikke alle som kan være vitner. Hvis enten vitnenes familie, eller en de er ansatt hos blir tilgodesett i testamentet, kan de ikke være vitner. I så fall må du finne noen andre som kan være vitner til testamentet ditt. 

Advokat ved dødsboskifte

Når en person dør er det vanlig at han eller henne har gjeld og andre forpliktelser som må gjøres opp. Dette kan være alt fra boliglån, til mindre kredittkortgjeld. Utgangspunktet er at kreditorer har krav på å få dekket sine krav før arvingene kan få det som eventuelt gjenstår. Fordelingen av eiendelene kan enten gjøres privat, eller offentlig. 

Et privat dødsboskifte innebærer at de etterlatte tar seg av forpliktelsene rundt bobestyringen selv. Dette innebærer at de kontakter kreditorer, og vurderer hvordan midlene skal fordeles på de etterlatte. For mange virker dette som det enkleste, men i noen tilfeller kan det by på konflikt. Flere velger å la en advokat ta seg av skifteprosessen for å unngå at arvingene krangler om hvem som skal få hvilke eiendeler. 

Ved offentlig skifte er det en egen bobestyrer som tar seg av hele prosessen med å fordele midlene etter den avdøde. Dermed slipper familien å ha ansvaret for fordelingen av eiendelene, og kan bruke tiden på andre ting. En arveoppgjørsadvokat kan eventuelt kontaktes hvis noen av arvingene mener at det har skjedd en feil.  

Tidsfristene for arveoppgjøret

Ved et arveoppgjør er det en rekke frister som må overholdes. 

For private skifter, og utskiftede bo, må søknaden leveres innen 60 dager. Et uskiftet bo innebærer at den gjenlevende ektefellen får beholde de felles eiendelene frem til et senere tidspunkt der arven fordeles mellom resten av arvingene. 

Offentlige skifter har en tidsfrist på 3 år etter dødsfallet. Denne fristen er ikke absolutt, og under spesielle omstendigheter kan bobestyreren ta seg av arveoppgjøret etter at fristen har utløpt. 

Ved testamenter er fristen på å rette krav 6 måneder. Fristen begynner å løpe fra man var klar over dødsfallet, og at man var tilgodesett i den avdødes testament. Det er ikke alltid man vet at man har blitt nevnt i testamentet før dette kommer frem etter dødsfallet. 

Advokatens arbeidsoppgaver

Ved et dødsfall er det få som har overskudd til å sette seg inn i arvelovens regler, og det er heller ikke arven som er det viktigste. Lovverket er omfattende, og arvefordelingen blir vanskeligere når man har bonusfamilier, testamentsarvinger og særkullsbarn i bildet. 

En advokat har god kunnskap om arvelovens regler, og kan gi god veiledning og støtte underveis i sorgprosessen. Advokaten kan også bidra til at de etterlatte kan sørge, uten å bekymre seg for tidsfrister, og om eventuelle formkrav gjør at testamentet er ugyldig. I tillegg til de vanligste spørsmålene, kan advokaten ta stilling til problemer du ikke har tenkt på selv.

I tillegg til å bistå de etterlatte, vil advokaten ta seg av alt papirarbeid og dokumenter som må signeres og leveres innen gitte frister. På denne måten slipper du å bekymre deg for at ting ikke går som de skal. 

Finn din advokat

Hvis du befinner deg i en sårbar posisjon etter et dødsfall, er det viktig at du kommer i kontakt med en advokat som passer for deg. Gjerne bruk litt tid på å sammenligne flere advokater, og benytt deg av uforpliktende (og ofte gratis) kartleggingsmøter for å forsikre deg om at du velger riktig person. Du ansetter tross alt advokaten for å støtte deg i prosessen, og det er viktig at du finner en som du stoler på. 

For mange er pris også et viktig spørsmål når de velger advokat. Hvis du tar ansvar for å samle- og organisere dokumenter på en ryddig måte, sparer du mye penger på at advokaten slipper å gjøre dette arbeidet. Advokater tar som regel timebetalt, og hvis du gjør mye av det enklere arbeidet selv, slipper du at han eller henne bruker mye tid på dette. 

Dersom du befinner deg i den vanskelige situasjonen der en person nær deg har dødd, så er det fortsatt viktig at du tar deg av arveoppgjøret. Dette kan du med god effekt sette ut til en arverettoppgjørsadvokat, men du må naturligvis finne frem til en først og fremst. Her er det kanskje pris folk først og fremst tenker på.

Et annet tips er å velge en advokat fra ditt nærområde, slik at du sparer tid og penger på reisevei. Noen advokater jobber også gjennom digitale samtaler, og dette kan også være en god ide hvis videosamtaler er noe du er komfortabel med. 

Det viktigste er å finne en advokat du stoler på, og som har god erfaring på området slik at du kan stresse ned, og bruke tiden på det som egentlig er viktig. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende