Advokatkontoret Fløien

Sentralt i Bergen sentrum finner du fullservice- advokatfirmaet Fløien med ni dyktige og kompetente advokater. Siden 2008 har de gitt kvalifisert hjelp innen flere rettsområder.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2017
  • Checkmark
    7 ansatte
  • Checkmark
    Fortunen 7, 5013 Bergen

Les mindre

Advokatkontoret Fløien er et lite advokatfirma i Bergen. De bistår sine klienter med en rekke forskjellige rettsområder. Disse er bolig og eiendom, bil og båt, arv og skifte, arbeidsrett, personskade og selskapsrett.

Advokatkontoret Fløien

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Advokatkontoret Fløien

I moderne og hyggelige lokaler i Bergen sentrum finner du fullservice- Advokatkontoret Fløien. Der har ni dyktige og erfarne advokater siden 2008 bistått sine klienter innen en hel rekke rettsområder, og de er også samarbeidspartner med Huseiernes Landsforbund og Norsk Automobil-Forbund. 

Kompetanse

De ni advokatene spesialiserer seg innen seks hovedfelter, der de innehar ulik spisskompetanse. 

Fast eiendom er en av kjerneområdene til Advokatkontoret, og de kan tilby solid kompetanse og lang erfaring innen hele området fast eiendom og eiendomsrettslige forhold. Saker man kan få bistand til kan være; heving av boligkjøp ved funn av feil eller mangler, tvister ved håndverkertjenester eller feil og mangler ved boligoppføring

Neste kjerneområde er Arv og Generasjonsskifte. Det er lurt å ha et gjennomtenkt forhold til arveoppgjøret og generasjonsskiftet, da det gjerne kan oppstå uklarheter og tvister i forhold til hvem som arver hva og hvor mye. Dette innebærer overføring av verdier ved arveforskudd/gave eller dødsfall. Du kan også få hjelp med å skrive testamente og bistand i skilsmissesaker

Arbeidsrett er stort sett alle saker og konflikter som omhandler arbeidsgiver og arbeidstaker, og dette reguleres gjennom arbeidsmiljøloven. Fløien bistår ofte med å utarbeide arbeidsavtaler og fratredsavtaler, oppsigelser og avskjed samt omorganisering og nedbemanning. 

Personskade er rett og slett skader en person får påført enten det er fysisk eller psykisk. De mest vanlige formene for skade er gjerne; Yrkesskade som gjelder for skader eller ulykker i forbindelse med jobb, trafikkskader som følge av ulykker i trafikken og pasientskadeerstatning ved grove feil eller dårlige omstendigheter ved behandling i helsevesenet. 

Avslutningsvis har vi området selskapsrett; hvor Fløien bistår næringslivet med forretningsjuridisk rådgiving og tvisteløsning samt området bil og båt; hvor de bistår med reklamasjoner, forsikringsselskaper og skyldspørsmål ved ulykker.

Priser 

Priser på advokatoppdrag varierer gjerne i forhold til type stilling og type oppdrag, men man har i mange tilfeller krav på fri rettshjelp og gratis advokathjelp

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454