Bilde

FÅ DE YTELSENE DU HAR KRAV PÅ: Noen ganger kan man oppleve at NAV har et annet synspunkt på saken, og ikke utbetale goder du mener du har krav på.

Advokathjelp mot NAV: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 11. mai 2023

NAV hjelper årlig nordmenn med sykepenger, dagpenger og andre trygdeordninger. De utbetaler flere millioner kroner hvert år, og behandler flere hundre tusen søknader. Med så mange søknader, er det dessverre ikke sjeldent at det oppstår saksbehandlingsfeil hos NAV. Da kan det være godt å ha en advokat.

En advokat som jobber med Trygderett, er noen som kan hjelpe deg med å se gjennom de vedtakene du har fått fra NAV. Har NAV gjort en feil og dette ikke blir klaget på av den berørte, er det nemlig slik at det sjeldent blir oppdaget og rettet på av NAV selv. En advokat kan hjelpe deg med å legge frem din klage på best mulig måte.

Har du et ønske om å klage på krav eller vedtak, kan du kontakte advokater som jobber med NAV-saker og trygderett. Dette kan du gjøre selv om du er usikker på hvilke rettigheter du har. Er du usikker vil det være en større fordel å kontakte en advokat, de kan gi deg rådgivning og informere deg om hvilke valg du har videre.

Kortversjonen

  • En advokat som spesialiserer seg på trygderett kan sørge for at du får de ytelsene og godene du har krav på.
  • Det kan hende at du har krav på fri rettshjelp hvis inntekten din er under statens inntekts- og bformuesgrense.
  • Etter at du har fått et vedtak fra NAV, kan du klage på avgjørelsen. Om du får avslag på denne, kan du anke saken din videre. Her vil advokaten kunne bistå, og sørge for at saken din er så godt opplyst som mulig.
  • Det er flere advokater på markedet, og det er lurt å velge en du har tillit til, og som har god erfaring med lignende saker fra tidligere.

Gratis rettshjelp mot NAV

Du kan ha krav til fri rettshjelp om du har en inntekt som ligger under en viss inntekts- og formuesgrense. Trygderetten vil da innvilge deg gratis sakførsel, hvilket innebærer at du får dekket advokatutgifter fra det offentlige. En advokat kan komme godt med gjennom din søknadsprosess

Hvis du er usikker på om du har rett på gratis advokat, kan det være lurt å kontakte et advokatselskap. De vil kunne se på deg og saken din, og gi deg en vurdering på om du har krav til fri bistand eller ikke. Det er flere grunner til at det offentlige har laget en slik ordning, og en advokat vil kunne hjelpe deg med å legge frem saken din.

En av grunnen til at det finnes gratis rettshjelp når det kommer til NAV-saker, er at mange som får trygd av NAV i utgangspunktet ikke er sterkest økonomisk stilt. Ettersom det ikke er uvanlig at NAV gjør feil, ville det vært dumt å la noen med svekket økonomi måtte betale for å få dette ordnet.

Vi hjelper deg å finne advokat innen trygderett

Få tilbud fra 3 advokater innen trygderett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvem trenger advokat mot NAV?

NAV hjelper mange nordmenn daglig, og de behandler årlig flere hundre tusen søknader. Derfor er det ikke til å unngå at det blir gjort en feil av saksbehandlerne i ny og ne. Alle som har opplevd å få vedtak eller krav de er ikke enig i, kan ha stor bruk for en advokat når de går mot NAV.

Noen opplever å få et krav om tilbakebetaling. Dette kan skje hvis NAV selv oppdager at de har gitt deg mer penger enn du hadde rett på. De vil da sende deg et tilbakebetalingskrav, noe som kan føles urettferdig hvis du var i god tro om at du fikk utbetalt rett sum. Det er mulig å unngå tilbakebetaling ved å klage på dette, og en advokat kan hjelpe deg med dette.

Har du fått et vedtak fra NAV som du er uenig i, kan du velge å klage på dette. I en slik situasjon kan det være nyttig å få hjelp av en advokat. Velger du en som har lang erfaring med trygdesaker, vet de gjerne akkurat hvordan du burde legge frem din sak. Her vektlegger de hver enkelt sak, og ser gjerne på sin tidligere erfaring.

Når NAV gir deg et avslag på en klage, eller sender ut et vedtak, har de mange regler de må forholde seg til. Ofte kan det være slik at saken din ikke har vært tilstrekkelig gjennomgått, og kanskje mangler du informasjon du ikke er klar over. Dette vil en advokat fort kunne se, og da kan vedtaket i noen tilfeller bli ugyldig.

Hvordan foregår en klage mot Nav med rettshjelp?

Når du har fått hjelp av en advokat til å sende en klage til NAV, vil de som fattet vedtaket i utgangspunktet vurdere saken din på nytt. Finner de ikke en god nok grunn til at du har sendt inn klage, vil den bli sendt videre til det som kalles NAV Klageinstans. Her vil advokatene hjelpe deg underveis, og informere om prosessen.

Får du avslag på klagen, har du muligheten til å anke saken din inn for Trygderetten. Her kan en advokat med god erfaring komme godt med. Velger du å anke, vil saken bli sendt tilbake til NAV hvor de er pliktig til å gjennom klagen en gang til. Her kan de se over vedtaket og gjøre vurdering på om noe bør endres i henhold til klagen din.

Det er ikke gitt at du vinner klagesaken din, og du har ingen garanti for at NAV vil endre vedtaket selv om du klager. En advokat som har lang erfaring innen Trygderett, vil kunne hjelpe deg med å gjøre rette og strategiske valg fra starten av prosessen. Han vil også kunne gi deg rådgivning om hva du kan forvente, og hva som er rimelig.

Hvordan fungerer klagefristen hos NAV?

Føler du deg urettferdig behandlet av NAV, eller er uenig med kravene og vedtakene de kommer med, kan du klage. Det eksisterer dog en grense på hvor lang tid det kan ha å gått, fra du har mottatt vedtaket, til du kan velge å klage. Her lønner deg seg å kontakte en advokat snarest, slik at de får god tid til å se på saken din.

Nøyaktig hva klagefristen er, vil variere stort avhengig av hva for et vedtak du ønsker å klage på. Fristen skal stå tydelig oppført i vedtaket ditt, og det er viktig at du sjekker denne tidsrammen nøye, om du har planlagt å klage. Når fristen har gått ut, mister du nemlig retten til å klage, og må følge det vedtaket du har fått.

Selv om det ikke finnes et eksakt fasitsvar på hva fristen er, vil den i de fleste tilfeller ligge på 6 uker. Her telles tiden ned fra dagen du mottar informasjon om vedtaket du har fått fra NAV. Ønsker du å benytte en advokat til å klage, bør du ikke vente for lenge med å oppsøke advokaten.

Kan du nekte å betalte tilbake feilutbetalinger?

Det er fullt mulig å nekte å betale tilbake de feilutbetalingene du har fått av Nav, men det er ikke alltid NAV opplyser deg om dette. Har du mottatt et tilbakebetalingskrav, kan dette føles urettferdig. Det kan være vanskelig å betale tilbake midler, du ikke var klar over at du ikke hadde rett på. Gjerne har du ikke disse midlene tilgjengelig når kravet kommer.

Dersom du ikke hadde noen grunn til å tro at du hadde fått et feilaktig beløp fra NAV, kan de ikke kreve pengene tilbake fra deg. Dette kalles å være «i aktsom god tro» da du fikk pengene overført. Men har du fortsatt ikke brukt pengene når da du fikk beskjed om feilen, kan det være at vil kreve det resterende beløpet tilbake.

Når det blir gjort en vurdering av om NAV har muligheten til å kreve midlene tilbake fra deg, vil det det bli lagt vekt på størrelsen av det beløpet du fikk utbetalt. I tillegg vil de se på hvor lenge det er siden du fikk det feilaktige beløpet, og om du hadde grunn til å tro at det ikke ble gjort en feil ved beregningen av beløpet du fikk.

Var du altså i god tro om at beløpet på de utbetalte midlene var korrekte, kan ikke NAV kreve en tilbakebetaling. Det samme gjelder om du hadde brukt om pengene på det tidspunktet du fikk vite at det hadde blitt gjort en feil. Dette er det ikke sikkert NAV nevner når de krever tilbakebetaling, så her er det en fordel å rådig seg med en advokat.

Vi hjelper deg å finne advokat innen trygderett

Få tilbud fra 3 advokater innen trygderett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvordan finne rett advokat mot NAV

Du har mange muligheter om du velger å benytte en advokat til hjelp på klagen din. Det er ikke uvanlig at NAV begår feil, og derfor finnes det mange advokater i landet som har god erfaring med slike saker. Mange advokater har også gjerne spesialisert seg på Trygderetten, så her kan du i teorien velge og vrake.

Du bør først og fremst velge en advokat du føler at du kan stole på, og som du tror vil gi deg en god service. Det kan være vanskelig å klage på vedtak fra NAV, og da er det godt med noen som har dine beste interesser i ryggen. Når du skal velge en advokat bør du først tenke over hvilke egenskaper du vektlegger.

Noen ønsker seg gjerne en advokat som har en lang erfaring med trygdesaker, og som har jobbet i Trygderetten. Det finnes advokatfirma som spesialiserer seg på nettopp disse sakene, og de vil som regel ha en årrekke med erfaring og seirende saker bak seg.

Andre derimot, vil finne en advokat som befinner seg i samme distrikt som seg selv. Hvis dette gjelder deg, kan du lett finne disse advokatene ved å søke rundt på nettet. Her vil du finne gode oversikter over hvilke advokatkontorer som ligger i området ditt, og hvis du er heldig har de kanskje spesialisert seg på nettopp trygderett.

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokathjelp mot NAV

frase

Hvorfor trenger jeg en NAV-advokat?

En NAV-advokat kan være til stor hjelp hvis du har problemer med NAV, eller hvis du har behov for å klage på NAVs vedtak. Advokaten kan gi deg råd og veiledning om hvilke rettigheter du har, og kan hjelpe deg med å få den hjelpen du har behov for.

frase

Hvordan finner jeg en god NAV-advokat?

Det er viktig å velge en advokat som har erfaring med saker knyttet til trygd og arbeid, og som har spesialisert seg på NAV-saker. Du kan finne en god advokat ved å søke på advokatforeningens nettside eller ved å bruke en advokattjeneste som AdvokatMatch.no.

frase

Hva kan jeg forvente av en NAV-advokat?

En NAV-advokat vil jobbe for å sikre at dine rettigheter ivaretas, og vil hjelpe deg med å få den hjelpen du har behov for. Advokaten vil også bistå deg i klageprosesser og eventuelle rettssaker, og vil gi deg råd og veiledning underveis i prosessen.

frase

Hva koster det å bruke en NAV-advokat?

Kostnadene for å bruke en NAV-advokat vil variere avhengig av saken og advokatens timepris. Noen advokater tilbyr også gratis førstegangskonsultasjoner. Det kan være lurt å undersøke forskjellige advokater og deres priser før du bestemmer deg for hvem du vil bruke.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454