Advokat innen barnevern: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  I Norge har vi en barnevernstjeneste som skal sørge for at barn og unge som lever under skadelig forhold, skal få den nødvendige hjelpen og omsorgen de trenger. I tillegg vil de sørge for at barn lever under trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet jobber alltid med et mål om gjøre det som er best for barnet, uansett situasjon.

  Om noen har mistanker om at barn eller ungdommer ikke har det godt hjemme, kan de sende en bekymringsmelding til barnevernet. Da vil barnevernet få beskjed om at det aktuelle barnet muligens ikke blir godt nok ivaretatt, og de blir da hentet inn for å gjøre videre vurdering av situasjonen. Dette kalles for en etterforskning.

  Om en slik prosess blir satt i gang, føler ofte foreldrene at de selv blir neglisjert. Det er da de kan ta kontakt med en barnevernsadvokat, som vil være med dem gjennom hele prosessen. Som foreldre kan det oppleves som krenkende, og det kan være vanskelig å måtte bevise at du er en egnet foreldre og forsørger.

  I noen tilfeller har foreldre rett på gratis hjelp fra en barnevernsadvokat, men dette er ikke alltid tilfelle. Advokaten vil kunne hjelpe deg uansett hvor langt barnevernet har kommet i prosessen, men jo fortere du tar kontakt med en barnevernsadvokat, dess mere tid har han på å forberede saken din.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Gratis barnevernsadvokat

  Av og til har foreldre krav på gratis advokat for domstolene og gjennom Fylkesnemnda. Dette kan for eksempel være om barnevernet har gått inn og gjort en omsorgsovertakelse. Det er ikke uvanlig at barnevernet foretar omsorgsovertakelse, og ettersom dette er et drastisk tiltak, vil foreldre ha rett til hjelp.

  Grunnen til at foreldre har rett til gratis barnevernsadvokat i saker som omhandler omsorgsovertakelse, er rett og slett fordi dette er et veldig inngripende tiltak. Staten vil derfor gi foreldrene best mulig sjanse til å bruke sine rettigheter og fremme sin sak, når den aktuelle saken går opp i retten.

  Det er ikke alltid lett å vite om du har krav på fri rettshjelp. Det kan være flere faktorer som vektlegger hvem som har krav på dette, men du kan få hjelp av advokater til å finne ut hvor du står. De fleste advokatfirma vil gi deg en gratis vurdering på om du som foreldre har rett til fri barnevernsadvokat for din sak.

  I en barnevernssak vil det være flere parter, både foreldre, barn og barnevern. Barn som er over 15 år, vil som regel kunne fremme en sak for fylkesnemnda. Har dette barnet opplevd at foreldrene har mistet omsorgen, kan han søke om opphevelse av dette ved hjelp av en gratis barnevernsadvokat.

  Hva gjør en barnevernsadvokat?

  Barnevernssaker kan naturligvis oppleves som veldig vanskelig og belastende. Både for barnet selv så vel som foreldrene. Gjennom en slik prosess vil det derfor være viktig at partene kjenner seg trygg, og føler at de får best mulig støtte fra barnevernsadvokater som har god erfaring på dette området.

  En barnevernsadvokat kan være der fra første stund, om du er raskt ute med å søke hjelp. Dette kan være fra en bekymringsmelding blir sent og etterforsket, til saker som allerede er i fylkesnemnda. Som berørt ønsker du å få den beste hjelpen du kan få, slik at du kan være sikker på at dine rettigheter blir hørt.

  Barnevernsadvokater kommer ofte inn i bildet etter at barna har blitt hentet med tvang av barnevernet. Dette sees på som et akuttvedtak. Ofte blir advokatene kontaktet når en part ønsker å fremme en sak angående omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.

  En barnevernsadvokat jobber ikke bare foreldrene, men kan også samarbeide med ungdom som har krav på sin egen advokat. Ofte er det bedre å kontakte en barnevernsadvokat så snart bekymringsmeldingen er kommet, men de kommer også inn på senere stadier.

  Hvordan velge barnevernsadvokat?

  I utgangspunktet har vi det som kalles et fritt advokatvalg her i Norge. Det betyr at de partene som har rett på, eller ønsker seg en advokat, kan finne den de selv mener er best egnet for sin sak. Barnevernsadvokaten må være villig til å påta seg saken, og vil derfor gå gjennom informasjonen før han velger å bistå deg.

  Ofte lønner det seg å velge en advokat som befinner seg i din kommune eller ditt fylke, da dette kan gjøre at prosessen går mer effektivt for seg. Men det finnes gode advokater over hele landet. Du finner ofte lister på nettet over hvilke advokater som oppholder seg i nærområdet ditt.

  Det kan lønne seg å velge en advokat som har god erfaring innen barnevernsrett. Har du opplevd omsorgsovertakelse, kan det være en fordel å velge en advokat som har jobbet med dette før. Når du finner en advokat kan du kontakte dem via nettet, og ofte må du fylle ut et skjema med dokumentasjon om saken din.

  Du trenger ikke å kontakte Fylkesnemnda angående hvem advokaten din er. Godkjenner barnevernsadvokaten oppdraget, vil han selv skrive til Fylkesnemnda for å blir oppnevnt som din prosessfullmektige. Deretter vil han også kontakte barnevernet for å få deres dokumenter fra saken.

  Hvem trenger advokat i barnevernssaker?

  Det kan være vanskelig å vite hvor seriøs en eventuell bekymringsmelding er. Derfor er det mange foreldre som venter med å kontakte en barnevernsadvokat, til de ser hva barnevernet velger å gjøre med saken. En undersøkelse gjort at barnevernet kan ta tid.

  Det er ikke alle som vet at de kan kontakte en barnevernsadvokat helt fra første stund. Mange venter lengre og søker gjerne ikke hjelp før de har havnet i en tvist med barnevernet. Er du i tvil om hva du bør gjøre, skader det aldri å kontakte et advokatfirma for få rådgivelse.

  Barnevernsadvokater kan bistå under selve undersøkelsen av barnevernet. I tillegg kan de tre inn gjennom vedtak så vel som under saker for Fylkesnemnda eller domstolene. Noen barnevernsadvokater kommer ikke inn i bildet før en foreldre ønsker å få tilbake omsorgen han allerede har tapt for barnet sitt.

  Har du opplevd å miste omsorgen for ditt barn, som nå befinner seg på fosterhjem eller institusjon, kan du også få hjelp og bistand fra en barnevernsadvokat. Hvis det foreligger motstridende ønsker mellom foreldre og barnet, vil det som oftest legges vekt på det som er det beste for barnet.

  Når bør du kontakte en barnevernsadvokat?

  Hvis du allerede har en sak som har gått til Fylkesnemnda, vil det være en fordel å ha involvert en advokat fra et tidlig stadium av saken. En barnevernsadvokat med god erfaring, vil kunne hjelpe deg med å ta rette og strategiske valg helt fra starten av – gjerne fra bekymringsmeldingen først kom.

  Er barnevernsadvokaten involvert tidlig, vil han kunne sørge for at både dine og barnas rettigheter blir ivaretatt under hele saksbehandlingen. Dette kan komme deg til gode om saken eventuelt skulle havne i domstolene eller Fylkesnemnda. Du vil da står sterke stilt under rettssaken.

  Er advokaten med fra starten av, vil han også kunne forsikre dere om at ingen av partene opplever å bli overkjørt gjennom saksbehandlingen. En barnevernsadvokat med mye erfaring, vil kjenne godt til rettsreglene, og gjerne vite hvordan prosessen pleier å ta form.

  Det er aldri for sent å kontakte en barnevernsadvokat, og de kan hjelpe deg uansett hvor langt saken, eller etterforskningen har kommet. Det tar dog tid å gå gjennom all informasjonen fra både barnevernet og fra de berørte, og derfor vil det lønne seg å kontakte advokaten så tidlig som mulig.

  Finn en advokat i dag

  Når det gjelder barnevernssaker, er det selvfølgelig barna selv som er viktigst. En barnevernssak kan omhandle alt fra smårolling til tenåringer. Hvor mye deres egne meninger vektlegges, øker naturligvis med alderen til barnet. Etter barnet har fylt 12 år, har det etter loven krav på å bli hørt. Advokathjelp til barn blir alltid dekket av det offentlige.

  Et barn over 12 år skal derfor alltid rådspørres og bli informert, så sant dette er rimelig med tanke på barnets utvikling og livssituasjon. Men når barnet er fylt 15 år, vil det kunne kreve å få en partsstatus i saken, og da har de rett på gratis barnevernsadvokat. Er barnet over 15 år, vil de selv kunne bestemme om de ønsker å fremme en sak for Fylkesnemnda.

  En barnevernsadvokat vil kunne hjelpe å forklare barnet hva som skjer om de velger å fremme en sak for retten. I tillegg vil han kunne rådig og bistå barnet, og sørge for at de forstår hva som skjer gjennom prosessen. Det er ikke alltid lett for barn å forstå hva det innebærer å være del i en barnevernssak. En advokat vil kunne hjelpe barnet på best mulig vis.

  Barn mellom 12 og 14 år, kan i særskilte tilfeller også kunne få status som part i barnevernssaker. Dette er ikke vanlig, og skjer derfor kun ved spesielle tilfeller etter en grundig vurdering. En barnevernsadvokat vil sørge for at barnets interesser blir ivaretatt gjennom hele saken, og at de ikke blir overkjørt av de andre involverte partene.