Advokat innen barnevern: Slik finner du den beste advokaten

I Norge skal barnevernstjenesten sørge for at barn og unge får den hjelpen og omsorgen de trenger. I tillegg skal de sørge for at barn får leve under trygge rammer, og barnets beste vil være sentralt i alle vurderinger de gjør. 

Hvis man har mistanke om at barn eller unge ikke har det godt hjemme, kan man sende en bekymringsmelding til barnevernet, og de vil gjøre videre undersøkelser av saken. Det er bedre å sende en bekymringsmelding for mye, enn en for lite. 

Når undersøkelsen settes i gang, er det mange foreldre som syntes det er ubehagelig. Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat som har erfaring med barnevernssaker, og som kan påse at prosessen går riktig for seg. 

I noen tilfeller har også foreldrene rett på gratis advokathjelp. I denne artikkelen kan du lese mer om advokater innen barnevern, og hva de kan bidra med. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Gratis barnevernsadvokat

Av og til har foreldre krav på gratis advokat. Dette kan for eksempel være i tilfeller der barnevernet har fattet inngripende vedtak, for eksempel omsorgsovertakelser. Grunnen til at foreldre har rett til gratis barnevernsadvokat i inngripende saker, er at de skal ha mulighet til å forsvare seg mot inngrepet. 

Det er ikke alltid lett å vite om du har krav på fri rettshjelp, og flere faktorer spiller inn. Hvis du lurer på om di har krav på å få dekket utgiftene til advokaten av staten, kan du ta kontakt med en advokat for en vurdering. De fleste firmaer gir en gratis vurdering av om du som forelder har rett til gratis rettshjelp i en barnevernssak.  

I en barnevernssak er både foreldrene, barna og barnevernet parter. Barn som er over 15 år, vil som regel kunne fremme en sak for fylkesnemnda. Har dette barnet opplevd at foreldrene har mistet omsorgen, kan han søke om opphevelse av dette ved hjelp av en gratis barnevernsadvokat.

Hva gjør en barnevernsadvokat?

Barnevernssaker kan som nevnt oppleves som veldig vanskelig og belastende for barnet og foreldrene. Det er derfor viktig at advokaten kan fungere som en støttespiller i situasjonen, og gi informasjon som gjør at alle parter har en forutsetning for å forstå hva som skjer. For mange er advokaten i stor grad en trygghet. 

En barnevernsadvokat kan bistå i saken fra start hvis du ønsker det, men vil i så fall ikke dekkes av staten før et eventuelt akuttvedtak gjøres av barnevernet. Du må altså stå for utgiftene selv, frem til et inngrep er gjort. Et unntak til dette er om du kvalifiserer for fri rettshjelp på grunn av din økonomiske situasjon.  

Det vanligste er at advokatene blir en del av saken etter at barnevernet har gjort inngrep i familiesituasjonen. Det er ikke bare foreldrene som advokaten skal arbeide for. Vedkommende har også en stor rolle i samarbeidet mellom alle de berørte partene.  

Hvordan velge barnevernsadvokat?

I utgangspunktet har vi det som kalles et fritt advokatvalg her i Norge. Det betyr at de partene som har rett på- eller ønsker seg en advokat, kan finne den de selv mener er best egnet i saken. Advokaten må være villig til å påta seg saken, og vil derfor gå gjennom saksdokumentene før en avgjørelse tas. 

Ofte lønner det seg å velge en advokat som befinner seg i nærområde siden dette gjør at prosessen i mange tilfeller blir mer effektiv. Likevel er det mange gode advokater rundt i landet, så hvis gode grunner taler for det, kan du velge en av disse. 

Det kan også lønne seg å velge en advokat som har lang erfaring innen barnevernssaker. Har du opplevd omsorgsovertakelse, kan det være en fordel å velge en advokat som har jobbet med dette før. Når du finner en advokat kan du kontakte dem via nettet, og ofte må du fylle ut et skjema med informasjon om saken på nettsidene deres. 

Du trenger ikke å kontakte Fylkesnemnda om hvem advokaten din er. Godkjenner barnevernsadvokaten oppdraget, vil vedkommende selv skrive til Fylkesnemnda. 

Hvem trenger advokat i barnevernssaker?

Det kan være vanskelig å vite om du har behov for en advokat i saken du står overfor, og dette er grunnen til at mange foreldre venter med å kontakt en advokat før de finner ut om barnevernet har tenkt å gjøre tiltak i saken, eller ikke. Hvis du er usikker, kan det lønne seg å kontakte en advokat for å få informasjon om hva du burde gjøre. I mange tilfeller vil denne typen veiledning være gratis og uforpliktende. 

Advokaten kan bidra under undersøkelsen ved å presentere dokumenter og bevis som opplyser situasjonen. Har du allerede mistet omsorgen for barna dine, anbefaler vi at du kontakter en advokat snarest mulig.   

Når bør du kontakte en barnevernsadvokat?

Hvis du allerede har en sak som har gått til Fylkesnemnda, vil det være en fordel å ha involvert en advokat fra et tidlig stadium av saken. En barnevernsadvokat med god erfaring vil kunne hjelpe deg med å ta de riktige avgjørelsene fra start. Vedkommende vil også kunne sørge for at dine, og barnas rettigheter ivaretas gjennom hele saksbehandlingen, noe som er viktig hvis saken havner i domstolene.  

Det er aldri for sent å kontakte en barnevernsadvokat, og de kan hjelpe deg uansett hvor langt saken, eller etterforskningen har kommet. Det tar tid å gå gjennom all informasjonen fra både barnevernet og fra de berørte, så det vil det lønne seg å kontakte advokaten så tidlig som mulig.

Finn en advokat i dag

Når det gjelder barnevernssaker, er det barna som er viktigst. Hvor mye deres meninger vektlegges, øker med alderen til barnet. Etter barnet har fylt 12 år, har det krav på å bli hørt. Advokathjelp til barn blir alltid dekket av det offentlige. Barn over 12 år skal derfor alltid bli spurt, og få informasjon som er tilpasset hans eller hennes utvikling og modenhet. Når barnet har fylt 15 år, vil det også kunne kreve status som part, og få egen advokat. 

En barnevernsadvokat vil kunne hjelpe å forklare barnet hva som skjer i saken, og hvilke konsekvenser valgene barnet tar vil ha for fremtiden. Vedkommende vil fungere som en veileder, støttespiller og trygghet gjennom hele prosessen, og sørger for at barnet forstår hva som skjer. Ved å føle seg trygg på advokaten, kan barnet uttrykke sine ønsker og tanker uten ytre påvirkning, og dermed vil man samlet kunne ta en avgjørelse som er til barnets beste. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende