Oppsigelse: Hva må du vite, og hva sier arbeidsmiljøloven?

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Oppsigelse er dessverre et kjent fenomen i arbeidslivet, enten dette skjer skånsomt eller skaper tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I denne artikkelen vil vi skrive det du trenger å vite om oppsigelse. Først vil vi skrive kort generelt om arbeidsmiljøloven, og deretter om arbeidskontrakten, før vi skriver generelt om oppsigelse og nedbemanning. På denne måten vil du få best mulig oversikt over reglene.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Arbeidsmiljøloven

  På enhver arbeidsplass kan det oppstå konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse konfliktene er hva som blir betegnet som arbeidsrett. I nesten alle tilfeller er det arbeidsmiljøloven som blir benyttet, og dette er også den viktigste loven innenfor arbeidsrett. 

  Arbeidsmiljøloven er en svært viktig lov, og har som hovedmål å sørge for at ansatte ikke blir utnyttet. Dette går blant annet ut på å sørge for at alle blir behandlet likt og sørge for trygge ansettelsesforhold. Videre skal loven blant annet også sørge for at arbeidsgiver skal skape et inkluderende arbeidsmiljø, samt fremme helse og meningsfylt arbeid. 

  Arbeidskontrakt 

  Arbeidsmiljøloven fastslår at det skal være en kontrakt mellom enhver arbeidsgiver og ansatt. Loven fastslår ikke kun at det skal være en kontrakt, men også forskjellige krav til hva kontrakten skal inneholde. Disse kravene er blant annet lønn, feriepenger, tittel, arbeidstider, oppsigelsestid og så videre. Det er svært få tilfeller der denne loven kan fravikes. 

  Arbeidsgiver har også ansvar for å sjekke om arbeidstakeren har lov til å jobbe i Norge. Dette gjelder når man ansetter utenlandske arbeidere. Det finnes en rekke statsborgerskap som gjør at man kan arbeide fritt i Norge, men igjen er dette arbeidsgiver sitt ansvar å finne ut av. 

  Når det kommer til arbeidskontrakter er dette ofte bakgrunnen til en konflikt.

  Oppsigelse i forhold til arbeidsmiljøloven

  Når det kommer til oppsigelse er det en rekke krav arbeidsmiljøloven setter. Dette er blant annet hvordan en oppsigelse skal skje og når den kan skje. Det er først når enten den ansatte eller arbeidsgiver leverer en skriftlig oppsigelse at et arbeidsforhold kan avsluttes. 

  På den andre siden er det ikke slik at man kan si opp ansatte uten grunn da det er et krav om at oppsigelsen må være saklig begrunnet. For eksempel kan dette være alvorlige brudd på kontrakten, nedbemanning eller sykdom. I tillegg er det vilkår om at arbeidsgiver ikke kan konkludere med en oppsigelse uten og ha snakket med arbeidstaker først. 

  Arbeidsgiver skal også gi informasjon om retten til forhandlinger og søksmål. I tillegg skal det bli opplyst om frister for å gjøre dette og retten til å fortsette i jobben samtidig som det pågår søksmål eller forhandlinger. 

  Det er også visse tilfeller der den ansatte kan bli suspendert med full lønn, eller sagt opp på dagen. Om disse handlingene er rettferdiggjort i forhold til arbeidsmiljøloven kan være vanskelig å svare på. Derfor kan det være lurt å snakke med en advokat først.

  Nedbemanning av ansatte

  Av og til har arbeidsgiver behov for nedbemanning eller store endringer. Som regel er dette for å unngå at selskapet skal gå konkurs. Det er fortsatt et viktig krav i arbeidsmiljøloven som sier at det skal være en saklig grunn til nedbemanningen og et reelt behov for det. 

  Det har for eksempel vært tilfeller der arbeidsgivere har løyet om behovet for nedbemanning. Dette har blant annet vært på bakgrunn av at de ønsker å kvitte seg med enkelte ansatte. Åpenbart bryter dette mot arbeidsmiljøloven. 

  Loven stiller også krav om hvordan prosessen skal bli håndtert. De ansatte skal blant annet være med på prosessen. Hvem som blir sagt opp skal også være saklig begrunnet.

  Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

  Det er arbeidsgiver sitt ansvar å skape et inkluderende miljø. Dette betyr også at arbeidstakerne skal være skjermet for mobbing og trakassering. På den andre siden kan dette i noen situasjoner være vanskelig å unngå. Seksuell trakassering og mobbing er de mest vanlige typene trakassering på arbeidsplassen. 

  Dersom du opplever trakassering for noen form burde du først ta kontakt med arbeidsgiver. Du kan for eksempel snakke med en HR-ansvarlig. Det finnes også foreninger og arbeidstilsynet. Hvis dette ikke hjelper saken din, kan du ta kontakt med en advokat.