Bilde

BARNAS SAK: Advokaten vil sørge for at barnas beste blir ivaretatt i saker der barnevernet er involvert.

Advokat innen barnevern: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 11. mai 2023

I Norge har vi en barnevernstjeneste som skal sørge for at barn og unge som lever under skadelig forhold, skal få den nødvendige hjelpen og omsorgen de trenger. Barnevernet jobber alltid med et mål om gjøre det som er best for barnet, uansett situasjon.

Om du har mistanker om at barn eller ungdommer ikke har det godt hjemme, kan du sende en bekymringsmelding til barnevernet. Her vil det gjøres en videre vurdering av situasjonen der saken etterforskes nærmere. Når en etterforskningsprosess begynner, føler ofte foreldrene at deres behov og ønsker blir oversett. Om dette er tilfellet, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan bistå gjennom prosessen og sørge for at alt går riktig for seg.

I noen tilfeller har foreldre rett på gratis hjelp fra en barnevernsadvokat, men dette er ikke alltid tilfelle. Advokaten vil kunne hjelpe deg uansett hvor langt barnevernet har kommet i prosessen, men jo fortere du tar kontakt, jo mer tid har dere på å forberede saken din.

Kortversjonen

  • En advokat som spesialiserer seg innen barnevern vil sørge for at prosessen går riktig for seg, og at barnets beste står i fokus gjennom hele saken.
  • Noen foreldre har krav på gratis advokat i saker der barnevernet er involvert.
  • Det kan være lurt å ta kontakt med advokaten tidlig. På denne måten får man hjelp fortløpende, og unngår å finne hastehjelp når konflikten allerede er i gang.
  • Advokaten vil også sørge for at barnet forstår hva som skjer i saken, og hvilke muligheter både barn og foreldre har. Oppklaring og veiledning for både barn og foreldre er en viktig oppgave i disse sakene.

Gratis advokat i barnevernssaker

Av og til har foreldre krav på gratis advokat i forbindelse med barnevernssaker. Dette kan for eksempel være aktuelt når barnevernet har gått inn saken og gjort en omsorgsovertakelse. Grunnen til at foreldre har rett til gratis advokat i saker som gjelder omsorgsovertakelse, er rett og slett fordi dette er et veldig inngripende tiltak. De færreste har kjennskap til hvilke rettigheter som gjelder, og advokaten fungerer som en støttespiller gjennom hele prosessen. På denne måten kan man være best rustet til å ta saken videre dersom man er uenig i avgjørelsen.

Det er ikke alltid lett å vite om du har krav på fri rettshjelp. Det kan være flere faktorer som vektlegger hvem som har krav på dette, men du kan få hjelp av advokater til å finne ut hvor du står. De fleste advokatfirmaer vil gi deg en gratis vurdering av om du har krav på gratis advokatbistand.

I en barnevernssak vil det være flere parter involvert. Både foreldrene, barnet og barnevernet er innblandet i saken. Barn som er over 15 år vil som regel kunne fremme en sak for fylkesnemnda. Har barnet opplevd at foreldrene har mistet omsorgen, kan han eller henne søke om opphevelse av vedtaket gjennom advokaten sin.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hva gjør en barnevernsadvokat?

Barnevernssaker kan i mange tilfeller oppleves som veldig vanskelige og belastende for barnet og foreldrene. Det er derfor være viktig at man kjenner seg trygg, og føler at man får best mulig støtte fra personer som har god erfaring på dette området.

En barnevernsadvokat kan være der fra første stund, om du er raskt ute med å søke hjelp. Dette kan være fra en bekymringsmelding blir sendt og etterforsket, til saker som allerede er i fylkesnemnda.

Barnevernsadvokater kommer ofte inn i bildet etter at barna har blitt hentet med tvang av barnevernet. Dette anses som et akuttvedtak. Ofte blir advokatene kontaktet når en part ønsker å fremme saken for fylkesnemnda.

En barnevernsadvokat jobber ikke bare foreldrene, men kan også samarbeide med ungdom som har krav på sin egen advokat. Ofte er det bedre å kontakte advokaten så snart bekymringsmeldingen er kommet, men det er ingenting i veien for å få bistand på et senere tidspunkt.

Hvordan velge barnevernsadvokat?

I utgangspunktet har vi det som kalles et fritt advokatvalg her i Norge. Det betyr at de partene som har rett på, eller ønsker seg en advokat, kan finne den de selv mener er best egnet til å føre saken. Advokaten må være villig til å påta seg oppdraget, og vil som regel ønske å gå gjennom sakspapirene før vedkommende velger å bistå deg.

Ofte lønner det seg å velge en advokat som befinner seg i ditt nærområde siden dette kan gjøre at prosessen går mer effektivt for seg. Samtidig finnes gode advokater over hele landet, og det finnes flere lister på nett med oversikt over advokater.

Det kan lønne seg å velge en advokat som har god erfaring innen barnevernsrett. Har du vært utsatt for en omsorgsovertakelse, kan det være en fordel å velge en advokat som har jobbet med dette før. Når du finner en advokat kan du kontakte dem via hjemmesidene deres, og ofte må du fylle ut et skjema med dokumentasjon om saken din. Om du vil ha tilbud fra 3 advokater med kunnskap på området, kan du fylle ut skjemaet på nettsiden. Utfyllingen av skjemaet er gratis og uforpliktende.

Du trenger ikke å kontakte Fylkesnemnda for å informere om hvem advokaten din er. Godkjenner barnevernsadvokaten oppdraget, vil vedkommende selv skrive til Fylkesnemnda. Deretter vil advokaten også kontakte barnevernet for å få deres dokumenter fra saken.

Hvem trenger advokat i barnevernssaker?

Det kan være vanskelig å vite hvor alvorlig en eventuell bekymringsmelding er, og mange foreldre venter med å kontakte en barnevernsadvokat til de ser hva barnevernet velger å gjøre i saken. Barnevernets undersøkelser og etterforskning av saken kan ta tid.

Det er ikke alle som er klar over at de kan kontakte en advokat helt fra første stund. Flere venter lenge, og søker gjerne hjelp før de har havnet i en konflikt med barnevernet. Er du i tvil om hva du bør gjøre, skader det aldri å kontakte en advokat for veiledning i saken.

Hvis du allerede har opplevd å miste omsorgen for barnet ditt, kan du få hjelp av en advokat til å vurdere om avgjørelsen fra barnevernet var riktig.

Når bør du kontakte en barnevernsadvokat?

Det er alltid en fordel å engasjere advokaten tidlig i saken. På denne kan advokaten sørge for at alt går riktig for seg underveis i saksbehandlingen hos barnevernet, og at din side av saken belyses på best mulig måte. En advokat med erfaring fra lignende saker vil gi deg gode råd om hvordan du burde gå frem på de ulike stegene i prosessen. Vedkommende har god kunnskap om reglene som gjelder, og vil sørge for at dine interesser ivaretas så langt det lar seg gjøre.

Det er viktig å huske at det aldri er for sent å ta kontakt med en advokat, og du kan få hjelp uavhengig av hvor du er i prosessen. Samtidig vil det som regel være enklere for advokaten å forhindre en konflikt, enn å løse en som allerede har oppstått, så tidlig bistand er aldri noen ulempe.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Finn en advokat i dag

Når det gjelder barnevernssaker, er det selvfølgelig barna som er det viktigste. Alderen på de involverte barna varierer i stor grad, og vekten av deres meninger i saken øker med alderen og modenheten. Etter at barnet har fylt 12 år, har det krav på å bli hørt. Advokatbistand for barnet dekkes som regel av det offentlige.

Et barn over 12 år skal få muligheten til å si sin mening i saken, og bli informert om hva som skjer. Når barnet er fylt 15 år, vil det kunne kreve å få partsstatus i saken, og da har det rett på gratis barnevernsadvokat. Er barnet over 15 år, vil de selv kunne bestemme om det ønsker å fremme en sak for Fylkesnemnda.

En barnevernsadvokat vil kunne hjelpe til med å forklare barnet hva som skjer i saken, og hvilke muligheter man har om man velger å ta saken videre i systemet. Advokaten vil også bidra til oppklaring, og rådføring slik at resultatet blir så godt som mulig for barnet.

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat innen barnevern

frase

Hva kan en barnevernsadvokat hjelpe med?

En barnevernsadvokat kan hjelpe deg i en barnevernssak ved å gi juridisk rådgivning og representere deg i kontakten med barnevernet og i retten. Advokaten kan også hjelpe med klage på vedtak fra barnevernet.

frase

Hvem kan kontakte en barnevernsadvokat?

Foreldre, verge eller andre som er involvert i en barnevernssak kan kontakte en barnevernsadvokat for å få hjelp og rådgivning.

frase

Hva er viktig å tenke på når man velger en barnevernsadvokat?

Det er viktig å velge en advokat som har erfaring og kunnskap om barnevernsrett. Du bør også velge en advokat som du føler du kan samarbeide godt med, og som tar deg og saken din på alvor.

frase

Hva koster det å bruke en barnevernsadvokat?

Prisene kan variere fra advokat til advokat og avhenger blant annet av sakens omfang og kompleksitet. Noen barnevernsadvokater tar også saker på fri rettshjelp for dem som oppfyller visse vilkår.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454