Sentrumsadvokaten

I Markveien i Bergen sentrum finner du det prosedyreorienterte advokatfirmaet Sentrumsadvokaten. De er en av Bergens største innen strafferett og bistår klienter over hele landet.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2010
  • Checkmark
    7 ansatte
  • Checkmark
    Markeveien 1A, 5012 Bergen

Les mindre

I Markveien i Bergen sentrum finner du det prosedyreorienterte advokatfirmaet Sentrumsadvokaten. De er en av Bergens største innen strafferett og bistår klienter over hele landet.

Sentrumsadvokaten

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Sentrumsadvokaten

I 2010 startet Sentrumsadvokaten sin praksis i Bergen sentrum. I dag har de seks advokater, to fullmektiger og en sekretær og sammen behandler de saker fra hele landet. De er blant de største i Bergen når det kommer til strafferett og samtlige av advokatene har bakgrunn fra Hordaland Politidistrikt. Den unike erfaringen kombinert med vekt på faglig utvikling og oppdatering gir de veldige gode forutsetninger som både forsvarere og bistandsadvokater.  Sentrumsadvokaten er også representert i Spesialenheten for politisaker og er medlem i Den Norske Advokatforening. 

Rettsområder 

Advokatene i Sentrumsadvokaten har bred prosedyreerfaring innen de fleste saksområder og bistår både private klienter, offentlige klienter og næringslivskunder. Videre kommer en kort beskrivelse av de mest aktive rettsområdene Sentrumsadvokaten jobber med. 

Strafferett er det området som omhandler overtredelser eller lovbrudd. Her er det gjerne aktuelt med en bistandsadvokat dersom du har vært offer for en straffbar handling eller forsvarsadvokat dersom du er den anmeldte gjerningsmannen. 

I noen tilfeller kan det være nødvendig med advokathjelp innen barnevern. Barnevernets oppgave er å ta hånd om og sørge for at barn og unge ikke skal leve under skadelige forhold. Det er vanlig å drøye kontakt med en barnevernsadvokat dersom man har opplevd en bekymringsmelding for velstanden til barna, men det kan være lurt å ta kontakt før man havner i en tvist med barnevernet. 

Barne- og familierett omhandler de rettslige sakene med familie og barn i sentrum. Typiske saker er gjerne om samlivsbrudd eller skilsmisse, opprettelse av ektepakt eller samboerkontrakt eller foreldreansvar og foreldres rettigheter

Har du lidt et tap grunnet urettmessig straffeforfølgning eller ønsker å kreve økonomisk erstatning for påført skade eller tap, snakker vi om erstatningsrett. Innen dette feltet finner vi blant annet; voldsoffererstatning, pasientskadeerstatning og menerstatning samt oppreisingserstatning og erstatning for tort og svie

I arbeidslivet er det Arbeidsretten som regulerer og tar hånd om vilkår og regler. Man sier gjerne at det gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og går i tråd med arbeidsmiljøloven

Priser

Da sentrumsadvokaten tilbyr et stort utvalg tjenester kan prisene variere. Det vil på forhånd avtales en pris mellom advokat og klient. Normal timesats er som følger; 

NOK 1500,- for arbeid utført av advokatfullmektig eller enkle straffesaker.

NOK 1875,- for privatkunder i sivile saker med advokat som bistand.

NOK 2250 for privatkunder i sivile saker med partner som bistand.

NOK 2500,- for næringslivskunder og mer kompliserte saker. 

Noen sakstyper kvalifiserer også til fri rettshjelp og da vil utgiftene dekkes av det offentlige. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454