Advokathjelp mot NAV: Slik finner du den beste advokaten

NAV hjelper nordmenn årlig med sykepenger, dagpenger og andre støtteordninger hvis det er behov for det. Det blir utbetalt flere millioner kroner i støtte hvert år, og flere tusen søknader behandles. Med så mange søknader, er det ikke uvanlig at det skjer feil i saksbehandlingen hos NAV, slik at du ikke får godkjent støtte du har krav på. I denne situasjonen kan det være lurt å få hjelp av en advokat. 

En advokat som spesialiserer seg innen Trygderett kan hjelpe deg med å forstå, og eventuelt klage på vedtaket du har fra NAV. Det er sjeldent at slike feil blir fanget opp av saksbehandlerne selv, og en advokat kan hjelpe deg med å finne områder det saksbehandlingen ikke har blitt gjort slik den skal. 

Hvis du har et ønske om å klage på avgjørelser, anbefaler vi at tar kontakt med en advokat for videre veiledning. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan advokathjelp i konflikter mot NAV, og hvordan du velger riktig advokat for din sak. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Gratis rettshjelp mot NAV

I noen tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp hvis du har en inntekt og formue som ligger grensene for behovsprøving. I skrivende stund er disse grensene 320 000 kroner for enslige, og 490 000 kroner for ektefeller eller samboere. 

Hvis du kvalifiserer for fri rettshjelp, kan du få dekket advokatutgiftene av det offentlige. Du kna også få innvilget fri sakførsel, der staten dekker utgiftene til en eventuell sak for domstolene. Egenandelen for fri rettshjelp er 1121 kroner. 

Hvis du er usikker på om du har rett på gratis advokat, kan du kontakte et advokatfirma for videre oppklaring. De vil kunne se på saken din, og gi deg en vurdering av om du kan søke om fri rettshjelp, eller ikke. I mange tilfeller vil en slik kartlegging være gratis.   

Hvem trenger advokat mot NAV?

NAV spiller en stor rolle i manges liv, og særlig i forbindelse mer deres økonomiske situasjon. Hvis du får avslag på et krav om støtte, eller et krav om tilbakebetaling, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan vurdere om vedtaket har blitt gjort på bakgrunn av riktig informasjon. Det er mulig å unngå krav om tilbakebetaling ved å klage på dette. En advokat kan hjelpe deg med å utforme klagen slik at du har best mulig sjanse for at saken løses i din favør.

De fleste som står i en konflikt overfor NAV kan ha mye nytte av advokatveiledning. Hvis du velger en advokat med land erfaring innen trygderetten, kan du få en god vurdering av om du burde klage- eller om vedtaket er riktig. Personen har også i mange tilfeller sett en lignende sak tidligere, og trenger ikke nødvendigvis så lang tid. 

Når NAV gir avslag på en søknad eller klage, er det mange regler som må følges. Ofte kan det hende at saken din ikke har vært tilstrekkelig undersøkt, eller at du har mer informasjon som kan være relevant for å opplyse saken. Advokaten plukker fort opp slike feil, og kan hjelpe deg ned å skaffe den nødvendige dokumentasjonen du trenger for at søknaden din godkjennes. 

Hvordan foregår en klage mot Nav?

Etter at advokaten har sendt inn klagen til NAV, vil saksbehandleren som fattet vedtaket i utgangspunktet vurdere saken på nytt. Hvis de ikke finner et tilstrekkelig grunnlag for klagen din, vil den videresendes til NAVs klageinstans. Om klagen avslås her også, har du mulighet til å anke saken inn for Trygderetten. Her vil advokaten kunne hjelpe deg underveis, og informere om hvordan prosessen gjennomføres. 

Hvis du velger å anke saken, sendes den tilbake til NAV der de skal gjennomgå den enda en gang. De skal se over vedtaket, og gjøre en vurdering av om noe burde endres. Det er ikke gitt at du vinner klagesaken, og du har heller ingen garanti for at NAV endrer vedtaket etter at du har sendt inn en klage. Bruk av en advokat vil bedre sjansene dine for at søknaden godkjennes, og vedkommende har lang erfaring med å utforme søknader med tilstrekkelig dokumentasjon. Advokaten vil også gi deg god informasjon om prosessen underveis, og gi veiledning hvis du står overfor vanskelige valg.  

NAVs klagefrist

Hvis du føler at NAV har gjort feil i sine vurderingen av saken din, kan du klage på vedtaket de gjør. Det er likevel en tidsfrist du må overholde for at klagen skal være gyldig, og det er lurt å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen slik at han eller henne har tid til å se på saken før klagefristen utløper. 

Lengden på klagefristen varierer ut ifra hva slags vedtak du ønsker å klage på. Klagefristen står tydelig i dokumentet du mottar fra NAV når du får vedtaket, og det er viktig at du sjekker denne nøye. Etter at fristen har gått ut, mister du retten til å klage. I praksis vil en forsinket klage gjøre at du må følge vedtaket du har fått. 

Selv om det ikke er en standard frist, vil den i de fleste tilfeller være på 6 uker fra du mottok informasjon om NAVs avgjørelse. Husk at fristen løper fra datoen du fikk mulighet til å gjøre deg kjent med dokumentinnholdet, ikke fra da du selv valgte å lese det. Du kan altså ikke utsette fristen ved å la være å åpne dokumentet. En advokat vil få best mulig resultat i saken hvis han eller henne kontaktes tidlig i prosessen. 

Kan du nekte å betalte tilbake feilutbetalinger?

Det er fullt mulig å nekte å betale tilbake de feilutbetalingene du har fått av Nav, men det er ikke alltid NAV opplyser deg om dette. Har du mottatt et tilbakebetalingskrav, kan det være vanskelig å betale tilbake midler som du allerede har brukt opp. Hvis du derimot ikke har brukt opp pengene, kan NAV kreve at du betaler tilbake det som er igjen. 

For at du skal kunne la være å betale tilbake pengene, må du ha vært i «god tro» da du fikk dem tilsendt. Du må altså ikke ha hatt noen grunn til å tro at du mottok pengene ved en feiltakelse. 

Når NAV vurderer om du har vært i «god tro», vil det legges vekt på størrelsen på beløpet du fikk utbetalt. Det vil også vurderes om det er lenge siden du fikk beløpet på kontoen, og om du hadde noen grunn til å tro at det hadde blitt gjort en feil utregning av beløpet du mottok. 

Samlet sett kan ikke NAV kreve noen tilbakebetaling hvis du var i god tro, og ikke hadde noen grunn til å tro at pengene ikke tilhørte deg. Det samme gjelder hvis du har brukt opp pengene da du fikk vite at pengene ble gitt til deg med en feiltakelse. Dette er ikke alltid noe som opplyses om når tilbakebetalingskravet kommer, så her kan det vært lurt å rådføre seg videre med en advokat. 

Hvordan finne riktig advokat?

Hvis du velger å bruke en advokat i konflikten din mot NAV, har du mange muligheter å velge mellom Det er mange advokater som spesialiserer seg på saker som gjelder Trygderetten, og du står fritt til å velge advokaten du liker best. 

For det første burde du velge en advokat du føler at du kan stole på, og som du tror kan gi deg et godt resultat i saken. Det er i utgangspunktet vanskelig å klage på NAV-vedtak, og det kan være avgjørende å ha en advokat til stede når konflikten pågår. Advokaten vil prøve å ivareta dine interesser på best mulig måte, og kan være avgjørende for resultatet i saken. 

Noen ønsker seg en advokat med lengst mulig erfaring med lignende saker, mens andre vil ha en advokat som holder til i nærheten slik at reise kan skje mer effektivt.  Når du skal finne en advokat som jobber i nærheten av deg, er det mange nettsøk som gir deg en god oversikt over lokale firmaer. Ta gjerne kontakt med flere for å høre deres erfaringer med lignende saker. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende